line

Vybraný tovar

V module Vybrané zboží boli v položke "Struktura" pridané nové možnosti dostupnost, ověření/náhled skladových zásob (dostupnosti), běžná cena, procentní sleva.

Meny

Nastavenia položky "Zaokrouhlení celkové ceny objednávky na" bolo presunuté do pluginu Měny, kde sa dané zaokrúhľovanie aktuálne nastavuje samostatne pre každú menu.

Objednávky

V úprave objednávky v záložke Jiné... boli pridané položky "Zaokrouhlení" a "Typ zaokrouhlování" pre dodatočné nastavenie zaokrúhlenia celkovej ceny objednávky. Pridanie nových možností filtrovania  Úhrada.

Faktúry

V zozname faktúr sú zvýraznené údaje ohľadom čiastočnej a nesprávnej úhrady ako v objednávkach, a zároveň je zvýraznený dátum splatnosti v prípade, že je faktúra ešte neuhradená alebo uhradená čiastočne.

Pridanie nových možností filtrovania  Úhrada a  Měna.

Dobropis

Proces vytvorenia čiastočného dobropisu bol výrazne zjednodušený.

Naskladnenie

Nové zobrazenie a položky v sekcii Statistiky / Sklad a v samotnom okna pre naskladnenie. Zároveň bolo v sekcii Statistiky / Sklad pridané tlačítko   pre možnosť exportu histórie skladu (agenda je aj súčasťou sekcie Nastavení / Databáze). Pridanie nových možností filtrovania  Se štítkem a  Dodavatel.

Skladová evidencia

Drobné úpravy zobrazenia skladových zásob pri nastaveniach položiek "Produkty skladem" a "Nedostupné a vyprodané produkty", ktoré sa nachádzajú v sekcii Nastavení / Eshop po kliknutí na NASTAVENIA v položke "Skladová evidence". Podrobné informácie resp. funkčnosť jednotlivých možností je uvedená v nápovedách daných položiek.

Užívatelia

V úprave užívateľa v záložke Fakturační údaje bola pridaná položka "Koncová cena objednávky" pre možnosť nastavenia s akou formou DPH budú objednávky užívateľa predvolene vytvárané. Možnosť je automaticky aplikovaná aj v procese tvorby objednávky cez administráciu. Pridanie nových možností filtrovania  Se štítkem.

Trieda (class)

V úprave niektorých sekcií (produkt, článok, modul) v záložke Pokročilé bola pridaná položka "Třída (class)", pre možnosť detailnejšieho nastavenia vzhľadu jednotlivých položiek.

Special CSS

Vlastné CSS kódy je aktuálne možné ukladať samostatne do jednotlivých položiek, čo sprehľadní hlavne nasadenie veľkého množstva CSS kódov. Položkám je možné meniť pozíciu či dočasne ich deaktivovať. Vylepšený bol aj samotný CSS editor, kde sa hlavne zvýšil výkon vykresľovania pri rozsiahlych kódoch, editor sa zobrazuje na celú obrazovku a pribudli nové možnosti (podpora tmavej témy, našepkávač CSS hodnôt, zvýraznenie zátvoriek, hromadné odsadenie, klávesové skratky, atď.).

Diskuze k článku



Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00