line

Článok možno zobraziť len konkrétnym skupinám užívateľov alebo ho možno zablokovať heslom.


Zobraziť len skupinám - daný detail článku sa zobrazí len vybraným skupinám užívateľov. Ak daná položka nebude mať zaškrtnutú žiadnu zo skupín, detail článku sa zobrazí všetkým užívateľom. Ak budú v položke zaškrtnuté len niektoré skupiny, detail článku sa nezobrazí všetkým nezaškrtnutým skupinám.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Články / Články v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať článok v otvorenom okne v záložke Právomoci položka "Zobraziť len skupinám".

Zabezpečiť heslom - daný detail článku bude zabezpečený heslom. Náhľad článku (krátky popis a obrázok) však bude viditeľný pre všetkých.

Možnosť je dostupná len pre články, ktoré majú zadanú položku "Krátky popis", teda sa jedná o článok s detailom (s preklikom).

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Články / Články v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať článok v otvorenom okne v záložke Právomoci položka "Zabezpečiť heslom".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00