line

Oboznámte sa s posledným rozsiahlym zoznamom noviniek systému, ktoré pre Vás náš vývojársky tím za posledné obdobie upiekol. Okrem nových sušienok (cookies lišty) určite v zozname nájdete aj nejaké ďalšie dobroty, ktoré si môžete vychutnať.

Nový plugin Cookies

Informace z nápovědy pluginu "Cookies"

Cookies - plugin je jedným z povinných doplnkov vašej stránky pre návštevníkov z EU (Legislativní povinnosti webstránky a eshopu). Slúži na zobrazenie informácií o tom, aké súbory cookies vaša stránka o návštevníkovi zbiera a ukladá do prehliadača, pričom samotný návštevník môže interaktívne jednotlivé kategórie cookies vypnúť ešte pred samotným prehliadaním stránok. Pre splnenie legislatívnych povinností odporúčame plugin nastaviť a aktivovať ešte pred ostrým spustením stránok a pravidelne jeho položky aktualizovať na základe pridaných doplnkov na stránku. Do pluginu Cookies napájate moduly, pluginy a iné externé scripty, ktoré ukladajú informácie o návštevníkovi stránok (tzv. Cookies). Plugin slúži na to, aby návštevník po príchode na Vaše stránky mohol povoliť/zakázať ukladanie týchto informácií.

Už samotný systém WEXBO® používa ukladanie cookies do prehliadača návštevníka stránok a to už bez Vašich nastavení. Je tak nutné dokument pre cookies na stránke vytvoriť a informovať návštevníka takzvanou informačnou lištou. Od 1.1.2022 je nutné mať na stránke rozšírenú informačnú lištu Cookies.

zobrazit více...

Nový plugin Upozornění na kartě

Informace z nápovědy pluginu "Upozornění na kartě"

Upozornění na kartě - plugin slúži na zobrazenie upozornenia v názve karty prehliadača, v prípade, že karta prehliadača s Vašimi stránkami je neaktívna, resp. že návštevník je práve na inej karte prehliadača (stránke). Návštevníka tak môžete nejakým výstižným textom upozorniť, aby sa vrátil na prehliadanie práve Vašej stránky. Zadať je možné viacero textov, ktoré sa budú meniť na základe nastaveného poradia.

PříkladNapríklad ak si návštevník vložil niečo do košíka, môžete ho upozorniť napr. textom "Dokončite nákup" alebo "Nezabudli ste na niečo?".

Subvarianty

Skladová evidencia subvariantov

V úprave produktu je dostupná skladová evidencia subvariantov.

Informace z nápovědy záložky "Sklad"

Sklad - zoznam vybraných kombinácií subvariantov, ktoré máte dostupné prípadne sú priamo skladom.

Možnosť nastavenia skladovej evidenciue subvariantov v záložke Sklad sa zobrazí až po tom čo v úprave produktu v záložke Základní údaje v položke "Skladem (množ.)" aktivujte možnosť Sklad kombinací subvariantov.

Vybrané kombinácie subvariantov sa generujú na základe vybraných skupín subvariantov, ktoré máte nastavené v úprave produktu v záložke Subvarianty, pričom skupina subvariantov musí obsahovať štítok "Sklad", resp. v sekcii Produkty / Subvarianty v úprave daných skupín subvariantov musí byť aktívna položka "Kombinovat".

zobrazit více...

Vzorce pre výpočet

V sekcii Produkty / Subvarianty po kliknutí na tlačítko   sa zobrazí nové okno pre tvorbu vlastných vzorcov pre výpočet ceny produktov na základe nastavených subvariantov.

Informace z nápovědy sekce "Seznam vzorců pro výpočet"

Seznam vzorců pro výpočet - Možnosť vytvorenia si rozsiahlejších vzorcov pre výpočet ceny produktu s použitím pred-vytvorených skupín subvariantov. Vytvorené vzorce následne nastavujete v sekcii Produkty / Produkty v úprave produktu v záložke Propojení v položke "Vzorec pro výpočet".

Sekcia vzorcov pre výpočet je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Produkty

Detail produktu

V eshope v detaile produktu je možné kliknúť na niektoré zobrazované možnosti věrnostní body, informace o doručení pričom sa zobrazia rozšírené informácie (nápoveda) alebo v prípade možnosti doprava, zoznam ďalších spôsobov dopravy.

Dostupnosť produktu

V sekcii Produkty / Produkty po kliknutí na tlačítko   sa zobrazí okno pre možnosť vytvorenia vlastných názvov dostupnosti produktu.

Informace z nápovědy položky "Dostupnosti produktů"

Dostupnosti produktů - možnosť vytvorenia vlastných dostupností, ktoré sa zobrazia po vyskladnení produktu. Dostupnosti nastavujete v úprave produktu v položke "Dostupnost po vyskladnění". Nastavovať je možné len názov a farbu dostupnosti, pričom ostatné vlastnosti sa prepoja s niektorou zo systémových dostupností.

Zobrazovaným systémovým dostupnostiam nie je možné nastavovať ľubovoľné parametre, ale len názov prostredníctvom prekladov.

Možnosti správy vlastných dostupností produkt je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

V úprave produkt v položke "Dostupnost po vyskladnění" bol pridaný nový typ dostupnosti do (týdnů).

Informace z nápovědy možnosti "do (týdnů)"

do (týdnů) - určuje počet týždňov alebo rozsahu týždňov, za koľko bude daný produkt po objednaní a potvrdení objednávky doručený zákazníkovi. Vysvetlenie zobrazovaného počtu alebo rozsahu týždňov samozrejme môže byť zákazníkovi interpretované inak. Napriek tomu bude možné produkt vložiť do košíka a objednať.

Zadávať je možné len celočíselné hodnoty (napr. "2"), prípadne dve celočíselné hodnoty oddelené pomlčkou (napr. "2 - 4").

Text dostupnosti v eshope bude zobrazený oranžovou farbou  .

Produkt s danou dostupnosťou sa bude generovať v XML feedoch.

Vlastný tag v XML

V úprave produktu v záložke Pokročilé bola pridaná nová položka "Vlastní tag v XML".

Informace z nápovědy položky "Vlastní tag v XML"

Vlastní tag v XML - zobrazenie vlastného tagu v XML feede pre konkrétny produkt. Každý XML tag je nutné vložiť na nový riadok. Zadať je možné samotný XML kód alebo prostredníctvom nasledujúcej štruktúry:

  1. názov XML tagu (napr. "PIECES"). Prípadne je možné za názov zadať aj samotné atribúty oddelené medzerou (napr. PIECES unit="ks" availability="instock")
  2. znak dvojbodky ":" alebo znak "|" ako oddeľovač
  3. samotná hodnota XML parametra alebo variabilná premenná zo samotného produktu (variabilná premenná musí na začiatku obsahovať znak zavináča "@")
zobrazit více...

Energetická trieda

V úprave produktu v záložke Pokročilé bola pridaná aj položka "Energetická třída" v kombinácií s novým typom prílohy Přidat energetický štítek.

Informace z nápovědy položky "Energetická třída"

Energetická třída - možnosť nastavenia energetickej triedy (od A až po G) pre elektronické zariadenia. Na produkte sa daná energetická trieda zobrazí ako štítok.

Zároveň je možné po kliknutí v paneli na tlačítko   a vybraní možnosti Přidat energetický štítek pridať k produktu aj obrázok energetického štítku konkrétneho produktu, ktorý sa zákazníkom zobrazí po kliknutí na zobrazovaný štítok energetickej triedy.

Záruka

V úprave produktu v záložke Pokročilé v položke "Záruka" boli pridané nové možnosti záruk.

Informace z nápovědy položky "Záruka"

Záruka - záručná doba produktu. Produkty ponúkané v EU majú minimálnu záručnú dobu 24 mesiacov. Ak je pole prázdne, záručná doba sa nebude zobrazovať v detaile produktu.

Nastavenia e-shopu

Nové možnosti nastavenia v sekcii Nastavení / Eshop.

Daňový režim OSS

V záložke Daně v nastaveniach položky "Sazba DPH (%)", v úprave jednotlivých sadzieb DPH bola pridaná položka "Podmínky pro OSS" aj so záložkou OSS

Informace z nápovědy položky "Podmínky pro OSS"

Podmínky pro OSS - možnosť nastavenia podmienok priradenia DPH krajín pre účel daňového režimu OSS.

zobrazit více...

Mena

V záložke Košík, objednávání v položke "Struktura nákupního košíku" bola pridaná možnosť box pro změnu měny.

Informace z nápovědy možnosti "box pro změnu měny"

box pro změnu měny - v prípade aktívnej možnosti bude systém na základe krajiny alebo jazyka návštevníka zisťovať či má zákazník zvolenú správnu menu. Ak systém rozpozná nesprávne nastavenú menu, zobrazí sa upozornenie na možnosť zmeny meny.

Údaje na detekciu sa získavajú postupne z:

  1. Zadaná krajina vo fakturačných údajoch zákazníka.
  2. Predvolený jazyk z nastavení prehliadača.
  3. Krajina na základe IP adresy návštevníka (GeoIP).

V sekcii Nastavení / Web v záložke Jazyk a měna bola pridaná položka "Povolit rozpoznání měny".

Informace z nápovědy položky "Povolit rozpoznání měny"

Povolit rozpoznání měny - ak máte aktívnych viac mien, návštevníkovi Vašich stránok sa stránky zobrazia v mene podľa toho z akej krajiny pochádza alebo aký jazyk používa. Ak príde návštevník z krajiny, v ktorom menu neponúkate, návštevníkovi ponúkne základnú menu. Meny vytvárate v sekcii Doplňky / Pluginy / Měny. Meny sú zároveň prepojené s jazykmi, ktoré nastavujete v sekcii Doplňky / Pluginy / Jazyky.

Položku neodporúčame mať aktívnu ak využívate napríklad viacero domén, ktoré smerujú na konkrétny jazyk, resp. prepojenú menu.

zobrazit více...

Skladová dostupnosť

V záložke Sklad bola pridaná položka "Formulář pro ověření dostupnosti".

Informace z nápovědy položky "Formulář pro ověření dostupnosti"

Formulář pro ověření dostupnosti - v okne overenia skladových zásob sa zobrazí tlačítko, resp. po kliknutí na tlačítko sa zobrazí formulár pre overenie dostupnosti konkrétneho produktu (resp. vybraného variantu alebo subvariantu). Pred-vyplnený formulár bude odoslaný na emailovú adresu zadanú v položke "Email pro oznámení" (sekcia Nastavení / Web záložka Oznámení (notifikace)).

Okno overenia skladových zásob je možné aktivovať buď v zozname produktov v sekcii Nastavení / Eshop v záložke Seznam produktů v položke "Struktura boxu produktů" aktivovaním možnosti ověření/náhled skladových zásob (dostupnosti) alebo v detaile produktu v sekcii Nastavení / Eshop v záložke Detail produktů v položke "Struktura detailu produktů" aktivovaním možnosti ověření/náhled skladových zásob (dostupnosti).

Zľavy

V záložke Slevy bola pridaná položka "Viditelná sleva produktu v objednávce".

Informace z nápovědy položky "Viditelná sleva produktu v objednávce"

Viditelná sleva produktu v objednávce - v prípade, že v úprave produktu v položke "Sleva" nastavíte nejakú zľavu alebo nastavíte globálnu zľavu v sekcii Eshop / Slevy s vyplnenou položkou "Pouze pro produkty", predvolene sa po vytvorení objednávky v samotnej objednávke a na vystavených dokladoch zobrazí už zľavnená cena produktu (ak je táto položka nekatívna/nezaškrtnutá). Pri aktívnej/zaškrtnutej položke sa v objednávke zobrazí originálna cena produktu a zároveň výška zľavy konkrétneho produktu. Pri zmene nastavení, sa zmeny prejavia len pri novo vytvorených objednávkach, resp. v starých objednávkach sa ceny produktov a zľavy nijak meniť nebudú. Uvedená možnosť je dostupná len pre objednávky vytvorené priamo cez stránky, cez košík (nie cez administráciu).

Objednávací kód

V záložke Seznam produktů v položke "Struktura boxu produktů" bola pridaná možnosť objednací kód.

Informace z nápovědy možnosti "objednací kód"

objednací kód - v zozname produktov po nabehnutí kurzoru myši na box produktu sa v spodnej časti zobrazí plávajúci box s objednávacím kódom produktu. Po kliknutí na objednávací kód sa daný kód skopíruje do schránky (ako keby ste použili klávesovú skratku pre kopírovanie CTRL + C), pričom je tak následne možné kód niekam vložiť (napríklad pomocou klávesovej skratky pre vloženie CTRL + V). Objednávacím kódom je vždy vlastný kód produktu alebo ID produktu na základe nastavení položky "Označování produktů".

Výpočet ceny v zozname produktov

V záložke Seznam produktů bola pridaná položka "Výpočet ceny "od"".

Informace z nápovědy položky "Výpočet ceny "od""

Výpočet ceny "od" - zvoľte jednu z možností, ktorou sa bude riadiť výpočet ceny produktu (zobrazenie ceny produktu v zozname produktov), ktorý má v úprave produktu v záložke Subvarianty nastavené subvarianty, a zároveň má v záložke Pravomoci v položke "Zobrazení ceny" nastavenú možnosť normální (od).

Doklady

V záložke Nastavení sekcí v nastavení položky "Doklady" boli v záložke Text dokladu pridané položky "Nad položkami" a "Pod položkami", a zároveň v záložke Pokročilá nastavení v položke "Možnosti dokladu" boli pridané možnosti počet balíků, celková hmotnost a celkové množství položek.

Notifikačné šablóny objednávok

V záložke Nastavení sekcí bola pridaná nová položka "Šablony emailových zpráv".

Informace z nápovědy položky "Šablony emailových zpráv"

Šablony emailových zpráv - Možnosť vytvorenia si viacerých preddefinovaných šablón emailových správ, ktoré je následne možné použiť pri manuálnom odosielaní emailov ohľadom objednávok.

PříkladJe možné si vytvoriť preddefinované texty, ktoré často používate pred zmenou stavu objednávky alebo práve namiesto textu pri zmene stavu objednávky napr. ohľadom zmeny tovaru v objednávke, urgencii o úhrade, atď.

Postup na použitie pred-vytvorenej šablóny:

  • Priamo v úprave objednávky - V sekcii Eshop / Objednávky v úprave   objednávky po kliknutí na tlačítko   kliknite na tlačítko   kde nakoniec vyberte požadovanú pred-vytvorenú šablónu kliknutím na tlačítko   v stĺpci Akce.
  • Pri zmene stavu objednávky - Ak má stav objednávky v sekcii Eshop / Objednávky po kliknutí na tlačítko   konkrétny stav objednávky v stĺpci Email nastavenú možnosť určí administrátor, tak pri zmene stavu objednávky administrátora vyzve na odoslanie emailu. V otvorenom okne kliknite na tlačítko   kde nakoniec vyberte požadovanú pred-vytvorenú šablónu kliknutím na tlačítko   v stĺpci Akce.
    Upozorňujeme, že v tomto prípade sa odošle vybraný preddefinovaná emailová správa a neodošle sa sprava preddefinovaná stavom objednávky, nakoľko sa otvorené okná pri odoslaní zatvoria.

Formuláře

reCaptcha

V úprave formulárov v položke "Používat CAPTCHU" bola pridaná možnosť reCAPTCHA.

Informace z nápovědy možnosti "reCAPTCHA"

reCAPTCHA - profesionálna a bezpečná captcha vygenerovaná prostredníctvom služby reCAPTCHA.

Štítky v objednávkach

V úprave položiek formulára v záložke Pokročilá nastavení bola pridaná položke "Zobrazit jako štítek".

Informace z nápovědy položky "Zobrazit jako štítek"

Zobrazit jako štítek - v prípade aktivácie/zaškrtnutí sa pri použití daného formulára v objednávke (nastavujete v sekcii Nastavení / Eshop v záložke Košík, objednávání v položke "Doplňkový formulář v objednacím procesu") zobrazí informácia o vyplnenej položke priamo v sekcii Eshop / Objednávky v zozname objednávok v stĺpci Štítky. Jednoduchšie tak identifikujete objednávky s požadovanými informáciami.

Filtr

Zoradenie

V sekcii Doplňky / Pluginy / Filtr bola v položke "Seřazení produktů" pridaná možnosť dostupnost.

Informace z nápovědy možnosti "dostupnost"

dostupnost - zobrazia sa najprv produkty, ktoré majú nastavené určité množstvo skladom, následne produkty s dostupnosťou podľa nasledujúcej postupnosti skladem, do (týdnů), do (dnů), datum naskladnění, na objednání, na dotaz, vyprodáno, nedostupné, neprodejné. Produkty s rovnakou dostupnosťou sú následne radené podľa možnosti doporučené.

Možnosť radenia nemusí byť správne funkčná pri niektorých produktoch, ktorých priorita dostupnosti ešte nebola určená (napr. produkty importované cez hromadný import), pričom prioritu radenia môžete produktu nastaviť opätovným uložením produktu alebo hromadne v sekcii Nastavení / Eshop v záložke Nastavení sekcí spustením nástroja "Analýza a oprava produktů".

Doprava

V sekcii Eshop / Doprava v úprave spôsobov dopráv bola v položke "Typ dopravy" pridaná možnosť Rozvoz.

Informace z nápovědy možnosti "Rozvoz"

Rozvoz - dodanie tovaru priamo na adresu lokálnou kuriérskou službou alebo v rámci vlastných zdrojov.

Daný typ dopravy sa nezobrazí v detaile produktu, ak máte v sekcii Nastavení / Eshop v záložke Detail produktů v položke "Struktura detailu produktů" aktívnu možnosť doprava.

Menu

V sekcii Články / Menu v úprave menu položiek v položke "Typ menu položky" bola pridaná možnosť nezařazeno (skryto).

Informace z nápovědy možnosti "nezařazeno (skryto)"

nezařazeno (skryto) - menu položka sa v menu nezobrazí, napriek tomu ju je možné využiť v odkazoch na zobrazenie zoznamu zaradených článkov.

Zľavy v objednávkach

V sekcii Eshop / Objednávky v stĺpci Štítky sa aktuálne zobrazuje výška nastavenej zľavy objednávky aj s typom zľavy.

Zároveň sa všetky percentuálne globálne zľavy alebo zľavy nastavené na produkte premietnu priamo v úprave objednávky v jednotlivých položkách v stĺpci Zľava bez predchádzajúceho prepočtu.

Nasadené bolo aj lepšie prepojenie uplatnených zliav a zľavových kupónov s objednávkami, pričom v úprave objednávky aktuálne nájdete tlačítko pre zobrazenie konkrétnej uplatnenej zľavy či zľavového kupónu. A taktiež v úprave konkrétnej zľavy či zľavovom kupóne v záložke Použité nájdete zoznam objednávok, na ktorých boli zľavy či zľavové kupónu uplatnené.

Administrácia

Úprava v oknách

V niektorých otvorených oknách vedľa tlačítka "Zavrieť" (obrázok krížika v pravom hornom rohu okna) sa aktuálne zobrazuje nová akcia "Otvoriť v samostatnej karte" (po nabehnutí kurzory myši mimo okna). Využijete napríklad ak upravujete produkt či článok a priebežne ho ukladáte, no nechcete opakovane otvárať okno danej položky, ktoré sa pri uložení zavrie. Samozrejme stále je možné využiť tlačítko   ktoré je súčasťou tlačítka Uložit, no úprava v novej karte je pravdepodobne komfortnejšia.

Súbory

V sekcii Soubory / Správa souborů po kliknutí druhým tlačítkom myši na niektorý súbor, adresár či označené súbory sa zobrazí nová možnosť Informace pre zobrazenie základných informácií (napr. veľkosť adresára či súboru, počet súborov, dátum poslednej zmeny, atď.).

Filtre

Do niektorých sekcií boli pridané nové možnosti filtrovania a rovnako aj nový typ filtra s možnosťou nastavenia rozsahu "od - do" (produkty, objednávky, faktúry, užívatelia, banky, súbory, zľavové kupóny, zľavy, ...). Niektoré nové filtre sú v sekciách predvolene skryté, takže je nutné si ich zobrazenie v konkrétnej sekcii nastaviť kliknutím v panely filtra na tlačítko  Pokročilá nastavení, vybraní možnosti  Správa filtrů a aktivovaním požadovaných filtrov v záložke Systémové filtry.

Iné

V prostredí administrácie bolo vykonaných niekoľko ďalších drobných úprav. Rovnako sú aktuálne niektoré nové doplnky, sekcie, filtre, položky, záložky a možnosti označované štítkom "new" pre jednoduchšiu identifikáciu zmien v systéme, a tak ľahšieho prispôsobenia Vašich stránok či e-shopu.

Diskuze k článkuKontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00