line

Posledná aktualizácia prináša hlavne nové možnosti pre automatizáciu, a tak aj zjednodušenie niektorých procesov ako napríklad import bankových prevodov, a zároveň ich párovanie s objednávkami, či rýchla expedícia balíkov do viacerých prepravných služieb. Rovnako bolo zapracovaných aj mnoho Vašich návrhov na zjednodušenie správy (objednávok, produktov, ...) či nové rozširujúce možnosti systému.

Nový plugin Import bank transfers

Information from the help plugin "Import bank transfers"

Import bank transfers - Plugin slúži na automatickú evidenciu prevodov (platieb, úhrad) v systéme v sekcii Eshop / Banks, a zároveň aj na automatické párovanie týchto bankových prevodov, ktoré boli uskutočnené vo Vašom bankovou účte. Po pripísaní platby na Váš bankový účet, banka odošle notifikačné email o spracovaní platby, ktorý náš systém spracuje a danú platbu zaeviduje v sekcii Eshop / Banks, následne na základe identifikačných údajov, ktoré sú pri platbe uvedené (variabilný symbol, špecifický symbol) vyhľadá a na základe nižšie uvedených podmienok automaticky platbu priradí k objednávke. Stačí si vo Vašom internet bankingu nastaviť, aby notifikačné emaily chodili na email, ktorý vytvoríte tlačítkom Add an e-mail.

show more...

Nový plugin Chameleoon

Information from the help plugin "Chameleoon"

Chameleoon - Plugin slúži pre rýchle expedovanie tovaru, resp. pre vytáranie objednávok prepravy u rôznych dopravcov a tlač expedičných štítkov priamo cez administráciu danej služby.

show more...

Objednávky

Nákupné košíky užívateľa

V sekcii Users / Users po kliknutí na tlačítko   v úprave, resp. zozname jednotlivých košíkov je nové tlačítko Add an order pre jednoduché pridanie produktov z košíka ale aj obľúbených či sledovaných produktov do novej objednávky.

Kópia alebo položky z objednávky

V úprave objednávky boli možnosti   Create a copy of order a   Add items from order rozdelené, a to konkrétne na možnosť "Vytvorenie kópie objednávky s pôvodnými cenami", "Vytvorenie kópie objednávky s aktuálnymi cenami", "Pridať položky objednávky s pôvodnými cenami", "Pridať položky objednávky s aktuálnymi cenami".

Výdajné miesta

V úprave objednávok pri zmene prepravnej služby, ktorá obsahuje výdajné miesta, je aktuálne nové tlačítko   pre jednoduchšie vyhľadanie v stovkách výdajných miest konkrétnej prepravnej služby.

Štítky

Štítky objednávok sa aktuálne zobrazujú aj v úprave objednávky v záložke Orders (ak má užívateľ viacero objednávok) a zároveň aj v sekcii Users / Users v úprave užívateľa v záložke Orders (ak má užívateľ vytvorenú nejakú objednávku). Štítky môžu slúžiť pre rýchlu identifikáciu ak už má užívateľ vytvorenú nejakú nevybavenú (napr. neprevzatú) objednávku.

Úprava položiek

Pre lepší prehľad o vykonaných akciách pri úprave objednávky v administrácií sa zmení farba riadkov položiek a to pri pridaní produktu, upravení existujúceho produktu, či odstránení produktu (nulové množstvo).

Produkty

Rozšírené informácie

V úprave produktu v záložke Advanced bola pridaná nová položka "Extended information".

Information from the help item "Extended information"

Extended information - v detaile produktu sa zobrazí vlastná sekcia (záložka) "Rozšírené informácie", ktorá obsahuje zadaný text prípadne aj HTML kód. Ak chcete rovnakú sekciu, resp. rovnaký text nastaviť viacerým produktom odporúčame využiť v úprave produktu v záložke Links položku "Tabs" (viac info v nápovede položky). Názov sekcie "Rozšírené informácie" je možné zmeniť len globálne pre všetky produkty.

Pre zobrazenie vlastnej sekcie produktu je nutné v sekcii Settings / Eshop v záložke Detail of products v položke "Sections of the product detail" aktivovať možnosť extended information.

Externá URL adresa

V úprave produktu v záložke Advanced bola pridaná nová položka "External URL".

Information from the help item "External URL"

External URL - možnosť nastavenia vlastnej špecifickej URL adresy produktu, ktorá bude využitá na základe nastavenia položky "External product URL", ktorú nastavujete v sekcii Settings / Eshop v záložke View product. Podrobné informácie nájdete v nápovede danej položky.

Tagy

V úprave produktu v záložke Advanced bolo rozšírené a vylepšené využitie položky "Tags", kedy ju aktuálne možné využiť nielen pre vyhľadávanie ale aj pre dynamické filtrovanie či zobrazenie vybraných produktov.

Information from the help item "Tags"

Tags - jedná sa o pomocné kľúčové slová pre vyhľadávanie alebo zobrazenie produktu alebo článku. Zadávajte slová alebo výrazy oddelené čiarkou, ktoré sa nenachádzajú v názve alebo krátkom popise produktu/článku. Pri vyhľadávaní a identifikovaní vyhľadávaných produktov alebo článkov sa bude brať do úvahy aj zadaný zoznam výrazov. Diakritika či veľké a malé písmená zadaných výrazov sa pri vyhľadávaní nebudú brať do úvahy, preto odporúčame výrazy zadávať malými písmenami bez diakritiky.

show more...

Povolené objednanie množstva pre skupiny

V úprave produktu v záložke Powers v položke "Allowed quantity for ordering" bola pridaná nová možnosť  .

Information from the help item "Allowed quantity ordering for groups"

Allowed quantity ordering for groups - Sekcia je určená pre možnosť nastavenia povoleného objednania množstva pre konkrétnu užívateľskú skupinu. Bežný užívateľ tak môže mať nastavené normálne objednanie množstva, pričom veľkoobchodný odberateľ, ktorému ponúkate zníženú cenu produktov, bude mať povolené nakúpiť len určitý objem množstva produktov.

Možnosť nastavenia povoleného objednania množstva pre skupiny je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Prepojenie skladu profilov

V sekcii Settings / Eshop v záložke Stock bola pridaná položka "Profile stock link".

Information from the help item "Profile stock link"

Profile stock link - možnosť slúži na jednoduchú synchronizáciu skladovej evidencie produktov s viacerými profilmi bežiacimi na systéme WEXBO®, resp. na posielanie zmien skladových položiek. Pre zobrazenie výberu profilov je nutné profily navzájom prepojiť podľa nápovedy Managing multiple pages/profiles.

Možnosť nastavenie prepojenia skladu profilov je dostupná až od variantu ESHOP Premium. Napriek tomu sa zmenu odoslané z profilu, v ktorom je položka nastavená, odošlú a prejavia aj v ostatných profiloch, ktoré danú možnosť nemajú dostupnú.
show more...

Množstevné zľavy

Možnosť quantitative discounts, ktorú nastavujete v sekcii Settings / Eshop v záložke Detail of products v položke "Structure of the product detail", bola čiastočne vylepšená. Zobrazenie zoznamu množstevných zliav v detaile produktu interaguje so zadaným množstvom zákazníkom, kedy sa zvýrazní množstevná zľava či zobrazí doplnkového upozornenia na možnosť dosiahnutej zľavy, úspory, atď. práve na základe zadaného množstva zákazníkom. Zároveň boli pridané nové premenné (percentuálna zľava, úspora, atď.), ktoré je možné využiť v textoch, ktoré sa v detaile produktu pri množstevných zľavách zobrazia.

Information from the help option "quantitative discounts"

quantitative discounts - zobrazenie zoznamu množstevných zliav nastavených v sekcii Products / Products úprave   konkrétneho produktu v položke "Discount" po kliknutí na tlačítko  .

Možnosť množstevných zliav je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

show more...

Filtrovanie variantov

V sekcii Settings / Eshop v záložke List of products v položke "Structure of the product box" boli pridané možnosti filter secondary variants a suitable variants.

Information from the help option "filter secondary variants"

filter secondary variants - pri aktívnom filtri v zozname produktov, sa budú zobrazovať aj vedľajšie produkty (varianty) napárované na hlavný produkt (variant) a to tak, že sa zobrazí hlavný produkt, ktorý je priradený všetkým priradeným variantov vyhovujúcim nastavenému filtru. Ak možnosť nie je aktívna, filtrovanie produktov sa vykonáva len na hlavných produktoch (variantoch), pričom vedľajšie produkty (varianty) vyhovujúce filtru sa neberú do úvahy.

Filtrovanie spárovaných variantov sa aktivuje len v prípade, že máte v položke "Paired products (variants)" nastavenú možnosť merge (principal price).

Možnosť filtrovania vedľajších produktov (variantov) v zozname produktov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
Information from the help option "suitable variants"

suitable variants - pri aktívnom filtri v zozname produktov, sa budú zobrazovať aj vedľajšie produkty (varianty) napárované na hlavný produkt (variant) a to tak, že sa zobrazí hlavný produkt so zoznamom variantov vyhovujúcich nastavenému filtru.

Zoznam vyhovujúcich variantov sa aktivuje len v prípade, že máte v položke "Paired products (variants)" nastavenú možnosť merge (principal price), a zároveň máte v položke "Structure of the product box" aktívnu možnosť filter secondary variants.

Zoznam vyhovujúcich variantov sa zobrazí len v zozname produktov, ktoré majú nastavené zobrazenie na gallery view, pričom v ostatných zobrazeniach (tabular view, list view) sa zoznam vyhovujúcich variantov nezobrazí, a to z dôvodu obmedzenej štruktúry daného zobrazenia.

Upozorňujeme, že pri väčšom počte produktov (tisíce), ktoré majú nastavené prepojenia prostredníctvom variantov, a taktiež na základe počtu nastavených parametrov, sa môže načítanie produktov pri ich filtrovaní výrazne spomaliť. Po nastavení možnosti si tak odporúčame otestovať rýchlosť načítavania produktov pri filtrovaní, prípadne zvážiť využitie danej možnosti.

Možnosť zobrazenia vyhovujúcich variantov v zozname produktov pri filtrovaní je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Dostupnosti

V sekcii Products / Products po kliknutí na tlačítko  , boli do zoznamu pridané aj systémové dostupnosti. Zároveň bola v úprave dostupností pridaná položka "Description".

Information from the help item "Description"

Description - použiť môžete krátky popis dostupnosti, ktorý sa zobrazí len v sekcii "informácie o dostupnosti produktu", ktorú nastavujete:

V prípade systémových dostupností je možné popis meniť prostredníctvom predvolených textov v sekcii Settings / Translations alebo kliknutím na tlačítko  .

Bežná cena

V sekcii Settings / Eshop v záložke Detail of products v položke "Structure of the product detail" bola pridaná možnosť standard price of additional.

Information from the help option "standard price of additional"

standard price of additional - zobrazenie informácií o bežnej cene (pôvodná cena, ušetríte, atď.) z doplnkovej ceny, ktorú máte nastavenú napr. na základe mernej jednotky.

Pre správne zobrazenie je nutné mať aj aktívnu možnosť standard price.

Filtrovanie

V sekcii Products / Products bola pridané nové možností filtrovania produktov ( Price levels,  Show the price,  Warranty,  Energy class,  Tabs,  Filter).

Hromadná úprava

V sekcii Products / Products v okne hromadne úpravy produktov ( ) boli pridané nové položky ("Calculation formula", "Energy class", "Addition", "Custom tag in XML", "Extended information", "Tags", "Reservation in cart").

Súvisiace, podobné, príslušenstvo

V pluginoch Related products, Similar products, Product accessories bola pridaná položka "Products".

Information from the help item "Products"

Products - možnosť nastavenia, ktoré produkty sa majú zobrazovať. Uvedené možnosti sú platné len pre sekcie v detaile produktu, pričom tak dané nastavenie neovplyvňuje zobrazenie produktov v zozname produktov.

XML feedy

Automatická aktualizácia

Aktuálne je možné si v položke "Type update" nastaviť možnosť automatic aj vo variante ESHOP, pričom rozdiel je v predvolenom intervale automatickej aktualizácie.

Interval aktualizácie

Zároveň bola do nastavaniach XML feedov pridaná položka "Update interval", ktorou je možné si nastaviť častejšiu aktualizáciu XML feedov (spoplatnené kreditným systémom).

Information from the help item "Update interval"

Update interval - možnosť nastavenia vlastného intervalu, kedy sa bude XML feed aktualizovať.

Upozorňujeme, že okrem systémom predvoleného intervalu, ktorý je bezplatný, sú všetky vlastné intervaly spoplatnené kreditným systémom, resp. pre využitie vlastných intervalov je nutné mať dostupný kredit, ktorý sa bude strhávať. Napriek zvolenému intervalu či počtu produktov sa vždy strhne minimálne 0,001 kreditu.
Niektoré možnosti, ktoré nie sú aktívne a nie je ich tak možné vybrať, sú dostupné len pre vyšší variant ESHOP Premium. Rovnako v prípade možnosti default (free) je rozdiel v predvolenej hodnote intervalu, ktorá je závislá od zvoleného variantu profilu.

Nastavený interval je čas exspirácie od poslednej aktualizácie. XML feed sa tak neaktualizuje automaticky v nastavených intervaloch ale od exspirácie daného intervalu na základe vyžiadania/stiahnutia XML feedu externou službou (Heureka, Google Nákupy, ...).

ExampleAk si nastavíte interval napr. every 1 hour no externá služba (Heureka, Google Nákupy, ...) URL adresu XML feedu navštívi len 2 krát za deň, XML feed sa vygeneruje len 2 krát. Ak si naopak nastavíte interval napr. every 12 hours (2x za deň) no externá služba (Heureka, Google Nákupy, ...) URL adresu XML feedu navštívi až 10 krát za deň, XML feed sa vygeneruje len 2 krát.
show more...

Prepravné služby

Vlastné výdajné miesta

Ak využívate vlastné výdajné miesta (pobočky), v sekcii Add-ons / Plugins / Shipping services v úprave jednotlivých položiek vlastných výdajných miest bola pridaná záložka Opening hours.

Information from the help tab "Opening hours"

Opening hours - Možnosť nastavenia otváracích hodín pobočky.

Do poľa v konkrétnom dni zadajte časy od a do, v ktorých je pobočka otvorená. Časy je nutné zadávať vo formáte "HH:MM-HH:MM" (od 9:00 - do 17:00), kde "HH" je hodina a "MM" je minúta, prípadne je možné zadať aj zjednodušený formát len s hodinami "HH-HH" (od 9tej - do 17tej). Viacero časov, napríklad kvôli prestávke, oddeľte čiarkou alebo klávesovú ENTER. Povolené sú len číslice oddelené dvojbodkou (hodiny a minúty) a znak pomlčky pre oddelenie času (od a do).

Ak je pobočka v určitý deň zatvorená, nevyplňujete pole v danom dni.

ExamplePríklady možného zadania rôznych rozmedzí otváracích hodín:

  • 09:00-17:00
  • 9-17
  • 08:00-12:00,13:30-16:30
  • 06:00-10:00,11:00-15:00,20:00-00:00
  • 6-10,11-15,20-0
  • 22:00-00:00
  • 00:00-05:00

GLS ParcelShop

V sekcii Add-ons / Plugins / Shipping services boli pridané prepravné služby, resp. výdajné miesta pre GLS ParcelShop (SK, CZ, HU).

Fakturačné údaje

Napriek stále určitým obmedzeniam, sme zapracovali na podmienkach a možnostiach pre vystavovanie objednávok na rôzne fakturačné údaje.

Vlastné číslovanie

V sekcii Settings / Eshop v záložke Cart, ordering je nová položka "Custom numbering for each billing information".

Information from the help item "Custom numbering for each billing information"

Custom numbering for each billing information - ak používate viacero fakturačných údajov (dodávateľov) napríklad aj na základe nastavených právomocí, v prípade dokladov ako "Proforma", "Invoice" a "Credit note" (netýka sa dokladov "Order" a "Claim") sa pri aktívnej položke bude generovať vlastná číselná postupnosť dokladov. Napriek tomu štruktúra číslovania dokladov ostane rovnaká pre všetkých dodávateľov, na základe nastavenia položky "Numbering of documents". Upozorňujeme, že v tomto prípade budete mať v systéme dva a viac dokladov s rovnakým číslovaním avšak s rôznym dodávateľom.

Ak používate len jedny fakturačné údaje (dodávateľa), odporúčame mať túto položku neaktívnu (nezaškrtnutú).

Fakturačné údaje vytvárate v sekcii Settings / Invoice data.

Štruktúru číslovania dokladov nastavujete v sekcii Settings / Eshop v záložke Cart, ordering v položke "Numbering of documents".

Vlastné informácie na dokladoch

V sekcii Settings / Invoice data v úprave jednotlivých fakturačných údajov je nová záložka Advanced settings kde sú možnosti pre dodatočné nastavenie rôznych údajov na dokladoch pre konkrétne fakturačné údaje a to prostredníctvom položiek "Logo in the header", "Stamp", "Header", "Supplier".

Farebné rozlíšenie

Rovnako bola v úprave fakturačných údajov v záložke Advanced settings pridaná položka "Color".

Information from the help item "Color"

Color - možnosť označenia objednávok alebo faktúr, ktoré používajú dane fakturačné údaje (dodávateľ). Používa sa v prípade, že využívate viacero fakturačných údajov a chcete rozlíšiť jednotlivé objednávky alebo faktúry. V sekcii Eshop / Orders alebo v sekcii Eshop / Invoices sa zobrazí farebná bodka v stĺpci ID.

Export

Možnosť nastavenie kritéria pre export dokladov konkrétneho dodávateľa bola pridaná do sekcie Settings / Databases pre databázu "Objednávky" a "Faktúry", a rovnako tak do sekcie Add-ons / Plugins / Accounting systems pre zostavu invoices.

Filtrovanie

V sekciách Eshop / Orders, Eshop / Invoices, Statistics / Orders, Statistics / Overviews bol pridaný nový filter  Supplier. Nutné aktivovať v rozšírených nastaveniach, resp. v správe filtrov konkrétnej sekcie.

Meny

Hlavne aj kvôli novým legislatívnym zmenám v SR platných od 1.7.2022 (zaokrúhlenie na 5 eurocent), v sekcii Add-ons / Plugins / Currencies v úprave jednotlivých mien nájdete novú položku "Special rounding of the order", ktorú je v prípade platieb v hotovosti alebo dobierok platených v hotovosti v mene EUR možné nastaviť na možnosť 0.05 (5 cent).

Information from the help item "Special rounding of the order"

Special rounding of the order - nastavené zaokrúhlenie môžete nastaviť pre objednávky s určitým typom platby (napr. hotovosť či dobierka). Špeciálne zaokrúhlenie dodatočne nastavujete v sekcii Eshop / Payment v úprave požadovanej platby v záložke Advanced settings v položke "Special rounding".

Ak sa rozhodnete využiť špeciálne zaokrúhlenie, je nutné ho nastaviť pre každú menu zvlášť. Ak pre niektorú z mien nechcete využívať špeciálne zaokrúhľovanie, je nutné položku "Special rounding of the order" v danej mene nastaviť na rovnakú možnosť akú má položka "Rounding order".

Články

Tagy

V úprave článku v záložke Advanced settings bolo rozšírené a vylepšené využitie položky "Tags", kedy ju aktuálne možné využiť nielen pre vyhľadávanie ale aj pre dynamické filtrovanie či zobrazenie vybraných článkov.

Spôsob platby

Platobný terminál

V sekcii Eshop / Payment v úprave platieb bola v položke "Type of payment" pridaná nová možnosť Payment terminal.

Information from the help option "Payment terminal"

Payment terminal - platba prostredníctvom fyzického platobného terminálu pri prevzatí. Jedná sa napríklad o platbu platobnou kartou, mobilom, hodinkami, náramkom prostredníctvom fyzického platobného terminálu na pobočke alebo prostredníctvom kuriéra. Nejedná sa tak o platbu kartou online prostredníctvom eshopu.

Zákazníkovi sa v košíku v konečnom kroku po odoslaní objednávky zobrazí text, ktorý nájdete v prekladoch, pričom sa nezobrazia informácie o číslach bankových účtoch pre úhradu.

V prípade manuálneho priradenia úhrady v sekcii Eshop / Orders alebo Eshop / Invoices v stĺpci Paid alebo v úprave dokladu po kliknutí na tlačítko   sa v otvorenom okne v položke "Type of transfer" automatický nastaví možnosť bank transfer.

Databázy

Preklady

V sekcii Settings / Databases v záložke Translations je aktuálne sprístupnená aj akcia   pre hromadný import prekladov položiek.

Domény

Jazyk

V sekcii Settings / Domains v úprave vedľajšej domény bola pridaná položka "Language".

Information from the help item "Language"

Language - v prípade vedľajšej domény je možné určiť jazykovú verziu, na ktorú bude doména automaticky presmerovaná.

Jazyky vytvárate v sekcii Add-ons / Plugins / Languages.

Štatistiky

V sekcii Statistics / Overviews boli pridané nové záložky (Proforms, Invoices, Credit notes) a vykonané drobné úpravy hlavne pri používaní viacerých mien.

Galéria

V sekcii Add-ons / Plugins / Gallery po kliknutí na tlačítko   boli pridané nové položky "Download button" a "Window open button".

Information from the help item "Download button"

Download button - v otvorenej galérii sa zobrazí tlačítko pre stiahnutie obrázku v originálnej veľkosti.

Information from the help item "Window open button"

Window open button - v otvorenej galérii sa zobrazí tlačítko pre otvorenie obrázku v originálnej veľkosti v samostatnom okne, napr. pre možnosť priblíženia na mobilnom zariadení. Tlačítko sa zobrazí len v mobilnej, resp. responzívnej verzii.

Nový plugin "Notifikačka"

Information from the help plugin "Notifikačka"

Notifikačka - Plugin zobrazujúci živé upozornenie priamo na stránkach vo forme notifikačnej lišty. Pre využívanie pluginu je nutné sa registrovať na stránkach https://notifikacka.cz/ kde nájdete aj bližšie informácie o danej službe.

Užívatelia

Heslo

Aktuálne sa pri registrácii užívateľa priamo cez stránky, neposiela zadané heslo užívateľovi na email. V prípade registrácie užívateľa cez administráciu, sa vygenerované heslo na email užívateľa naďalej odosiela.

Rovnako sa v procese straty hesla užívateľa cez stránky negeneruje nové heslo ale odosiela sa odkaz na zadanie nového hesla.

V sekcii Users / Users v úprave registrovaného užívateľa, po kliknutí na tlačítko   sa aktuálne správcovi zobrazujú 3 možnosti na zmenu hesla, a to   Send link to change password to email,   Generate a new password and send to email,   Change password, pričom ak je to možné, odporúčame primárne používať prvú z nich.

Administrácia

Správa súborov

V sekcii Files / File management po otvorení detailu súboru (obrázku) je možné sa aktuálne jednoducho prepínať medzi susednými súbormi (tlačítkami   a   alebo klávesmi doľava/doprava).

V prípade obrázkov formátu JPG, v detaile súboru po kliknutí na tlačítko   Information sa v záložke Additional information zobrazia doplnkové EXIF dáta obrázku.

Doplnky

V sekciách Add-ons / Widgets a Add-ons / Plugins je aktuálne v riadku konkrétneho doplnku po kliknutí v stĺpci Actions na tlačítko   a vybraní možnosti   Pin in menu pridať doplnok do menu administrácie. Slúži pre zobrazenie najpoužívanejšieho doplnku alebo aktuálne upravovaného doplnku v samotnom menu administrácie, pre rýchly prístup do doplnku.

Filtrovanie

V jednotlivých sekciách je aktuálne možné jednoducho dočasne zobraziť všetky dostupné (skryté) filtre, bez toho, aby ich bolo nutné predtým aktivovať. A to v paneli filtrovania po kliknutí na Advanced settings a následne vybraní možnosti  Show all filters alebo  Don't show all filters.

Iné

Administrácia obsahuje aj mnoho ďalších drobných vizuálnych či praktických vylepšení.

Comments to articleContact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm