line

Zákazníka môže eshop informovať o vložení produktu do košíka rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je zobrazenie okna s obsahom košíka, pričom sa po vložení produktu do košíku zobrazí navigačné okno, kde je možné "Pokračovať v nákupe" alebo "Dokončiť objednávku".


Akce při změně stavu košíku - určuje zobrazenie po zmene stavu v košíku.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Nastavení / Eshop v záložke Košík, objednávání položka "Akce při změně stavu košíku".

Po vložení produktu do košíka nastane efekt zobrazujúci presun produktu do košíku.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Nastavení / Eshop v záložke Košík, objednávání v položke "Akce při změně stavu košíku" vyberte možnosť efekt vložení do košíku.

Po vložení produktu do košíka sa zobrazí navigačné okno, kde je možné "Pokračovať v nákupe", alebo "Dokončiť objednávku".

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Nastavení / Eshop v záložke Košík, objednávání v položke "Akce při změně stavu košíku" vyberte možnosť okno s obsahem košíku.

Po vložení produktu do košíka sa automaticky zobrazí obsah košíka. Aktívna funkcionalita je nadradená funkcionalite okno s obsahem košíku.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Nastavení / Eshop v záložke Košík, objednávání v položke "Akce při změně stavu košíku" vyberte možnosť automatický přechod do košíku.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00