line

Článok možno zobraziť len konkrétnym skupinám užívateľov alebo ho možno zablokovať heslom.


Nur für Gruppen anzeigen - daný detail článku sa zobrazí len vybraným skupinám užívateľov. Ak daná položka nebude mať zaškrtnutú žiadnu zo skupín, detail článku sa zobrazí všetkým užívateľom. Ak budú v položke zaškrtnuté len niektoré skupiny, detail článku sa nezobrazí všetkým nezaškrtnutým skupinám.

  • Skupiny a ich práva nastavujete v sekcii Benutzer / Gruppen
  • Skupiny prideľujete užívateľom v sekcii Benutzer / Benutzer v úprave konkrétneho užívateľa v položke "Benutzergruppe"
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Artikel / Artikel v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Artikel erstellen v otvorenom okne v záložke Berechtigungen položka "Nur für Gruppen anzeigen".

Mit Passwort schützen - daný detail článku bude zabezpečený heslom. Náhľad článku (krátky popis a obrázok) však bude viditeľný pre všetkých.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Artikel / Artikel v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Artikel erstellen v otvorenom okne v záložke Berechtigungen položka "Mit Passwort schützen".
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00