line

V systéme je samozrejme možné nastaviť rôzne marže, zľavy, akcie alebo iné benefity a to na úrovni produktu, kategórie či celého eshopu.


Marge - je marža na daný produkt. Ak je marža zadaná, pre daný produkt platí len zadaná marža, NIE nadradená. Ak je pole prázdne alebo nulové, tak je aktívna nadradená marža (podkategória, kategória, v ktorej je produkt alebo marža nastavená na všetky produkty, ktorú nastavujete v sekcii Einstellungen / Eshop). Maržu je možné zadať max. s dvoma desaťdennými miestami (napr.: 20,03) v percentách.

Übergeordnete Marge

Übergeordnete Marge - znázorňuje, či je pre daný produkt nastavená nadradená marža, napr. v zaradenej kategórii (nastavujete v sekcii Produkte / Kategorien v úprave kategórie v položke "Marge für Produkte in der Kategorie (%)") alebo marža pre celý eshop (nastavujete v sekcii Einstellungen / Eshop v položke "Marge für alle Produkte (%)"). V prípade, že v produkte v položke "Marge" nastavíte maržu, nadradená marža sa neaplikuje.

Výpočet ceny

V systéme je možné cenu produktov nastavovať pomocou rôznych možností (množstevná zľava, príplatok skupiny, príplatok subvariantu, marža, zľava na produkt, zľava užívateľskej skupiny, zľavový kupón, vernostné body, ...), odporúčame tak pozorne si prečítať nápovedu Wie man mit Preisen, Rabatten und Sonderangeboten im E-Shop arbeitet? o tom kedy sa konkrétna možnosť úpravy ceny produktu uplatní.

Die Einstellungen dieser Option finden Sie in der Administration v sekcii Produkte / Produkte v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Produkt erstellen v otvorenom okne položka "Marge".

Rabatt - zľava na daný produkt udávaný v percentách.

Na takto zľavnený produkt už nemôže byť uplatnený prípadný zľavový kupón alebo zľava užívateľa či zľava užívateľskej skupiny a to aj napriek tomu, že nie je v záložke Berechtigungen zaškrtnutá položka "Coupons/Rabatte verbieten".

Bežná cena

Pri zadaní zľavy na produkt sa zobrazí bežná cena automaticky (ak je povolené zobrazenie bežnej ceny), vypočítaním rozdielu ceny bez zľavy a ceny po zľave.

Výpočet ceny

V systéme je možné cenu produktov nastavovať pomocou rôznych možností (množstevná zľava, príplatok skupiny, príplatok subvariantu, marža, zľava na produkt, zľava užívateľskej skupiny, zľavový kupón, vernostné body, ...), odporúčame tak pozorne si prečítať nápovedu Wie man mit Preisen, Rabatten und Sonderangeboten im E-Shop arbeitet? o tom kedy sa konkrétna možnosť úpravy ceny produktu uplatní (viď obrázok).

Množstevné zľavy

Po kliknutí vpravo na tlačítko   je v otvorenom okne možné nastavovať množstevné zľavy či príplatky, pričom podrobné informácie o nastavení nájdete v nápovede okna danej možnosti.

Možnosť množstevných zliav na produkt je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Objednávky

Možnosť zobrazenia nastavenej zľavy konkrétneho produktu v objednávke nájdete v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Rabatte položka "Visible product discount in the order".

Legislatíva

Z dôvodu legislatívy ohľadom tzv. "falošných zliav", v prípade poskytovania zliav produktov, je nutné si viesť minimálne 30 dennú históriu cien produktov, pričom zľavu na produkte odporúčame nastaviť až po tom čo budete disponovať touto evidenciou pre konkrétny produkt. Vzhľadom na veľké množstvo dostupných možností, týkajúcich sa nastavenia cien produktov, ktoré systém obsahuje, systém nedokáže evidovať históriu cien produktov, resp. cien rôznych kombinácií nastavení súvisiacich s konečnou cenou produktu.

Die Einstellungen dieser Option finden Sie in der Administration v sekcii Produkte / Produkte v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Produkt erstellen v otvorenom okne položka "Rabatt".

Quantitative Rabatte - Nastavenie ceny produktu na základe objednaného množstva produktov. Na základe zvoleného množstva v stĺpci Quantity (napr. od 10 kusov) sa zmení cena produktu podľa vybranej možnosti v stĺpci Typ a zadanej hodnoty v stĺpci Wert.

Možnosť množstevných zliav na produkt je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

BeispielAk napríklad chcete aby od 50 kusov bola pôvodná cena produktu znížená o 10% a zároveň od 100 kusov bola pôvodná cena produktu znížená o 20 EUR nastavíte dva riadky nasledovne:

 • 1. riadok
  • Quantity "50"
  • Wert "-10"
  • Typ prozentuale Erhöhung um
 • 2. riadok
  • Quantity "100"
  • Wert "-20"
  • Typ addieren

Pre zobrazenie množstevných zliav priamo v detaile produktu je nutné v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Detail der Produkte v položke "Struktur des Produktsdetails" aktivovať možnosť quantitative discounts.

Výpočet ceny

V systéme je možné cenu produktov nastavovať pomocou rôznych možností (množstevná zľava, príplatok skupiny, príplatok subvariantu, marža, zľava na produkt, zľava užívateľskej skupiny, zľavový kupón, vernostné body, ...), odporúčame tak pozorne si prečítať nápovedu Wie man mit Preisen, Rabatten und Sonderangeboten im E-Shop arbeitet? o tom kedy sa konkrétna možnosť úpravy ceny produktu uplatní.

Premenné

V texte (viď. nižšie alebo v sekcii Einstellungen / Übersetzungen), ktorý sa zobrazí v detaile produktu v jednotlivých položkách množstevných zliav je možné použiť nasledujúce premenné, ktoré budú nahradené konkrétnymi hodnotami:

 • [PIECES] - Množstvo, od ktorého sa zľava uplatní. Napr.: 10 ks
 • [PRICE] - Cena po zľave za jednotku množstva. Napr.: 100.00 €
 • [PRICES] - Cena po zľave za nastavené množstvo. Napr.: 1000.00 €
 • [PERCENT] - Percentuálna zľava. Napr.: 10%
 • [SAVE] - Ušetrená čiastka za jednotku množstva. Napr.: 10.00 €
 • [SAVES] - Ušetrená čiastka za nastavené množstvo. Napr.: 100.00 €
Die Einstellungen dieser Option finden Sie in der Administration položka "Quantitative Rabatte".
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00