line

Nastavenie administrácie

Nová sekcia

Einstellungen der Administration v sekcii Verwaltung / Dashboard po kliknutí na tlačítko   bolo presunuté aj do sekcie Einstellungen / Administration.

Usporiadanie sekcii

V sekcii Einstellungen / Administration bola pridaná nová položka "Admin menu" pre nastavenie poradia menu položiek a predvolene otvorených menu položiek v navigačnom menu administrácie. Práve pre sekcie, do ktorých často prechádzate odporúčame aktivovať pri danej menu položke Ddfault open (Pre eshop to môže byť napríklad menu položka Eshop).

Aktuálne boli vo všetkých profiloch pozície menu položiek v navigačnom menu upravené. Pozíciu je možné si upraviť v spomínanej sekcii Einstellungen / Administration v položke "Admin menu".
Aktuálne poradie hlavných menu položiek vo všetkých profiloch:
  • Dashboard
  • Eshop*
  • Produkte*
  • Benutzer
  • Artikel
  • Add-ons
  • Dateien
  • Statistik
  • Einstellungen
  • Support

* - Len pre variant ESHOP

Štatistiky

Emaily

Nová sekcia Statistik / Nachrichten, kde je možné zobraziť notifikačné emaily systémom WEXBO®. Je tak možné skontrolovať si čas odoslania notifikačného emailu alebo zobraziť tvar emailovej správy, ktorá bola užívateľovi odoslaná. Do daných štatistík sa neevidujú emaily, ktoré ste sami odoslali z Vášho emailového klienta, webmailu a newslettera.

Citlivé informácie predvolené systémom (napr.: heslá) sú v samotnej správe cenzurované.

Objednávky

Nová sekcia Statistik / Bestellungen, kde je možné zobraziť počet objednávok, obrat alebo zisk objednávok za konkrétne obdobie ako aj štatistiku pre konkrétnu menu.

Doplnkové informácie

V sekcii Eshop / Bestellungen v úprave konkrétnej objednávky v záložke Posten je možné zobraziť si súhrnné informácie o odberateľovi.

Nákupná cena produktu

V sekcii Produkte / Produkte v úprave konkrétneho produktu v záložke Grundangaben bola pridaná nová položka "Kaufpreis". Informatívna cena pre administrátora stránok. Zákazníkom sa daná cena nezobrazuje. Položka sa využíva pre zobrazenie štatistík zisku z objednávok zobrazujúcich sa v sekcii Statistik / Bestellungen

Nový plugin

Nový plugin v sekcii Add-ons / Plugins / MailChimp Popup, ktorý slúži pre zobrazenie vyskakovacieho okna (popup), prostredníctvom ktorého môžete zbierať emailové adresy do Vášho účtu MailChimp.com.

Kommentare zum Artikelkontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support während der Arbeitstage