line

Článok možno zobraziť len konkrétnym skupinám užívateľov alebo ho možno zablokovať heslom.


Zobraziť len skupinám - daný detail článku sa zobrazí len vybraným skupinám užívateľov. Ak daná položka nebude mať zaškrtnutú žiadnu zo skupín, detail článku sa zobrazí všetkým užívateľom. Ak budú v položke zaškrtnuté len niektoré skupiny, detail článku sa nezobrazí všetkým nezaškrtnutým skupinám.


Zabezpečiť heslom - daný detail článku bude zabezpečený heslom. Náhľad článku (krátky popis a obrázok) však bude viditeľný pre všetkých.

Kontaktujte náspodporu poskytujeme cez pracovné dni