line

V systéme je samozrejme možné nastaviť rôzne marže, zľavy, akcie alebo iné benefity a to na úrovni produktu, kategórie či celého eshopu.


Marža - je marža na daný produkt. Ak je marža zadaná, pre daný produkt platí len zadaná marža, NIE nadradená. Ak je pole prázdne alebo nulové, tak je aktívna nadradená marža (podkategória, kategória, v ktorej je produkt alebo marža nastavená na všetky produkty, ktorú nastavujete v sekcii Nastavenia / Eshop). Maržu je možné zadať max. s dvoma desaťdennými miestami (napr.: 20,03) v percentách.

Nadradená marža - znázorňuje, či je pre daný produkt nastavená nadradená marža, napr. v zaradenej kategórii (nastavujete v sekcii Produkty / Kategórie v úprave kategórie v položke "Marža na produkty v kategórii (%)") alebo marža pre celý eshop (nastavujete v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Marža na všetky produkty (%)"). V prípade, že v produkte v položke "Marža" nastavíte maržu, nadradená marža sa neaplikuje.

V systéme je možné cenu produktov nastavovať pomocou rôznych možností (množstevná zľava, príplatok skupiny, príplatok subvariantu, marža, zľava na produkt, zľava užívateľskej skupiny, zľavový kupón, vernostné body, ...), odporúčame tak pozorne si prečítať nápovedu Ako pracovať s cenami, zľavami a akciami v eshope? o tom kedy sa konkrétna možnosť úpravy ceny produktu uplatní.

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Produkty / Produkty v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať produkt v otvorenom okne položka "Marža".

Zľava - zľava na daný produkt udávaný v percentách.

Na takto zľavnený tovar už nemôže byť uplatnený prípadný zľavový kupón alebo zákaznícka zľava aj napriek tomu, že nie je v záložke Právomoci zaškrtnutá položka "Zakázať kupóny/zľavy".

Pri zadaní zľavy na produkt sa zobrazí bežná cena automaticky (ak je povolené zobrazenie bežnej ceny), vypočítaním rozdielu ceny bez zľavy a ceny po zľave.

V systéme je možné cenu produktov nastavovať pomocou rôznych možností (množstevná zľava, príplatok skupiny, príplatok subvariantu, marža, zľava na produkt, zľava užívateľskej skupiny, zľavový kupón, vernostné body, ...), odporúčame tak pozorne si prečítať nápovedu Ako pracovať s cenami, zľavami a akciami v eshope? o tom kedy sa konkrétna možnosť úpravy ceny produktu uplatní (viď obrázok

).

Po kliknutí vpravo na tlačítko   je v otvorenom okne možné nastavovať množstevné zľavy či príplatky, pričom podrobné informácie o nastavení nájdete v nápovede okna danej možnosti.

Možnosť množstevných zliav na produkt je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Možnosť zobrazenia nastavenej zľavy konkrétneho produktu v objednávke nájdete v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Zľavy položka "Viditeľná zľava produktu v objednávke".

Z dôvodu legislatívy ohľadom tzv. "falošných zliav", v prípade poskytovania zliav produktov, je nutné si viesť minimálne 30 dennú históriu cien produktov, pričom zľavu na produkte odporúčame nastaviť až po tom čo budete disponovať touto evidenciou pre konkrétny produkt. Vzhľadom na veľké množstvo dostupných možností, týkajúcich sa nastavenia cien produktov, ktoré systém obsahuje, systém nedokáže evidovať históriu cien produktov, resp. cien rôznych kombinácií nastavení súvisiacich s konečnou cenou produktu.

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Produkty / Produkty v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať produkt v otvorenom okne položka "Zľava".

Množstevné zľavy - Nastavenie ceny produktu na základe objednaného množstva produktov. Na základe zvoleného množstva v stĺpci Množstvo (napr. od 10 kusov) sa zmení cena produktu podľa vybranej možnosti v stĺpci Typ a zadanej hodnoty v stĺpci Hodnota.

Možnosť množstevných zliav na produkt je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

PríkladAk napríklad chcete aby od 50 kusov bola pôvodná cena produktu znížená o 10% a zároveň od 100 kusov bola pôvodná cena produktu znížená o 20 EUR nastavíte dva riadky nasledovne:

 • 1. riadok
  • Množstvo "50"
  • Hodnota "-10"
  • Typ percentuálne navýšiť o
 • 2. riadok
  • Množstvo "100"
  • Hodnota "-20"
  • Typ pripočítať

Pre zobrazenie množstevných zliav priamo v detaile produktu je nutné v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Detail produktov v položke "Štruktúra detailu produktov" aktivovať možnosť množstevné zľavy.

V systéme je možné cenu produktov nastavovať pomocou rôznych možností (množstevná zľava, príplatok skupiny, príplatok subvariantu, marža, zľava na produkt, zľava užívateľskej skupiny, zľavový kupón, vernostné body, ...), odporúčame tak pozorne si prečítať nápovedu Ako pracovať s cenami, zľavami a akciami v eshope? o tom kedy sa konkrétna možnosť úpravy ceny produktu uplatní.

V texte (viď. nižšie alebo v sekcii Nastavenia / Preklady), ktorý sa zobrazí v detaile produktu v jednotlivých položkách množstevných zliav je možné použiť nasledujúce premenné, ktoré budú nahradené konkrétnymi hodnotami:

 • [PIECES] - Množstvo, od ktorého sa zľava uplatní. Napr.: 10 ks
 • [PRICE] - Cena po zľave za jednotku množstva. Napr.: 100.00 €
 • [PRICES] - Cena po zľave za nastavené množstvo. Napr.: 1000.00 €
 • [PERCENT] - Percentuálna zľava. Napr.: 10%
 • [SAVE] - Ušetrená čiastka za jednotku množstva. Napr.: 10.00 €
 • [SAVES] - Ušetrená čiastka za nastavené množstvo. Napr.: 100.00 €
Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii položka "Množstevné zľavy".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme cez pracovné dni