line

Vybraný tovar

V module Selected goods boli v položke "Structure" pridané nové možnosti availability, verification/preview of the stocks (availability), standard price, percent discount.

Meny

Nastavenia položky "Rounding order" bolo presunuté do pluginu Currencies, kde sa dané zaokrúhľovanie aktuálne nastavuje samostatne pre každú menu.

Objednávky

V úprave objednávky v záložke Other... boli pridané položky "Rounding" a "Type of rounding" pre dodatočné nastavenie zaokrúhlenia celkovej ceny objednávky. Pridanie nových možností filtrovania  Payment.

Faktúry

V zozname faktúr sú zvýraznené údaje ohľadom čiastočnej a nesprávnej úhrady ako v objednávkach, a zároveň je zvýraznený dátum splatnosti v prípade, že je faktúra ešte neuhradená alebo uhradená čiastočne.

Pridanie nových možností filtrovania  Payment a  Currency.

Dobropis

Proces vytvorenia čiastočného dobropisu bol výrazne zjednodušený.

Naskladnenie

Nové zobrazenie a položky v sekcii Statistics / Stock a v samotnom okna pre naskladnenie. Zároveň bolo v sekcii Statistics / Stock pridané tlačítko   pre možnosť exportu histórie skladu (agenda je aj súčasťou sekcie Settings / Databases). Pridanie nových možností filtrovania  With label a  Supplier.

Skladová evidencia

Drobné úpravy zobrazenia skladových zásob pri nastaveniach položiek "Ordering above stock limit" a "Unavailable and out of stock products", ktoré sa nachádzajú v sekcii Settings / Eshop po kliknutí na NASTAVENIA v položke "Stock records". Podrobné informácie resp. funkčnosť jednotlivých možností je uvedená v nápovedách daných položiek.

Užívatelia

V úprave užívateľa v záložke Invoice data bola pridaná položka "Order end cost" pre možnosť nastavenia s akou formou DPH budú objednávky užívateľa predvolene vytvárané. Možnosť je automaticky aplikovaná aj v procese tvorby objednávky cez administráciu. Pridanie nových možností filtrovania  With label.

Trieda (class)

V úprave niektorých sekcií (produkt, článok, modul) v záložke Advanced bola pridaná položka "Class", pre možnosť detailnejšieho nastavenia vzhľadu jednotlivých položiek.

Special CSS

Vlastné CSS kódy je aktuálne možné ukladať samostatne do jednotlivých položiek, čo sprehľadní hlavne nasadenie veľkého množstva CSS kódov. Položkám je možné meniť pozíciu či dočasne ich deaktivovať. Vylepšený bol aj samotný CSS editor, kde sa hlavne zvýšil výkon vykresľovania pri rozsiahlych kódoch, editor sa zobrazuje na celú obrazovku a pribudli nové možnosti (podpora tmavej témy, našepkávač CSS hodnôt, zvýraznenie zátvoriek, hromadné odsadenie, klávesové skratky, atď.).

Comments to articleContact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm