line

Oboznámte sa s posledným rozsiahlym zoznamom noviniek systému, ktoré pre Vás náš vývojársky tím za posledné obdobie upiekol. Okrem nových sušienok (cookies lišty) určite v zozname nájdete aj nejaké ďalšie dobroty, ktoré si môžete vychutnať.

Nový plugin Cookies

Information from the help plugin "Cookies"

Cookies - plugin je jedným z povinných doplnkov vašej stránky pre návštevníkov z EU (Legislative obligations of website and eshop). Slúži na zobrazenie informácií o tom, aké súbory cookies vaša stránka o návštevníkovi zbiera a ukladá do prehliadača, pričom samotný návštevník môže interaktívne jednotlivé kategórie cookies vypnúť ešte pred samotným prehliadaním stránok. Pre splnenie legislatívnych povinností odporúčame plugin nastaviť a aktivovať ešte pred ostrým spustením stránok a pravidelne jeho položky aktualizovať na základe pridaných doplnkov na stránku. Do pluginu Cookies napájate moduly, pluginy a iné externé scripty, ktoré ukladajú informácie o návštevníkovi stránok (tzv. Cookies). Plugin slúži na to, aby návštevník po príchode na Vaše stránky mohol povoliť/zakázať ukladanie týchto informácií.

Už samotný systém WEXBO® používa ukladanie cookies do prehliadača návštevníka stránok a to už bez Vašich nastavení. Je tak nutné dokument pre cookies na stránke vytvoriť a informovať návštevníka takzvanou informačnou lištou. Od 1.1.2022 je nutné mať na stránke rozšírenú informačnú lištu Cookies.

show more...

Nový plugin Notification a tab

Information from the help plugin "Notification a tab"

Notification a tab - plugin slúži na zobrazenie upozornenia v názve karty prehliadača, v prípade, že karta prehliadača s Vašimi stránkami je neaktívna, resp. že návštevník je práve na inej karte prehliadača (stránke). Návštevníka tak môžete nejakým výstižným textom upozorniť, aby sa vrátil na prehliadanie práve Vašej stránky. Zadať je možné viacero textov, ktoré sa budú meniť na základe nastaveného poradia.

ExampleNapríklad ak si návštevník vložil niečo do košíka, môžete ho upozorniť napr. textom "Dokončite nákup" alebo "Nezabudli ste na niečo?".

Subvarianty

Skladová evidencia subvariantov

V úprave produktu je dostupná skladová evidencia subvariantov.

Information from the help tab "Stock"

Stock - zoznam vybraných kombinácií subvariantov, ktoré máte dostupné prípadne sú priamo skladom.

Možnosť nastavenia skladovej evidenciue subvariantov v záložke Stock sa zobrazí až po tom čo v úprave produktu v záložke Basic data v položke "In stock (quan.)" aktivujte možnosť Stock of combinations of subvariants.

Vybrané kombinácie subvariantov sa generujú na základe vybraných skupín subvariantov, ktoré máte nastavené v úprave produktu v záložke Subvariants, pričom skupina subvariantov musí obsahovať štítok "Sklad", resp. v sekcii Products / Subvariants v úprave daných skupín subvariantov musí byť aktívna položka "Combine".

show more...

Vzorce pre výpočet

V sekcii Products / Subvariants po kliknutí na tlačítko   sa zobrazí nové okno pre tvorbu vlastných vzorcov pre výpočet ceny produktov na základe nastavených subvariantov.

Information from the help section "List of calculation formulas"

List of calculation formulas - Možnosť vytvorenia si rozsiahlejších vzorcov pre výpočet ceny produktu s použitím pred-vytvorených skupín subvariantov. Vytvorené vzorce následne nastavujete v sekcii Products / Products v úprave produktu v záložke Links v položke "Calculation formula".

Sekcia vzorcov pre výpočet je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Produkty

Detail produktu

V eshope v detaile produktu je možné kliknúť na niektoré zobrazované možnosti loyalty points, delivery information pričom sa zobrazia rozšírené informácie (nápoveda) alebo v prípade možnosti shipping, zoznam ďalších spôsobov dopravy.

Dostupnosť produktu

V sekcii Products / Products po kliknutí na tlačítko   sa zobrazí okno pre možnosť vytvorenia vlastných názvov dostupnosti produktu.

Information from the help item "Product availability"

Product availability - možnosť vytvorenia vlastných dostupností, ktoré sa zobrazia po vyskladnení produktu. Dostupnosti nastavujete v úprave produktu v položke "Availability after take out of stock". Nastavovať je možné len názov a farbu dostupnosti, pričom ostatné vlastnosti sa prepoja s niektorou zo systémových dostupností.

Zobrazovaným systémovým dostupnostiam nie je možné nastavovať ľubovoľné parametre, ale len názov prostredníctvom prekladov.

Možnosti správy vlastných dostupností produkt je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

V úprave produkt v položke "Availability after take out of stock" bol pridaný nový typ dostupnosti to (weeks).

Information from the help option "to (weeks)"

to (weeks) - určuje počet týždňov alebo rozsahu týždňov, za koľko bude daný produkt po objednaní a potvrdení objednávky doručený zákazníkovi. Vysvetlenie zobrazovaného počtu alebo rozsahu týždňov samozrejme môže byť zákazníkovi interpretované inak. Napriek tomu bude možné produkt vložiť do košíka a objednať.

Zadávať je možné len celočíselné hodnoty (napr. "2"), prípadne dve celočíselné hodnoty oddelené pomlčkou (napr. "2 - 4").

Text dostupnosti v eshope bude zobrazený oranžovou farbou  .

Produkt s danou dostupnosťou sa bude generovať v XML feedoch.

Vlastný tag v XML

V úprave produktu v záložke Advanced bola pridaná nová položka "Custom tag in XML".

Information from the help item "Custom tag in XML"

Custom tag in XML - zobrazenie vlastného tagu v XML feede pre konkrétny produkt. Každý XML tag je nutné vložiť na nový riadok. Zadať je možné samotný XML kód alebo prostredníctvom nasledujúcej štruktúry:

  1. názov XML tagu (napr. "PIECES"). Prípadne je možné za názov zadať aj samotné atribúty oddelené medzerou (napr. PIECES unit="ks" availability="instock")
  2. znak dvojbodky ":" alebo znak "|" ako oddeľovač
  3. samotná hodnota XML parametra alebo variabilná premenná zo samotného produktu (variabilná premenná musí na začiatku obsahovať znak zavináča "@")
show more...

Energetická trieda

V úprave produktu v záložke Advanced bola pridaná aj položka "Energy class" v kombinácií s novým typom prílohy Add energy label.

Information from the help item "Energy class"

Energy class - možnosť nastavenia energetickej triedy (od A až po G) pre elektronické zariadenia. Na produkte sa daná energetická trieda zobrazí ako štítok.

Zároveň je možné po kliknutí v paneli na tlačítko   a vybraní možnosti Add energy label pridať k produktu aj obrázok energetického štítku konkrétneho produktu, ktorý sa zákazníkom zobrazí po kliknutí na zobrazovaný štítok energetickej triedy.

Záruka

V úprave produktu v záložke Advanced v položke "Warranty" boli pridané nové možnosti záruk.

Information from the help item "Warranty"

Warranty - záručná doba produktu. Produkty ponúkané v EU majú minimálnu záručnú dobu 24 mesiacov. Ak je pole prázdne, záručná doba sa nebude zobrazovať v detaile produktu.

Nastavenia e-shopu

Nové možnosti nastavenia v sekcii Settings / Eshop.

Daňový režim OSS

V záložke Taxes v nastaveniach položky "VAT rate (%)", v úprave jednotlivých sadzieb DPH bola pridaná položka "Conditions for OSS" aj so záložkou OSS

Information from the help item "Conditions for OSS"

Conditions for OSS - možnosť nastavenia podmienok priradenia DPH krajín pre účel daňového režimu OSS.

show more...

Mena

V záložke Cart, ordering v položke "Structure of the cart" bola pridaná možnosť currency change box.

Information from the help option "currency change box"

currency change box - v prípade aktívnej možnosti bude systém na základe krajiny alebo jazyka návštevníka zisťovať či má zákazník zvolenú správnu menu. Ak systém rozpozná nesprávne nastavenú menu, zobrazí sa upozornenie na možnosť zmeny meny.

Údaje na detekciu sa získavajú postupne z:

  1. Zadaná krajina vo fakturačných údajoch zákazníka.
  2. Predvolený jazyk z nastavení prehliadača.
  3. Krajina na základe IP adresy návštevníka (GeoIP).

V sekcii Settings / Web v záložke Language and currency bola pridaná položka "Enable currency detection".

Information from the help item "Enable currency detection"

Enable currency detection - ak máte aktívnych viac mien, návštevníkovi Vašich stránok sa stránky zobrazia v mene podľa toho z akej krajiny pochádza alebo aký jazyk používa. Ak príde návštevník z krajiny, v ktorom menu neponúkate, návštevníkovi ponúkne základnú menu. Meny vytvárate v sekcii Add-ons / Plugins / Currencies. Meny sú zároveň prepojené s jazykmi, ktoré nastavujete v sekcii Add-ons / Plugins / Languages.

Položku neodporúčame mať aktívnu ak využívate napríklad viacero domén, ktoré smerujú na konkrétny jazyk, resp. prepojenú menu.

show more...

Skladová dostupnosť

V záložke Stock bola pridaná položka "Availability verification form".

Information from the help item "Availability verification form"

Availability verification form - v okne overenia skladových zásob sa zobrazí tlačítko, resp. po kliknutí na tlačítko sa zobrazí formulár pre overenie dostupnosti konkrétneho produktu (resp. vybraného variantu alebo subvariantu). Pred-vyplnený formulár bude odoslaný na emailovú adresu zadanú v položke "Email to notifications" (sekcia Settings / Web záložka Notifications).

Okno overenia skladových zásob je možné aktivovať buď v zozname produktov v sekcii Settings / Eshop v záložke List of products v položke "Structure of the product box" aktivovaním možnosti verification/preview of the stocks (availability) alebo v detaile produktu v sekcii Settings / Eshop v záložke Detail of products v položke "Structure of the product detail" aktivovaním možnosti verification/preview of the stocks (availability).

Zľavy

V záložke Discounts bola pridaná položka "Visible product discount in the order".

Information from the help item "Visible product discount in the order"

Visible product discount in the order - v prípade, že v úprave produktu v položke "Discount" nastavíte nejakú zľavu alebo nastavíte globálnu zľavu v sekcii Eshop / Discounts s vyplnenou položkou "For products only", predvolene sa po vytvorení objednávky v samotnej objednávke a na vystavených dokladoch zobrazí už zľavnená cena produktu (ak je táto položka nekatívna/nezaškrtnutá). Pri aktívnej/zaškrtnutej položke sa v objednávke zobrazí originálna cena produktu a zároveň výška zľavy konkrétneho produktu. Pri zmene nastavení, sa zmeny prejavia len pri novo vytvorených objednávkach, resp. v starých objednávkach sa ceny produktov a zľavy nijak meniť nebudú. Uvedená možnosť je dostupná len pre objednávky vytvorené priamo cez stránky, cez košík (nie cez administráciu).

Objednávací kód

V záložke List of products v položke "Structure of the product box" bola pridaná možnosť order code.

Information from the help option "order code"

order code - v zozname produktov po nabehnutí kurzoru myši na box produktu sa v spodnej časti zobrazí plávajúci box s objednávacím kódom produktu. Po kliknutí na objednávací kód sa daný kód skopíruje do schránky (ako keby ste použili klávesovú skratku pre kopírovanie CTRL + C), pričom je tak následne možné kód niekam vložiť (napríklad pomocou klávesovej skratky pre vloženie CTRL + V). Objednávacím kódom je vždy vlastný kód produktu alebo ID produktu na základe nastavení položky "Marking of the products".

Výpočet ceny v zozname produktov

V záložke List of products bola pridaná položka "Price calculation "from"".

Information from the help item "Price calculation "from""

Price calculation "from" - zvoľte jednu z možností, ktorou sa bude riadiť výpočet ceny produktu (zobrazenie ceny produktu v zozname produktov), ktorý má v úprave produktu v záložke Subvariants nastavené subvarianty, a zároveň má v záložke Powers v položke "Show the price" nastavenú možnosť normal (from).

Doklady

V záložke Sections settings v nastavení položky "Documents" boli v záložke Document text pridané položky "Above items" a "Under items", a zároveň v záložke Advanced settings v položke "Document options" boli pridané možnosti number of packages, total weight a total quantity of items.

Notifikačné šablóny objednávok

V záložke Sections settings bola pridaná nová položka "Email message templates".

Information from the help item "Email message templates"

Email message templates - Možnosť vytvorenia si viacerých preddefinovaných šablón emailových správ, ktoré je následne možné použiť pri manuálnom odosielaní emailov ohľadom objednávok.

ExampleJe možné si vytvoriť preddefinované texty, ktoré často používate pred zmenou stavu objednávky alebo práve namiesto textu pri zmene stavu objednávky napr. ohľadom zmeny tovaru v objednávke, urgencii o úhrade, atď.

Postup na použitie pred-vytvorenej šablóny:

  • Priamo v úprave objednávky - V sekcii Eshop / Orders v úprave   objednávky po kliknutí na tlačítko   kliknite na tlačítko   kde nakoniec vyberte požadovanú pred-vytvorenú šablónu kliknutím na tlačítko   v stĺpci Actions.
  • Pri zmene stavu objednávky - Ak má stav objednávky v sekcii Eshop / Orders po kliknutí na tlačítko   konkrétny stav objednávky v stĺpci Email nastavenú možnosť determined by the administrator, tak pri zmene stavu objednávky administrátora vyzve na odoslanie emailu. V otvorenom okne kliknite na tlačítko   kde nakoniec vyberte požadovanú pred-vytvorenú šablónu kliknutím na tlačítko   v stĺpci Actions.
    Upozorňujeme, že v tomto prípade sa odošle vybraný preddefinovaná emailová správa a neodošle sa sprava preddefinovaná stavom objednávky, nakoľko sa otvorené okná pri odoslaní zatvoria.

Forms

reCaptcha

V úprave formulárov v položke "Use CAPTCHA" bola pridaná možnosť reCAPTCHA.

Information from the help option "reCAPTCHA"

reCAPTCHA - profesionálna a bezpečná captcha vygenerovaná prostredníctvom služby reCAPTCHA.

Štítky v objednávkach

V úprave položiek formulára v záložke Advanced settings bola pridaná položke "View as a label".

Information from the help item "View as a label"

View as a label - v prípade aktivácie/zaškrtnutí sa pri použití daného formulára v objednávke (nastavujete v sekcii Settings / Eshop v záložke Cart, ordering v položke "Additional form in the ordering process") zobrazí informácia o vyplnenej položke priamo v sekcii Eshop / Orders v zozname objednávok v stĺpci Labels. Jednoduchšie tak identifikujete objednávky s požadovanými informáciami.

Filter

Zoradenie

V sekcii Add-ons / Plugins / Filter bola v položke "Sorting of products" pridaná možnosť availability.

Information from the help option "availability"

availability - zobrazia sa najprv produkty, ktoré majú nastavené určité množstvo skladom, následne produkty s dostupnosťou podľa nasledujúcej postupnosti in stock, to (weeks), within (days), date of storage, on order, on request, out of stock, unavailable, not for sale. Produkty s rovnakou dostupnosťou sú následne radené podľa možnosti recommended.

Možnosť radenia nemusí byť správne funkčná pri niektorých produktoch, ktorých priorita dostupnosti ešte nebola určená (napr. produkty importované cez hromadný import), pričom prioritu radenia môžete produktu nastaviť opätovným uložením produktu alebo hromadne v sekcii Settings / Eshop v záložke Sections settings spustením nástroja "Product analysis and repair".

Doprava

V sekcii Eshop / Delivery v úprave spôsobov dopráv bola v položke "Delivery method" pridaná možnosť Cartage.

Information from the help option "Cartage"

Cartage - dodanie tovaru priamo na adresu lokálnou kuriérskou službou alebo v rámci vlastných zdrojov.

Daný typ dopravy sa nezobrazí v detaile produktu, ak máte v sekcii Settings / Eshop v záložke Detail of products v položke "Structure of the product detail" aktívnu možnosť shipping.

Menu

V sekcii Articles / Menu v úprave menu položiek v položke "Type menu item" bola pridaná možnosť unclassified (hidden).

Information from the help option "unclassified (hidden)"

unclassified (hidden) - menu položka sa v menu nezobrazí, napriek tomu ju je možné využiť v odkazoch na zobrazenie zoznamu zaradených článkov.

Zľavy v objednávkach

V sekcii Eshop / Orders v stĺpci Labels sa aktuálne zobrazuje výška nastavenej zľavy objednávky aj s typom zľavy.

Zároveň sa všetky percentuálne globálne zľavy alebo zľavy nastavené na produkte premietnu priamo v úprave objednávky v jednotlivých položkách v stĺpci Zľava bez predchádzajúceho prepočtu.

Nasadené bolo aj lepšie prepojenie uplatnených zliav a zľavových kupónov s objednávkami, pričom v úprave objednávky aktuálne nájdete tlačítko pre zobrazenie konkrétnej uplatnenej zľavy či zľavového kupónu. A taktiež v úprave konkrétnej zľavy či zľavovom kupóne v záložke Used nájdete zoznam objednávok, na ktorých boli zľavy či zľavové kupónu uplatnené.

Administrácia

Úprava v oknách

V niektorých otvorených oknách vedľa tlačítka "Zavrieť" (obrázok krížika v pravom hornom rohu okna) sa aktuálne zobrazuje nová akcia "Otvoriť v samostatnej karte" (po nabehnutí kurzory myši mimo okna). Využijete napríklad ak upravujete produkt či článok a priebežne ho ukladáte, no nechcete opakovane otvárať okno danej položky, ktoré sa pri uložení zavrie. Samozrejme stále je možné využiť tlačítko   ktoré je súčasťou tlačítka Save, no úprava v novej karte je pravdepodobne komfortnejšia.

Súbory

V sekcii Files / File management po kliknutí druhým tlačítkom myši na niektorý súbor, adresár či označené súbory sa zobrazí nová možnosť Information pre zobrazenie základných informácií (napr. veľkosť adresára či súboru, počet súborov, dátum poslednej zmeny, atď.).

Filtre

Do niektorých sekcií boli pridané nové možnosti filtrovania a rovnako aj nový typ filtra s možnosťou nastavenia rozsahu "od - do" (produkty, objednávky, faktúry, užívatelia, banky, súbory, zľavové kupóny, zľavy, ...). Niektoré nové filtre sú v sekciách predvolene skryté, takže je nutné si ich zobrazenie v konkrétnej sekcii nastaviť kliknutím v panely filtra na tlačítko  Advanced settings, vybraní možnosti  Manage filters a aktivovaním požadovaných filtrov v záložke System filters.

Iné

V prostredí administrácie bolo vykonaných niekoľko ďalších drobných úprav. Rovnako sú aktuálne niektoré nové doplnky, sekcie, filtre, položky, záložky a možnosti označované štítkom "new" pre jednoduchšiu identifikáciu zmien v systéme, a tak ľahšieho prispôsobenia Vašich stránok či e-shopu.

Comments to articleContact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm