line

Oboznámte sa s posledným rozsiahlym zoznamom noviniek systému, ktoré pre Vás náš vývojársky tím za posledné obdobie upiekol. Okrem nových sušienok (cookies lišty) určite v zozname nájdete aj nejaké ďalšie dobroty, ktoré si môžete vychutnať.

Nový plugin Cookies

Informácie z nápovedy pluginu "Cookies"

Cookies - plugin je jedným z povinných doplnkov vašej stránky pre návštevníkov z EU (Legislatívne povinnosti webstránky a eshopu). Slúži na zobrazenie informácií o tom, aké súbory cookies vaša stránka o návštevníkovi zbiera a ukladá do prehliadača, pričom samotný návštevník môže interaktívne jednotlivé kategórie cookies vypnúť ešte pred samotným prehliadaním stránok. Pre splnenie legislatívnych povinností odporúčame plugin nastaviť a aktivovať ešte pred ostrým spustením stránok a pravidelne jeho položky aktualizovať na základe pridaných doplnkov na stránku. Do pluginu Cookies napájate moduly, pluginy a iné externé scripty, ktoré ukladajú informácie o návštevníkovi stránok (tzv. Cookies). Plugin slúži na to, aby návštevník po príchode na Vaše stránky mohol povoliť/zakázať ukladanie týchto informácií.

Už samotný systém WEXBO® používa ukladanie cookies do prehliadača návštevníka stránok a to už bez Vašich nastavení. Je tak nutné dokument pre cookies na stránke vytvoriť a informovať návštevníka takzvanou informačnou lištou. Od 1.1.2022 je nutné mať na stránke rozšírenú informačnú lištu Cookies.

zobraziť viac...

Nový plugin Upozornenie na karte

Informácie z nápovedy pluginu "Upozornenie na karte"

Upozornenie na karte - plugin slúži na zobrazenie upozornenia v názve karty prehliadača, v prípade, že karta prehliadača s Vašimi stránkami je neaktívna, resp. že návštevník je práve na inej karte prehliadača (stránke). Návštevníka tak môžete nejakým výstižným textom upozorniť, aby sa vrátil na prehliadanie práve Vašej stránky. Zadať je možné viacero textov, ktoré sa budú meniť na základe nastaveného poradia.

PríkladNapríklad ak si návštevník vložil niečo do košíka, môžete ho upozorniť napr. textom "Dokončite nákup" alebo "Nezabudli ste na niečo?".

Subvarianty

Skladová evidencia subvariantov

V úprave produktu je dostupná skladová evidencia subvariantov.

Informácie z nápovedy záložky "Sklad"

Sklad - zoznam vybraných kombinácií subvariantov, ktoré máte dostupné prípadne sú priamo skladom.

Možnosť nastavenia skladovej evidenciue subvariantov v záložke Sklad sa zobrazí až po tom čo v úprave produktu v záložke Základné údaje v položke "Skladom (množ.)" aktivujte možnosť Sklad kombinácií subvariantov.

Vybrané kombinácie subvariantov sa generujú na základe vybraných skupín subvariantov, ktoré máte nastavené v úprave produktu v záložke Subvarianty, pričom skupina subvariantov musí obsahovať štítok "Sklad", resp. v sekcii Produkty / Subvarianty v úprave daných skupín subvariantov musí byť aktívna položka "Kombinovať".

zobraziť viac...

Vzorce pre výpočet

V sekcii Produkty / Subvarianty po kliknutí na tlačítko   sa zobrazí nové okno pre tvorbu vlastných vzorcov pre výpočet ceny produktov na základe nastavených subvariantov.

Informácie z nápovedy sekcie "Zoznam vzorcov pre výpočet"

Zoznam vzorcov pre výpočet - Možnosť vytvorenia si rozsiahlejších vzorcov pre výpočet ceny produktu s použitím pred-vytvorených skupín subvariantov. Vytvorené vzorce následne nastavujete v sekcii Produkty / Produkty v úprave produktu v záložke Prepojenia v položke "Vzorec pre výpočet".

Sekcia vzorcov pre výpočet je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Produkty

Detail produktu

V eshope v detaile produktu je možné kliknúť na niektoré zobrazované možnosti vernostné body, informácie o doručení pričom sa zobrazia rozšírené informácie (nápoveda) alebo v prípade možnosti doprava, zoznam ďalších spôsobov dopravy.

Dostupnosť produktu

V sekcii Produkty / Produkty po kliknutí na tlačítko   sa zobrazí okno pre možnosť vytvorenia vlastných názvov dostupnosti produktu.

Informácie z nápovedy položky "Dostupnosti produktov"

Dostupnosti produktov - možnosť vytvorenia vlastných dostupností, ktoré sa zobrazia po vyskladnení produktu. Dostupnosti nastavujete v úprave produktu v položke "Dostupnosť po vyskladnení". Nastavovať je možné len názov a farbu dostupnosti, pričom ostatné vlastnosti sa prepoja s niektorou zo systémových dostupností.

Zobrazovaným systémovým dostupnostiam nie je možné nastavovať ľubovoľné parametre, ale len názov prostredníctvom prekladov.

Možnosti správy vlastných dostupností produkt je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

V úprave produkt v položke "Dostupnosť po vyskladnení" bol pridaný nový typ dostupnosti do (týždňov).

Informácie z nápovedy možnosti "do (týždňov)"

do (týždňov) - určuje počet týždňov alebo rozsahu týždňov, za koľko bude daný produkt po objednaní a potvrdení objednávky doručený zákazníkovi. Vysvetlenie zobrazovaného počtu alebo rozsahu týždňov samozrejme môže byť zákazníkovi interpretované inak. Napriek tomu bude možné produkt vložiť do košíka a objednať.

Zadávať je možné len celočíselné hodnoty (napr. "2"), prípadne dve celočíselné hodnoty oddelené pomlčkou (napr. "2 - 4").

Text dostupnosti v eshope bude zobrazený oranžovou farbou  .

Produkt s danou dostupnosťou sa bude generovať v XML feedoch.

Vlastný tag v XML

V úprave produktu v záložke Rozšírené bola pridaná nová položka "Vlastný tag v XML".

Informácie z nápovedy položky "Vlastný tag v XML"

Vlastný tag v XML - zobrazenie vlastného tagu v XML feede pre konkrétny produkt. Každý XML tag je nutné vložiť na nový riadok. Zadať je možné samotný XML kód alebo prostredníctvom nasledujúcej štruktúry:

  1. názov XML tagu (napr. "PIECES"). Prípadne je možné za názov zadať aj samotné atribúty oddelené medzerou (napr. PIECES unit="ks" availability="instock")
  2. znak dvojbodky ":" alebo znak "|" ako oddeľovač
  3. samotná hodnota XML parametra alebo variabilná premenná zo samotného produktu (variabilná premenná musí na začiatku obsahovať znak zavináča "@")
zobraziť viac...

Energetická trieda

V úprave produktu v záložke Rozšírené bola pridaná aj položka "Energetická trieda" v kombinácií s novým typom prílohy Pridať energetický štítok.

Informácie z nápovedy položky "Energetická trieda"

Energetická trieda - možnosť nastavenia energetickej triedy (od A až po G) pre elektronické zariadenia. Na produkte sa daná energetická trieda zobrazí ako štítok.

Zároveň je možné po kliknutí v paneli na tlačítko   a vybraní možnosti Pridať energetický štítok pridať k produktu aj obrázok energetického štítku konkrétneho produktu, ktorý sa zákazníkom zobrazí po kliknutí na zobrazovaný štítok energetickej triedy.

Záruka

V úprave produktu v záložke Rozšírené v položke "Záruka" boli pridané nové možnosti záruk.

Informácie z nápovedy položky "Záruka"

Záruka - záručná doba produktu. Produkty ponúkané v EU majú minimálnu záručnú dobu 24 mesiacov. Ak je pole prázdne, záručná doba sa nebude zobrazovať v detaile produktu.

Nastavenia e-shopu

Nové možnosti nastavenia v sekcii Nastavenia / Eshop.

Daňový režim OSS

V záložke Dane v nastaveniach položky "Sadzba DPH (%)", v úprave jednotlivých sadzieb DPH bola pridaná položka "Podmienky pre OSS" aj so záložkou OSS

Informácie z nápovedy položky "Podmienky pre OSS"

Podmienky pre OSS - možnosť nastavenia podmienok priradenia DPH krajín pre účel daňového režimu OSS.

zobraziť viac...

Mena

V záložke Košík, objednávanie v položke "Štruktúra nákupného košíka" bola pridaná možnosť box pre zmenu meny.

Informácie z nápovedy možnosti "box pre zmenu meny"

box pre zmenu meny - v prípade aktívnej možnosti bude systém na základe krajiny alebo jazyka návštevníka zisťovať či má zákazník zvolenú správnu menu. Ak systém rozpozná nesprávne nastavenú menu, zobrazí sa upozornenie na možnosť zmeny meny.

Údaje na detekciu sa získavajú postupne z:

  1. Zadaná krajina vo fakturačných údajoch zákazníka.
  2. Predvolený jazyk z nastavení prehliadača.
  3. Krajina na základe IP adresy návštevníka (GeoIP).

V sekcii Nastavenia / Web v záložke Jazyk a mena bola pridaná položka "Povoliť rozpoznanie meny".

Informácie z nápovedy položky "Povoliť rozpoznanie meny"

Povoliť rozpoznanie meny - ak máte aktívnych viac mien, návštevníkovi Vašich stránok sa stránky zobrazia v mene podľa toho z akej krajiny pochádza alebo aký jazyk používa. Ak príde návštevník z krajiny, v ktorom menu neponúkate, návštevníkovi ponúkne základnú menu. Meny vytvárate v sekcii Doplnky / Pluginy / Meny. Meny sú zároveň prepojené s jazykmi, ktoré nastavujete v sekcii Doplnky / Pluginy / Jazyky.

Položku neodporúčame mať aktívnu ak využívate napríklad viacero domén, ktoré smerujú na konkrétny jazyk, resp. prepojenú menu.

zobraziť viac...

Skladová dostupnosť

V záložke Sklad bola pridaná položka "Formulár pre overenie dostupnosti".

Informácie z nápovedy položky "Formulár pre overenie dostupnosti"

Formulár pre overenie dostupnosti - v okne overenia skladových zásob sa zobrazí tlačítko, resp. po kliknutí na tlačítko sa zobrazí formulár pre overenie dostupnosti konkrétneho produktu (resp. vybraného variantu alebo subvariantu). Pred-vyplnený formulár bude odoslaný na emailovú adresu zadanú v položke "Email pre oznámenia" (sekcia Nastavenia / Web záložka Oznámenia (notifikácie)).

Okno overenia skladových zásob je možné aktivovať buď v zozname produktov v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Zoznam produktov v položke "Štruktúra boxu produktov" aktivovaním možnosti overenie/náhľad skladových zásob (dostupnosti) alebo v detaile produktu v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Detail produktov v položke "Štruktúra detailu produktov" aktivovaním možnosti overenie/náhľad skladových zásob (dostupnosti).

Zľavy

V záložke Zľavy bola pridaná položka "Viditeľná zľava produktu v objednávke".

Informácie z nápovedy položky "Viditeľná zľava produktu v objednávke"

Viditeľná zľava produktu v objednávke - v prípade, že v úprave produktu v položke "Zľava" nastavíte nejakú zľavu alebo nastavíte globálnu zľavu v sekcii Eshop / Zľavy s vyplnenou položkou "Len pre produkty", predvolene sa po vytvorení objednávky v samotnej objednávke a na vystavených dokladoch zobrazí už zľavnená cena produktu (ak je táto položka nekatívna/nezaškrtnutá). Pri aktívnej/zaškrtnutej položke sa v objednávke zobrazí originálna cena produktu a zároveň výška zľavy konkrétneho produktu. Pri zmene nastavení, sa zmeny prejavia len pri novo vytvorených objednávkach, resp. v starých objednávkach sa ceny produktov a zľavy nijak meniť nebudú. Uvedená možnosť je dostupná len pre objednávky vytvorené priamo cez stránky, cez košík (nie cez administráciu).

Objednávací kód

V záložke Zoznam produktov v položke "Štruktúra boxu produktov" bola pridaná možnosť objednávací kód.

Informácie z nápovedy možnosti "objednávací kód"

objednávací kód - v zozname produktov po nabehnutí kurzoru myši na box produktu sa v spodnej časti zobrazí plávajúci box s objednávacím kódom produktu. Po kliknutí na objednávací kód sa daný kód skopíruje do schránky (ako keby ste použili klávesovú skratku pre kopírovanie CTRL + C), pričom je tak následne možné kód niekam vložiť (napríklad pomocou klávesovej skratky pre vloženie CTRL + V). Objednávacím kódom je vždy vlastný kód produktu alebo ID produktu na základe nastavení položky "Označovanie produktov".

Výpočet ceny v zozname produktov

V záložke Zoznam produktov bola pridaná položka "Výpočet ceny "od"".

Informácie z nápovedy položky "Výpočet ceny "od""

Výpočet ceny "od" - zvoľte jednu z možností, ktorou sa bude riadiť výpočet ceny produktu (zobrazenie ceny produktu v zozname produktov), ktorý má v úprave produktu v záložke Subvarianty nastavené subvarianty, a zároveň má v záložke Právomoci v položke "Zobrazenie ceny" nastavenú možnosť normálne (od).

Doklady

V záložke Nastavenia sekcií v nastavení položky "Doklady" boli v záložke Text dokladu pridané položky "Nad položkami" a "Pod položkami", a zároveň v záložke Rozšírené nastavenia v položke "Možnosti dokladu" boli pridané možnosti počet balíkov, celková hmotnosť a celkové množstvo položiek.

Notifikačné šablóny objednávok

V záložke Nastavenia sekcií bola pridaná nová položka "Šablóny emailových správ".

Informácie z nápovedy položky "Šablóny emailových správ"

Šablóny emailových správ - Možnosť vytvorenia si viacerých preddefinovaných šablón emailových správ, ktoré je následne možné použiť pri manuálnom odosielaní emailov ohľadom objednávok.

PríkladJe možné si vytvoriť preddefinované texty, ktoré často používate pred zmenou stavu objednávky alebo práve namiesto textu pri zmene stavu objednávky napr. ohľadom zmeny tovaru v objednávke, urgencii o úhrade, atď.

Postup na použitie pred-vytvorenej šablóny:

  • Priamo v úprave objednávky - V sekcii Eshop / Objednávky v úprave   objednávky po kliknutí na tlačítko   kliknite na tlačítko   kde nakoniec vyberte požadovanú pred-vytvorenú šablónu kliknutím na tlačítko   v stĺpci Akcie.
  • Pri zmene stavu objednávky - Ak má stav objednávky v sekcii Eshop / Objednávky po kliknutí na tlačítko   konkrétny stav objednávky v stĺpci Email nastavenú možnosť určí administrátor, tak pri zmene stavu objednávky administrátora vyzve na odoslanie emailu. V otvorenom okne kliknite na tlačítko   kde nakoniec vyberte požadovanú pred-vytvorenú šablónu kliknutím na tlačítko   v stĺpci Akcie.
    Upozorňujeme, že v tomto prípade sa odošle vybraný preddefinovaná emailová správa a neodošle sa sprava preddefinovaná stavom objednávky, nakoľko sa otvorené okná pri odoslaní zatvoria.

Formuláre

reCaptcha

V úprave formulárov v položke "Používať CAPTCHU" bola pridaná možnosť reCAPTCHA.

Informácie z nápovedy možnosti "reCAPTCHA"

reCAPTCHA - profesionálna a bezpečná captcha vygenerovaná prostredníctvom služby reCAPTCHA.

Štítky v objednávkach

V úprave položiek formulára v záložke Rozšírené nastavenia bola pridaná položke "Zobraziť ako štítok".

Informácie z nápovedy položky "Zobraziť ako štítok"

Zobraziť ako štítok - v prípade aktivácie/zaškrtnutí sa pri použití daného formulára v objednávke (nastavujete v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Košík, objednávanie v položke "Doplnkový formulár v objednávacom procese") zobrazí informácia o vyplnenej položke priamo v sekcii Eshop / Objednávky v zozname objednávok v stĺpci Štítky. Jednoduchšie tak identifikujete objednávky s požadovanými informáciami.

Filter

Zoradenie

V sekcii Doplnky / Pluginy / Filter bola v položke "Zoradenie produktov" pridaná možnosť dostupnosť.

Informácie z nápovedy možnosti "dostupnosť"

dostupnosť - zobrazia sa najprv produkty, ktoré majú nastavené určité množstvo skladom, následne produkty s dostupnosťou podľa nasledujúcej postupnosti skladom, do (týždňov), do (dní), dátum naskladnenia, na objednanie, na otázku, vypredané, nedostupné, nepredajné. Produkty s rovnakou dostupnosťou sú následne radené podľa možnosti odporúčané.

Možnosť radenia nemusí byť správne funkčná pri niektorých produktoch, ktorých priorita dostupnosti ešte nebola určená (napr. produkty importované cez hromadný import), pričom prioritu radenia môžete produktu nastaviť opätovným uložením produktu alebo hromadne v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Nastavenia sekcií spustením nástroja "Analýza a oprava produktov".

Doprava

V sekcii Eshop / Doprava v úprave spôsobov dopráv bola v položke "Typ dopravy" pridaná možnosť Rozvoz.

Informácie z nápovedy možnosti "Rozvoz"

Rozvoz - dodanie tovaru priamo na adresu lokálnou kuriérskou službou alebo v rámci vlastných zdrojov.

Daný typ dopravy sa nezobrazí v detaile produktu, ak máte v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Detail produktov v položke "Štruktúra detailu produktov" aktívnu možnosť doprava.

Menu

V sekcii Články / Menu v úprave menu položiek v položke "Typ menu položky" bola pridaná možnosť nezaradené (skryté).

Informácie z nápovedy možnosti "nezaradené (skryté)"

nezaradené (skryté) - menu položka sa v menu nezobrazí, napriek tomu ju je možné využiť v odkazoch na zobrazenie zoznamu zaradených článkov.

Zľavy v objednávkach

V sekcii Eshop / Objednávky v stĺpci Štítky sa aktuálne zobrazuje výška nastavenej zľavy objednávky aj s typom zľavy.

Zároveň sa všetky percentuálne globálne zľavy alebo zľavy nastavené na produkte premietnu priamo v úprave objednávky v jednotlivých položkách v stĺpci Zľava bez predchádzajúceho prepočtu.

Nasadené bolo aj lepšie prepojenie uplatnených zliav a zľavových kupónov s objednávkami, pričom v úprave objednávky aktuálne nájdete tlačítko pre zobrazenie konkrétnej uplatnenej zľavy či zľavového kupónu. A taktiež v úprave konkrétnej zľavy či zľavovom kupóne v záložke Použité nájdete zoznam objednávok, na ktorých boli zľavy či zľavové kupónu uplatnené.

Administrácia

Úprava v oknách

V niektorých otvorených oknách vedľa tlačítka "Zavrieť" (obrázok krížika v pravom hornom rohu okna) sa aktuálne zobrazuje nová akcia "Otvoriť v samostatnej karte" (po nabehnutí kurzory myši mimo okna). Využijete napríklad ak upravujete produkt či článok a priebežne ho ukladáte, no nechcete opakovane otvárať okno danej položky, ktoré sa pri uložení zavrie. Samozrejme stále je možné využiť tlačítko   ktoré je súčasťou tlačítka Uložiť, no úprava v novej karte je pravdepodobne komfortnejšia.

Súbory

V sekcii Súbory / Správa súborov po kliknutí druhým tlačítkom myši na niektorý súbor, adresár či označené súbory sa zobrazí nová možnosť Informácie pre zobrazenie základných informácií (napr. veľkosť adresára či súboru, počet súborov, dátum poslednej zmeny, atď.).

Filtre

Do niektorých sekcií boli pridané nové možnosti filtrovania a rovnako aj nový typ filtra s možnosťou nastavenia rozsahu "od - do" (produkty, objednávky, faktúry, užívatelia, banky, súbory, zľavové kupóny, zľavy, ...). Niektoré nové filtre sú v sekciách predvolene skryté, takže je nutné si ich zobrazenie v konkrétnej sekcii nastaviť kliknutím v panely filtra na tlačítko  Rozšírené nastavenia, vybraní možnosti  Správa filtrov a aktivovaním požadovaných filtrov v záložke Systémové filtre.

Iné

V prostredí administrácie bolo vykonaných niekoľko ďalších drobných úprav. Rovnako sú aktuálne niektoré nové doplnky, sekcie, filtre, položky, záložky a možnosti označované štítkom "new" pre jednoduchšiu identifikáciu zmien v systéme, a tak ľahšieho prispôsobenia Vašich stránok či e-shopu.

Diskusia k článkuKontaktujte náspodporu poskytujeme cez pracovné dni