line

Zobrazovaný produkt možno jednoducho vytlačiť alebo ho uložiť vo formáte PDF. Vytlačia sa tak informácie o produkte, s obrázkom a obsahom aktuálnej záložky, bez zbytočných ostatných častí stránky.


Určuje zobrazenie tlačítka na tlač aktuálneho produktu spolu so všetkými dostupnými informáciami.

text k tlačítku nastavíte v sekcii Settings / Translations pod kódom: button_print. Tlačítko bez textu nastavíte zadaním: "_" (podtržníkom bez úvodzoviek).

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Settings / Eshop v záložke Detail of products v položke "Structure of the product detail" vyberte možnosť print.
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm