line

Nastavenie administrácie

Nová sekcia

Administration settings v sekcii Administration / Dashboard po kliknutí na tlačítko   bolo presunuté aj do sekcie Settings / Administration.

Usporiadanie sekcii

V sekcii Settings / Administration bola pridaná nová položka "Admin menu" pre nastavenie poradia menu položiek a predvolene otvorených menu položiek v navigačnom menu administrácie. Práve pre sekcie, do ktorých často prechádzate odporúčame aktivovať pri danej menu položke Ddfault open (Pre eshop to môže byť napríklad menu položka Eshop).

Aktuálne boli vo všetkých profiloch pozície menu položiek v navigačnom menu upravené. Pozíciu je možné si upraviť v spomínanej sekcii Settings / Administration v položke "Admin menu".
Aktuálne poradie hlavných menu položiek vo všetkých profiloch:
  • Dashboard
  • Eshop*
  • Products*
  • Users
  • Articles
  • Add-ons
  • Files
  • Statistics
  • Settings
  • Support

* - Len pre variant ESHOP

Štatistiky

Emaily

Nová sekcia Statistics / Messages, kde je možné zobraziť notifikačné emaily systémom WEXBO®. Je tak možné skontrolovať si čas odoslania notifikačného emailu alebo zobraziť tvar emailovej správy, ktorá bola užívateľovi odoslaná. Do daných štatistík sa neevidujú emaily, ktoré ste sami odoslali z Vášho emailového klienta, webmailu a newslettera.

Citlivé informácie predvolené systémom (napr.: heslá) sú v samotnej správe cenzurované.

Objednávky

Nová sekcia Statistics / Orders, kde je možné zobraziť počet objednávok, obrat alebo zisk objednávok za konkrétne obdobie ako aj štatistiku pre konkrétnu menu.

Doplnkové informácie

V sekcii Eshop / Orders v úprave konkrétnej objednávky v záložke Items je možné zobraziť si súhrnné informácie o odberateľovi.

Nákupná cena produktu

V sekcii Products / Products v úprave konkrétneho produktu v záložke Basic data bola pridaná nová položka "Purchase price". Informatívna cena pre administrátora stránok. Zákazníkom sa daná cena nezobrazuje. Položka sa využíva pre zobrazenie štatistík zisku z objednávok zobrazujúcich sa v sekcii Statistics / Orders

Nový plugin

Nový plugin v sekcii Add-ons / Plugins / MailChimp Popup, ktorý slúži pre zobrazenie vyskakovacieho okna (popup), prostredníctvom ktorého môžete zbierať emailové adresy do Vášho účtu MailChimp.com.

Comments to articleContact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm