line

Zákazníka môže eshop informovať o vložení produktu do košíka rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je zobrazenie okna s obsahom košíka, pričom sa po vložení produktu do košíku zobrazí navigačné okno, kde je možné "Pokračovať v nákupe" alebo "Dokončiť objednávku".


Aktion bei der Änderung des Einkaufswagenstatus - určuje zobrazenie po zmene stavu v košíku.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Einkaufswagen, Bestellen položka "Aktion bei der Änderung des Einkaufswagenstatus".

Po vložení produktu do košíka nastane efekt zobrazujúci presun produktu do košíku.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Einkaufswagen, Bestellen v položke "Aktion bei der Änderung des Einkaufswagenstatus" vyberte možnosť Effekt der Einfügung des Produktes in den Einkaufswagen.

Po vložení produktu do košíka sa zobrazí navigačné okno, kde je možné "Pokračovať v nákupe", alebo "Dokončiť objednávku".

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Einkaufswagen, Bestellen v položke "Aktion bei der Änderung des Einkaufswagenstatus" vyberte možnosť Fenster mit Inhalt des Einkaufswagens.

Po vložení produktu do košíka sa automaticky zobrazí obsah košíka. Aktívna funkcionalita je nadradená funkcionalite Fenster mit Inhalt des Einkaufswagens.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Einkaufswagen, Bestellen v položke "Aktion bei der Änderung des Einkaufswagenstatus" vyberte možnosť automatischer Übergang in den Einkaufswagen.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00