line

Posledná aktualizácia prináša hlavne nové možnosti pre automatizáciu, a tak aj zjednodušenie niektorých procesov ako napríklad import bankových prevodov, a zároveň ich párovanie s objednávkami, či rýchla expedícia balíkov do viacerých prepravných služieb. Rovnako bolo zapracovaných aj mnoho Vašich návrhov na zjednodušenie správy (objednávok, produktov, ...) či nové rozširujúce možnosti systému.

Nový plugin Import bankovních převodů

Informace z nápovědy pluginu "Import bankovních převodů"

Import bankovních převodů - Plugin slúži na automatickú evidenciu prevodov (platieb, úhrad) v systéme v sekcii Eshop / Banky, a zároveň aj na automatické párovanie týchto bankových prevodov, ktoré boli uskutočnené vo Vašom bankovou účte. Po pripísaní platby na Váš bankový účet, banka odošle notifikačné email o spracovaní platby, ktorý náš systém spracuje a danú platbu zaeviduje v sekcii Eshop / Banky, následne na základe identifikačných údajov, ktoré sú pri platbe uvedené (variabilný symbol, špecifický symbol) vyhľadá a na základe nižšie uvedených podmienok automaticky platbu priradí k objednávke. Stačí si vo Vašom internet bankingu nastaviť, aby notifikačné emaily chodili na email, ktorý vytvoríte tlačítkom Přidat email.

zobrazit více...

Nový plugin Chameleoon

Informace z nápovědy pluginu "Chameleoon"

Chameleoon - Plugin slúži pre rýchle expedovanie tovaru, resp. pre vytáranie objednávok prepravy u rôznych dopravcov a tlač expedičných štítkov priamo cez administráciu danej služby.

zobrazit více...

Objednávky

Nákupné košíky užívateľa

V sekcii Uživatelé / Uživatelé po kliknutí na tlačítko   v úprave, resp. zozname jednotlivých košíkov je nové tlačítko Přidat objednávku pre jednoduché pridanie produktov z košíka ale aj obľúbených či sledovaných produktov do novej objednávky.

Kópia alebo položky z objednávky

V úprave objednávky boli možnosti   Vytvořit kopii objednávky a   Přidat položky z objednávky rozdelené, a to konkrétne na možnosť "Vytvorenie kópie objednávky s pôvodnými cenami", "Vytvorenie kópie objednávky s aktuálnymi cenami", "Pridať položky objednávky s pôvodnými cenami", "Pridať položky objednávky s aktuálnymi cenami".

Výdajné miesta

V úprave objednávok pri zmene prepravnej služby, ktorá obsahuje výdajné miesta, je aktuálne nové tlačítko   pre jednoduchšie vyhľadanie v stovkách výdajných miest konkrétnej prepravnej služby.

Štítky

Štítky objednávok sa aktuálne zobrazujú aj v úprave objednávky v záložke Objednávky (ak má užívateľ viacero objednávok) a zároveň aj v sekcii Uživatelé / Uživatelé v úprave užívateľa v záložke Objednávky (ak má užívateľ vytvorenú nejakú objednávku). Štítky môžu slúžiť pre rýchlu identifikáciu ak už má užívateľ vytvorenú nejakú nevybavenú (napr. neprevzatú) objednávku.

Úprava položiek

Pre lepší prehľad o vykonaných akciách pri úprave objednávky v administrácií sa zmení farba riadkov položiek a to pri pridaní produktu, upravení existujúceho produktu, či odstránení produktu (nulové množstvo).

Produkty

Rozšírené informácie

V úprave produktu v záložke Pokročilé bola pridaná nová položka "Rozšířené informace".

Informace z nápovědy položky "Rozšířené informace"

Rozšířené informace - v detaile produktu sa zobrazí vlastná sekcia (záložka) "Rozšírené informácie", ktorá obsahuje zadaný text prípadne aj HTML kód. Ak chcete rovnakú sekciu, resp. rovnaký text nastaviť viacerým produktom odporúčame využiť v úprave produktu v záložke Propojení položku "Záložky" (viac info v nápovede položky). Názov sekcie "Rozšírené informácie" je možné zmeniť len globálne pre všetky produkty.

Pre zobrazenie vlastnej sekcie produktu je nutné v sekcii Nastavení / Eshop v záložke Detail produktů v položke "Sekce detailu produktu" aktivovať možnosť rozšířené informace.

Externá URL adresa

V úprave produktu v záložke Pokročilé bola pridaná nová položka "Externí URL adresa".

Informace z nápovědy položky "Externí URL adresa"

Externí URL adresa - možnosť nastavenia vlastnej špecifickej URL adresy produktu, ktorá bude využitá na základe nastavenia položky "Externí URL adresa produktu", ktorú nastavujete v sekcii Nastavení / Eshop v záložke Zobrazení produktů. Podrobné informácie nájdete v nápovede danej položky.

Tagy

V úprave produktu v záložke Pokročilé bolo rozšírené a vylepšené využitie položky "Tagy", kedy ju aktuálne možné využiť nielen pre vyhľadávanie ale aj pre dynamické filtrovanie či zobrazenie vybraných produktov.

Informace z nápovědy položky "Tagy"

Tagy - jedná sa o pomocné kľúčové slová pre vyhľadávanie alebo zobrazenie produktu alebo článku. Zadávajte slová alebo výrazy oddelené čiarkou, ktoré sa nenachádzajú v názve alebo krátkom popise produktu/článku. Pri vyhľadávaní a identifikovaní vyhľadávaných produktov alebo článkov sa bude brať do úvahy aj zadaný zoznam výrazov. Diakritika či veľké a malé písmená zadaných výrazov sa pri vyhľadávaní nebudú brať do úvahy, preto odporúčame výrazy zadávať malými písmenami bez diakritiky.

zobrazit více...

Povolené objednanie množstva pre skupiny

V úprave produktu v záložke Pravomoci v položke "Povolené objednání množství" bola pridaná nová možnosť  .

Informace z nápovědy položky "Povolené objednání množství pro skupiny"

Povolené objednání množství pro skupiny - Sekcia je určená pre možnosť nastavenia povoleného objednania množstva pre konkrétnu užívateľskú skupinu. Bežný užívateľ tak môže mať nastavené normálne objednanie množstva, pričom veľkoobchodný odberateľ, ktorému ponúkate zníženú cenu produktov, bude mať povolené nakúpiť len určitý objem množstva produktov.

Možnosť nastavenia povoleného objednania množstva pre skupiny je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Prepojenie skladu profilov

V sekcii Nastavení / Eshop v záložke Sklad bola pridaná položka "Propojení skladu profilů".

Informace z nápovědy položky "Propojení skladu profilů"

Propojení skladu profilů - možnosť slúži na jednoduchú synchronizáciu skladovej evidencie produktov s viacerými profilmi bežiacimi na systéme WEXBO®, resp. na posielanie zmien skladových položiek. Pre zobrazenie výberu profilov je nutné profily navzájom prepojiť podľa nápovedy Správa více stránek/profilů.

Možnosť nastavenie prepojenia skladu profilov je dostupná až od variantu ESHOP Premium. Napriek tomu sa zmenu odoslané z profilu, v ktorom je položka nastavená, odošlú a prejavia aj v ostatných profiloch, ktoré danú možnosť nemajú dostupnú.
zobrazit více...

Množstevné zľavy

Možnosť množstevní slevy, ktorú nastavujete v sekcii Nastavení / Eshop v záložke Detail produktů v položke "Struktura detailu produktů", bola čiastočne vylepšená. Zobrazenie zoznamu množstevných zliav v detaile produktu interaguje so zadaným množstvom zákazníkom, kedy sa zvýrazní množstevná zľava či zobrazí doplnkového upozornenia na možnosť dosiahnutej zľavy, úspory, atď. práve na základe zadaného množstva zákazníkom. Zároveň boli pridané nové premenné (percentuálna zľava, úspora, atď.), ktoré je možné využiť v textoch, ktoré sa v detaile produktu pri množstevných zľavách zobrazia.

Informace z nápovědy možnosti "množstevní slevy"

množstevní slevy - zobrazenie zoznamu množstevných zliav nastavených v sekcii Produkty / Produkty úprave   konkrétneho produktu v položke "Sleva" po kliknutí na tlačítko  .

Možnosť množstevných zliav je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

zobrazit více...

Filtrovanie variantov

V sekcii Nastavení / Eshop v záložke Seznam produktů v položke "Struktura boxu produktů" boli pridané možnosti filtrovat vedlejší varianty a vyhovující varianty.

Informace z nápovědy možnosti "filtrovat vedlejší varianty"

filtrovat vedlejší varianty - pri aktívnom filtri v zozname produktov, sa budú zobrazovať aj vedľajšie produkty (varianty) napárované na hlavný produkt (variant) a to tak, že sa zobrazí hlavný produkt, ktorý je priradený všetkým priradeným variantov vyhovujúcim nastavenému filtru. Ak možnosť nie je aktívna, filtrovanie produktov sa vykonáva len na hlavných produktoch (variantoch), pričom vedľajšie produkty (varianty) vyhovujúce filtru sa neberú do úvahy.

Filtrovanie spárovaných variantov sa aktivuje len v prípade, že máte v položke "Spárované produkty (varianty)" nastavenú možnosť sloučit (cena hlavního).

Možnosť filtrovania vedľajších produktov (variantov) v zozname produktov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
Informace z nápovědy možnosti "vyhovující varianty"

vyhovující varianty - pri aktívnom filtri v zozname produktov, sa budú zobrazovať aj vedľajšie produkty (varianty) napárované na hlavný produkt (variant) a to tak, že sa zobrazí hlavný produkt so zoznamom variantov vyhovujúcich nastavenému filtru.

Zoznam vyhovujúcich variantov sa aktivuje len v prípade, že máte v položke "Spárované produkty (varianty)" nastavenú možnosť sloučit (cena hlavního), a zároveň máte v položke "Struktura boxu produktů" aktívnu možnosť filtrovat vedlejší varianty.

Zoznam vyhovujúcich variantov sa zobrazí len v zozname produktov, ktoré majú nastavené zobrazenie na obrázkové zobrazení, pričom v ostatných zobrazeniach (tabulkové zobrazení, řádkové zobrazení) sa zoznam vyhovujúcich variantov nezobrazí, a to z dôvodu obmedzenej štruktúry daného zobrazenia.

Upozorňujeme, že pri väčšom počte produktov (tisíce), ktoré majú nastavené prepojenia prostredníctvom variantov, a taktiež na základe počtu nastavených parametrov, sa môže načítanie produktov pri ich filtrovaní výrazne spomaliť. Po nastavení možnosti si tak odporúčame otestovať rýchlosť načítavania produktov pri filtrovaní, prípadne zvážiť využitie danej možnosti.

Možnosť zobrazenia vyhovujúcich variantov v zozname produktov pri filtrovaní je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Dostupnosti

V sekcii Produkty / Produkty po kliknutí na tlačítko  , boli do zoznamu pridané aj systémové dostupnosti. Zároveň bola v úprave dostupností pridaná položka "Popis".

Informace z nápovědy položky "Popis"

Popis - použiť môžete krátky popis dostupnosti, ktorý sa zobrazí len v sekcii "informácie o dostupnosti produktu", ktorú nastavujete:

V prípade systémových dostupností je možné popis meniť prostredníctvom predvolených textov v sekcii Nastavení / Překlady alebo kliknutím na tlačítko  .

Bežná cena

V sekcii Nastavení / Eshop v záložke Detail produktů v položke "Struktura detailu produktů" bola pridaná možnosť běžná cena z doplňkové.

Informace z nápovědy možnosti "běžná cena z doplňkové"

běžná cena z doplňkové - zobrazenie informácií o bežnej cene (pôvodná cena, ušetríte, atď.) z doplnkovej ceny, ktorú máte nastavenú napr. na základe mernej jednotky.

Pre správne zobrazenie je nutné mať aj aktívnu možnosť běžná cena.

Filtrovanie

V sekcii Produkty / Produkty bola pridané nové možností filtrovania produktov ( Cenové hladiny,  Zobrazení ceny,  Záruka,  Energetická třída,  Záložky,  Filtr).

Hromadná úprava

V sekcii Produkty / Produkty v okne hromadne úpravy produktov ( ) boli pridané nové položky ("Vzorec pro výpočet", "Energetická třída", "Dodatek", "Vlastní tag v XML", "Rozšířené informace", "Tagy", "Rezervace v košíku").

Súvisiace, podobné, príslušenstvo

V pluginoch Související produkty, Podobné produkty, Příslušenství k produktům bola pridaná položka "Produkty".

Informace z nápovědy položky "Produkty"

Produkty - možnosť nastavenia, ktoré produkty sa majú zobrazovať. Uvedené možnosti sú platné len pre sekcie v detaile produktu, pričom tak dané nastavenie neovplyvňuje zobrazenie produktov v zozname produktov.

XML feedy

Automatická aktualizácia

Aktuálne je možné si v položke "Typ aktualizace" nastaviť možnosť automatická aj vo variante ESHOP, pričom rozdiel je v predvolenom intervale automatickej aktualizácie.

Interval aktualizácie

Zároveň bola do nastavaniach XML feedov pridaná položka "Interval aktualizace", ktorou je možné si nastaviť častejšiu aktualizáciu XML feedov (spoplatnené kreditným systémom).

Informace z nápovědy položky "Interval aktualizace"

Interval aktualizace - možnosť nastavenia vlastného intervalu, kedy sa bude XML feed aktualizovať.

Upozorňujeme, že okrem systémom predvoleného intervalu, ktorý je bezplatný, sú všetky vlastné intervaly spoplatnené kreditným systémom, resp. pre využitie vlastných intervalov je nutné mať dostupný kredit, ktorý sa bude strhávať. Napriek zvolenému intervalu či počtu produktov sa vždy strhne minimálne 0,001 kreditu.
Niektoré možnosti, ktoré nie sú aktívne a nie je ich tak možné vybrať, sú dostupné len pre vyšší variant ESHOP Premium. Rovnako v prípade možnosti předvolený (bezplatný) je rozdiel v predvolenej hodnote intervalu, ktorá je závislá od zvoleného variantu profilu.

Nastavený interval je čas exspirácie od poslednej aktualizácie. XML feed sa tak neaktualizuje automaticky v nastavených intervaloch ale od exspirácie daného intervalu na základe vyžiadania/stiahnutia XML feedu externou službou (Heureka, Google Nákupy, ...).

PříkladAk si nastavíte interval napr. každou 1 hodinu no externá služba (Heureka, Google Nákupy, ...) URL adresu XML feedu navštívi len 2 krát za deň, XML feed sa vygeneruje len 2 krát. Ak si naopak nastavíte interval napr. každých 12 hodin (2x za deň) no externá služba (Heureka, Google Nákupy, ...) URL adresu XML feedu navštívi až 10 krát za deň, XML feed sa vygeneruje len 2 krát.
zobrazit více...

Prepravné služby

Vlastné výdajné miesta

Ak využívate vlastné výdajné miesta (pobočky), v sekcii Doplňky / Pluginy / Přepravní služby v úprave jednotlivých položiek vlastných výdajných miest bola pridaná záložka Otevírací hodiny.

Informace z nápovědy záložky "Otevírací hodiny"

Otevírací hodiny - Možnosť nastavenia otváracích hodín pobočky.

Do poľa v konkrétnom dni zadajte časy od a do, v ktorých je pobočka otvorená. Časy je nutné zadávať vo formáte "HH:MM-HH:MM" (od 9:00 - do 17:00), kde "HH" je hodina a "MM" je minúta, prípadne je možné zadať aj zjednodušený formát len s hodinami "HH-HH" (od 9tej - do 17tej). Viacero časov, napríklad kvôli prestávke, oddeľte čiarkou alebo klávesovú ENTER. Povolené sú len číslice oddelené dvojbodkou (hodiny a minúty) a znak pomlčky pre oddelenie času (od a do).

Ak je pobočka v určitý deň zatvorená, nevyplňujete pole v danom dni.

PříkladPríklady možného zadania rôznych rozmedzí otváracích hodín:

  • 09:00-17:00
  • 9-17
  • 08:00-12:00,13:30-16:30
  • 06:00-10:00,11:00-15:00,20:00-00:00
  • 6-10,11-15,20-0
  • 22:00-00:00
  • 00:00-05:00

GLS ParcelShop

V sekcii Doplňky / Pluginy / Přepravní služby boli pridané prepravné služby, resp. výdajné miesta pre GLS ParcelShop (SK, CZ, HU).

Fakturačné údaje

Napriek stále určitým obmedzeniam, sme zapracovali na podmienkach a možnostiach pre vystavovanie objednávok na rôzne fakturačné údaje.

Vlastné číslovanie

V sekcii Nastavení / Eshop v záložke Košík, objednávání je nová položka "Vlastní číslování pro každé fakturační údaje".

Informace z nápovědy položky "Vlastní číslování pro každé fakturační údaje"

Vlastní číslování pro každé fakturační údaje - ak používate viacero fakturačných údajov (dodávateľov) napríklad aj na základe nastavených právomocí, v prípade dokladov ako "Proforma", "Faktura" a "Dobropis" (netýka sa dokladov "Objednávka" a "Reklamace") sa pri aktívnej položke bude generovať vlastná číselná postupnosť dokladov. Napriek tomu štruktúra číslovania dokladov ostane rovnaká pre všetkých dodávateľov, na základe nastavenia položky "Číslování dokladů". Upozorňujeme, že v tomto prípade budete mať v systéme dva a viac dokladov s rovnakým číslovaním avšak s rôznym dodávateľom.

Ak používate len jedny fakturačné údaje (dodávateľa), odporúčame mať túto položku neaktívnu (nezaškrtnutú).

Fakturačné údaje vytvárate v sekcii Nastavení / Fakturační údaje.

Štruktúru číslovania dokladov nastavujete v sekcii Nastavení / Eshop v záložke Košík, objednávání v položke "Číslování dokladů".

Vlastné informácie na dokladoch

V sekcii Nastavení / Fakturační údaje v úprave jednotlivých fakturačných údajov je nová záložka Pokročilá nastavení kde sú možnosti pre dodatočné nastavenie rôznych údajov na dokladoch pre konkrétne fakturačné údaje a to prostredníctvom položiek "Logo v hlavičce", "Razítko", "Hlavička", "Dodavatel".

Farebné rozlíšenie

Rovnako bola v úprave fakturačných údajov v záložke Pokročilá nastavení pridaná položka "Barva".

Informace z nápovědy položky "Barva"

Barva - možnosť označenia objednávok alebo faktúr, ktoré používajú dane fakturačné údaje (dodávateľ). Používa sa v prípade, že využívate viacero fakturačných údajov a chcete rozlíšiť jednotlivé objednávky alebo faktúry. V sekcii Eshop / Objednávky alebo v sekcii Eshop / Faktury sa zobrazí farebná bodka v stĺpci ID.

Export

Možnosť nastavenie kritéria pre export dokladov konkrétneho dodávateľa bola pridaná do sekcie Nastavení / Databáze pre databázu "Objednávky" a "Faktúry", a rovnako tak do sekcie Doplňky / Pluginy / Účetní systémy pre zostavu faktury.

Filtrovanie

V sekciách Eshop / Objednávky, Eshop / Faktury, Statistiky / Objednávky, Statistiky / Přehledy bol pridaný nový filter  Dodavatel. Nutné aktivovať v rozšírených nastaveniach, resp. v správe filtrov konkrétnej sekcie.

Meny

Hlavne aj kvôli novým legislatívnym zmenám v SR platných od 1.7.2022 (zaokrúhlenie na 5 eurocent), v sekcii Doplňky / Pluginy / Měny v úprave jednotlivých mien nájdete novú položku "Speciální zaokrouhlení objednávky", ktorú je v prípade platieb v hotovosti alebo dobierok platených v hotovosti v mene EUR možné nastaviť na možnosť 0,05 (5 haléřů).

Informace z nápovědy položky "Speciální zaokrouhlení objednávky"

Speciální zaokrouhlení objednávky - nastavené zaokrúhlenie môžete nastaviť pre objednávky s určitým typom platby (napr. hotovosť či dobierka). Špeciálne zaokrúhlenie dodatočne nastavujete v sekcii Eshop / Platba v úprave požadovanej platby v záložke Pokročilá nastavení v položke "Speciální zaokrouhlení".

Ak sa rozhodnete využiť špeciálne zaokrúhlenie, je nutné ho nastaviť pre každú menu zvlášť. Ak pre niektorú z mien nechcete využívať špeciálne zaokrúhľovanie, je nutné položku "Speciální zaokrouhlení objednávky" v danej mene nastaviť na rovnakú možnosť akú má položka "Zaokrouhlení objednávky".

Články

Tagy

V úprave článku v záložke Pokročilá nastavení bolo rozšírené a vylepšené využitie položky "Tagy", kedy ju aktuálne možné využiť nielen pre vyhľadávanie ale aj pre dynamické filtrovanie či zobrazenie vybraných článkov.

Spôsob platby

Platobný terminál

V sekcii Eshop / Platba v úprave platieb bola v položke "Typ platby" pridaná nová možnosť Platební terminál.

Informace z nápovědy možnosti "Platební terminál"

Platební terminál - platba prostredníctvom fyzického platobného terminálu pri prevzatí. Jedná sa napríklad o platbu platobnou kartou, mobilom, hodinkami, náramkom prostredníctvom fyzického platobného terminálu na pobočke alebo prostredníctvom kuriéra. Nejedná sa tak o platbu kartou online prostredníctvom eshopu.

Zákazníkovi sa v košíku v konečnom kroku po odoslaní objednávky zobrazí text, ktorý nájdete v prekladoch, pričom sa nezobrazia informácie o číslach bankových účtoch pre úhradu.

V prípade manuálneho priradenia úhrady v sekcii Eshop / Objednávky alebo Eshop / Faktury v stĺpci Uhrazené alebo v úprave dokladu po kliknutí na tlačítko   sa v otvorenom okne v položke "Typ převodu" automatický nastaví možnosť bankovní převod.

Databázy

Preklady

V sekcii Nastavení / Databáze v záložke Překlady je aktuálne sprístupnená aj akcia   pre hromadný import prekladov položiek.

Domény

Jazyk

V sekcii Nastavení / Domény v úprave vedľajšej domény bola pridaná položka "Jazyk".

Informace z nápovědy položky "Jazyk"

Jazyk - v prípade vedľajšej domény je možné určiť jazykovú verziu, na ktorú bude doména automaticky presmerovaná.

Jazyky vytvárate v sekcii Doplňky / Pluginy / Jazyky.

Štatistiky

V sekcii Statistiky / Přehledy boli pridané nové záložky (Proformy, Faktury, Dobropisy) a vykonané drobné úpravy hlavne pri používaní viacerých mien.

Galéria

V sekcii Doplňky / Pluginy / Galerie po kliknutí na tlačítko   boli pridané nové položky "Tlačítko stažení" a "Tlačítko otevření v okně".

Informace z nápovědy položky "Tlačítko stažení"

Tlačítko stažení - v otvorenej galérii sa zobrazí tlačítko pre stiahnutie obrázku v originálnej veľkosti.

Informace z nápovědy položky "Tlačítko otevření v okně"

Tlačítko otevření v okně - v otvorenej galérii sa zobrazí tlačítko pre otvorenie obrázku v originálnej veľkosti v samostatnom okne, napr. pre možnosť priblíženia na mobilnom zariadení. Tlačítko sa zobrazí len v mobilnej, resp. responzívnej verzii.

Nový plugin "Notifikačka"

Informace z nápovědy pluginu "Notifikačka"

Notifikačka - Plugin zobrazujúci živé upozornenie priamo na stránkach vo forme notifikačnej lišty. Pre využívanie pluginu je nutné sa registrovať na stránkach https://notifikacka.cz/ kde nájdete aj bližšie informácie o danej službe.

Užívatelia

Heslo

Aktuálne sa pri registrácii užívateľa priamo cez stránky, neposiela zadané heslo užívateľovi na email. V prípade registrácie užívateľa cez administráciu, sa vygenerované heslo na email užívateľa naďalej odosiela.

Rovnako sa v procese straty hesla užívateľa cez stránky negeneruje nové heslo ale odosiela sa odkaz na zadanie nového hesla.

V sekcii Uživatelé / Uživatelé v úprave registrovaného užívateľa, po kliknutí na tlačítko   sa aktuálne správcovi zobrazujú 3 možnosti na zmenu hesla, a to   Odkaz na změnu hesla odeslat na email,   Vygenerovat nové heslo a odeslat na email,   Změnit heslo, pričom ak je to možné, odporúčame primárne používať prvú z nich.

Administrácia

Správa súborov

V sekcii Soubory / Správa souborů po otvorení detailu súboru (obrázku) je možné sa aktuálne jednoducho prepínať medzi susednými súbormi (tlačítkami   a   alebo klávesmi doľava/doprava).

V prípade obrázkov formátu JPG, v detaile súboru po kliknutí na tlačítko   sa v záložke Doplňkové údaje zobrazia doplnkové EXIF dáta obrázku.

Doplnky

V sekciách Doplňky / Moduly a Doplňky / Pluginy je aktuálne v riadku konkrétneho doplnku po kliknutí v stĺpci Akce na tlačítko   a vybraní možnosti   Připnout v menu pridať doplnok do menu administrácie. Slúži pre zobrazenie najpoužívanejšieho doplnku alebo aktuálne upravovaného doplnku v samotnom menu administrácie, pre rýchly prístup do doplnku.

Filtrovanie

V jednotlivých sekciách je aktuálne možné jednoducho dočasne zobraziť všetky dostupné (skryté) filtre, bez toho, aby ich bolo nutné predtým aktivovať. A to v paneli filtrovania po kliknutí na Pokročilá nastavení a následne vybraní možnosti  Zobrazit všechny filtry alebo  Nezobrazovat všechny filtry.

Iné

Administrácia obsahuje aj mnoho ďalších drobných vizuálnych či praktických vylepšení.

Diskuze k článkuKontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00