line

Vybraný tovar

V module Vybraný tovar boli v položke "Štruktúra" pridané nové možnosti dostupnosť, overenie/náhľad skladových zásob (dostupnosti), bežná cena, percentuálna zľava.

Meny

Nastavenia položky "Zaokrúhlenie objednávky" bolo presunuté do pluginu Meny, kde sa dané zaokrúhľovanie aktuálne nastavuje samostatne pre každú menu.

Objednávky

V úprave objednávky v záložke Iné... boli pridané položky "Zaokrúhlenie" a "Typ zaokrúhľovania" pre dodatočné nastavenie zaokrúhlenia celkovej ceny objednávky. Pridanie nových možností filtrovania  Úhrada.

Faktúry

V zozname faktúr sú zvýraznené údaje ohľadom čiastočnej a nesprávnej úhrady ako v objednávkach, a zároveň je zvýraznený dátum splatnosti v prípade, že je faktúra ešte neuhradená alebo uhradená čiastočne.

Pridanie nových možností filtrovania  Úhrada a  Mena.

Dobropis

Proces vytvorenia čiastočného dobropisu bol výrazne zjednodušený.

Naskladnenie

Nové zobrazenie a položky v sekcii Štatistiky / Sklad a v samotnom okna pre naskladnenie. Zároveň bolo v sekcii Štatistiky / Sklad pridané tlačítko   pre možnosť exportu histórie skladu (agenda je aj súčasťou sekcie Nastavenia / Databázy). Pridanie nových možností filtrovania  So štítkom a  Dodávateľ.

Skladová evidencia

Drobné úpravy zobrazenia skladových zásob pri nastaveniach položiek "Objednávanie nad limit skladu" a "Nedostupné a vypredané produkty", ktoré sa nachádzajú v sekcii Nastavenia / Eshop po kliknutí na NASTAVENIA v položke "Skladová evidencia". Podrobné informácie resp. funkčnosť jednotlivých možností je uvedená v nápovedách daných položiek.

Užívatelia

V úprave užívateľa v záložke Fakturačné údaje bola pridaná položka "Koncová cena objednávky" pre možnosť nastavenia s akou formou DPH budú objednávky užívateľa predvolene vytvárané. Možnosť je automaticky aplikovaná aj v procese tvorby objednávky cez administráciu. Pridanie nových možností filtrovania  So štítkom.

Trieda (class)

V úprave niektorých sekcií (produkt, článok, modul) v záložke Rozšírené bola pridaná položka "Trieda (class)", pre možnosť detailnejšieho nastavenia vzhľadu jednotlivých položiek.

Special CSS

Vlastné CSS kódy je aktuálne možné ukladať samostatne do jednotlivých položiek, čo sprehľadní hlavne nasadenie veľkého množstva CSS kódov. Položkám je možné meniť pozíciu či dočasne ich deaktivovať. Vylepšený bol aj samotný CSS editor, kde sa hlavne zvýšil výkon vykresľovania pri rozsiahlych kódoch, editor sa zobrazuje na celú obrazovku a pribudli nové možnosti (podpora tmavej témy, našepkávač CSS hodnôt, zvýraznenie zátvoriek, hromadné odsadenie, klávesové skratky, atď.).

Diskusia k článkuKontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00