line

Oboznámte sa s posledným rozsiahlym zoznamom noviniek systému, ktoré pre Vás náš vývojársky tím za posledné obdobie upiekol. Okrem nových sušienok (cookies lišty) určite v zozname nájdete aj nejaké ďalšie dobroty, ktoré si môžete vychutnať.

Nový plugin Cookies

Informationen aus dem Hilfe "Cookies“

Cookies - plugin je jedným z povinných doplnkov vašej stránky pre návštevníkov z EU (Legislative Aufgaben Website und Shop). Slúži na zobrazenie informácií o tom, aké súbory cookies vaša stránka o návštevníkovi zbiera a ukladá do prehliadača, pričom samotný návštevník môže interaktívne jednotlivé kategórie cookies vypnúť ešte pred samotným prehliadaním stránok. Pre splnenie legislatívnych povinností odporúčame plugin nastaviť a aktivovať ešte pred ostrým spustením stránok a pravidelne jeho položky aktualizovať na základe pridaných doplnkov na stránku. Do pluginu Cookies napájate moduly, pluginy a iné externé scripty, ktoré ukladajú informácie o návštevníkovi stránok (tzv. Cookies). Plugin slúži na to, aby návštevník po príchode na Vaše stránky mohol povoliť/zakázať ukladanie týchto informácií.

Už samotný systém WEXBO® používa ukladanie cookies do prehliadača návštevníka stránok a to už bez Vašich nastavení. Je tak nutné dokument pre cookies na stránke vytvoriť a informovať návštevníka takzvanou informačnou lištou. Od 1.1.2022 je nutné mať na stránke rozšírenú informačnú lištu Cookies.

mehr anzeigen...

Nový plugin Benachrichtigung auf Karte

Informationen aus dem Hilfe "Benachrichtigung auf Karte“

Benachrichtigung auf Karte - plugin slúži na zobrazenie upozornenia v názve karty prehliadača, v prípade, že karta prehliadača s Vašimi stránkami je neaktívna, resp. že návštevník je práve na inej karte prehliadača (stránke). Návštevníka tak môžete nejakým výstižným textom upozorniť, aby sa vrátil na prehliadanie práve Vašej stránky. Zadať je možné viacero textov, ktoré sa budú meniť na základe nastaveného poradia.

BeispielNapríklad ak si návštevník vložil niečo do košíka, môžete ho upozorniť napr. textom "Dokončite nákup" alebo "Nezabudli ste na niečo?".

Subvarianty

Skladová evidencia subvariantov

V úprave produktu je dostupná skladová evidencia subvariantov.

Informationen aus dem Hilfe "Lager“

Lager - zoznam vybraných kombinácií subvariantov, ktoré máte dostupné prípadne sú priamo skladom.

Možnosť nastavenia skladovej evidenciue subvariantov v záložke Lager sa zobrazí až po tom čo v úprave produktu v záložke Grundangaben v položke "Auf Lager (Quan.)" aktivujte možnosť Stock of combinations of subvariants.

Vybrané kombinácie subvariantov sa generujú na základe vybraných skupín subvariantov, ktoré máte nastavené v úprave produktu v záložke Subvarianten, pričom skupina subvariantov musí obsahovať štítok "Sklad", resp. v sekcii Produkte / Subvarianten v úprave daných skupín subvariantov musí byť aktívna položka "Kombinieren".

mehr anzeigen...

Vzorce pre výpočet

V sekcii Produkte / Subvarianten po kliknutí na tlačítko   sa zobrazí nové okno pre tvorbu vlastných vzorcov pre výpočet ceny produktov na základe nastavených subvariantov.

Informationen aus der Hilfe des Abschnitts "List of calculation formulas"

List of calculation formulas - Možnosť vytvorenia si rozsiahlejších vzorcov pre výpočet ceny produktu s použitím pred-vytvorených skupín subvariantov. Vytvorené vzorce následne nastavujete v sekcii Produkte / Produkte v úprave produktu v záložke Links v položke "Calculation formula".

Sekcia vzorcov pre výpočet je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Produkty

Detail produktu

V eshope v detaile produktu je možné kliknúť na niektoré zobrazované možnosti Treuepunkte, lieferinformationen pričom sa zobrazia rozšírené informácie (nápoveda) alebo v prípade možnosti shipping, zoznam ďalších spôsobov dopravy.

Dostupnosť produktu

V sekcii Produkte / Produkte po kliknutí na tlačítko   sa zobrazí okno pre možnosť vytvorenia vlastných názvov dostupnosti produktu.

Informationen aus dem Hilfe "Product availability“

Product availability - možnosť vytvorenia vlastných dostupností, ktoré sa zobrazia po vyskladnení produktu. Dostupnosti nastavujete v úprave produktu v položke "Verfügbarkeit nach Auslag.". Nastavovať je možné len názov a farbu dostupnosti, pričom ostatné vlastnosti sa prepoja s niektorou zo systémových dostupností.

Zobrazovaným systémovým dostupnostiam nie je možné nastavovať ľubovoľné parametre, ale len názov prostredníctvom prekladov.

Možnosti správy vlastných dostupností produkt je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

V úprave produkt v položke "Verfügbarkeit nach Auslag." bol pridaný nový typ dostupnosti bis (Wochen).

Informationen aus dem Hilfe "bis (Wochen)“

bis (Wochen) - určuje počet týždňov alebo rozsahu týždňov, za koľko bude daný produkt po objednaní a potvrdení objednávky doručený zákazníkovi. Vysvetlenie zobrazovaného počtu alebo rozsahu týždňov samozrejme môže byť zákazníkovi interpretované inak. Napriek tomu bude možné produkt vložiť do košíka a objednať.

Zadávať je možné len celočíselné hodnoty (napr. "2"), prípadne dve celočíselné hodnoty oddelené pomlčkou (napr. "2 - 4").

Text dostupnosti v eshope bude zobrazený oranžovou farbou  .

Produkt s danou dostupnosťou sa bude generovať v XML feedoch.

Vlastný tag v XML

V úprave produktu v záložke Erweiterte bola pridaná nová položka "Custom tag in XML".

Informationen aus dem Hilfe "Custom tag in XML“

Custom tag in XML - zobrazenie vlastného tagu v XML feede pre konkrétny produkt. Každý XML tag je nutné vložiť na nový riadok. Zadať je možné samotný XML kód alebo prostredníctvom nasledujúcej štruktúry:

  1. názov XML tagu (napr. "PIECES"). Prípadne je možné za názov zadať aj samotné atribúty oddelené medzerou (napr. PIECES unit="ks" availability="instock")
  2. znak dvojbodky ":" alebo znak "|" ako oddeľovač
  3. samotná hodnota XML parametra alebo variabilná premenná zo samotného produktu (variabilná premenná musí na začiatku obsahovať znak zavináča "@")
mehr anzeigen...

Energetická trieda

V úprave produktu v záložke Erweiterte bola pridaná aj položka "Energy class" v kombinácií s novým typom prílohy Add energy label.

Informationen aus dem Hilfe "Energy class“

Energy class - možnosť nastavenia energetickej triedy (od A až po G) pre elektronické zariadenia. Na produkte sa daná energetická trieda zobrazí ako štítok.

Zároveň je možné po kliknutí v paneli na tlačítko   a vybraní možnosti Add energy label pridať k produktu aj obrázok energetického štítku konkrétneho produktu, ktorý sa zákazníkom zobrazí po kliknutí na zobrazovaný štítok energetickej triedy.

Záruka

V úprave produktu v záložke Erweiterte v položke "Garantie" boli pridané nové možnosti záruk.

Informationen aus dem Hilfe "Garantie“

Garantie - záručná doba produktu. Produkty ponúkané v EU majú minimálnu záručnú dobu 24 mesiacov. Ak je pole prázdne, záručná doba sa nebude zobrazovať v detaile produktu.

Nastavenia e-shopu

Nové možnosti nastavenia v sekcii Einstellungen / Eshop.

Daňový režim OSS

V záložke Steuern v nastaveniach položky "MwSt.-Satz (%)", v úprave jednotlivých sadzieb DPH bola pridaná položka "Conditions for OSS" aj so záložkou OSS

Informationen aus dem Hilfe "Conditions for OSS“

Conditions for OSS - možnosť nastavenia podmienok priradenia DPH krajín pre účel daňového režimu OSS.

mehr anzeigen...

Mena

V záložke Einkaufswagen, Bestellen v položke "Struktur des Einkaufswagens" bola pridaná možnosť currency change box.

Informationen aus dem Hilfe "currency change box“

currency change box - v prípade aktívnej možnosti bude systém na základe krajiny alebo jazyka návštevníka zisťovať či má zákazník zvolenú správnu menu. Ak systém rozpozná nesprávne nastavenú menu, zobrazí sa upozornenie na možnosť zmeny meny.

Údaje na detekciu sa získavajú postupne z:

  1. Zadaná krajina vo fakturačných údajoch zákazníka.
  2. Predvolený jazyk z nastavení prehliadača.
  3. Krajina na základe IP adresy návštevníka (GeoIP).

V sekcii Einstellungen / Web v záložke Language and currency bola pridaná položka "Enable currency detection".

Informationen aus dem Hilfe "Enable currency detection“

Enable currency detection - ak máte aktívnych viac mien, návštevníkovi Vašich stránok sa stránky zobrazia v mene podľa toho z akej krajiny pochádza alebo aký jazyk používa. Ak príde návštevník z krajiny, v ktorom menu neponúkate, návštevníkovi ponúkne základnú menu. Meny vytvárate v sekcii Add-ons / Plugins / Währungen. Meny sú zároveň prepojené s jazykmi, ktoré nastavujete v sekcii Add-ons / Plugins / Sprachen.

Položku neodporúčame mať aktívnu ak využívate napríklad viacero domén, ktoré smerujú na konkrétny jazyk, resp. prepojenú menu.

mehr anzeigen...

Skladová dostupnosť

V záložke Lager bola pridaná položka "Availability verification form".

Informationen aus dem Hilfe "Availability verification form“

Availability verification form - v okne overenia skladových zásob sa zobrazí tlačítko, resp. po kliknutí na tlačítko sa zobrazí formulár pre overenie dostupnosti konkrétneho produktu (resp. vybraného variantu alebo subvariantu). Pred-vyplnený formulár bude odoslaný na emailovú adresu zadanú v položke "Eine E-Mail zu bemerken" (sekcia Einstellungen / Web záložka Notifications).

Okno overenia skladových zásob je možné aktivovať buď v zozname produktov v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Produktliste v položke "Struktur des Produktbox" aktivovaním možnosti Überprüfung/Ansicht der Lagerbestände (Verfügbarkeit) alebo v detaile produktu v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Detail der Produkte v položke "Struktur des Produktsdetails" aktivovaním možnosti Überprüfung/Ansicht der Lagerbestände (Verfügbarkeit).

Zľavy

V záložke Rabatte bola pridaná položka "Visible product discount in the order".

Informationen aus dem Hilfe "Visible product discount in the order“

Visible product discount in the order - v prípade, že v úprave produktu v položke "Rabatt" nastavíte nejakú zľavu alebo nastavíte globálnu zľavu v sekcii Eshop / Rabatte s vyplnenou položkou "Nur für Produkte", predvolene sa po vytvorení objednávky v samotnej objednávke a na vystavených dokladoch zobrazí už zľavnená cena produktu (ak je táto položka nekatívna/nezaškrtnutá). Pri aktívnej/zaškrtnutej položke sa v objednávke zobrazí originálna cena produktu a zároveň výška zľavy konkrétneho produktu. Pri zmene nastavení, sa zmeny prejavia len pri novo vytvorených objednávkach, resp. v starých objednávkach sa ceny produktov a zľavy nijak meniť nebudú. Uvedená možnosť je dostupná len pre objednávky vytvorené priamo cez stránky, cez košík (nie cez administráciu).

Objednávací kód

V záložke Produktliste v položke "Struktur des Produktbox" bola pridaná možnosť Bestellcode.

Informationen aus dem Hilfe "Bestellcode“

Bestellcode - v zozname produktov po nabehnutí kurzoru myši na box produktu sa v spodnej časti zobrazí plávajúci box s objednávacím kódom produktu. Po kliknutí na objednávací kód sa daný kód skopíruje do schránky (ako keby ste použili klávesovú skratku pre kopírovanie CTRL + C), pričom je tak následne možné kód niekam vložiť (napríklad pomocou klávesovej skratky pre vloženie CTRL + V). Objednávacím kódom je vždy vlastný kód produktu alebo ID produktu na základe nastavení položky "Bezeichnung der Produkte".

Výpočet ceny v zozname produktov

V záložke Produktliste bola pridaná položka "Price calculation "from"".

Informationen aus dem Hilfe "Price calculation "from"“

Price calculation "from" - zvoľte jednu z možností, ktorou sa bude riadiť výpočet ceny produktu (zobrazenie ceny produktu v zozname produktov), ktorý má v úprave produktu v záložke Subvarianten nastavené subvarianty, a zároveň má v záložke Berechtigungen v položke "Den Preis anzeigen" nastavenú možnosť normal (from).

Doklady

V záložke Einstellungen der Sektionen v nastavení položky "Dokumente" boli v záložke Dokument text pridané položky "Above items" a "Under items", a zároveň v záložke Erweiterte Einstellungen v položke "Dokument optionen" boli pridané možnosti number of packages, total weight a total quantity of items.

Notifikačné šablóny objednávok

V záložke Einstellungen der Sektionen bola pridaná nová položka "Email message templates".

Informationen aus dem Hilfe "Email message templates“

Email message templates - Možnosť vytvorenia si viacerých preddefinovaných šablón emailových správ, ktoré je následne možné použiť pri manuálnom odosielaní emailov ohľadom objednávok.

BeispielJe možné si vytvoriť preddefinované texty, ktoré často používate pred zmenou stavu objednávky alebo práve namiesto textu pri zmene stavu objednávky napr. ohľadom zmeny tovaru v objednávke, urgencii o úhrade, atď.

Postup na použitie pred-vytvorenej šablóny:

  • Priamo v úprave objednávky - V sekcii Eshop / Bestellungen v úprave   objednávky po kliknutí na tlačítko   kliknite na tlačítko   kde nakoniec vyberte požadovanú pred-vytvorenú šablónu kliknutím na tlačítko   v stĺpci Aktionen.
  • Pri zmene stavu objednávky - Ak má stav objednávky v sekcii Eshop / Bestellungen po kliknutí na tlačítko   konkrétny stav objednávky v stĺpci E-Mail nastavenú možnosť bestimmt der Administrator, tak pri zmene stavu objednávky administrátora vyzve na odoslanie emailu. V otvorenom okne kliknite na tlačítko   kde nakoniec vyberte požadovanú pred-vytvorenú šablónu kliknutím na tlačítko   v stĺpci Aktionen.
    Upozorňujeme, že v tomto prípade sa odošle vybraný preddefinovaná emailová správa a neodošle sa sprava preddefinovaná stavom objednávky, nakoľko sa otvorené okná pri odoslaní zatvoria.

Formulare

reCaptcha

V úprave formulárov v položke "CAPTCHA benutzen" bola pridaná možnosť reCAPTCHA.

Informationen aus dem Hilfe "reCAPTCHA“

reCAPTCHA - profesionálna a bezpečná captcha vygenerovaná prostredníctvom služby reCAPTCHA.

Štítky v objednávkach

V úprave položiek formulára v záložke Erweiterte Einstellungen bola pridaná položke "View as a label".

Informationen aus dem Hilfe "View as a label“

View as a label - v prípade aktivácie/zaškrtnutí sa pri použití daného formulára v objednávke (nastavujete v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Einkaufswagen, Bestellen v položke "Zusätzliches Formular im Bestellprozess") zobrazí informácia o vyplnenej položke priamo v sekcii Eshop / Bestellungen v zozname objednávok v stĺpci Etikette. Jednoduchšie tak identifikujete objednávky s požadovanými informáciami.

Filter

Zoradenie

V sekcii Add-ons / Plugins / Filter bola v položke "Sortierung von Produkten" pridaná možnosť Verfügbarkeit.

Informationen aus dem Hilfe "Verfügbarkeit“

Verfügbarkeit - zobrazia sa najprv produkty, ktoré majú nastavené určité množstvo skladom, následne produkty s dostupnosťou podľa nasledujúcej postupnosti auf Lager, bis (Wochen), innerhalb von (Tagen), Datum der Lagerung, auf Bestellung, auf Anfrage, out of stock, unverfügbar, nicht zu verkaufen. Produkty s rovnakou dostupnosťou sú následne radené podľa možnosti empfohlen.

Možnosť radenia nemusí byť správne funkčná pri niektorých produktoch, ktorých priorita dostupnosti ešte nebola určená (napr. produkty importované cez hromadný import), pričom prioritu radenia môžete produktu nastaviť opätovným uložením produktu alebo hromadne v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Einstellungen der Sektionen spustením nástroja "Produktanalyse und Reparatur".

Doprava

V sekcii Eshop / Versand v úprave spôsobov dopráv bola v položke "Versandart" pridaná možnosť Cartage.

Informationen aus dem Hilfe "Cartage“

Cartage - dodanie tovaru priamo na adresu lokálnou kuriérskou službou alebo v rámci vlastných zdrojov.

Daný typ dopravy sa nezobrazí v detaile produktu, ak máte v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Detail der Produkte v položke "Struktur des Produktsdetails" aktívnu možnosť shipping.

Menu

V sekcii Artikel / Menü v úprave menu položiek v položke "Typ Menüpunkte" bola pridaná možnosť unclassified (hidden).

Informationen aus dem Hilfe "unclassified (hidden)“

unclassified (hidden) - menu položka sa v menu nezobrazí, napriek tomu ju je možné využiť v odkazoch na zobrazenie zoznamu zaradených článkov.

Zľavy v objednávkach

V sekcii Eshop / Bestellungen v stĺpci Etikette sa aktuálne zobrazuje výška nastavenej zľavy objednávky aj s typom zľavy.

Zároveň sa všetky percentuálne globálne zľavy alebo zľavy nastavené na produkte premietnu priamo v úprave objednávky v jednotlivých položkách v stĺpci Zľava bez predchádzajúceho prepočtu.

Nasadené bolo aj lepšie prepojenie uplatnených zliav a zľavových kupónov s objednávkami, pričom v úprave objednávky aktuálne nájdete tlačítko pre zobrazenie konkrétnej uplatnenej zľavy či zľavového kupónu. A taktiež v úprave konkrétnej zľavy či zľavovom kupóne v záložke Gebraucht nájdete zoznam objednávok, na ktorých boli zľavy či zľavové kupónu uplatnené.

Administrácia

Úprava v oknách

V niektorých otvorených oknách vedľa tlačítka "Zavrieť" (obrázok krížika v pravom hornom rohu okna) sa aktuálne zobrazuje nová akcia "Otvoriť v samostatnej karte" (po nabehnutí kurzory myši mimo okna). Využijete napríklad ak upravujete produkt či článok a priebežne ho ukladáte, no nechcete opakovane otvárať okno danej položky, ktoré sa pri uložení zavrie. Samozrejme stále je možné využiť tlačítko   ktoré je súčasťou tlačítka Speichern, no úprava v novej karte je pravdepodobne komfortnejšia.

Súbory

V sekcii Dateien / Dateienverwaltung po kliknutí druhým tlačítkom myši na niektorý súbor, adresár či označené súbory sa zobrazí nová možnosť Information pre zobrazenie základných informácií (napr. veľkosť adresára či súboru, počet súborov, dátum poslednej zmeny, atď.).

Filtre

Do niektorých sekcií boli pridané nové možnosti filtrovania a rovnako aj nový typ filtra s možnosťou nastavenia rozsahu "od - do" (produkty, objednávky, faktúry, užívatelia, banky, súbory, zľavové kupóny, zľavy, ...). Niektoré nové filtre sú v sekciách predvolene skryté, takže je nutné si ich zobrazenie v konkrétnej sekcii nastaviť kliknutím v panely filtra na tlačítko  Erweiterte Einstellungen, vybraní možnosti  Manage filters a aktivovaním požadovaných filtrov v záložke System filters.

Iné

V prostredí administrácie bolo vykonaných niekoľko ďalších drobných úprav. Rovnako sú aktuálne niektoré nové doplnky, sekcie, filtre, položky, záložky a možnosti označované štítkom "new" pre jednoduchšiu identifikáciu zmien v systéme, a tak ľahšieho prispôsobenia Vašich stránok či e-shopu.

Kommentare zum Artikelkontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00