line

Posledná aktualizácia prináša hlavne nové možnosti pre automatizáciu, a tak aj zjednodušenie niektorých procesov ako napríklad import bankových prevodov, a zároveň ich párovanie s objednávkami, či rýchla expedícia balíkov do viacerých prepravných služieb. Rovnako bolo zapracovaných aj mnoho Vašich návrhov na zjednodušenie správy (objednávok, produktov, ...) či nové rozširujúce možnosti systému.

Nový plugin Banküberweisungen importieren

Informationen aus dem Hilfe "Banküberweisungen importieren“

Banküberweisungen importieren - Plugin slúži na automatickú evidenciu prevodov (platieb, úhrad) v systéme v sekcii Eshop / Banken, a zároveň aj na automatické párovanie týchto bankových prevodov, ktoré boli uskutočnené vo Vašom bankovou účte. Po pripísaní platby na Váš bankový účet, banka odošle notifikačné email o spracovaní platby, ktorý náš systém spracuje a danú platbu zaeviduje v sekcii Eshop / Banken, následne na základe identifikačných údajov, ktoré sú pri platbe uvedené (variabilný symbol, špecifický symbol) vyhľadá a na základe nižšie uvedených podmienok automaticky platbu priradí k objednávke. Stačí si vo Vašom internet bankingu nastaviť, aby notifikačné emaily chodili na email, ktorý vytvoríte tlačítkom E-Mail hinzufügen.

mehr anzeigen...

Nový plugin Chameleoon

Informationen aus dem Hilfe "Chameleoon“

Chameleoon - Plugin slúži pre rýchle expedovanie tovaru, resp. pre vytáranie objednávok prepravy u rôznych dopravcov a tlač expedičných štítkov priamo cez administráciu danej služby.

mehr anzeigen...

Objednávky

Nákupné košíky užívateľa

V sekcii Benutzer / Benutzer po kliknutí na tlačítko   v úprave, resp. zozname jednotlivých košíkov je nové tlačítko Bestellung hinzufügen pre jednoduché pridanie produktov z košíka ale aj obľúbených či sledovaných produktov do novej objednávky.

Kópia alebo položky z objednávky

V úprave objednávky boli možnosti   Create a copy of order a   Artikel aus Bestellung hinzufügen rozdelené, a to konkrétne na možnosť "Vytvorenie kópie objednávky s pôvodnými cenami", "Vytvorenie kópie objednávky s aktuálnymi cenami", "Pridať položky objednávky s pôvodnými cenami", "Pridať položky objednávky s aktuálnymi cenami".

Výdajné miesta

V úprave objednávok pri zmene prepravnej služby, ktorá obsahuje výdajné miesta, je aktuálne nové tlačítko   pre jednoduchšie vyhľadanie v stovkách výdajných miest konkrétnej prepravnej služby.

Štítky

Štítky objednávok sa aktuálne zobrazujú aj v úprave objednávky v záložke Bestellungen (ak má užívateľ viacero objednávok) a zároveň aj v sekcii Benutzer / Benutzer v úprave užívateľa v záložke Bestellungen (ak má užívateľ vytvorenú nejakú objednávku). Štítky môžu slúžiť pre rýchlu identifikáciu ak už má užívateľ vytvorenú nejakú nevybavenú (napr. neprevzatú) objednávku.

Úprava položiek

Pre lepší prehľad o vykonaných akciách pri úprave objednávky v administrácií sa zmení farba riadkov položiek a to pri pridaní produktu, upravení existujúceho produktu, či odstránení produktu (nulové množstvo).

Produkty

Rozšírené informácie

V úprave produktu v záložke Erweiterte bola pridaná nová položka "Erweiterte Informationen".

Informationen aus dem Hilfe "Erweiterte Informationen“

Erweiterte Informationen - v detaile produktu sa zobrazí vlastná sekcia (záložka) "Rozšírené informácie", ktorá obsahuje zadaný text prípadne aj HTML kód. Ak chcete rovnakú sekciu, resp. rovnaký text nastaviť viacerým produktom odporúčame využiť v úprave produktu v záložke Links položku "Tabs" (viac info v nápovede položky). Názov sekcie "Rozšírené informácie" je možné zmeniť len globálne pre všetky produkty.

Pre zobrazenie vlastnej sekcie produktu je nutné v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Detail der Produkte v položke "Sektionen des Produktdetails" aktivovať možnosť erweiterte Informationen.

Externá URL adresa

V úprave produktu v záložke Erweiterte bola pridaná nová položka "External URL".

Informationen aus dem Hilfe "External URL“

External URL - možnosť nastavenia vlastnej špecifickej URL adresy produktu, ktorá bude využitá na základe nastavenia položky "External product URL", ktorú nastavujete v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Produkt anzeigen. Podrobné informácie nájdete v nápovede danej položky.

Tagy

V úprave produktu v záložke Erweiterte bolo rozšírené a vylepšené využitie položky "Tags", kedy ju aktuálne možné využiť nielen pre vyhľadávanie ale aj pre dynamické filtrovanie či zobrazenie vybraných produktov.

Informationen aus dem Hilfe "Tags“

Tags - jedná sa o pomocné kľúčové slová pre vyhľadávanie alebo zobrazenie produktu alebo článku. Zadávajte slová alebo výrazy oddelené čiarkou, ktoré sa nenachádzajú v názve alebo krátkom popise produktu/článku. Pri vyhľadávaní a identifikovaní vyhľadávaných produktov alebo článkov sa bude brať do úvahy aj zadaný zoznam výrazov. Diakritika či veľké a malé písmená zadaných výrazov sa pri vyhľadávaní nebudú brať do úvahy, preto odporúčame výrazy zadávať malými písmenami bez diakritiky.

mehr anzeigen...

Povolené objednanie množstva pre skupiny

V úprave produktu v záložke Berechtigungen v položke "Erlaubte Menge für Bestellung" bola pridaná nová možnosť  .

Informationen aus dem Hilfe "Allowed quantity ordering for groups“

Allowed quantity ordering for groups - Sekcia je určená pre možnosť nastavenia povoleného objednania množstva pre konkrétnu užívateľskú skupinu. Bežný užívateľ tak môže mať nastavené normálne objednanie množstva, pričom veľkoobchodný odberateľ, ktorému ponúkate zníženú cenu produktov, bude mať povolené nakúpiť len určitý objem množstva produktov.

Možnosť nastavenia povoleného objednania množstva pre skupiny je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Prepojenie skladu profilov

V sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Lager bola pridaná položka "Profile stock link".

Informationen aus dem Hilfe "Profile stock link“

Profile stock link - možnosť slúži na jednoduchú synchronizáciu skladovej evidencie produktov s viacerými profilmi bežiacimi na systéme WEXBO®, resp. na posielanie zmien skladových položiek. Pre zobrazenie výberu profilov je nutné profily navzájom prepojiť podľa nápovedy Verwalten mehrerer Seiten/Profile.

Možnosť nastavenie prepojenia skladu profilov je dostupná až od variantu ESHOP Premium. Napriek tomu sa zmenu odoslané z profilu, v ktorom je položka nastavená, odošlú a prejavia aj v ostatných profiloch, ktoré danú možnosť nemajú dostupnú.
mehr anzeigen...

Množstevné zľavy

Možnosť quantitative discounts, ktorú nastavujete v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Detail der Produkte v položke "Struktur des Produktsdetails", bola čiastočne vylepšená. Zobrazenie zoznamu množstevných zliav v detaile produktu interaguje so zadaným množstvom zákazníkom, kedy sa zvýrazní množstevná zľava či zobrazí doplnkového upozornenia na možnosť dosiahnutej zľavy, úspory, atď. práve na základe zadaného množstva zákazníkom. Zároveň boli pridané nové premenné (percentuálna zľava, úspora, atď.), ktoré je možné využiť v textoch, ktoré sa v detaile produktu pri množstevných zľavách zobrazia.

Informationen aus dem Hilfe "quantitative discounts“

quantitative discounts - zobrazenie zoznamu množstevných zliav nastavených v sekcii Produkte / Produkte úprave   konkrétneho produktu v položke "Rabatt" po kliknutí na tlačítko  .

Možnosť množstevných zliav je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

mehr anzeigen...

Filtrovanie variantov

V sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Produktliste v položke "Struktur des Produktbox" boli pridané možnosti filter secondary variants a suitable variants.

Informationen aus dem Hilfe "filter secondary variants“

filter secondary variants - pri aktívnom filtri v zozname produktov, sa budú zobrazovať aj vedľajšie produkty (varianty) napárované na hlavný produkt (variant) a to tak, že sa zobrazí hlavný produkt, ktorý je priradený všetkým priradeným variantov vyhovujúcim nastavenému filtru. Ak možnosť nie je aktívna, filtrovanie produktov sa vykonáva len na hlavných produktoch (variantoch), pričom vedľajšie produkty (varianty) vyhovujúce filtru sa neberú do úvahy.

Filtrovanie spárovaných variantov sa aktivuje len v prípade, že máte v položke "Gepaarte Produkte (Varianten)" nastavenú možnosť merge (principal price).

Možnosť filtrovania vedľajších produktov (variantov) v zozname produktov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
Informationen aus dem Hilfe "suitable variants“

suitable variants - pri aktívnom filtri v zozname produktov, sa budú zobrazovať aj vedľajšie produkty (varianty) napárované na hlavný produkt (variant) a to tak, že sa zobrazí hlavný produkt so zoznamom variantov vyhovujúcich nastavenému filtru.

Zoznam vyhovujúcich variantov sa aktivuje len v prípade, že máte v položke "Gepaarte Produkte (Varianten)" nastavenú možnosť merge (principal price), a zároveň máte v položke "Struktur des Produktbox" aktívnu možnosť filter secondary variants.

Zoznam vyhovujúcich variantov sa zobrazí len v zozname produktov, ktoré majú nastavené zobrazenie na Galerieansicht, pričom v ostatných zobrazeniach (Tabellenansicht, Listenansicht) sa zoznam vyhovujúcich variantov nezobrazí, a to z dôvodu obmedzenej štruktúry daného zobrazenia.

Upozorňujeme, že pri väčšom počte produktov (tisíce), ktoré majú nastavené prepojenia prostredníctvom variantov, a taktiež na základe počtu nastavených parametrov, sa môže načítanie produktov pri ich filtrovaní výrazne spomaliť. Po nastavení možnosti si tak odporúčame otestovať rýchlosť načítavania produktov pri filtrovaní, prípadne zvážiť využitie danej možnosti.

Možnosť zobrazenia vyhovujúcich variantov v zozname produktov pri filtrovaní je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Dostupnosti

V sekcii Produkte / Produkte po kliknutí na tlačítko  , boli do zoznamu pridané aj systémové dostupnosti. Zároveň bola v úprave dostupností pridaná položka "Beschreibung".

Informationen aus dem Hilfe "Beschreibung“

Beschreibung - použiť môžete krátky popis dostupnosti, ktorý sa zobrazí len v sekcii "informácie o dostupnosti produktu", ktorú nastavujete:

V prípade systémových dostupností je možné popis meniť prostredníctvom predvolených textov v sekcii Einstellungen / Übersetzungen alebo kliknutím na tlačítko  .

Bežná cena

V sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Detail der Produkte v položke "Struktur des Produktsdetails" bola pridaná možnosť standard price of additional.

Informationen aus dem Hilfe "standard price of additional“

standard price of additional - zobrazenie informácií o bežnej cene (pôvodná cena, ušetríte, atď.) z doplnkovej ceny, ktorú máte nastavenú napr. na základe mernej jednotky.

Pre správne zobrazenie je nutné mať aj aktívnu možnosť Normalpreis.

Filtrovanie

V sekcii Produkte / Produkte bola pridané nové možností filtrovania produktov ( Preisniveau,  Den Preis anzeigen,  Garantie,  Energy class,  Tabs,  Filter).

Hromadná úprava

V sekcii Produkte / Produkte v okne hromadne úpravy produktov ( ) boli pridané nové položky ("Calculation formula", "Energy class", "Zusatz", "Custom tag in XML", "Erweiterte Informationen", "Tags", "Reservation in cart").

Súvisiace, podobné, príslušenstvo

V pluginoch Verwandte Produkte, Ähnliche Produkte, Produkt-Zubehör bola pridaná položka "Produkte".

Informationen aus dem Hilfe "Produkte“

Produkte - možnosť nastavenia, ktoré produkty sa majú zobrazovať. Uvedené možnosti sú platné len pre sekcie v detaile produktu, pričom tak dané nastavenie neovplyvňuje zobrazenie produktov v zozname produktov.

XML feedy

Automatická aktualizácia

Aktuálne je možné si v položke "Type update" nastaviť možnosť automatic aj vo variante ESHOP, pričom rozdiel je v predvolenom intervale automatickej aktualizácie.

Interval aktualizácie

Zároveň bola do nastavaniach XML feedov pridaná položka "Update interval", ktorou je možné si nastaviť častejšiu aktualizáciu XML feedov (spoplatnené kreditným systémom).

Informationen aus dem Hilfe "Update interval“

Update interval - možnosť nastavenia vlastného intervalu, kedy sa bude XML feed aktualizovať.

Upozorňujeme, že okrem systémom predvoleného intervalu, ktorý je bezplatný, sú všetky vlastné intervaly spoplatnené kreditným systémom, resp. pre využitie vlastných intervalov je nutné mať dostupný kredit, ktorý sa bude strhávať. Napriek zvolenému intervalu či počtu produktov sa vždy strhne minimálne 0,001 kreditu.
Niektoré možnosti, ktoré nie sú aktívne a nie je ich tak možné vybrať, sú dostupné len pre vyšší variant ESHOP Premium. Rovnako v prípade možnosti default (free) je rozdiel v predvolenej hodnote intervalu, ktorá je závislá od zvoleného variantu profilu.

Nastavený interval je čas exspirácie od poslednej aktualizácie. XML feed sa tak neaktualizuje automaticky v nastavených intervaloch ale od exspirácie daného intervalu na základe vyžiadania/stiahnutia XML feedu externou službou (Heureka, Google Nákupy, ...).

BeispielAk si nastavíte interval napr. every 1 hour no externá služba (Heureka, Google Nákupy, ...) URL adresu XML feedu navštívi len 2 krát za deň, XML feed sa vygeneruje len 2 krát. Ak si naopak nastavíte interval napr. every 12 hours (2x za deň) no externá služba (Heureka, Google Nákupy, ...) URL adresu XML feedu navštívi až 10 krát za deň, XML feed sa vygeneruje len 2 krát.
mehr anzeigen...

Prepravné služby

Vlastné výdajné miesta

Ak využívate vlastné výdajné miesta (pobočky), v sekcii Add-ons / Plugins / Versandservices v úprave jednotlivých položiek vlastných výdajných miest bola pridaná záložka Öffnungszeiten.

Informationen aus dem Hilfe "Öffnungszeiten“

Öffnungszeiten - Možnosť nastavenia otváracích hodín pobočky.

Do poľa v konkrétnom dni zadajte časy od a do, v ktorých je pobočka otvorená. Časy je nutné zadávať vo formáte "HH:MM-HH:MM" (od 9:00 - do 17:00), kde "HH" je hodina a "MM" je minúta, prípadne je možné zadať aj zjednodušený formát len s hodinami "HH-HH" (od 9tej - do 17tej). Viacero časov, napríklad kvôli prestávke, oddeľte čiarkou alebo klávesovú ENTER. Povolené sú len číslice oddelené dvojbodkou (hodiny a minúty) a znak pomlčky pre oddelenie času (od a do).

Ak je pobočka v určitý deň zatvorená, nevyplňujete pole v danom dni.

BeispielPríklady možného zadania rôznych rozmedzí otváracích hodín:

  • 09:00-17:00
  • 9-17
  • 08:00-12:00,13:30-16:30
  • 06:00-10:00,11:00-15:00,20:00-00:00
  • 6-10,11-15,20-0
  • 22:00-00:00
  • 00:00-05:00

GLS ParcelShop

V sekcii Add-ons / Plugins / Versandservices boli pridané prepravné služby, resp. výdajné miesta pre GLS ParcelShop (SK, CZ, HU).

Fakturačné údaje

Napriek stále určitým obmedzeniam, sme zapracovali na podmienkach a možnostiach pre vystavovanie objednávok na rôzne fakturačné údaje.

Vlastné číslovanie

V sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Einkaufswagen, Bestellen je nová položka "Custom numbering for each billing information".

Informationen aus dem Hilfe "Custom numbering for each billing information“

Custom numbering for each billing information - ak používate viacero fakturačných údajov (dodávateľov) napríklad aj na základe nastavených právomocí, v prípade dokladov ako "Pro-Forma", "Rechnung" a "Gutschrift" (netýka sa dokladov "Bestellung" a "Reklamation") sa pri aktívnej položke bude generovať vlastná číselná postupnosť dokladov. Napriek tomu štruktúra číslovania dokladov ostane rovnaká pre všetkých dodávateľov, na základe nastavenia položky "Numbering of documents". Upozorňujeme, že v tomto prípade budete mať v systéme dva a viac dokladov s rovnakým číslovaním avšak s rôznym dodávateľom.

Ak používate len jedny fakturačné údaje (dodávateľa), odporúčame mať túto položku neaktívnu (nezaškrtnutú).

Fakturačné údaje vytvárate v sekcii Einstellungen / Rechnungsdaten.

Štruktúru číslovania dokladov nastavujete v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Einkaufswagen, Bestellen v položke "Numbering of documents".

Vlastné informácie na dokladoch

V sekcii Einstellungen / Rechnungsdaten v úprave jednotlivých fakturačných údajov je nová záložka Erweiterte Einstellungen kde sú možnosti pre dodatočné nastavenie rôznych údajov na dokladoch pre konkrétne fakturačné údaje a to prostredníctvom položiek "Logo im Header", "Stempel", "Header", "Lieferant".

Farebné rozlíšenie

Rovnako bola v úprave fakturačných údajov v záložke Erweiterte Einstellungen pridaná položka "Farbe".

Informationen aus dem Hilfe "Farbe“

Farbe - možnosť označenia objednávok alebo faktúr, ktoré používajú dane fakturačné údaje (dodávateľ). Používa sa v prípade, že využívate viacero fakturačných údajov a chcete rozlíšiť jednotlivé objednávky alebo faktúry. V sekcii Eshop / Bestellungen alebo v sekcii Eshop / Rechnungen sa zobrazí farebná bodka v stĺpci ID.

Export

Možnosť nastavenie kritéria pre export dokladov konkrétneho dodávateľa bola pridaná do sekcie Einstellungen / Datenbanken pre databázu "Objednávky" a "Faktúry", a rovnako tak do sekcie Add-ons / Plugins / Buchhaltungssysteme pre zostavu Rechnungen.

Filtrovanie

V sekciách Eshop / Bestellungen, Eshop / Rechnungen, Statistik / Bestellungen, Statistik / Übersichten bol pridaný nový filter  Lieferant. Nutné aktivovať v rozšírených nastaveniach, resp. v správe filtrov konkrétnej sekcie.

Meny

Hlavne aj kvôli novým legislatívnym zmenám v SR platných od 1.7.2022 (zaokrúhlenie na 5 eurocent), v sekcii Add-ons / Plugins / Währungen v úprave jednotlivých mien nájdete novú položku "Special rounding of the order", ktorú je v prípade platieb v hotovosti alebo dobierok platených v hotovosti v mene EUR možné nastaviť na možnosť 0.05 (5 cent).

Informationen aus dem Hilfe "Special rounding of the order“

Special rounding of the order - nastavené zaokrúhlenie môžete nastaviť pre objednávky s určitým typom platby (napr. hotovosť či dobierka). Špeciálne zaokrúhlenie dodatočne nastavujete v sekcii Eshop / Zahlung v úprave požadovanej platby v záložke Erweiterte Einstellungen v položke "Special rounding".

Ak sa rozhodnete využiť špeciálne zaokrúhlenie, je nutné ho nastaviť pre každú menu zvlášť. Ak pre niektorú z mien nechcete využívať špeciálne zaokrúhľovanie, je nutné položku "Special rounding of the order" v danej mene nastaviť na rovnakú možnosť akú má položka "Rundung der Bestellung".

Články

Tagy

V úprave článku v záložke Erweiterte Einstellungen bolo rozšírené a vylepšené využitie položky "Tags", kedy ju aktuálne možné využiť nielen pre vyhľadávanie ale aj pre dynamické filtrovanie či zobrazenie vybraných článkov.

Spôsob platby

Platobný terminál

V sekcii Eshop / Zahlung v úprave platieb bola v položke "Zahlungstyp" pridaná nová možnosť Zahlungsterminal.

Informationen aus dem Hilfe "Zahlungsterminal“

Zahlungsterminal - platba prostredníctvom fyzického platobného terminálu pri prevzatí. Jedná sa napríklad o platbu platobnou kartou, mobilom, hodinkami, náramkom prostredníctvom fyzického platobného terminálu na pobočke alebo prostredníctvom kuriéra. Nejedná sa tak o platbu kartou online prostredníctvom eshopu.

Zákazníkovi sa v košíku v konečnom kroku po odoslaní objednávky zobrazí text, ktorý nájdete v prekladoch, pričom sa nezobrazia informácie o číslach bankových účtoch pre úhradu.

V prípade manuálneho priradenia úhrady v sekcii Eshop / Bestellungen alebo Eshop / Rechnungen v stĺpci Bezahlt alebo v úprave dokladu po kliknutí na tlačítko   sa v otvorenom okne v položke "Typ der Überweisung" automatický nastaví možnosť banküberweisung.

Databázy

Preklady

V sekcii Einstellungen / Datenbanken v záložke Übersetzungen je aktuálne sprístupnená aj akcia   pre hromadný import prekladov položiek.

Domény

Jazyk

V sekcii Einstellungen / Domains v úprave vedľajšej domény bola pridaná položka "Sprache".

Informationen aus dem Hilfe "Sprache“

Sprache - v prípade vedľajšej domény je možné určiť jazykovú verziu, na ktorú bude doména automaticky presmerovaná.

Jazyky vytvárate v sekcii Add-ons / Plugins / Sprachen.

Štatistiky

V sekcii Statistik / Übersichten boli pridané nové záložky (Proforms, Rechnungen, Credit notes) a vykonané drobné úpravy hlavne pri používaní viacerých mien.

Galéria

V sekcii Add-ons / Plugins / Galerie po kliknutí na tlačítko   boli pridané nové položky "Download button" a "Window open button".

Informationen aus dem Hilfe "Download button“

Download button - v otvorenej galérii sa zobrazí tlačítko pre stiahnutie obrázku v originálnej veľkosti.

Informationen aus dem Hilfe "Window open button“

Window open button - v otvorenej galérii sa zobrazí tlačítko pre otvorenie obrázku v originálnej veľkosti v samostatnom okne, napr. pre možnosť priblíženia na mobilnom zariadení. Tlačítko sa zobrazí len v mobilnej, resp. responzívnej verzii.

Nový plugin "Notifikačka"

Informationen aus dem Hilfe "Notifikačka“

Notifikačka - Plugin zobrazujúci živé upozornenie priamo na stránkach vo forme notifikačnej lišty. Pre využívanie pluginu je nutné sa registrovať na stránkach https://notifikacka.cz/ kde nájdete aj bližšie informácie o danej službe.

Užívatelia

Heslo

Aktuálne sa pri registrácii užívateľa priamo cez stránky, neposiela zadané heslo užívateľovi na email. V prípade registrácie užívateľa cez administráciu, sa vygenerované heslo na email užívateľa naďalej odosiela.

Rovnako sa v procese straty hesla užívateľa cez stránky negeneruje nové heslo ale odosiela sa odkaz na zadanie nového hesla.

V sekcii Benutzer / Benutzer v úprave registrovaného užívateľa, po kliknutí na tlačítko   sa aktuálne správcovi zobrazujú 3 možnosti na zmenu hesla, a to   Send link to change password to email,   Ein neues generieren und an die E-Mail senden,   Change password, pričom ak je to možné, odporúčame primárne používať prvú z nich.

Administrácia

Správa súborov

V sekcii Dateien / Dateienverwaltung po otvorení detailu súboru (obrázku) je možné sa aktuálne jednoducho prepínať medzi susednými súbormi (tlačítkami   a   alebo klávesmi doľava/doprava).

V prípade obrázkov formátu JPG, v detaile súboru po kliknutí na tlačítko   Information sa v záložke Zusätzliche Angaben zobrazia doplnkové EXIF dáta obrázku.

Doplnky

V sekciách Add-ons / Module a Add-ons / Plugins je aktuálne v riadku konkrétneho doplnku po kliknutí v stĺpci Aktionen na tlačítko   a vybraní možnosti   Pin in menu pridať doplnok do menu administrácie. Slúži pre zobrazenie najpoužívanejšieho doplnku alebo aktuálne upravovaného doplnku v samotnom menu administrácie, pre rýchly prístup do doplnku.

Filtrovanie

V jednotlivých sekciách je aktuálne možné jednoducho dočasne zobraziť všetky dostupné (skryté) filtre, bez toho, aby ich bolo nutné predtým aktivovať. A to v paneli filtrovania po kliknutí na Erweiterte Einstellungen a následne vybraní možnosti  Alle Filter anzeigen alebo  Nicht alle Filter anzeigen.

Iné

Administrácia obsahuje aj mnoho ďalších drobných vizuálnych či praktických vylepšení.

Kommentare zum Artikelkontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00