line

V systéme je samozrejme možné nastaviť rôzne marže, zľavy, akcie alebo iné benefity a to na úrovni produktu, kategórie či celého eshopu.


Marža - je marža na daný produkt. Ak je marža zadaná, pre daný produkt platí len zadaná marža, NIE nadradená. Ak je pole prázdne alebo nulové, tak je aktívna nadradená marža (podkategória, kategória, v ktorej je produkt alebo marža nastavená na všetky produkty, ktorú nastavujete v sekcii Nastavenia / Eshop). Maržu je možné zadať max. s dvoma desaťdennými miestami (napr.: 20,03) v percentách.

Nadradená marža - znázorňuje, či je pre daný produkt nastavená nadradená marža, napr. v zaradenej kategórii (nastavujete v sekcii Produkty / Kategórie v úprave kategórie v položke "Marža na produkty v kategórii (%)") alebo marža pre celý eshop (nastavujete v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Marža na všetky produkty (%)"). V prípade, že v produkte v položke "Marža" nastavíte maržu, nadradená marža sa neaplikuje.

V systéme je možné cenu produktov nastavovať pomocou rôznych možností (množstevná zľava, príplatok skupiny, príplatok subvariantu, marža, zľava na produkt, zľava užívateľskej skupiny, zľavový kupón, vernostné body, ...), odporúčame tak pozorne si prečítať nápovedu Ako pracovať s cenami, zľavami a akciami v eshope? o tom kedy sa konkrétna možnosť úpravy ceny produktu uplatní.


Zľava - zľava na daný produkt udávaný v percentách. Na takto zľavnený tovar už nemôže byť uplatnený prípadný zľavový kupón alebo zákaznícka zľava aj napriek tomu, že nie je v záložke Právomoci zaškrtnutá položka "Zakázať kupóny/zľavy".

Pri zadaní zľavy na produkt sa zobrazí bežná cena automaticky (ak je povolené zobrazenie bežnej ceny), vypočítaním rozdielu ceny bez zľavy a ceny po zľave.

V systéme je možné cenu produktov nastavovať pomocou rôznych možností (množstevná zľava, príplatok skupiny, príplatok subvariantu, marža, zľava na produkt, zľava užívateľskej skupiny, zľavový kupón, vernostné body, ...), odporúčame tak pozorne si prečítať nápovedu Ako pracovať s cenami, zľavami a akciami v eshope? o tom kedy sa konkrétna možnosť úpravy ceny produktu uplatní (viď obrázok

).

Po kliknutí vpravo na tlačítko   je v otvorenom okne možné nastavovať množstevné zľavy či príplatky, pričom podrobné informácie o nastavení nájdete v nápovede okna danej možnosti.

Možnosť množstevných zliav na produkt je dostupná len pre variant "ESHOP Premium".

Množstevné zľavy - Nastavenie ceny produktu na základe objednaného množstva produktov. Na základe zvoleného množstva v stĺpci Množstvo (napr. od 10 kusov) sa zmení cena produktu podľa vybranej možnosti v stĺpci Typ a zadanej hodnoty v stĺpci Hodnota.

Možnosť množstevných zliav na produkt je dostupná len pre variant "ESHOP Premium".

Množstvo - Nastavenie množstva (napr. 10 kusov), od ktorého sa aplikuje zmena ceny produktu. Ak bude zadaná hodnota 0, množstevná zľava neovplyvní cenu produktu.

Hodnota - Nastavenie hodnoty, ktorá sa zmení/pripočíta/odpočíta k cene produktu alebo sa cena produktu percentuálne navýši/poníži na základe vybranej možnosti v stĺpci Typ. Ak nie je vybraná možnosť zmeniť na je možné zadať aj mínusovú hodnotu. Ak bude zadaná hodnota 0, množstevná zľava neovplyvní cenu produktu.

Hodnota sa v percentách zadáva len v prípade, že je v stĺpci Typ vybraná možnosť percentuálne navýšiť o.

V prípade, že ste platcom DPH a súčasne máte v stĺpci Typ vybranú možnosť pripočítať alebo zmeniť na, hodnota sa zadáva v tvare bez DPH alebo s DPH na základe nastavení položky "DPH", pričom pri prepnutí položky sa cena automaticky prepočíta. Napriek vybranému tvaru sa do systému ukladá vždy len prepočítaná cena v tvare bez DPH s 3 desatinnými miestami, preto pri zadávaní tvaru s DPH nemusí byť po prepočítaní a zaokrúhlení na uvedené desatinné miesta zadaná cena zhodná so zobrazovanou na stránkach.

Typ - Pomocou uvedených možností môžete požadovane meniť cenu produktu.

 • pripočítať

  pôvodná cena produktu bude navýšená alebo ponížená o hodnotu zadanú v stĺpci Hodnota, minimálne však na cenu 0. (Napr.: pri zadaní hodnoty -20 bude pôvodná cena znížená o 20)

  Zadaná hodnota môže byť plusová a mínusová no nesiem byť rovná 0. Hodnota musí byť zaokrúhlená na max. 3 desatinné čísla.

 • zmeniť na

  pôvodná cena produktu bude zmenená na hodnotu zadanú v stĺpci Hodnota. (Napr.: pri zadaní hodnoty 20 bude pôvodná cena zmenená na 20)

  Zadaná hodnota musí byť vyššia, alebo rovná 0. Hodnota musí byť zaokrúhlená na max. 3 desatinné čísla.

 • percentuálne navýšiť o

  pôvodná cena produktu bude navýšená alebo ponížená o percentuálnu hodnotu zadanú v stĺpci Hodnota, minimálne však na cenu 0. (Napr.: pri zadaní hodnoty -20 bude pôvodná cena znížená o 20%)

  Zadaná hodnota môže byť plusová a mínusová no nesiem byť rovná 0. Hodnota musí byť zaokrúhlená na max. 3 desatinné čísla.

PríkladAk napríklad chcete aby od 50 kusov bola pôvodná cena produktu znížená o 10% a zároveň od 100 kusov bola pôvodná cena produktu znížená o 20 EUR nastavíte dva riadky nasledovne:

 • 1. riadok
  • Množstvo "50"
  • Hodnota "-10"
  • Typ percentuálne navýšiť o
 • 2. riadok
  • Množstvo "100"
  • Hodnota "-20"
  • Typ pripočítať

Pre zobrazenie množstevných zliav priamo v detaile produktu je nutné v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Detail produktov v položke "Štruktúra detailu produktov" aktivovať možnosť množstevné zľavy.

V systéme je možné cenu produktov nastavovať pomocou rôznych možností (množstevná zľava, príplatok skupiny, príplatok subvariantu, marža, zľava na produkt, zľava užívateľskej skupiny, zľavový kupón, vernostné body, ...), odporúčame tak pozorne si prečítať nápovedu Ako pracovať s cenami, zľavami a akciami v eshope? o tom kedy sa konkrétna možnosť úpravy ceny produktu uplatní.

Kontaktujte náspodporu poskytujeme cez pracovné dni