line

Zákazníka môže eshop informovať o vložení produktu do košíka rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je zobrazenie okna s obsahom košíka, pričom sa po vložení produktu do košíku zobrazí navigačné okno, kde je možné "Pokračovať v nákupe" alebo "Dokončiť objednávku".


Akcia pri zmene stavu košíka - určuje zobrazenie po zmene stavu v košíku.


po vložení produktu do košíka nastane efekt zobrazujúci presun produktu do košíku.


po vložení produktu do košíka sa zobrazí navigačné okno, kde je možné "Pokračovať v nákupe", alebo "Dokončiť objednávku".


po vložení produktu do košíka sa automaticky zobrazí obsah košíka. Aktívna funkcionalita je nadradená funkcionalite okno s obsahom košíka.

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00