line

External plugins slúžia ak chcete na stránku vložiť kód z externej (inej) stránky v tvare JavaScricpt. (Kód scriptu bude umiestnený na koniec stránky)

You can find the settings of this option in the administration v sekcii Add-ons / Plugins / External plugins.
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm