line

Zákazníka môže eshop informovať o vložení produktu do košíka rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je zobrazenie okna s obsahom košíka, pričom sa po vložení produktu do košíku zobrazí navigačné okno, kde je možné "Pokračovať v nákupe" alebo "Dokončiť objednávku".


Akcia pri zmene stavu košíka - určuje zobrazenie po zmene stavu v košíku.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Košík, objednávanie položka "Akcia pri zmene stavu košíka".

Po vložení produktu do košíka nastane efekt zobrazujúci presun produktu do košíku.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Košík, objednávanie v položke "Akcia pri zmene stavu košíka" vyberte možnosť efekt vloženia do košíka.

Po vložení produktu do košíka sa zobrazí navigačné okno, kde je možné "Pokračovať v nákupe", alebo "Dokončiť objednávku".

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Košík, objednávanie v položke "Akcia pri zmene stavu košíka" vyberte možnosť okno s obsahom košíka.

Po vložení produktu do košíka sa automaticky zobrazí obsah košíka. Aktívna funkcionalita je nadradená funkcionalite okno s obsahom košíka.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Košík, objednávanie v položke "Akcia pri zmene stavu košíka" vyberte možnosť automatický prechod do košíka.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00