line

Článok možno zobraziť len konkrétnym skupinám užívateľov alebo ho možno zablokovať heslom.


Zobrazit jen skupinám - daný detail článku sa zobrazí len vybraným skupinám užívateľov. Ak daná položka nebude mať zaškrtnutú žiadnu zo skupín, detail článku sa zobrazí všetkým užívateľom. Ak budú v položke zaškrtnuté len niektoré skupiny, detail článku sa nezobrazí všetkým nezaškrtnutým skupinám.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Články / Články v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Přidat článek v otvorenom okne v záložke Pravomoci položka "Zobrazit jen skupinám".

Zabezpečit heslem - daný detail článku bude zabezpečený heslom. Náhľad článku (krátky popis a obrázok) však bude viditeľný pre všetkých.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Články / Články v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Přidat článek v otvorenom okne v záložke Pravomoci položka "Zabezpečit heslem".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00