line

Ďalšia várka noviniek, ktoré boli do systému WEXBO® postupne pridávané v priebehu niekoľkých posledných mesiacov.

Napriek tomu, že všetky nové možnosti a funkcionality dlhodobo pred nasadením testujeme a ladíme, v prípade, že by vám niektorá z noviniek nefungovala správne, prípadne by na základe vášho nastavenia negatívne ovplyvňovala inú možnosť alebo funkcionalitu, určite nám dajte vedieť prostredníctvom sekcie Support / Support, kde na podobné požiadavky naši programátori reagujú urgentne.

Subvarianty

Šablóny subvariantov

V sekcii Products / Subvariants po kliknutí na tlačítko   je teraz možné vytvoriť šablóny subvariantov.

Information from the help section "Subvariant templates"

Pri väčšom množstve subvariantov si môžete vytvoriť šablóny nastavenia subvariantov, ktoré je možné na produktoch rýchlejšie a jednoduchšie nastavovať. Následne v úprave produktu po kliknutí na tlačítko  , vybraní možnosti Set subvariant template sa vybraná šablóna subvariantov v produkte automaticky nastaví. Samozrejme dané nastavenie subvariantov je možné v každom produkte požadovane doupraviť.

Doklady

Nová šablóna dokladu pre tlač

Šablóna pre tlač a generovanie PDF dokladov bola zjednodušená no zároveň prepracovaná tak, aby stále obsahovala všetky možnosti, ktorých zobrazenie na doklade máte nastavené. Nová šablóna podporuje aj tlač dokladu na viac strán, ak sa na doklade nachádzajú desiatky položiek. Zároveň je možné si na doklade aktivovať generovanie informačného prúžku so základnými informáciami v prípade nutnosti úhrady.

Z dôvodu novej šablóny dokladov pre tlač aktuálne nie je možné prostredníctvom hromadnej tlače dokladov spoločne tlačiť staré aj nové doklady. Prostredníctvom hromadnej tlače dokladov je tak možné vytlačiť skupinu starých alebo naopak skupinu nových dokladov, prípadne ich vytlačiť jednotlivo. V prípade, že chcete vytlačiť aj staršie doklady s novými, je nutné najskôr staré doklady jednotlivo aktualizovať do novej šablóny.

Starý doklad (generovaný pred aktualizáciou) aktualizujete na novú šablónu pri tlači   kliknutím na tlačítko   v hornej lište.

Možnosti dokladu

V sekcii Settings / Invoice data po kliknutí na tlačítko   v otvorenom okne v záložke Advanced settings bola pridaná položka "Options in items" s novými možnosťami, pre detailnejšie nastavenie zobrazovaných položiek na dokladoch.

Information from the help item "Options in items"

Options in items - vybrané možnosti sa budú zobrazovať v jednotlivých položkách (služba, tovar, produkt) vystavených dokladov (objednávka, proforma, faktúra, dobropis).

Z dôvodu limitovanej šírky dokladu, aktivujte len potrebné možnosti, keďže v opačnom prípade sa príliš mnoho aktívnych možností nemusí v tabuľke položiek dokladu zobrazovať korektne.
Po zmene nastavení, sa dané zmeny neprejavia v starých, už vystavených dokladoch, pričom pre ich zobrazenie je nutné všetky požadované doklady obnoviť v úprave dokladu po kliknutí na tlačítko   a následne prostredníctvom tlačítkom  )
Niektoré nesúvisiacemožnosti sa nezobrazujú na doklade "Cenová ponuka" (napr. záruka, atď.)

Pás s platobnými informáciami

Information from the help option "payment information"

payment information - pod cenou dokladu sa zobrazí výrazný pás so základnými údajmi pre úradu (číslo účtu, variabilný symbol, dátum splatnosti a suma). Daný informačný pás sa zobrazí len v prípade, že doklad ešte nemá priradenú úhradu, resp. nie je celkom uhradený.

Upozorňujeme, že ak má objednávka nastavený spôsob platby s niektorým so špecifických typov (Cash, Cash on delivery) či prepojenú platobnú bránu, daná možnosť, resp. platobné informácie sa na dokladoch zobrazovať nebudú.

Čiarový kód čísla dokladu

Information from the help option "barcode"

barcode - zobrazenie čiarového kódu čísla dokladu (objednávky, faktúry, ...) v hlavičke dokladu.

Podrobné informácie ohľadom využitia čarovných kódov pre vyhľadávanie dokladov nájdete v nápoved Čítačka čiarových kódov.

Fakturačné údaje na doklade na základe štátu v objednávke

V úprave nastaveniach dokladov v položke "Setting up billing" bola pridaná možnosť based on state.

Information from the help option "based on state"

based on state - pre novú objednávku sa nastavia fakturačné údaje, ktoré na základe nastavenia položky "Only within state" (v sekcii Settings / Invoice data v úprave fakturačných údajov v záložke Powers) vyhovujú zvolenej mene návštevníka (mene vytvorenej objednávky).

  • V prípade, že podmienke vyhovuje viacero fakturačných údajov, nastavia sa posledné vytvorené fakturačné údaje vyhovujúce danej podmienke.
  • V prípade, že podmienke nevyhovujú žiadne fakturačné údaje, nastavia sa predvolené fakturačné údaje nastavené v položke "Invoice data".

Objednávky a faktúry

Štítky na dokladoch

V sekciách Eshop / Orders a Eshop / Invoices pri hromadnom výbere položiek (objednávok a faktúr) a kliknutí na tlačítko   sa v otvorenom okne zobrazí aj nová položka "Add label".

Information from the help item "Add label"

Add label - pre identifikáciu vykonanej expedície či exportu sa všetkým vybraným objednávkam nastavia vybrané štítky.

Štítky vytvárate a upravujete v sekcií Eshop / Orders po kliknutí na tlačítko v pravom hornom rohu  .

Daňový režim OSS (One Stop Shop)

V sekcii Settings / Eshop v záložke Taxes boli pridané položky "Tax mode OSS" a "Tax mode reverse charge" pre automatizáciu nastavenia daní zahraničných faktúr.

Information from the help item "Tax mode OSS"

Tax mode OSS - Režim OSS je osobitný režim jedného miesta, tzv. "One Stop Shop", kedy objednávky, ktorých tovar alebo služby sú poskytnuté zahraničným nezdaniteľným osobám, resp. subjektom bez prideleného IČ DPH (fyzické osoby nepodnikatelia alebo podnikatelia neplatci DPH) v rámci EU, by mali byť vystavené so sadzbou DPH krajiny, kde bude služba alebo tovar dodaný. Samozrejme len v prípade nutnosti registrovania sa pre daný daňový režim. Viac informácií nájdete na stránkach finančnej správy vašej krajiny.

V sekcii Users / Users je možné režim OSS pevne nastaviť vybraným registrovaným užívateľom, pre ktorých tak bude režim pevne stanovený bez ďalšej automatickej detekcie systémom.

Information from the help item "Tax mode reverse charge"

Tax mode reverse charge - Tzv. režim "Reverse charge" (obrátené zdanenie), kedy objednávky, ktorých tovar alebo služby sú poskytnuté zahraničným podnikateľom platcom DPH s platným a overeným IČ DPH (VIES) v rámci EU, by mali byť vystavené bez DPH. Resp. povinnosť odviesť daň sa prenáša na odberateľa. Samozrejme len v prípade nutnosti registrovania sa pre daný daňový režim. Viac informácií nájdete na stránkach finančnej správy vašej krajiny.

V sekcii Users / Users je možné režim prenesenia daňovej povinnosti pevne nastaviť vybraným registrovaným užívateľom, pre ktorých tak bude režim pevne stanovený bez ďalšej automatickej detekcie systémom.

Pridanie položiek z inej objednávky

V sekcii Eshop / Orders pri úprave alebo pridávaní novej objednávky pribudla nová možnosť   Add items from order (pridať položky do objednávky z inej objednávky). Možnosť je dostupná po kliknutí v úprave objednávky na tlačítko  . Týmto spôsobom je možné napríklad zlúčiť dve objednávky do jednej, pričom druhú objednávku len deaktivujete.

Nové možnosti pri vytváraní objednávky cez administráciu

Pri pridávaní objednávky cez administráciu, sme pridali niektoré nepodporované možnosti a funkcionality, ktoré boli doteraz dostupné len v košíku na stránkach. Všetky nedostupné možnosti a funkcionality, ktoré stále nie sú dostupné v procese tvorby objednávky cez administráciu nájdete v nápovede Manage orders in eshop.

Reklamácie

Reklamácie pre neregistrovaných užívateľov

Proces vytvorenia reklamácie je aktuálne dostupný aj neregistrovaným užívateľom, pričom pre overenie je nutné zadať údaje z existujúcej faktúry (číslo faktúry, dátum vytvorenia a celková suma faktúry).

Spôsob dopravy

Hmotnosť balného pre dopravu

V sekcii Eshop / Delivery v úprave dopráv bola v záložke Advanced settings pridaná položka "Packing weight (kg)".

Information from the help item "Packing weight (kg)"

Packing weight (kg) - nastavte hmotnosť balného (krabica, fólia, výplň, paleta, ...). Nastavená hmotnosť sa v prípade výberu uvedeného spôsobu dopravy pripočíta k celkovej hmotnosti objednávky, aby tak napríklad v exporte pre expedíciu dopravcovi bola hmotnosť presnejšia. Upozorňujeme, že z dôvodu príliš veľkého množstva možností balného (rozmery, materiál, množstvo, ...), nie vždy je možné dosiahnuť, aby systém objednávke nastavil presnú hmotnosť, preto je v určitých prípadoch nutné si balík odvážiť a hmotnosť v objednávke upraviť manuálne.

Možnosti nastavenia hmotnosti balného je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Zľavy

Vernostná zľava

V sekcii Eshop / Discounts v úprave zliav v položke "Type of discount" bola pridaná nová možnosť loyalty discount.

Information from the help option "loyalty discount"

loyalty discount - aplikovanie percentuálnej zľavy na základe už vybavených objednávok (objednávok v stave sent). Zľava sa uplatňuje len pre registrovaných užívateľov s evidovanou históriou objednávok.

Možnosť vernostná zľava je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Zľavové kupóny

Zľavové kupóny len pre produkty z kategórie

V sekcii Eshop / Discount coupons v úprave zľavových kupónov v záložke Powers bola pridaná položka "Only products from the category".

Information from the help item "Only products from the category"

Only products from the category - kupón sa uplatní len na produkty, ktoré sú v daných kategóriách zaradené, resp. majú niektorú z vybraných kategórií nastavenú ako hlavnú. Kupón sa uplatní len na produkty vybraných kategóriách ale nie už v jeho podradených alebo nadradených kategóriách. Aby sa kupón uplatnil aj na produkty v daných kategóriách, je nutné označiť aj požadované podradené či nadradené kategórie.

Produkty

Nezobrazovať produkt v konkrétnom XML feede

V sekcii Products / Products v úprave produktu v záložke Powers bola rozšírená položka "Do not show in XML Feed" o možnosť nastavovania jednotlivých XML feedov.

Information from the help item "Do not show in XML Feed"

Do not show in XML Feed - určuje, či bude daný produkt zaradený v XML feedoch.

Možnosť výberu len vybraných XML feedov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
ExamplePríklad: ak je produkt bazárový alebo má menšiu vadu, ktorá by Vám po predaji mohla znížiť hodnotenie na porovnávačoch produktov ako je napríklad Heureka.

Viac informácií o pridaní a nastavení XML feedov nájdete v nápovede Do you support the connection with product comparators? (Heuréka, Zboží, ...).

Nové možnosti v hromadnej úprave, importe a exporte

V procesoch hromadnej úpravy produktov a hromadného importu a exportu produktov boli pridané nové položky ("Do not show in XML Feed", "Recycling fee", "Transport index", "Quantity discounts", ...).

Po vyskladnení produktu nastaviť predvolenú dostupnosť produktu

V sekcii Settings / Eshop v záložke Stock bola pridaná nová položka "Default availability after take out of stock".

Information from the help item "Default availability after take out of stock"

Default availability after take out of stock - vyberte možnosť, ktorá bude predvolene nastavená pri pridávaní nových produktov v položke "Availability after take out of stock". Nastavenie možnosti sa netýka hromadného importu produktov. Rovnako ak nemáte aktívnu položku "Stock records" predvolenou možnosťou bude vždy in stock.

Manuálne nastavenie položky na konkrétnom produkte je možné nastaviť v sekcii Products / Products po kliknutí na tlačítko Add a product v otvorenom okne v záložke Basic data v položke "Availability after take out of stock".

Možnosť je možné využiť len v prípade aktívnej položke "Stock records".

Parametre produktu

Zobrazenie nastavených hodnôt parametrov

V sekcii bolo pridané tlačítko   pre zobrazenie všetkých nastavených hodnôt parametrov, prípadne aj zobrazenie hodnôt konkrétneho parametra. Sekcia pre hromadnú úpravu hodnôt parametrov aktuálne obsahuje aj možnosť nastavenia jazykových verzií (prekladov). Možnosť nastavenia prekladov je dostupná len cez uvedenú sekciu, teda nie priamo v úprave produktu.

Pred-vytvorené hodnoty parametrov

Zároveň bola v úprave parametrov v položke "Type of the parameter"pridaná nová možnosť items pre vytvorenie parametrov s pred-vytvorenými hodnotami, ktoré stačí v úprave produktu len vybrať. Daný pred-vytvorené hodnoty poskytujú plnohodnotný preklad do jazykových verzií, a zároveň umožňujú do budúcna implementáciu doplnkových možností priamo pre hodnoty parametrov.

Nová sekcia

Externé služby

V administrácii bola pridaná nová sekcia Add-ons / Services so zoznamom externých služieb.

Information from the help section "Services"

Services - zoznam externých doplnkov, služieb a nástrojov na zveľadenie webu, prepojenie rôznych známych služieb, analyzovanie, podporu marketingu, zefektívnenie procesov a mnoho ďalšieho. Zoznam je priebežne aktualizovaný.

Tieto služby nie sú nijako prepojené so systémom WEXBO®. Napriek tomu, podľa ich typu a účelu použitia je možné služby manuálne vložiť na stránky prípadne tieto služby využívať separátne.

V prípade služby, ktorá vyžaduje vloženie kódu na stránky je možné využiť External modul a plugine External plugins, viac informácií v nápovede How to insert an own code into the website? (iframe, html, javascript) alebo v nápovede How to add a supplement (module, plugin)? prípadne kód vložiť cez editor textu za pomoci „Zdroj“ How to work with the text editor?

Nakoľko sa jedná o služby mimo nášho systému, pre vlastné kódy zadané napríklad v externých doplnkoch technickú podporu neposkytujeme.

Nové pluginy

Mail Komplet

Information from the help plugin "Mail Komplet"

Plugin slúži na prepojenie niektorých možností so službou Mail Komplet. Služba Mail Komplet je emailový marketingový nástroj, hlavne na posielanie personalizovaných hromadných emailov. Na pár klikov si tak vytvoríte kampaň na opustený košík, welcome kampaň, reaktivačné oznámenie pre prípad nečinnosti zákazníkov, kategorizovanú či VIP kampaň podľa počtu objednávok alebo jednoducho podľa objednaného tovaru. Možností je nespočetné množstvo. Podrobné informácie a návod na prepojenie pluginu nájdete priamo na stránkach služby Mail Komplet prepojenie s WEXBO.

show more...

Auto order labels

Information from the help plugin "Auto order labels"

Auto order labels - - vytvorením automatických štítkov sa k objednávkam, ktoré vyhovujú nastaveným položkám automaticky priradí daný štítok (alebo viacero štítkov) v sekcií Eshop / Orders v stĺpci Labels. Štítky vytvárate tlačítkom  . Automaticky priradené štítky Vám urýchlia správu Vašich objednávok. Štítok sa k objednávke priradí len ak bude objednávka vyhovovať všetkým nastaveným položkám. Položky, ktoré nenastavíte sa nebudú brať do úvahy.

LiveChat

Chatgo

V sekcii Add-ons / Plugins / LiveChat bola do pluginu implementovaná nová platforma Chatgo.

Information from the help option "Chatgo"

Chatgo - ChatGo doplnok vám uľahčí integráciu Messenger zákazníckeho chatu do vášho e-shopu a umožní vám používať jeho pokročilé funkcie. V jednoduchom grafickom editore môžete nastaviť automatické odpovede s tlačidlami a obrázkami, nastaviť oslovenie zákazníka jeho menom v piatom páde, alebo spraviť iné nastavenia chatu a automatických odpovedí pre rôzne sekcie e-shopu.

https://www.chatgo.cz/

External plugins

Premenné systému pre externé pluginy

V sekcii Add-ons / Plugins / External plugins v úprave pluginov bola pridaná položka "System variables".

Information from the help item "System variables"

System variables - možnosť vloženia do skriptu určitú premennú systému, ktorá bude nahradená konkrétnym reťazcom. Zoznam premenných nájdete v nápovede Premenné systému.

ExampleAk napríklad do skriptu chcete vložiť identifikátor typu stránky, na ktorej sa práve návštevník nachádza (menu, článok, detail produktu, ...) použijete premennú [PAGE.TYPE]. V kóde je nutné ju uviesť do úvodzoviek, keďže sa jedná o textovú hodnotu.
var type = '[PAGE.TYPE]'; if (type == 'product'){ alert('Práve sa nachádzate v produkte'); }

Prihlásenie

Registrácia/prihlásenie užívateľa cez Seznam účet

V module Login bola v položke "Show the login options" pridaná nová možnosť Seznam.

Súbory

Stiahnutie adresáru vo formáte ZIP

V sekcii Files / File management bola pridaná možnosť na stiahnutie celých adresárov v archívnom formáte ZIP.

Obrázky

CDN pre obrázky

V sekcii Settings / Web v záložke Domain and URL addresses bola pridaná položka "CDN for images".

Information from the help item "CDN for images"

CDN for images - do položky môžete zadať URL adresu pre externého poskytovateľa CDN, ktorá bude slúžiť ako prefix lokálnych URL adries obrázkov. Daná URL adresa sa nastaví pred URL adresu obrázkov zobrazujúcich sa na stránkach. Pri prvotnom načítaní obrázku si externý poskytovateľ CDN dané obrázky stiahne na svoje servery, a následne ich bude návštevníkom poskytovať formou CDN, formou servera, ktorý je najbližšie návštevníkovi, prípadne aj v optimalizovanom formáte na základe prehliadača návštevníka. Dostupné možnosti CDN poskytovateľov sa samozrejme líšia, pričom podrobné informácie nájdete práve na stránkach vybraného poskytovateľa.

Do položky zadávajte URL adresu CDN poskytovateľa v tvare začínajúcom s "https://" a bez končiaceho lomítka. Napr. "https://cdn.yourdomain.com".

ExampleVo vybraných HTML tagoch IMG zobrazujúcich sa na stránkach, sa v atribúte "src" namiesto lokálnej URL adresy na obrázok "/files/images/image_01.jpg" podstrčí prefix zadanej CDN URL adresy "https://cdn.yourdomain.com/files/images/image_01.jpg".

Možnosť nastavenia prefixu externého CDN poskytovateľa nie je dostupná vo všetkých sekciách, pluginoch a moduloch, či v článkoch. Rovnako sa daný prefix nastavuje len pre URL adresy, ktoré sú zadané v lokálnom, resp. relatívnom tvare (nie v absolútnom tvare) a smerujú do súborového systému profilu "/files/".

Príklady CDN poskytovateľov:

XML feed

Zobrazenie len vybraných produktov alebo produktov z kategórie

V sekcii Add-ons / Plugins / XML feed v úprave jednotlivých XML feedov v záložke Powers boli pridané položky "Show products only from category" a "Show only products".

Information from the help item "Show products only from category"

Show products only from category - v prípade zadania položky sa v XML feede zobrazia len produkty, ktoré majú vybrané kategórie nastavené ako primárne/hlavné. Naďalej sa samozrejme nezobrazia neaktívne, nedostupné produkty či produkty, ktoré majú nastavené nezobrazovanie v danom XML feede.

Information from the help item "Show only products"

Show only products - v prípade zadania položky sa v XML feede zobrazia len vybrané produkty. Naďalej sa samozrejme nezobrazia neaktívne, nedostupné produkty či produkty, ktoré majú nastavené nezobrazovanie v danom XML feede.

Rozšírené možnosti v XML feede

Zároveň boli v úprave jednotlivých XML feedov v záložke Advanced settings pridané položky "Exact name of product", "Product description", "Maximum payment per click".

Banky

QR kód a Payme tlačítko v poslednom kroku košíka

V sekcii Eshop / Banks po kliknutí na tlačítko   v úprave bankového účtu v záložke Advanced settings boli pridané položky "QR code for the payment" a "Payme button for payment".

Information from the help item "QR code for the payment"

QR code for the payment - možnosť zobrazenia QR kódu priamo v košíku v kroku kde sa zobrazí zoznam bánk, resp. číslo účtu pre úhradu. QR kód sa tak zobrazí len v prípade, že zákazník vybral spôsob platby typu Bank transfer. Pre zobrazenie QR kódu je nutné mať vyplnené položky "Account number in IBAN" a "SWIFT / BIC".

Systém poskytuje tri možnosti generovania QR kódu (PAY by square, QR Platba SPAYD a European Payments Council (EPC)), pričom každá možnosť v QR kóde obsahuje inú štruktúru dát. Mobilná aplikácia bánk, ktorú má zákazník v smartfóne dokáže žiaľ častokrát spracovať len jednu zo štruktúr.

  • Pre slovenských zákazníkov platiacich v mene EUR (odosielateľ - ak použije aplikáciu slovenskej banky) v prípade slovenského čísla účtu (príjemca - teda Váš účet v EUR) je odporúčane nastaviť možnosť PAY by square.
  • Pre českých zákazníkov platiacich v mene CZK (odosielateľ - ak použije aplikáciu českej banky) v prípade českého čísla účtu (príjemca - teda Váš účet v CZK) je odporúčane nastaviť možnosť QR Platba SPAYD.
  • Pre zahraničných európskych zákazníkov platiacich v mene EUR (odosielateľ - ak použije aplikáciu zahraničnej banky v rámci EU) v prípade eurového čísla účtu (príjemca - teda Váš účet v EUR) je odporúčane nastaviť možnosť European Payments Council (EPC).

Formát QR kódu pre platbu nie je kompatibilný so všetkými bankami sveta či Európy. Systém aktuálne podporuje 3 rôzne formáty generovania QR kódov pre platbu, pričom každý z nich je podporovaný v bankách iných krajín. Preto je dôležité pre každý bankový účet vybrať požadovaný formát QR kódu.

Notifikačný email o vytvorení objednávky

V prípade variantu ESHOP Premium sa QR kód vygeneruje a zobrazí aj v notifikačnom emaile o vytvorení objednávky, ktorý je odoslaný zákazníkovi.

Doklady pre tlač

QR kód je možné zobraziť aj na samotných dokladoch pre tlač (objednávka, faktúra, ..), pričom je nutné v sekcii Settings / Eshop v záložke Sections settings v nastaveniach položky "Documents" v otvorenom okne v záložke Advanced settings v položke "Document options" aktivovať možnosť QR code for the payment. Ďalšie podrobné informácie nájdete aj v nápovede danej možnosti.

Upozorňujeme, že ak má objednávka nastavený spôsob platby s niektorým so špecifických typov (Cash, Cash on delivery) či prepojenú platobnú bránu, QR kód, resp. platobné informácie sa na dokladoch zobrazovať nebudú.

Information from the help item "Payme button for payment"

Payme button for payment - možnosť zobrazenia tlačítka PAYME priamo v košíku v kroku kde sa zobrazí zoznam bánk, resp. číslo účtu pre úhradu. PAYME sa tak zobrazí len v prípade, že zákazník vybral spôsob platby typu Bank transfer. Pre zobrazenie tlačítka je nutné mať vyplnené položky "Account number in IBAN" a "SWIFT / BIC".

Tlačítko PAYME je podporované primárne slovenskými bankami v mene EUR. Neodporúčame dané tlačítko aktivovať pre iné zahraničné banky či meny.

Notifikačný email o vytvorení objednávky

V prípade variantu ESHOP Premium sa tlačítko PAYME vygeneruje a zobrazí aj v notifikačnom emaile o vytvorení objednávky, ktorý je odoslaný zákazníkovi.

Doklady pre tlač

PAYME tlačítko je možné zobraziť aj na samotných dokladoch pre tlač (objednávka, faktúra, ..), pričom je nutné v sekcii Settings / Eshop v záložke Sections settings v nastaveniach položky "Documents" v otvorenom okne v záložke Advanced settings v položke "Document options" aktivovať možnosť payme for payment. Ďalšie podrobné informácie nájdete aj v nápovede danej možnosti.

Upozorňujeme, že ak má objednávka nastavený spôsob platby s niektorým so špecifických typov (Cash, Cash on delivery) či prepojenú platobnú bránu, tlačítko PAYME, resp. platobné informácie sa na dokladoch zobrazovať nebudú.

Newsletter

Notifikačná správa o prihlásení sa do newsletteru

Po novom sa po prihlásení emailu k odberu noviniek (newslettera) automaticky na zvolený email odošle notifikačná správa. Predvolený text je možné zmeniť podľa nápovedy Can I change the default text and words on the page?

Užívatelia

Kontrola telefónneho čísla užívateľa

Aktuálne sa pri aktívnej položke "Verification tel. numbers" namiesto overenia zadania medzinárodnej predvoľby, overuje aj základná štruktúra resp. počet číslic telefónneho čísla.

Information from the help item "Verification tel. numbers"

Verification tel. numbers - pri aktívnej položke sa v poliach pre zadanie telefónneho čísla budú kontrolovať či obsahujú medzinárodnú predvoľbu, existujúcu medzinárodnú predvoľbu v správnom tvare a počet číslic telefónneho čísla (pre konkrétnu krajinu, resp. zadanú predvoľbu), prípadne je užívateľovi zobrazené oznámenie s odporúčaním zadať do čísla aj správnu medzinárodnú predvoľbu prípadne si zadané telefónne číslo skontrolovať. Jedná sa len o zobrazenie odporúčania, pričom tak zadať je možné aj nesprávny tvar telefónneho čísla.

Overenie sa vykonáva okamžite po zmene poľa, resp. okamžite po tom čo sa už nebude nachádzať kurzor v danom poli.

Administrácia

Nové možnosti vo filtroch

Úprava väčšiny filtrov v sekciách (pridanie ikoniek), pridanie nových filtrov v niektorých sekciách, pridanie nových predvolených rozsahov do filtrov dátumu.

Reverzné nastavenia vo filtroch

Niektoré možnosti filtrov môžu aktuálne obsahovať dodatočné tlačítko   (zobrazí sa po nabehnutí kurzoru myši na možnosť filtra), pričom ak možnosť filtra aktivujete prostredníctvom daného tlačítka, možnosť bude filtrovať reverzne. Napr. ak je vo filtri možnosť active a použijete reverzné nastavenie, zobrazia sa naopak inactive položky. Upozorňujeme, že nie všetky, resp. len niektoré možnosti filtrov obsahujú danú možnosť.

Tlačítko prepojenia viacerých administrácií profilu

V prípade, že máte prepojené viaceré profily, aktuálne sa zobrazuje tlačítko na prepínanie profilov v každej sekcii dole vpravo. Po prepnutí profilu sa aj naďalej budete nachádzať v sekcii, v ktorej ste boli aj v pôvodnom profile (napr. prepínanie zobrazenia objednávok jednotlivých profilov).

Rôzne zvuky notifikácií na rôzne udalosti

Pridanie možnosti nastavenia rôzneho zvuku notifikácie pre rôzne udalosti a to v sekcii Settings / Administration v položke "The notification sound". Rovnako bola pridaná funkcionalita "obnovenie zobrazenej sekcie" ak bola v sekcii zaznamenaná nová položka (resp. notifikácia), napr. ak ste v sekcii Eshop / Orders a systém zaznamená novú objednávku.

Nová sekcia s odkazmi na vlastné externé služby

V sekcii Settings / Administration bola pridaná položka "Show section service in menu".

Information from the help item "Show section service in menu"

Show section service in menu - vytvorte si odkazy na externé služby, ktoré najčastejšie využívate len vy. Odkazy sa primárne zobrazia v sekcii "SLUŽBY". Odkazy na vytvorené služby je možné následne pridať aj na úvodnú plochu administrácie v sekcií Administration / Dashboard tlačítkom  .

ExampleOdkazy na dodávateľa, sociálne siete Vašej firmy, internet banking, Google nástroje (Ads, Analytics, Drive, Search Console,...), a ďalšie...


Deaktivácia upozornenia na mazanie položiek

V sekcii Settings / Administration v záložke Advanced settings bola pridaná položka "Do not require confirmation when deleting or deactivating".

Information from the help item "Do not require confirmation when deleting or deactivating"

Do not require confirmation when deleting or deactivating - v prípade zaškrtnutia danej položky sa pri vykonávaní akcií Delete, Disable, Clear na ktorejkoľvek položke, nezobrazí okno s potvrdením danej akcie. Danú možnosť môžete využiť napríklad pri vykonávaní hromadných úprav položiek (hromadnom mazaní), pričom po dokončení odporúčame danú možnosť opätovne deaktivovať.

Nepretržité využívanie danej možnosti neodporúčame, keďže pri nechcenom zmazaní položiek, nie je možné zmazanú položku vrátiť späť.

Nápoveda pre vybrané stĺpce

V tabuľkách zobrazujúcich sa v administrácii sa aktuálne v mnohých názvoch stĺpcov nachádza tlačítko (zobrazí sa po nabehnutí kurzoru myši na názov stĺpca) pre zobrazenie nápovedy o obsahu stĺpca, prípadne nápovedy položky súvisiacej s obsahom daného stĺpca.

QR kód v neuhradených dokladoch

V sekcii Settings / Documents bol k jednotlivým neuhradeným dokladom pridaný nový stĺpec s tlačítkom pre vykonanie úhrady prostredníctvom QR kódu.

Ďalšie možnosti

Mnoho ďalších drobných vylepšení prvkov administrácie.

Comments to article  • Pavol   |     |   https://montmarket.sk   |   reply
    Dobrý deň, super práca. Ďakujeme aj za zapracovanie našich pripomienok.
  • Add comment
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm