line

Vybraný tovar

V module Gewählte Ware boli v položke "Structure" pridané nové možnosti Verfügbarkeit, Überprüfung/Ansicht der Lagerbestände (Verfügbarkeit), Normalpreis, percent discount.

Meny

Nastavenia položky "Rundung der Bestellung" bolo presunuté do pluginu Währungen, kde sa dané zaokrúhľovanie aktuálne nastavuje samostatne pre každú menu.

Objednávky

V úprave objednávky v záložke Andere... boli pridané položky "Runden" a "Typ des Rundens" pre dodatočné nastavenie zaokrúhlenia celkovej ceny objednávky. Pridanie nových možností filtrovania  Zahlung.

Faktúry

V zozname faktúr sú zvýraznené údaje ohľadom čiastočnej a nesprávnej úhrady ako v objednávkach, a zároveň je zvýraznený dátum splatnosti v prípade, že je faktúra ešte neuhradená alebo uhradená čiastočne.

Pridanie nových možností filtrovania  Zahlung a  Währung.

Dobropis

Proces vytvorenia čiastočného dobropisu bol výrazne zjednodušený.

Naskladnenie

Nové zobrazenie a položky v sekcii Statistik / Lager a v samotnom okna pre naskladnenie. Zároveň bolo v sekcii Statistik / Lager pridané tlačítko   pre možnosť exportu histórie skladu (agenda je aj súčasťou sekcie Einstellungen / Datenbanken). Pridanie nových možností filtrovania  Mit Etikett a  Lieferant.

Skladová evidencia

Drobné úpravy zobrazenia skladových zásob pri nastaveniach položiek "Bestellung oberhalb des Lagerbestandslimits" a "Nicht verfügbare und ausverkaufte Produkte", ktoré sa nachádzajú v sekcii Einstellungen / Eshop po kliknutí na NASTAVENIA v položke "Lagerbuchhaltung". Podrobné informácie resp. funkčnosť jednotlivých možností je uvedená v nápovedách daných položiek.

Užívatelia

V úprave užívateľa v záložke Rechnungsdaten bola pridaná položka "Order end cost" pre možnosť nastavenia s akou formou DPH budú objednávky užívateľa predvolene vytvárané. Možnosť je automaticky aplikovaná aj v procese tvorby objednávky cez administráciu. Pridanie nových možností filtrovania  Mit Etikett.

Trieda (class)

V úprave niektorých sekcií (produkt, článok, modul) v záložke Erweiterte bola pridaná položka "Class", pre možnosť detailnejšieho nastavenia vzhľadu jednotlivých položiek.

Special CSS

Vlastné CSS kódy je aktuálne možné ukladať samostatne do jednotlivých položiek, čo sprehľadní hlavne nasadenie veľkého množstva CSS kódov. Položkám je možné meniť pozíciu či dočasne ich deaktivovať. Vylepšený bol aj samotný CSS editor, kde sa hlavne zvýšil výkon vykresľovania pri rozsiahlych kódoch, editor sa zobrazuje na celú obrazovku a pribudli nové možnosti (podpora tmavej témy, našepkávač CSS hodnôt, zvýraznenie zátvoriek, hromadné odsadenie, klávesové skratky, atď.).

Kommentare zum Artikelkontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support während der Arbeitstage