line

Áno, je nutné napísať požiadavku o zmene variantu aj s konkrétnym dátumom prechodu na podporu v administrácii v sekcii Support / Support a po odsúhlasení Vám bude variant zmenený. Pri prechode na iný variant Vám v profile ostanú všetky vložené dáta a dizajn stránok. Len pribudnú alebo naopak budú odobrané niektoré sekcie či doplnky v závislosti na vlastnostiach nového variantu.

Pri zmene variantu, je užívateľovi automaticky v profile aktivovaný najnovší platný cenník za služby, ktorý nájdete v sekcii CENNÍK.

Zmena variantu v

  • Testovacej prevádzke - zmena variantu je možná kedykoľvek počas testovacej prevádzky. Ak už však bola vytvorená objednávka na prechod do ostrej prevádzky, táto objednávka sa zruší a bude nutné znovu vyplniť formulár na prechod do ostrej prevádzky. V testovacej prevádzke nie je možné prejsť na variant ESHOP Premium.
  • Ostrej prevádzke - variant bude možné zmeniť na základe autorizačnej požiadavky, kde je nutné napísať aj dátum, od ktorého chcete prejsť na daný variant (max. 15 dní od žiadosti). V prípade prechodu na vyšší variant je nutné zvoliť taký dátum, aby do daného dňa stihla prísť úhrada za objednávku na doplatenie variantu (napr. o 2 dni neskôr od žiadosti). Pri prechode na iný variant nie je možné využiť zľavu/akciu, napriek tomu sa pri výpočte zostatkovej sumy už prípadne využitá zľava zohľadňuje.
    • v prípade zmeny na vyšší variant (napr. z WEB na ESHOP) bude vytvorená objednávka na doplatenie variantu v plnej výške od dátumu žiadosti prechodu do dátumu exspirácie profilu, mínus zostatková suma za nevyužité obdobie. Zostatková suma je uhradená suma za pôvodný variant za obdobie od dátumu žiadosti prechodu do dátumu exspirácie profilu. Vyšší variant bude aktivovaný na základe zvoleného dátumu a prijatia úhrady.
    • v prípade zmeny na nižší variant (napr. z ESHOP na WEB) bude danému variantu alikvotne predĺžená doba exspirácie profilu zo zostatkovej sumy. Zostatková suma je uhradená suma za pôvodný variant za obdobie od dátumu žiadosti prechodu do dátumu exspirácie profilu.
      V prípade, ak sa už v minulosti v profile menil variant, na nižší variant je možné prejsť najskôr po uplynutí 6 mesiacov od poslednej zmeny variantu.
Nezabudnite, že ak si služby objednáte na dlhšie obdobie je možné využiť aktuálne zľavy uvedené v nápovede How do I use the special offer (coupon), that you offer?
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm