line

Druhá časť veľkého súhrnu noviniek novej verzie systému z minulého ale už aj tohto roka. Aj v tejto časti sa nachádzajú novinky, ktoré boli postupne sprístupňované, počas celého roka, a tak niektoré ste už možno vyskúšali. Novinky prinášajú hlavne nové prvky zobrazujúce sa na stránkach (napr. benefity, okno možností, stránkovanie a záložky užívateľských sekcií, vizitka výrobcov, atď.), ale rovnako aj niekoľko nových prvkov a možností, ktoré je možné pre zobrazenie na stránkach využiť. Samozrejme aj tentokrát bolo mnoho vylepšení pridaných aj do samotnej administrácie napr. pre detailnejšie nastavenie právomocí niektorých položiek (export, doprava, platba, zľavové kupóny, zľavy, cenové hladiny, fakturačné údaje, produkty), alebo rozšírené marketingové či informačné možnosti.

Benefits

Nový modul v sekcii Add-ons / Widgets / Benefits

Information from the help widget "Benefits"

Benefits - modul slúži na zobrazenie krátkych informácií (najčastejšie benefitov) v krátkej textovej podobe prípadne s ikonou alebo malým obrázkom.

ExampleGarancia najnižšej ceny, Vrátenie do 90 dní, Doprava zadarmo, Doručíme do 24 hodín, Eco obaly, Bio produkty, Nonstop linka 24/7, Viac ako 3000 odberných miest, Darček k objednávke zdarma, ...

Merger of modules

Nový modul v sekcii Add-ons / Widgets / Merger of modules

Information from the help widget "Merger of modules"

Merger of modules - modul slúži na zlúčenie viacerých modulov do jedného. Tento jeden modul sa následne chová ako klasický modul, s možnosťou umiestniť kdekoľvek na stránke. Umiestnenie takto zlúčených modulov bude určovať už len modul Merger of modules. Zlúčené moduly sa tak na stránke nezobrazujú a zobrazia sa len v module Merger of modules. Zlúčené moduly sa v klasickej verzií zobrazujú vedľa seba (horizontálne), v responzívnej verzií sa zobrazujú pod sebou (vertikálne).

Options window

Nový plugin v sekcii Add-ons / Plugins / Options window.

Information from the help plugin "Options window"

Options window -plugin slúži na vytvorenie dodatočných položiek, ktoré sa zobrazia v samostatnom okne. Odkazovať je možné na lokálnu URL adresu (menu položku, článok, produkt,...), na externú URL adresu, prípadne priamo na možnosť odkazu tel. čísla, e-mailovú adresu, alebo script.

Vytvorené položky v plugine je nutné priradiť ku konkrétnej funkcií napr.:

 • V akomkoľvek článku alebo editore textu vložením HTML kódu. Kód získate v sekcii Add-ons / Plugins / Options window v úprave   položky okna možností po kliknutí na tlačítko Add item
 • Bar - v sekcii Add-ons / Plugins / Bar po kliknutí na tlačítko Add item, kde v záložke Basic data v položke "Type" vyberiete možnosť options window
 • Menu položka - v sekcii Articles / Menu v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add menu v záložke Basic data v položke "Type menu item" vyberte možnosť custom action (script). Následne v položke "Script (JS)".
  optionsBox({ID});
  • Namiesto {ID} zadajte ID číslo, ktoré získate v úprave   položky okna možností hneď za nadpisom.

Tools

V administrácií nájdete novú sekciu Settings / Tools

Information from the help section "Tools"

Tools - Súhrnný zoznam doplnkových nastavení jednotlivých sekcií systému s možnosťou okamžitej úpravy daného nastavenia. Keďže systém obsahuje desiatky sekcií, je možné, že niektoré doplnkové nastavenie nejakej sekcie môžete ľahko prehliadnuť, pričom tu by ste mali nájsť všetky doplnkové nastavenia sekcií systému mimo samotných doplnkov (modulov, pluginov a externých služieb).

Menu

Menu položka kategórie

Možnosť nastavenia menu položky s odkazom na kategóriu produktov. V sekcii Articles / Menu v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add menu v otvorenom okne v záložke Basic data v položke "Type menu item" bola pridaná možnosť product category kde následne v položke "Category" vyberiete konkrétnu kategóriu produktov.

Information from the help option "product category"

product category - menu položka bude obsahovať URL adresu na konkrétnu kategóriu produktov vybranú v položke "Category".

Systémová menu položka

V sekcii Articles / Menu v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add menu v záložke Basic data v položke "Type menu item" po výbere možnosti system section zobrazí položka "Section" kde je aktuálne možné nastaviť novú možnosť purchased goods

Articles

Ustanovenia v článku

Do článku je aktuálne možné jednoducho pridať ustanovenia, ktoré centrálne nastavujete v hlavných nastaveniach ("Terms and conditions", "Processing of personal data", "Policy for the use of cookies", "Return policy", "Additional information").

Nastavujete v sekcii Articles / Articles v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add an article v otvorenom okne v záložke Plugins položka Declaration

Help information

Vyberte niektorý z predvolených ustanovení (článkov), ktoré centrálne nastavujete v sekciách Settings / Web alebo Settings / Eshop v záložke Sections settings.

Produkty v článku

Nastavujete v sekcii Articles / Articles v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add an article v otvorenom okne v záložke Plugins položka Article products

Information from the help plugin "Article products"

Konfigurácia zobrazenia položiek (produktov), ktorá sa nachádza v úprave článku v záložke Plugins v riadku "Produkty".

Produkty, ktoré sa majú pre konkrétny článok v záložke zobraziť, nastavujete v sekcii Products / Products v úprave jednotlivých produktoch v záložke Links v položke "Articles".

Products

Záložky detailu produktu

V sekcii Settings / Eshop v záložke Detail of products v položke "Sections of the product detail" boli pridané nové možnosti: print, comparison, watching (watchdog), Add to Favorites

Varianty produktu

V sekcii Settings / Eshop v záložke List of products položka "Structure of the product box" bola pridaná možnosť variant previews

Information from the help option "variant previews"

variant previews - v zozname produktov sa v obrázku produktu zobrazia náhľady variantov, ktoré sú pre produkt dostupné.

Náhľad variantov sa zobrazí len v zozname produktov, ktoré majú nastavené zobrazenie na gallery view, pričom v ostatných zobrazeniach (tabular view, list view) sa náhľad variantov nezobrazí, a to z dôvodu obmedzenej štruktúry daného zobrazenia.

Na základe počtu zobrazovaných produktov a samotného počtu variantov jednotlivých produktov, sa pri aktívnej možnosti zobrazenia náhľadu variantov v zozname produktov môže predĺžiť čas načítavania stránky so zoznamom produktov. Po aktivácií si tak odporúčame preveriť, či je pre váš e-shop daná možnosť vhodná.

Možnosť zobrazenia dostupných variantov v zozname produktov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Štítky produktov s informačným oknom

Nastavujete v sekcii Products / Products po kliknutí na tlačítko   v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add item v otvorenom okne v záložke Advanced settings položka "Information window"

Information from the help item "Information window"

Information window - pri názve danej položky sa zobrazí tlačítko (ikona) pre zobrazenie okna s informáciami zvolenej položky pluginu Information windows. Texty s informáciami vytvárate v sekcii Add-ons / Plugins / Information windows.

Hromadná úprava príplatkov subvariantov

V sekcii Products / Products po výbere konkrétnych produktov v prvom stĺpci Select all a následnom kliknutí na tlačítko   v pravom hornom rohu, po výbere možnosti Edit the selected nová záložka Subvariants

Information from the help tab "Subvariants"

Subvariants - Sekcia slúži na hromadné zadanie alebo zmenu subvarintov a ich príplatkov pre vybrané produkty. Napriek tomu, že je možné cez túto možnosť aj pridávať subvarianty, primárne slúži na úpravu príplatkov už nastavených subvariantoch v produktoch.

Subvarianty pridávate tlačítkom   v pravom hornom rohu.

Upozorňujeme, že systém v tomto prípade nezobrazí existujúce subvarianty a ich príplatky nastavené na produkte. Všetkým vybraným produktom tak tzv. "natvrdo" nastaví aplikované úpravy. Preto odporúčame byť pri natavovaní tejto možnosti nanajvýš opatrný, keďže v niektorých prípadoch môže už nastaveným subvariantom zmeniť pôvodnú hodnotu, pričom systém o tom nijak neinformuje. Ak teda chcete upravovať len príplatky subvariantov, ktoré už máte v produkte nastavené, a teda nechcete do produktov pridávať subvarianty, odporúčame si v prvom rade prostredníctvom filtra  Subvariants zobraziť len produkty s požadovane nastavenými subvariantami, poprípade prejsť len do konkrétnej kategórie produktov.

V prípade produktov, ktoré subvariant ešte nemajú nastavený, má základný príplatok hodnotu "0", teda daná hodnota sa bude meniť, pripočítavať, percentuálne pripočítavať, atď.

Export produktov z vybranej kategórie

Pri exporte produktov v záložke Powers bola pridaná nová možnosť "Len z kategórií"

Information from the help item "Len z kategórií"

Len z kategórií - možnosť zobrazenia záznamov len z vybraných kategórií.

Nový filter administrácie prepájajúci dve sekcie

Nový filter v administrácií prepájajúci sekcie Products / Products a Eshop / Orders. Nový filter   zobrazíte kliknutím na ikonu   kde vyberiete možnosť  Show all filters

Postup:

 1. V sekcii Products / Products po kliknutí na filter   si vyfiltrujte Vami požadované produkty
 2. Následne kliknite na filter  Orders ktorý Vás presmeruje do sekcie Eshop / Orders s Vami vyfiltrovanými produktami
Information from filter help "Orders"

Orders - Daný filter, resp. tlačítko slúži na presmerovanie do sekcie Eshop / Orders kde sa automaticky aktivuje filter  Products. Filter  Products slúži na zobrazenie všetkých objednávok, ktoré obsahujú aspoň jeden z produktov, ktorý máte aktuálne vyfiltrovaný v sekcii Products / Products. Jedná sa o prepojenie filtra produktov s filtrom samotných objednávok.

 • prípadne si po splnení bodu 1. v sekcii Eshop / Orders po kliknutí na filter   vyberiete filter  Products
Information from filter help "Products"

Products - aktivovaním filtra sa zobrazia všetky objednávky, ktoré obsahujú aspoň jeden z produktov, ktoré máte aktuálne vyfiltrované v sekcii Products / Products. Jedná sa o prepojenie filtra produktov s filtrom samotných objednávok.

Manufacturers

Nastavujete v sekcii Products / Manufacturers v úprave   konkrétneho výrobcu alebo pridaním výrobcu tlačítkom Add a manufacturer

Rozšírené možnosti

V záložke Basic data je aktuálne možné pridať "Logo" a v záložke Text text k výrobcovi.

Information from the help item "Logo"

Logo - vložte obrázok loga značky pre jednoduchšiu identifikáciu výrobcu. V detaile produktu bude obrázok zmenšený na maximálnu šírku 150px a výšku 40px. Napriek tomu odporúčame vkladať obrázok o niečo väčší, z dôvodu jemných displejov na mobilných zariadeniach.

Odkaz na všetkých výrobcov

Aktuálne je možné zobraziť si na stránke eshopu všetkých výrobcov s odkazom na ich produkty či vizitku.

Information from the help section "Manufacturers"

Vytvárate výrobcov produktov, ktorých následne prideľujete k produktom v sekcii Products / Products v úprave produktu v záložke Advanced v položke "Manufacturer". Výrobcov vytvárate kliknutím na tlačítko Add a manufacturer.

Pre zobrazenie všetkých výrobcov na stránke eshopu je možné použiť odkaz https://www.yourdomain.com/brand/.

Nie je možné zmazať výrobcu, ktorý je pridelený nejakému produktu. Je nutné najskôr výrobcu z daného produktu oddeliť, alebo daný produkt zmazať.

Odkaz na filter s výrobcom v detaile produktu

Aktuálne je možné v detaile produktu po kliknutí na výrobcu odkazovať na filter s daným výrobcom. Nastavujete v sekcii Settings / Eshop v záložke Detail of products v položke "Structure of the product detail" možnosť link to brand products

Information from the help option "link to brand products"

link to brand products - v detaile produktu sa na výrobcovi (ak je v produkte nastavený) zobrazí URL adresa na zoznam ostatných produktov rovnakého výrobcu. Splnené musia byť nižšie uvedené podmienky.

Sklad

V sekcii Settings / Eshop v záložke Stock položka "Ordering above stock limit" bola pridaná nová možnosť partially allowed.

Information from the help option "partially allowed"

partially allowed - V prípade ak si zákazník vloží do košíka väčšie množstvo produktu ako je zadané v produkte v položke "In stock (quan.)") bude si môcť požadované množstvo objednať ak bude v produkte v položke "Availability after take out of stock" nastavená dostupnosť in stock, within (days), to (weeks), date of storage, on order, on request. V opačnom prípade si nebude môcť požadované množstvo objednať.

V prípade aktívnej skladovej evidencie sa v košíku pri produkte zobrazí informácia o dostupnom množstve skladom a zároveň a o množstve, ktoré bude dostupné na základe nastavenej položky "Availability after take out of stock" v úprave produktu. Napr. skladom (2 ks), na objednanie (1 ks).

Delivery

Príplatok dopravy

V sekcii Eshop / Delivery bola pridané nové tlačítko v pravom hornom rohu  

Information from the help section "Transport fee"

Transport fee - Určuje príplatok k základnej cene spôsobu dopravy pre vybrané produkty. V príplatku tak musia byť vybrané samotné produkty, pre ktoré bude príplatok platný. Ak naopak chcete nastavovať príplatok pre všetky produkty je nutné ho zahrnúť v samotnej cene produktu, prípadne v samotnej cene spôsobu dopravy.

Vytvoriť je možné viacero príplatkov a priradiť ich k jednej doprave, pričom sa tak pre rovnaký spôsob dopravy viaceré príplatky sčítajú. V prípade percentuálneho príplatku sa cena príplatku vypočítava vždy zo základnej ceny spôsobu dopravy, teda do výpočtu nie sú zahrnuté dodatočné príplatky. Základnú cenu spôsobu dopravy nastavujete v sekcii Eshop / Delivery v úprave   alebo po kliknutí na Add the delivery methode v záložke Basic data v položkách "Surcharge (%)" a "Price of delivery".

Príplatky spôsobu dopravy sú dostupné len pre variant ESHOP Premium.
show more...

Právomoci

Aktuálne je možné v úprave   dopravy alebo pri jej pridávaní Add the delivery methode v záložke Powers v položke "Only for products" vybrať novú možnosť even all selected

Information from the help option "even all selected"

even all selected - doprava sa zobrazí len ak košík obsahuje všetky vybrané produkty. Doprava sa zobrazí aj keď bude košík zároveň obsahovať aj iné (nevybrané) produkty.

Shipping services

Výdajné miesta

V sekcii Add-ons / Plugins / Shipping services boli pridané:

 • Výdajné miesta pre "SPS ParcelShop"
 • Výdajné miesta pre "Balikové Centrum" (123 kuriér)"

Expedícia

Nastavujete v sekcii Eshop / Orders po výbere konkrétnych objednávok v stĺpci Select all následne po kliknutí na tlačítko   položka "Output"

 • Prepravná služba "123 Kuriér" s možnosťou expredície do CSV súboru
 • Prepravná služba "Packeta Home" s možnosťou expredície do CSV súboru

Poznámka pre dopravcu

Nastavujete v sekcii Eshop / Orders v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add an order v otvorenom okne v záložke Other... položka "Note for carrier"

Information from the help item "Note for carrier"

Note for carrier - môžete zadať dodatočnú poznámku k objednávke, ktorá sa bude exportovať do podporovaných importných súborov pre dopravcov.

Sledovacie číslo zásielky

Vlastné sledovacie číslo

Vlastná prepravná služba - sledovacie číslo. V prípade, že sa kuriérska služba nenachádza v plugine Add-ons / Plugins / Shipping services je možné vybrať možnosť own so zadaním vlastnej URL adresy pre sledovanie zásielky.
Nastavujete v sekcii Eshop / Orders v úprave   konkrétnej objednávky po kliknutí na tlačítko   následne Add a shipment kde v položke "Courier service" vyberiete možnosť own

Information from the help option "own"

own - v prípade výberu vlastnej kuriérskej služby je nutné do položky "Tracking number of the shipment" zadať celú URL adresu sledovania zásielky a nie len samotné číslo.

Systémové sledovacie číslo pre Chameleoon

Nastavujete v sekcii Add-ons / Plugins / Chameleoon v položke "Vlastné sledovanie balíkov"

Information from the help item "Vlastné sledovanie balíkov"

Vlastné sledovanie balíkov - v prípade neaktívnej položky, sa pre sledovanie balíkov (URL adresa sledovania), ktoré boli podané prostredníctvom tejto služby, použije priamo služba Chameleoon. V tomto prípade tak URL adresa sledovania všetkých balíkov rôznych dopravcov bude jednotne zobrazená prostredníctvom informácií poskytnutých službou Chameleoon.

Ak naopak položku aktivujete, naďalej sa pre sledovanie balíkov (URL adresa sledovania) budú používať URL adresy na základe nastavenia systému, teda systémom predvolená URL adresa konkrétneho dopravcu, vlastná URL adresa nastavená v plugine Shipping services alebo pevne nastavená vlastná URL adresa (možnosť own) priamo na pridanej zásielke.

Rozdelenie sledovacieho čísla

Nová možnosť rozšírenie premennej sledovacieho čísla. Niektorí prepravcovia vyžadujú rozdeliť sledovacie číslo zásielky a zadať ho v URL adrese do viacerých URL parametrov. Výraz ["CODE"] je v tomto prípade možné doplniť o rozširujúce parametre pre rozdelenie sledovacieho čísla zásielky. Viac informácií v nápovede v sekcii Add-ons / Plugins / Shipping services v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add a shipping services v otvorenom okne v položke "Tracking URL".

Payment

Právomoci

Nové právomoci v sekcii Eshop / Payment v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add a payment method v otvorenom okne v záložke Powers položky "Only within state", "Display in currencies only", "Only for availability", "Only for availability", "Date of the view", "For orders with amount", viac informácií v nápovede jednotlivých položiek.

Na faktúru

V sekcii Eshop / Payment po kliknutí na tlačítko Add a payment method v otvorenom okne v záložke Basic data v položke "Type of payment" nová možnosť On invoice. Nakoľko sa tento spôsob používa najmä pri zmluvných partneroch, odporúčame zvážiť možnosť platby poskytnúť len vybranej skupine užívateľov, ktorú nastavíte v záložke Powers v položke "Show only for groups".

Information from the help option "On invoice"

On invoice - odložená platba prostredníctvom neskoršej sumárnej faktúry. Možnosť zobrazenia platby "na faktúru" napr. pre verných zákazníkov či zmluvných obchodným partnerov.

Zákazníkovi sa v košíku v konečnom kroku po odoslaní objednávky zobrazí text, ktorý nájdete v prekladoch, pričom sa nezobrazia informácie o číslach bankových účtoch pre úhradu.

V prípade manuálneho priradenia úhrady v sekcii Eshop / Orders alebo Eshop / Invoices v stĺpci Paid alebo v úprave dokladu po kliknutí na tlačítko   sa v otvorenom okne v položke "Type of transfer" automatický nastaví možnosť bank transfer.

Import bank transfers

Aktuálne je možné v plugine Import bank transfers načítavať platby už aj z VÚB banky a Prima banky.

Discount coupons

V záložke Powers boli pridané položky "Only products from the category", "Only products with a label", "Only manufacturer products".

Boa pridaná možnosť vygenerovania si jedinečného URL odkazu na zľavový kupón. Po kliknutí na odkaz bude zákazník presmerovaný na eshop, pričom sa mu zobrazí informačné okno o aplikovaní zľavového kupónu v jeho košíku. URL odkaz na pred-vytvorený zľavový kupón získate v sekcii Eshop / Discount coupons v úprave   konkrétneho zľavového kupónu v pravom hornom rohu po kliknutí na tlačítko  

ExampleURL adresu na zľavový kupón je následne možné použiť na sociálnych sieťach, cez Newsletter alebo odkaz vložiť do notifikačných emailov objednávok napríklad v stave "Odoslaná" pre ďalší nákup s už aplikovanou zľavou.

Discounts

V sekcii Eshop / Discounts po kliknutí na tlačítko Add discount v otvorenom okne v záložke Basic data v položke "Type of discount" bola pridaná možnosť signing up for the newsletter.

Information from the help option "signing up for the newsletter"

signing up for the newsletter - aplikovanie percentuálnej zľavy na základe prihlásenia sa k odberu noviniek (newsletter). Zľava sa uplatňuje len užívateľom, ktorých email sa nachádza v sekcii Users / Newsletter alebo registrovaných užívateľom, ktorý majú aktívnu položku "Newsletters permission".

Zľava na základe prihlásenie sa k odberu noviniek je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

V záložke Powers boli pridané položky "Only products from the category", "Only products with a label", "Only manufacturer products".

Price levels

Aktuálne je možné v úprave   cenovej hladiny alebo pri jej pridávaní Add a price level v záložke Powers nastaviť nové možnosti v položke "Only if products are in basket"

Information from the help item "Only if products are in basket"

Only if products are in basket - cenová hladina sa aplikuje len ak košík obsahuje vybraný produkt(y). ID produktov vložíte do poľa pomocou prehľadávania položiek, po vyhľadaní a označení požadovaných produktov s následným potvrdením.

Globálne nastavenie základnej ceny

Aktuálne je možné zmeniť základnú cenu globálne na všetkých produktoch a to jak pre Užívateľa tak aj pre Užívateľské skupiny. Keďže ide o globálne nastavenie pre všetky produkty, je možné vo vybraných produktoch túto možnosť zakázať.

Pre užívateľa

Nastavujete v sekcii Users / Users v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add an user v otvorenom okne v záložke E-shop položka "User price"

Information from the help item "Type"

Type - možnosť nastavenia špecifickej ceny pre všetky produktu pre daného registrovaného užívateľa. Pôvodnú základnú cenu produktu je možné zmeniť, navýšiť alebo znížiť. Ak nie je vybraná možnosť change to je možné zadať aj mínusovú hodnotu. Ak bude zadaná hodnota 0, príplatok užívateľa neovplyvní cenu produktu.

show more...

Pre skupiny

Nastavujete v sekcii Users / Groups v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add a group v otvorenom okne v záložke E-shop položka "Group price"

Information from the help item "Type"

Type - možnosť nastavenia špecifickej ceny pre všetky produktu pre danú užívateľskú skupinu. Pôvodnú základnú cenu produktu je možné zmeniť, navýšiť alebo znížiť. Ak nie je vybraná možnosť change to je možné zadať aj mínusovú hodnotu. Ak bude zadaná hodnota 0, príplatok skupiny neovplyvní cenu produktu.

show more...

Zakázanie globálnych zmien základnej ceny v konkrétnom produkte

Nastavujete v sekcii Products / Products v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add a product v otvorenom okne v záložke Powers položka "Disable parent"

Information from the help item "Disable parent"

Disable parent - Možnosť zakázania aplikovania niektorých nadradených funkcionalít nastavovaných v iných sekciách.

Orders

"Custom identifier" objednávky

Nastavujete v sekcii Eshop / Orders v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add an order v otvorenom okne v záložke Other... položka "Custom identifier"

Information from the help item "Custom identifier"

Custom identifier - možnosť zadania vlastného identifikátoru alebo interného čísla (napr. č. objednávky u zákazníka). Identifikátor sa následne zobrazí na dokladoch pre tlač (objednávka, faktúra, proforma).

Pre zobrazenie údaju na dokladoch faktúra a proforma, je nutné mať v sekcii Settings / Eshop v záložke Sections settings v úprave položky "Documents" v otvorenom okne v záložke Advanced settings v položke "Document options" aktívnu možnosť order number.

Ak chcete aby daný vlastný identifikátor mohol zadávať priamo zákazník v procese objednávky priamo v košíku, je nutné v sekcii Settings / Eshop v záložke Cart, ordering v položke "Structure of the cart" aktivovať možnosť own identifier. Bližšie informácie nájdete v nápovede danej možnosti.

Výstup pre expedíciu

Bola upravená štruktúra XML súboru na export pre Slovenskú poštu EPH, ako je podpora Balíkoboxov, načítanie dodávateľa objednávky, IBAN, meno, ...

Pridelenie obchodníka

Nová možnosť "Assigned trader" a to na užívateľa, skupine užívateľov a objednávke s následnou možnosťou zobrazenia stĺpcov a filtrovania.

Information from the help item "Assigned trader"

Assigned trader - možnosť pridelenia objednávok daného užívateľa alebo užívateľskej skupiny konkrétnemu obchodníkovi. V prípade objednávky sa jedná o možnosť pridelenia, resp. zmeny prideleného obchodníka.

 • Ak pridelíte obchodníka konkrétnemu užívateľovi, všetkým novo vytvorený objednávkam (cez eshop) sa pridelí práve daný obchodník (správca).
 • Ak pridelíte obchodníka konkrétnej užívateľskej skupine, a zároveň konkrétny užívateľ nemá prideleného žiadneho obchodníka, všetkým novo vytvorený objednávkam (cez eshop) sa pridelí práve daný obchodník (správca).
 • Ak užívateľ ani užívateľská skupina nebude mať prideleného žiadneho obchodníka, tak sa objednávkam automaticky pridelí obchodník na základe nastavení položky "Assigned trader" v sekcii v sekcii Settings / Eshop v záložke Cart, ordering.
 • Automaticky prideleného obchodníka k objednávke je možné priamo v konkrétnej objednávke kedykoľvek zmeniť.

Objednávky v sekcii Eshop / Orders je možné filtrovať aj na základe pridelených obchodníkov. Filter je nutné si v danej sekcii pridať prostredníctvom možnosti  Manage filters. Rovnako je možné si v sekcii Eshop / Orders nastaviť zobrazenie stĺpca Merchant.

Užívateľov v sekcii Users / Users je možné filtrovať aj na základe pridelených obchodníkov. Filter je nutné si v danej sekcii pridať prostredníctvom možnosti  Manage filters. Rovnako je možné si v sekcii Eshop / Orders nastaviť zobrazenie stĺpca Merchant.

Obchodníci sú užívatelia (Users / Users), ktorý sú v užívateľskej skupine (Users / Groups), ktorá má aktívnu položku "Permit the access to administration".

Bankové účty pre viaceré fakturačné údaje

Ak využívate v eshope viac fakturačných subjektov, je možné v sekcii Settings / Invoice data v úprave   každej fakturačnej adresy v záložke Powers nastaviť pre každú vlastné "Bank accounts"

Information from the help item "Bank accounts"

Bank accounts - určuje zobrazenie pred-vytvorených bankových účtov pre konkrétne fakturačné údaje (na ďakovnej stránke v košíku a v detaile úhrady, v notifikačnom emaile ohľadom vytvorenia objednávky a na dokladoch pre tlač). Ak nebudú vybrané žiadne bankové účty, pre zobrazenie sa použijú všetky pred-vytvorené bankové účtu. Zobrazenie bankových účtov podlieha aj ďalším podmienkam výberu ako mena a doprava, preto pri nastavovaní buďte nanajvýš opatrný, aby ste si nesprávnym nastavením nezablokovali zobrazenie bankových účtov. Nastavujete len v prípade, že využívate viacero fakturačných údajov.

Balenie objednávky

Information from filter help "Packaging of the order"

Packaging of the order - Aktivuje sa mód pre rýchlejší prístup k možnostiam "Balenie objednávky". Navyše sa v tabuľke natívne zobrazia stĺpce Packing a Feeder. Podrobné informácie ohľadom možností balenia objednávok nájdete v nápovede okna "Balenie objednávky".

Information from the help section "Packaging of the order"

Packaging of the order - Sekcia slúži pre možnosť spracovania a evidovania procesu balenia objednávok.

Sekciu je možné vyvolať priamo v úprave objednávky po kliknutí na tlačítko   a možnosť   Packaging of the order alebo aktivovaním predvolene nezobrazujúceho filtra  Packaging of the order v sekcii Eshop / Orders a následným kliknutím na bunku v novo zobrazenom stĺpci Packing (v riadku požadovanej objednávky).

Baliť odporúčame len objednávky v stavoch "kompletná" alebo "odoslaná", keďže v ostatných stavoch je možné meniť množstvo objednaných položiek čo môže spôsobiť chybu pri balení. Rovnako ak máte aktívnu skladovú evidenciu, odporúčame pred balením najprv rezervovať všetky objednané položky zo skladu na samotnú objednávku. Ak nebudú splnené vyššie uvedené stavy objednávky, pri balení objednávky sa zobrazia upozornenia.

show more...

Doklady

Dobropis

Možnosť pridania "dobropisu" ako prílohy v notifikačných emailoch o objednávke.

Proforma

 • Pridanie možnosť nastavenia percentuálnej zálohy pre proformu
 • Zobrazenie na doklade proformy
 • Prepojenie s dokladom faktúry
 • Zobrazenie informácie o zmene ceny v detaile proformy a v zozname proforiem
 • Zobrazenie nutnosti úhrady zálohy na doklade proformy

Cenová ponuka

V sekcii Eshop / Orders v úprave objednávky po kliknutí na tlačítko   bola pridaná možnosť   Print price offer pre možnosť vygenerovania dokladu pre tlač alebo vo formáte PDF pre stiahnutie.

Možnosť pridania "cenovej ponuky" ako prílohy v notifikačných emailoch o objednávke.

Reklamácia

Aktuálne je v sekcii Eshop / Claims možné pre konkrétnu reklamáciu vygenerovať doklad pre tlač alebo vo formáte PDF pre stiahnutie.

Faktúra

V sekcii Eshop / Invoices po kliknutí na tlačítko   je aktuálne možné exportovať vybrané faktúry priamo do pluginu Accounting systems (len pre variant E-SHOP Premium).

Splatnosť

Nová možnosť nastavenia špecifického dátumu/dní splatnosti uvedené na doklade pre každého z registrovaných užívateľov jednotlivo. Nastavujete v sekcii Users / Users v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add an user v otvorenom okne v záložke Advanced položka "Due date".

Information from the help item "Due date"

Due date - možnosť nastavenia špecifického počtu dní splatnosti od vystavenia dokladu pre daného užívateľa. Ak bude mať užívateľ nastavenú možnosť default, tak dátum splatnosti sa bude generovať na základe predvoleného nastavenia v sekcii Settings / Eshop v záložke Sections settings v položke "Documents" v otvorenom okne v záložke Basic data položky "Due date".

Users

Údaje užívateľa

Užívateľský profil v sekcii už neobsahuje archaické položky a zároveň pridáva novú položku Email (secondary) a Phone (secondary). Nastavujete v sekcii Users / Users po kliknutí na tlačítko  , kde v záložke Basic data môžete aktivovať dané možnosti, ktoré môže zákazník zadať napríklad aj v objednávke. Teda k užívateľovi je možné pridať jeden ďalší email a telefón

 • rovnako je možné na daný email odoslať notifikáciu o zmene stavu objednávky aj s prílohami (faktúra, apod.) a to len manuálne, ak máte v sekcii Eshop / Orders po kliknutí na tlačítko   nastavený konkrétny stav tak, že v položke "Sending of email" má nastavený na determined by the administrator. V prípade, že má stav nastavenú možnosť send automatically odošle sa email na primárny email.

Užívateľská sekcia

Na stránkach v užívateľských sekciách (nastavenia, objednávky, reklamácie, obľúbené, ...) sa aktuálne zobrazujú záložky pre jednoduchšiu orientáciu užívateľa v daných sekciách. Samotné užívateľské sekcie boli sprehľadnené a bolo pridané aj stránkovanie.

PIN administrátora

Systém v niektorých dôležitých nastaveniach administrácie vyžaduje overenie administrátora heslom. Aktuálne si administrátor môže nastaviť PIN na základe ktorého bude prebiehať overenie administrátora namiesto hesla. Nastavujete v sekcii Users / Users v úprave   užívateľa "Administrátor" po kliknutí na tlačítko   možnosť   Change PIN.

Information from the help button "Change PIN"

Change PIN - Zvoľte si číselný PIN kód využívaný hlavne na potvrdenie niektorých bezpečnostných nastavení systému. Ak budete mať PIN kód nastavený, bude primárne využívaný na potvrdenie administrátorských oprávnení, namiesto samotného hesla administrátora.

Google nákupy

V sekcii Add-ons / Plugins / XML feed boli pridané nové XML feedy Google nákupy pre ďalšie krajiny.

Zásady používania súborov Cookies

V sekcii Settings / Web v záložke Sections settings bola pridaná nová položka "Policy for the use of cookies".

Information from the help item "Policy for the use of cookies"

Policy for the use of cookies - nastavujete obsah spracovania súborov cookies, ktorý sa pri aktívnej možnosti zobrazuje napr. v cookies lište (plugin Cookies), ...

Ak chcete daný obsah zobraziť aj v samostatnom článku umiestnenom napr. niekde v menu, stačí v sekcii Articles / Articles v úprave požadovaného článku v záložke Plugins v položke Declaration vybrať možnosť s uvedeným obsahom.

Súhlas/nesúhlas s prenesením osobných údajov

Boli pridané nové možnosti súhlasu a nesúhlasu s prenesením osobných údajov. Nastavujete v sekcii Settings / Eshop v záložke Cart, ordering položka "Structure of the cart" možnosť consent to the transfer of personal information. S tým súvisiace aj nové možnosti v položke "Shopping cart structure settings" a to consent to the transfer of personal data predominantly active, Disagreement with the transfer of personal data (reverse consent), consent with conversion tracking active by default, Disagree with conversion measurement (reverse consent). Viac informácií v nápovedách jednotlivých možností.

Prepínač jazykov z pluginu Google Translate

Aktuálne je možné Languages prepojiť s prekladačom Google Translate v sekcii Settings / Web v záložke Language and currency v položke "Language switcher from plugin" vyberte možnosť Google Translate.

Information from the help item "Language switcher from plugin"

Language switcher from plugin - určuje, z ktorého pluginu sa budú načítavať jednotlivé jazyky a zároveň bude fungovať aj prepínanie medzi nimi.

Jazyková mutácia na externej URL adrese

Nastavujete v sekcii Add-ons / Plugins / Languages v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add a language v otvorenom okne v záložke Advanced settings položka "External URL"

Information from the help item "External URL"

External URL - možnosť zadania externej URL adresy pre zvolený jazyk. Využíva sa len v prípadoch, kedy niektorú z jazykových mutácií stránok máte na inej doméne, a teda po prepnutí jazyka návštevníkom bude presmerovaný na zvolenú doménu (URL adresu). Ak URL adresa nebude obsahovať znak otáznika (parametre v URL adrese), tak na koniec URL adresy sa pridá aj aktuálna cesta stránky, na ktorej sa zákazník práve nachádza. Do externej URL adresy odporúčame zadať aj parameter pre nastavenie konkrétneho jazyka na externej doméne.

Databases

Aktuálne je možné v niektorých sekciách exportovať položky na základe zadaného filtra.

ExampleNapríklad export produktov: V sekcii Products / Products je možné produkty filtrovať pomocou  . Takto vyfiltrované produkty je možné exportovať pomocou tlačítka   kde v okne vyberiete možnosť "Export filtered items"

Email

Aktuálne je možné nastaviť automatickú odpoveď na prijatú správu pre emaily vedené v systéme. Nastavujete v sekcii Settings / Email v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add an e-mail v otvorenom okne v záložke Advanced settings položka "Automatic reply"

Information from the help item "Automatic reply"

Automatic reply - Po aktivácií bude všetkým prijatým emailovým správam, resp. ich odosielateľom, automaticky odoslaný email s nastaveným predmetom a telom správy. Využíva sa napr. v dobe dovolenky, kedy nie ste dostupný.

Automatická odpoveď je na jednu emailovú adresu odosielaná len 1 krát za 72 hodín. Ak teda v priebehu 72 hodín prijmete viacero správ z jednej emailovej adresy, nebude sa automatická odpoveď odosielať na každú z nich.

V automatickej odpovedi sa nenachádza obsah pôvodnej prijatej správy (telo či predmet), ale čisto len Vami nastavený predmet a text automatickej odpovede.

Automatická odpoveď sa neodošle:

 • Ak emailová adresa odosielateľa pred zavináčom obsahuje špecifický výraz ako napr. "noreply, newsletter, automat, robot, bounce, atď."
 • Ak je emailová správa preposlané z inej emailovej schránky (tzv. SRS - Sender Rewriting Scheme).
 • Ak sa jedná o lokálnu emailovú správu, teda správa odosielateľa je z emailovej schránky vedenej v systéme WEXBO®.
Informácia ohľadom aktívnej automatickej odpovede pre konkrétnu emailovú schránku sa zobrazí na úvodnej stránke administrácie. Automatickú odpoveď odporúčame mať aktívnu len určitú dobu (napr. dovolenku), keďže pri dlhšom aktivovaní, resp. opakovanom odosielaní rovnakej krátkej správy sa môže znížiť reputácia Vašej emailovej schránky, čo by malo za následok označovanie všetkých vašich správ ako SPAM.

Subdomény

V sekcii Settings / Domains po kliknutí na   bola pridaná nová položka "URL address"

Information from the help item "URL address"

URL address - zadajte URL adresu, ktorá sa zobrazí v IFREME stránky. URL adresou môžu byť externé stránky (napr. produkt dodávateľa) prípadne vlastný HTML súbor (stránka) uložený v sekcii Files / File management.

Funkcie ESHOP Premium

Prehľadný zoznam prémiových funkcií nájdete na stránke funkcie ESHOP Premium. V prípade prechodu na vyšší variant postupujte podľa nápovedy Can I change the VARIANT of service (eshop, web)?

Comments to articleContact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm