line

Posledná aktualizácia prináša hlavne nové možnosti pre automatizáciu, a tak aj zjednodušenie niektorých procesov ako napríklad import bankových prevodov, a zároveň ich párovanie s objednávkami, či rýchla expedícia balíkov do viacerých prepravných služieb. Rovnako bolo zapracovaných aj mnoho Vašich návrhov na zjednodušenie správy (objednávok, produktov, ...) či nové rozširujúce možnosti systému.

Nový plugin Import bankových prevodov

Informácie z nápovedy pluginu "Import bankových prevodov"

Import bankových prevodov - Plugin slúži na automatickú evidenciu prevodov (platieb, úhrad) v systéme v sekcii Eshop / Banky, a zároveň aj na automatické párovanie týchto bankových prevodov, ktoré boli uskutočnené vo Vašom bankovou účte. Po pripísaní platby na Váš bankový účet, banka odošle notifikačné email o spracovaní platby, ktorý náš systém spracuje a danú platbu zaeviduje v sekcii Eshop / Banky, následne na základe identifikačných údajov, ktoré sú pri platbe uvedené (variabilný symbol, špecifický symbol) vyhľadá a na základe nižšie uvedených podmienok automaticky platbu priradí k objednávke. Stačí si vo Vašom internet bankingu nastaviť, aby notifikačné emaily chodili na email, ktorý vytvoríte tlačítkom Pridať email.

zobraziť viac...

Nový plugin Chameleoon

Informácie z nápovedy pluginu "Chameleoon"

Chameleoon - Plugin slúži pre rýchle expedovanie tovaru, resp. pre vytáranie objednávok prepravy u rôznych dopravcov a tlač expedičných štítkov priamo cez administráciu danej služby.

zobraziť viac...

Objednávky

Nákupné košíky užívateľa

V sekcii Užívatelia / Užívatelia po kliknutí na tlačítko   v úprave, resp. zozname jednotlivých košíkov je nové tlačítko Pridať objednávku pre jednoduché pridanie produktov z košíka ale aj obľúbených či sledovaných produktov do novej objednávky.

Kópia alebo položky z objednávky

V úprave objednávky boli možnosti   Vytvoriť kópiu objednávky a   Pridať položky z objednávky rozdelené, a to konkrétne na možnosť "Vytvorenie kópie objednávky s pôvodnými cenami", "Vytvorenie kópie objednávky s aktuálnymi cenami", "Pridať položky objednávky s pôvodnými cenami", "Pridať položky objednávky s aktuálnymi cenami".

Výdajné miesta

V úprave objednávok pri zmene prepravnej služby, ktorá obsahuje výdajné miesta, je aktuálne nové tlačítko   pre jednoduchšie vyhľadanie v stovkách výdajných miest konkrétnej prepravnej služby.

Štítky

Štítky objednávok sa aktuálne zobrazujú aj v úprave objednávky v záložke Objednávky (ak má užívateľ viacero objednávok) a zároveň aj v sekcii Užívatelia / Užívatelia v úprave užívateľa v záložke Objednávky (ak má užívateľ vytvorenú nejakú objednávku). Štítky môžu slúžiť pre rýchlu identifikáciu ak už má užívateľ vytvorenú nejakú nevybavenú (napr. neprevzatú) objednávku.

Úprava položiek

Pre lepší prehľad o vykonaných akciách pri úprave objednávky v administrácií sa zmení farba riadkov položiek a to pri pridaní produktu, upravení existujúceho produktu, či odstránení produktu (nulové množstvo).

Produkty

Rozšírené informácie

V úprave produktu v záložke Rozšírené bola pridaná nová položka "Rozšírené informácie".

Informácie z nápovedy položky "Rozšírené informácie"

Rozšírené informácie - v detaile produktu sa zobrazí vlastná sekcia (záložka) "Rozšírené informácie", ktorá obsahuje zadaný text prípadne aj HTML kód. Ak chcete rovnakú sekciu, resp. rovnaký text nastaviť viacerým produktom odporúčame využiť v úprave produktu v záložke Prepojenia položku "Záložky" (viac info v nápovede položky). Názov sekcie "Rozšírené informácie" je možné zmeniť len globálne pre všetky produkty.

Pre zobrazenie vlastnej sekcie produktu je nutné v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Detail produktov v položke "Sekcie detailu produktu" aktivovať možnosť rozšírené informácie.

Externá URL adresa

V úprave produktu v záložke Rozšírené bola pridaná nová položka "Externá URL adresa".

Informácie z nápovedy položky "Externá URL adresa"

Externá URL adresa - možnosť nastavenia vlastnej špecifickej URL adresy produktu, ktorá bude využitá na základe nastavenia položky "Externá URL adresa produktu", ktorú nastavujete v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Zobrazenie produktov. Podrobné informácie nájdete v nápovede danej položky.

Tagy

V úprave produktu v záložke Rozšírené bolo rozšírené a vylepšené využitie položky "Tagy", kedy ju aktuálne možné využiť nielen pre vyhľadávanie ale aj pre dynamické filtrovanie či zobrazenie vybraných produktov.

Informácie z nápovedy položky "Tagy"

Tagy - jedná sa o pomocné kľúčové slová pre vyhľadávanie alebo zobrazenie produktu alebo článku. Zadávajte slová alebo výrazy oddelené čiarkou, ktoré sa nenachádzajú v názve alebo krátkom popise produktu/článku. Pri vyhľadávaní a identifikovaní vyhľadávaných produktov alebo článkov sa bude brať do úvahy aj zadaný zoznam výrazov. Diakritika či veľké a malé písmená zadaných výrazov sa pri vyhľadávaní nebudú brať do úvahy, preto odporúčame výrazy zadávať malými písmenami bez diakritiky.

zobraziť viac...

Povolené objednanie množstva pre skupiny

V úprave produktu v záložke Právomoci v položke "Povolené objednanie množstva" bola pridaná nová možnosť  .

Informácie z nápovedy položky "Povolené objednanie množstva pre skupiny"

Povolené objednanie množstva pre skupiny - Sekcia je určená pre možnosť nastavenia povoleného objednania množstva pre konkrétnu užívateľskú skupinu. Bežný užívateľ tak môže mať nastavené normálne objednanie množstva, pričom veľkoobchodný odberateľ, ktorému ponúkate zníženú cenu produktov, bude mať povolené nakúpiť len určitý objem množstva produktov.

Možnosť nastavenia povoleného objednania množstva pre skupiny je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Prepojenie skladu profilov

V sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Sklad bola pridaná položka "Prepojenie skladu profilov".

Informácie z nápovedy položky "Prepojenie skladu profilov"

Prepojenie skladu profilov - možnosť slúži na jednoduchú synchronizáciu skladovej evidencie produktov s viacerými profilmi bežiacimi na systéme WEXBO®, resp. na posielanie zmien skladových položiek. Pre zobrazenie výberu profilov je nutné profily navzájom prepojiť podľa nápovedy Správa viacerých stránok/profilov.

Možnosť nastavenie prepojenia skladu profilov je dostupná až od variantu ESHOP Premium. Napriek tomu sa zmenu odoslané z profilu, v ktorom je položka nastavená, odošlú a prejavia aj v ostatných profiloch, ktoré danú možnosť nemajú dostupnú.
zobraziť viac...

Množstevné zľavy

Možnosť množstevné zľavy, ktorú nastavujete v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Detail produktov v položke "Štruktúra detailu produktov", bola čiastočne vylepšená. Zobrazenie zoznamu množstevných zliav v detaile produktu interaguje so zadaným množstvom zákazníkom, kedy sa zvýrazní množstevná zľava či zobrazí doplnkového upozornenia na možnosť dosiahnutej zľavy, úspory, atď. práve na základe zadaného množstva zákazníkom. Zároveň boli pridané nové premenné (percentuálna zľava, úspora, atď.), ktoré je možné využiť v textoch, ktoré sa v detaile produktu pri množstevných zľavách zobrazia.

Informácie z nápovedy možnosti "množstevné zľavy"

množstevné zľavy - zobrazenie zoznamu množstevných zliav nastavených v sekcii Produkty / Produkty úprave   konkrétneho produktu v položke "Zľava" po kliknutí na tlačítko  .

Možnosť množstevných zliav je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

zobraziť viac...

Filtrovanie variantov

V sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Zoznam produktov v položke "Štruktúra boxu produktov" boli pridané možnosti filtrovať vedľajšie varianty a vyhovujúce varianty.

Informácie z nápovedy možnosti "filtrovať vedľajšie varianty"

filtrovať vedľajšie varianty - pri aktívnom filtri v zozname produktov, sa budú zobrazovať aj vedľajšie produkty (varianty) napárované na hlavný produkt (variant) a to tak, že sa zobrazí hlavný produkt, ktorý je priradený všetkým priradeným variantov vyhovujúcim nastavenému filtru. Ak možnosť nie je aktívna, filtrovanie produktov sa vykonáva len na hlavných produktoch (variantoch), pričom vedľajšie produkty (varianty) vyhovujúce filtru sa neberú do úvahy.

Filtrovanie spárovaných variantov sa aktivuje len v prípade, že máte v položke "Spárované produkty (varianty)" nastavenú možnosť zlúčiť (cena hlavného).

Možnosť filtrovania vedľajších produktov (variantov) v zozname produktov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
Informácie z nápovedy možnosti "vyhovujúce varianty"

vyhovujúce varianty - pri aktívnom filtri v zozname produktov, sa budú zobrazovať aj vedľajšie produkty (varianty) napárované na hlavný produkt (variant) a to tak, že sa zobrazí hlavný produkt so zoznamom variantov vyhovujúcich nastavenému filtru.

Zoznam vyhovujúcich variantov sa aktivuje len v prípade, že máte v položke "Spárované produkty (varianty)" nastavenú možnosť zlúčiť (cena hlavného), a zároveň máte v položke "Štruktúra boxu produktov" aktívnu možnosť filtrovať vedľajšie varianty.

Zoznam vyhovujúcich variantov sa zobrazí len v zozname produktov, ktoré majú nastavené zobrazenie na obrázkové zobrazenie, pričom v ostatných zobrazeniach (tabuľkové zobrazenie, riadkové zobrazenie) sa zoznam vyhovujúcich variantov nezobrazí, a to z dôvodu obmedzenej štruktúry daného zobrazenia.

Upozorňujeme, že pri väčšom počte produktov (tisíce), ktoré majú nastavené prepojenia prostredníctvom variantov, a taktiež na základe počtu nastavených parametrov, sa môže načítanie produktov pri ich filtrovaní výrazne spomaliť. Po nastavení možnosti si tak odporúčame otestovať rýchlosť načítavania produktov pri filtrovaní, prípadne zvážiť využitie danej možnosti.

Možnosť zobrazenia vyhovujúcich variantov v zozname produktov pri filtrovaní je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Dostupnosti

V sekcii Produkty / Produkty po kliknutí na tlačítko  , boli do zoznamu pridané aj systémové dostupnosti. Zároveň bola v úprave dostupností pridaná položka "Popis".

Informácie z nápovedy položky "Popis"

Popis - použiť môžete krátky popis dostupnosti, ktorý sa zobrazí len v sekcii "informácie o dostupnosti produktu", ktorú nastavujete:

V prípade systémových dostupností je možné popis meniť prostredníctvom predvolených textov v sekcii Nastavenia / Preklady alebo kliknutím na tlačítko  .

Bežná cena

V sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Detail produktov v položke "Štruktúra detailu produktov" bola pridaná možnosť bežná cena z doplnkovej.

Informácie z nápovedy možnosti "bežná cena z doplnkovej"

bežná cena z doplnkovej - zobrazenie informácií o bežnej cene (pôvodná cena, ušetríte, atď.) z doplnkovej ceny, ktorú máte nastavenú napr. na základe mernej jednotky.

Pre správne zobrazenie je nutné mať aj aktívnu možnosť bežná cena.

Filtrovanie

V sekcii Produkty / Produkty bola pridané nové možností filtrovania produktov ( Cenové hladiny,  Zobrazenie ceny,  Záruka,  Energetická trieda,  Záložky,  Filter).

Hromadná úprava

V sekcii Produkty / Produkty v okne hromadne úpravy produktov ( ) boli pridané nové položky ("Vzorec pre výpočet", "Energetická trieda", "Dodatok", "Vlastný tag v XML", "Rozšírené informácie", "Tagy", "Rezervácia v košíku").

Súvisiace, podobné, príslušenstvo

V pluginoch Súvisiace produkty, Podobné produkty, Príslušenstvo k produktom bola pridaná položka "Produkty".

Informácie z nápovedy položky "Produkty"

Produkty - možnosť nastavenia, ktoré produkty sa majú zobrazovať. Uvedené možnosti sú platné len pre sekcie v detaile produktu, pričom tak dané nastavenie neovplyvňuje zobrazenie produktov v zozname produktov.

XML feedy

Automatická aktualizácia

Aktuálne je možné si v položke "Typ aktualizácie" nastaviť možnosť automatická aj vo variante ESHOP, pričom rozdiel je v predvolenom intervale automatickej aktualizácie.

Interval aktualizácie

Zároveň bola do nastavaniach XML feedov pridaná položka "Interval aktualizácie", ktorou je možné si nastaviť častejšiu aktualizáciu XML feedov (spoplatnené kreditným systémom).

Informácie z nápovedy položky "Interval aktualizácie"

Interval aktualizácie - možnosť nastavenia vlastného intervalu, kedy sa bude XML feed aktualizovať.

Upozorňujeme, že okrem systémom predvoleného intervalu, ktorý je bezplatný, sú všetky vlastné intervaly spoplatnené kreditným systémom, resp. pre využitie vlastných intervalov je nutné mať dostupný kredit, ktorý sa bude strhávať. Napriek zvolenému intervalu či počtu produktov sa vždy strhne minimálne 0,001 kreditu.
Niektoré možnosti, ktoré nie sú aktívne a nie je ich tak možné vybrať, sú dostupné len pre vyšší variant ESHOP Premium. Rovnako v prípade možnosti predvolený (bezplatný) je rozdiel v predvolenej hodnote intervalu, ktorá je závislá od zvoleného variantu profilu.

Nastavený interval je čas exspirácie od poslednej aktualizácie. XML feed sa tak neaktualizuje automaticky v nastavených intervaloch ale od exspirácie daného intervalu na základe vyžiadania/stiahnutia XML feedu externou službou (Heureka, Google Nákupy, ...).

PríkladAk si nastavíte interval napr. každú 1 hodinu no externá služba (Heureka, Google Nákupy, ...) URL adresu XML feedu navštívi len 2 krát za deň, XML feed sa vygeneruje len 2 krát. Ak si naopak nastavíte interval napr. každých 12 hodín (2x za deň) no externá služba (Heureka, Google Nákupy, ...) URL adresu XML feedu navštívi až 10 krát za deň, XML feed sa vygeneruje len 2 krát.
zobraziť viac...

Prepravné služby

Vlastné výdajné miesta

Ak využívate vlastné výdajné miesta (pobočky), v sekcii Doplnky / Pluginy / Prepravné služby v úprave jednotlivých položiek vlastných výdajných miest bola pridaná záložka Otváracie hodiny.

Informácie z nápovedy záložky "Otváracie hodiny"

Otváracie hodiny - Možnosť nastavenia otváracích hodín pobočky.

Do poľa v konkrétnom dni zadajte časy od a do, v ktorých je pobočka otvorená. Časy je nutné zadávať vo formáte "HH:MM-HH:MM" (od 9:00 - do 17:00), kde "HH" je hodina a "MM" je minúta, prípadne je možné zadať aj zjednodušený formát len s hodinami "HH-HH" (od 9tej - do 17tej). Viacero časov, napríklad kvôli prestávke, oddeľte čiarkou alebo klávesovú ENTER. Povolené sú len číslice oddelené dvojbodkou (hodiny a minúty) a znak pomlčky pre oddelenie času (od a do).

Ak je pobočka v určitý deň zatvorená, nevyplňujete pole v danom dni.

PríkladPríklady možného zadania rôznych rozmedzí otváracích hodín:

  • 09:00-17:00
  • 9-17
  • 08:00-12:00,13:30-16:30
  • 06:00-10:00,11:00-15:00,20:00-00:00
  • 6-10,11-15,20-0
  • 22:00-00:00
  • 00:00-05:00

GLS ParcelShop

V sekcii Doplnky / Pluginy / Prepravné služby boli pridané prepravné služby, resp. výdajné miesta pre GLS ParcelShop (SK, CZ, HU).

Fakturačné údaje

Napriek stále určitým obmedzeniam, sme zapracovali na podmienkach a možnostiach pre vystavovanie objednávok na rôzne fakturačné údaje.

Vlastné číslovanie

V sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Košík, objednávanie je nová položka "Vlastné číslovanie pre každé fakturačné údaje".

Informácie z nápovedy položky "Vlastné číslovanie pre každé fakturačné údaje"

Vlastné číslovanie pre každé fakturačné údaje - ak používate viacero fakturačných údajov (dodávateľov) napríklad aj na základe nastavených právomocí, v prípade dokladov ako "Proforma", "Faktúra" a "Dobropis" (netýka sa dokladov "Objednávka" a "Reklamácia") sa pri aktívnej položke bude generovať vlastná číselná postupnosť dokladov. Napriek tomu štruktúra číslovania dokladov ostane rovnaká pre všetkých dodávateľov, na základe nastavenia položky "Číslovanie dokladov". Upozorňujeme, že v tomto prípade budete mať v systéme dva a viac dokladov s rovnakým číslovaním avšak s rôznym dodávateľom.

Ak používate len jedny fakturačné údaje (dodávateľa), odporúčame mať túto položku neaktívnu (nezaškrtnutú).

Fakturačné údaje vytvárate v sekcii Nastavenia / Fakturačné údaje.

Štruktúru číslovania dokladov nastavujete v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Košík, objednávanie v položke "Číslovanie dokladov".

Vlastné informácie na dokladoch

V sekcii Nastavenia / Fakturačné údaje v úprave jednotlivých fakturačných údajov je nová záložka Rozšírené nastavenia kde sú možnosti pre dodatočné nastavenie rôznych údajov na dokladoch pre konkrétne fakturačné údaje a to prostredníctvom položiek "Logo v hlavičke", "Pečiatka", "Hlavička", "Dodávateľ".

Farebné rozlíšenie

Rovnako bola v úprave fakturačných údajov v záložke Rozšírené nastavenia pridaná položka "Farba".

Informácie z nápovedy položky "Farba"

Farba - možnosť označenia objednávok alebo faktúr, ktoré používajú dane fakturačné údaje (dodávateľ). Používa sa v prípade, že využívate viacero fakturačných údajov a chcete rozlíšiť jednotlivé objednávky alebo faktúry. V sekcii Eshop / Objednávky alebo v sekcii Eshop / Faktúry sa zobrazí farebná bodka v stĺpci ID.

Export

Možnosť nastavenie kritéria pre export dokladov konkrétneho dodávateľa bola pridaná do sekcie Nastavenia / Databázy pre databázu "Objednávky" a "Faktúry", a rovnako tak do sekcie Doplnky / Pluginy / Účtovné systémy pre zostavu faktúry.

Filtrovanie

V sekciách Eshop / Objednávky, Eshop / Faktúry, Štatistiky / Objednávky, Štatistiky / Prehľady bol pridaný nový filter  Dodávateľ. Nutné aktivovať v rozšírených nastaveniach, resp. v správe filtrov konkrétnej sekcie.

Meny

Hlavne aj kvôli novým legislatívnym zmenám v SR platných od 1.7.2022 (zaokrúhlenie na 5 eurocent), v sekcii Doplnky / Pluginy / Meny v úprave jednotlivých mien nájdete novú položku "Špeciálne zaokrúhlenie objednávky", ktorú je v prípade platieb v hotovosti alebo dobierok platených v hotovosti v mene EUR možné nastaviť na možnosť 0,05 (5 cent).

Informácie z nápovedy položky "Špeciálne zaokrúhlenie objednávky"

Špeciálne zaokrúhlenie objednávky - nastavené zaokrúhlenie môžete nastaviť pre objednávky s určitým typom platby (napr. hotovosť či dobierka). Špeciálne zaokrúhlenie dodatočne nastavujete v sekcii Eshop / Platba v úprave požadovanej platby v záložke Rozšírené nastavenia v položke "Špeciálne zaokrúhlenie".

Ak sa rozhodnete využiť špeciálne zaokrúhlenie, je nutné ho nastaviť pre každú menu zvlášť. Ak pre niektorú z mien nechcete využívať špeciálne zaokrúhľovanie, je nutné položku "Špeciálne zaokrúhlenie objednávky" v danej mene nastaviť na rovnakú možnosť akú má položka "Zaokrúhlenie objednávky".

Články

Tagy

V úprave článku v záložke Rozšírené nastavenia bolo rozšírené a vylepšené využitie položky "Tagy", kedy ju aktuálne možné využiť nielen pre vyhľadávanie ale aj pre dynamické filtrovanie či zobrazenie vybraných článkov.

Spôsob platby

Platobný terminál

V sekcii Eshop / Platba v úprave platieb bola v položke "Typ platby" pridaná nová možnosť Platobný terminál.

Informácie z nápovedy možnosti "Platobný terminál"

Platobný terminál - platba prostredníctvom fyzického platobného terminálu pri prevzatí. Jedná sa napríklad o platbu platobnou kartou, mobilom, hodinkami, náramkom prostredníctvom fyzického platobného terminálu na pobočke alebo prostredníctvom kuriéra. Nejedná sa tak o platbu kartou online prostredníctvom eshopu.

Zákazníkovi sa v košíku v konečnom kroku po odoslaní objednávky zobrazí text, ktorý nájdete v prekladoch, pričom sa nezobrazia informácie o číslach bankových účtoch pre úhradu.

V prípade manuálneho priradenia úhrady v sekcii Eshop / Objednávky alebo Eshop / Faktúry v stĺpci Uhradené alebo v úprave dokladu po kliknutí na tlačítko   sa v otvorenom okne v položke "Typ prevodu" automatický nastaví možnosť bankový prevod.

Databázy

Preklady

V sekcii Nastavenia / Databázy v záložke Preklady je aktuálne sprístupnená aj akcia   pre hromadný import prekladov položiek.

Domény

Jazyk

V sekcii Nastavenia / Domény v úprave vedľajšej domény bola pridaná položka "Jazyk".

Informácie z nápovedy položky "Jazyk"

Jazyk - v prípade vedľajšej domény je možné určiť jazykovú verziu, na ktorú bude doména automaticky presmerovaná.

Jazyky vytvárate v sekcii Doplnky / Pluginy / Jazyky.

Štatistiky

V sekcii Štatistiky / Prehľady boli pridané nové záložky (Proformy, Faktúry, Dobropisy) a vykonané drobné úpravy hlavne pri používaní viacerých mien.

Galéria

V sekcii Doplnky / Pluginy / Galéria po kliknutí na tlačítko   boli pridané nové položky "Tlačítko stiahnutia" a "Tlačítko otvorenia v okne".

Informácie z nápovedy položky "Tlačítko stiahnutia"

Tlačítko stiahnutia - v otvorenej galérii sa zobrazí tlačítko pre stiahnutie obrázku v originálnej veľkosti.

Informácie z nápovedy položky "Tlačítko otvorenia v okne"

Tlačítko otvorenia v okne - v otvorenej galérii sa zobrazí tlačítko pre otvorenie obrázku v originálnej veľkosti v samostatnom okne, napr. pre možnosť priblíženia na mobilnom zariadení. Tlačítko sa zobrazí len v mobilnej, resp. responzívnej verzii.

Nový plugin "Notifikačka"

Informácie z nápovedy pluginu "Notifikačka"

Notifikačka - Plugin zobrazujúci živé upozornenie priamo na stránkach vo forme notifikačnej lišty. Pre využívanie pluginu je nutné sa registrovať na stránkach https://notifikacka.cz/ kde nájdete aj bližšie informácie o danej službe.

Užívatelia

Heslo

Aktuálne sa pri registrácii užívateľa priamo cez stránky, neposiela zadané heslo užívateľovi na email. V prípade registrácie užívateľa cez administráciu, sa vygenerované heslo na email užívateľa naďalej odosiela.

Rovnako sa v procese straty hesla užívateľa cez stránky negeneruje nové heslo ale odosiela sa odkaz na zadanie nového hesla.

V sekcii Užívatelia / Užívatelia v úprave registrovaného užívateľa, po kliknutí na tlačítko   sa aktuálne správcovi zobrazujú 3 možnosti na zmenu hesla, a to   Odkaz na zmenu hesla odoslať na email,   Vygenerovať nové heslo a odoslať na email,   Zmeniť heslo, pričom ak je to možné, odporúčame primárne používať prvú z nich.

Administrácia

Správa súborov

V sekcii Súbory / Správa súborov po otvorení detailu súboru (obrázku) je možné sa aktuálne jednoducho prepínať medzi susednými súbormi (tlačítkami   a   alebo klávesmi doľava/doprava).

V prípade obrázkov formátu JPG, v detaile súboru po kliknutí na tlačítko   Informácie sa v záložke Doplnkové údaje zobrazia doplnkové EXIF dáta obrázku.

Doplnky

V sekciách Doplnky / Moduly a Doplnky / Pluginy je aktuálne v riadku konkrétneho doplnku po kliknutí v stĺpci Akcie na tlačítko   a vybraní možnosti   Pripnúť v menu pridať doplnok do menu administrácie. Slúži pre zobrazenie najpoužívanejšieho doplnku alebo aktuálne upravovaného doplnku v samotnom menu administrácie, pre rýchly prístup do doplnku.

Filtrovanie

V jednotlivých sekciách je aktuálne možné jednoducho dočasne zobraziť všetky dostupné (skryté) filtre, bez toho, aby ich bolo nutné predtým aktivovať. A to v paneli filtrovania po kliknutí na Rozšírené nastavenia a následne vybraní možnosti  Zobraziť všetky filtre alebo  Nezobrazovať všetky filtre.

Iné

Administrácia obsahuje aj mnoho ďalších drobných vizuálnych či praktických vylepšení.

Diskusia k článkuKontaktujte náspodporu poskytujeme cez pracovné dni