line

Notice je informačná tabuľa, ktorú je možné umiestniť kdekoľvek na stránke a na základe vybraného typu (upozornenie, chyba, info, ...) sa bude dané upozornenie zobrazovať v preddefinovanej farbe.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Add-ons / Widgets / Notice.
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm