line

Ďalšia várka noviniek, ktoré boli do systému WEXBO® postupne pridávané v priebehu niekoľkých posledných mesiacov.

Napriek tomu, že všetky nové možnosti a funkcionality dlhodobo pred nasadením testujeme a ladíme, v prípade, že by vám niektorá z noviniek nefungovala správne, prípadne by na základe vášho nastavenia negatívne ovplyvňovala inú možnosť alebo funkcionalitu, určite nám dajte vedieť prostredníctvom sekcie Podpora / Podpora, kde na podobné požiadavky naši programátori reagujú urgentne.

Subvarianty

Šablóny subvariantov

V sekcii Produkty / Subvarianty po kliknutí na tlačítko   je teraz možné vytvoriť šablóny subvariantov.

Informace z nápovědy sekce "Šablony subvariantov"

Pri väčšom množstve subvariantov si môžete vytvoriť šablóny nastavenia subvariantov, ktoré je možné na produktoch rýchlejšie a jednoduchšie nastavovať. Následne v úprave produktu po kliknutí na tlačítko  , vybraní možnosti Nastavit šablonu subvariantov sa vybraná šablóna subvariantov v produkte automaticky nastaví. Samozrejme dané nastavenie subvariantov je možné v každom produkte požadovane doupraviť.

Doklady

Nová šablóna dokladu pre tlač

Šablóna pre tlač a generovanie PDF dokladov bola zjednodušená no zároveň prepracovaná tak, aby stále obsahovala všetky možnosti, ktorých zobrazenie na doklade máte nastavené. Nová šablóna podporuje aj tlač dokladu na viac strán, ak sa na doklade nachádzajú desiatky položiek. Zároveň je možné si na doklade aktivovať generovanie informačného prúžku so základnými informáciami v prípade nutnosti úhrady.

Z dôvodu novej šablóny dokladov pre tlač aktuálne nie je možné prostredníctvom hromadnej tlače dokladov spoločne tlačiť staré aj nové doklady. Prostredníctvom hromadnej tlače dokladov je tak možné vytlačiť skupinu starých alebo naopak skupinu nových dokladov, prípadne ich vytlačiť jednotlivo. V prípade, že chcete vytlačiť aj staršie doklady s novými, je nutné najskôr staré doklady jednotlivo aktualizovať do novej šablóny.

Starý doklad (generovaný pred aktualizáciou) aktualizujete na novú šablónu pri tlači   kliknutím na tlačítko   v hornej lište.

Možnosti dokladu

V sekcii Nastavení / Fakturační údaje po kliknutí na tlačítko   v otvorenom okne v záložke Pokročilá nastavení bola pridaná položka "Možnosti v položkách" s novými možnosťami, pre detailnejšie nastavenie zobrazovaných položiek na dokladoch.

Informace z nápovědy položky "Možnosti v položkách"

Možnosti v položkách - vybrané možnosti sa budú zobrazovať v jednotlivých položkách (služba, tovar, produkt) vystavených dokladov (objednávka, proforma, faktúra, dobropis).

Z dôvodu limitovanej šírky dokladu, aktivujte len potrebné možnosti, keďže v opačnom prípade sa príliš mnoho aktívnych možností nemusí v tabuľke položiek dokladu zobrazovať korektne.
Po zmene nastavení, sa dané zmeny neprejavia v starých, už vystavených dokladoch, pričom pre ich zobrazenie je nutné všetky požadované doklady obnoviť v úprave dokladu po kliknutí na tlačítko   a následne prostredníctvom tlačítkom  )
Niektoré nesúvisiacemožnosti sa nezobrazujú na doklade "Cenová ponuka" (napr. záruka, atď.)

Pás s platobnými informáciami

Informace z nápovědy možnosti "platební informace"

platební informace - pod cenou dokladu sa zobrazí výrazný pás so základnými údajmi pre úradu (číslo účtu, variabilný symbol, dátum splatnosti a suma). Daný informačný pás sa zobrazí len v prípade, že doklad ešte nemá priradenú úhradu, resp. nie je celkom uhradený.

Upozorňujeme, že ak má objednávka nastavený spôsob platby s niektorým so špecifických typov (Hotovost, Dobírka) či prepojenú platobnú bránu, daná možnosť, resp. platobné informácie sa na dokladoch zobrazovať nebudú.

Čiarový kód čísla dokladu

Informace z nápovědy možnosti "čárový kód"

čárový kód - zobrazenie čiarového kódu čísla dokladu (objednávky, faktúry, ...) v hlavičke dokladu.

Podrobné informácie ohľadom využitia čarovných kódov pre vyhľadávanie dokladov nájdete v nápoved Čítačka čiarových kódov.

Fakturačné údaje na doklade na základe štátu v objednávke

V úprave nastaveniach dokladov v položke "Nastavení fakturačních údajů" bola pridaná možnosť na základě státu.

Informace z nápovědy možnosti "na základě státu"

na základě státu - pre novú objednávku sa nastavia fakturačné údaje, ktoré na základe nastavenia položky "Pouze v rámci státu" (v sekcii Nastavení / Fakturační údaje v úprave fakturačných údajov v záložke Pravomoci) vyhovujú zvolenej mene návštevníka (mene vytvorenej objednávky).

  • V prípade, že podmienke vyhovuje viacero fakturačných údajov, nastavia sa posledné vytvorené fakturačné údaje vyhovujúce danej podmienke.
  • V prípade, že podmienke nevyhovujú žiadne fakturačné údaje, nastavia sa predvolené fakturačné údaje nastavené v položke "Fakturační údaje".

Objednávky a faktúry

Štítky na dokladoch

V sekciách Eshop / Objednávky a Eshop / Faktury pri hromadnom výbere položiek (objednávok a faktúr) a kliknutí na tlačítko   sa v otvorenom okne zobrazí aj nová položka "Přidat štítek".

Informace z nápovědy položky "Přidat štítek"

Přidat štítek - pre identifikáciu vykonanej expedície či exportu sa všetkým vybraným objednávkam nastavia vybrané štítky.

Štítky vytvárate a upravujete v sekcií Eshop / Objednávky po kliknutí na tlačítko v pravom hornom rohu  .

Daňový režim OSS (One Stop Shop)

V sekcii Nastavení / Eshop v záložke Daně boli pridané položky "Daňový režim OSS" a "Daňový režim přenesení daňové povinnosti" pre automatizáciu nastavenia daní zahraničných faktúr.

Informace z nápovědy položky "Daňový režim OSS"

Daňový režim OSS - Režim OSS je osobitný režim jedného miesta, tzv. "One Stop Shop", kedy objednávky, ktorých tovar alebo služby sú poskytnuté zahraničným nezdaniteľným osobám, resp. subjektom bez prideleného IČ DPH (fyzické osoby nepodnikatelia alebo podnikatelia neplatci DPH) v rámci EU, by mali byť vystavené so sadzbou DPH krajiny, kde bude služba alebo tovar dodaný. Samozrejme len v prípade nutnosti registrovania sa pre daný daňový režim. Viac informácií nájdete na stránkach finančnej správy vašej krajiny.

V sekcii Uživatelé / Uživatelé je možné režim OSS pevne nastaviť vybraným registrovaným užívateľom, pre ktorých tak bude režim pevne stanovený bez ďalšej automatickej detekcie systémom.

Informace z nápovědy položky "Daňový režim přenesení daňové povinnosti"

Daňový režim přenesení daňové povinnosti - Tzv. režim "Reverse charge" (obrátené zdanenie), kedy objednávky, ktorých tovar alebo služby sú poskytnuté zahraničným podnikateľom platcom DPH s platným a overeným IČ DPH (VIES) v rámci EU, by mali byť vystavené bez DPH. Resp. povinnosť odviesť daň sa prenáša na odberateľa. Samozrejme len v prípade nutnosti registrovania sa pre daný daňový režim. Viac informácií nájdete na stránkach finančnej správy vašej krajiny.

V sekcii Uživatelé / Uživatelé je možné režim prenesenia daňovej povinnosti pevne nastaviť vybraným registrovaným užívateľom, pre ktorých tak bude režim pevne stanovený bez ďalšej automatickej detekcie systémom.

Pridanie položiek z inej objednávky

V sekcii Eshop / Objednávky pri úprave alebo pridávaní novej objednávky pribudla nová možnosť   Přidat položky z objednávky (pridať položky do objednávky z inej objednávky). Možnosť je dostupná po kliknutí v úprave objednávky na tlačítko  . Týmto spôsobom je možné napríklad zlúčiť dve objednávky do jednej, pričom druhú objednávku len deaktivujete.

Nové možnosti pri vytváraní objednávky cez administráciu

Pri pridávaní objednávky cez administráciu, sme pridali niektoré nepodporované možnosti a funkcionality, ktoré boli doteraz dostupné len v košíku na stránkach. Všetky nedostupné možnosti a funkcionality, ktoré stále nie sú dostupné v procese tvorby objednávky cez administráciu nájdete v nápovede Správa objednávek v eshope.

Reklamácie

Reklamácie pre neregistrovaných užívateľov

Proces vytvorenia reklamácie je aktuálne dostupný aj neregistrovaným užívateľom, pričom pre overenie je nutné zadať údaje z existujúcej faktúry (číslo faktúry, dátum vytvorenia a celková suma faktúry).

Spôsob dopravy

Hmotnosť balného pre dopravu

V sekcii Eshop / Doprava v úprave dopráv bola v záložke Pokročilá nastavení pridaná položka "Hmotnost balného (kg)".

Informace z nápovědy položky "Hmotnost balného (kg)"

Hmotnost balného (kg) - nastavte hmotnosť balného (krabica, fólia, výplň, paleta, ...). Nastavená hmotnosť sa v prípade výberu uvedeného spôsobu dopravy pripočíta k celkovej hmotnosti objednávky, aby tak napríklad v exporte pre expedíciu dopravcovi bola hmotnosť presnejšia. Upozorňujeme, že z dôvodu príliš veľkého množstva možností balného (rozmery, materiál, množstvo, ...), nie vždy je možné dosiahnuť, aby systém objednávke nastavil presnú hmotnosť, preto je v určitých prípadoch nutné si balík odvážiť a hmotnosť v objednávke upraviť manuálne.

Možnosti nastavenia hmotnosti balného je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Zľavy

Vernostná zľava

V sekcii Eshop / Slevy v úprave zliav v položke "Typ slevy" bola pridaná nová možnosť věrnostní sleva.

Informace z nápovědy možnosti "věrnostní sleva"

věrnostní sleva - aplikovanie percentuálnej zľavy na základe už vybavených objednávok (objednávok v stave odeslána). Zľava sa uplatňuje len pre registrovaných užívateľov s evidovanou históriou objednávok.

Možnosť vernostná zľava je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Zľavové kupóny

Zľavové kupóny len pre produkty z kategórie

V sekcii Eshop / Slevové kupóny v úprave zľavových kupónov v záložke Pravomoci bola pridaná položka "Jen produkty z kategorie".

Informace z nápovědy položky "Jen produkty z kategorie"

Jen produkty z kategorie - kupón sa uplatní len na produkty, ktoré sú v daných kategóriách zaradené, resp. majú niektorú z vybraných kategórií nastavenú ako hlavnú. Kupón sa uplatní len na produkty vybraných kategóriách ale nie už v jeho podradených alebo nadradených kategóriách. Aby sa kupón uplatnil aj na produkty v daných kategóriách, je nutné označiť aj požadované podradené či nadradené kategórie.

Produkty

Nezobrazovať produkt v konkrétnom XML feede

V sekcii Produkty / Produkty v úprave produktu v záložke Pravomoci bola rozšírená položka "Nezobrazovat v XML feedu" o možnosť nastavovania jednotlivých XML feedov.

Informace z nápovědy položky "Nezobrazovat v XML feedu"

Nezobrazovat v XML feedu - určuje, či bude daný produkt zaradený v XML feedoch.

Možnosť výberu len vybraných XML feedov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
PříkladPríklad: ak je produkt bazárový alebo má menšiu vadu, ktorá by Vám po predaji mohla znížiť hodnotenie na porovnávačoch produktov ako je napríklad Heureka.

Viac informácií o pridaní a nastavení XML feedov nájdete v nápovede Podporujete propojení s porovnávači cen? (Heuréka, Zboží, ...).

Nové možnosti v hromadnej úprave, importe a exporte

V procesoch hromadnej úpravy produktov a hromadného importu a exportu produktov boli pridané nové položky ("Nezobrazovat v XML feedu", "Recyklační poplatek", "Index dopravy", "Množstevní slevy", ...).

Po vyskladnení produktu nastaviť predvolenú dostupnosť produktu

V sekcii Nastavení / Eshop v záložke Sklad bola pridaná nová položka "Výchozí dostupnost po vyskladnění".

Informace z nápovědy položky "Výchozí dostupnost po vyskladnění"

Výchozí dostupnost po vyskladnění - vyberte možnosť, ktorá bude predvolene nastavená pri pridávaní nových produktov v položke "Dostupnost po vyskladnění". Nastavenie možnosti sa netýka hromadného importu produktov. Rovnako ak nemáte aktívnu položku "Skladová evidence" predvolenou možnosťou bude vždy skladem.

Manuálne nastavenie položky na konkrétnom produkte je možné nastaviť v sekcii Produkty / Produkty po kliknutí na tlačítko Přidat produkt v otvorenom okne v záložke Základní údaje v položke "Dostupnost po vyskladnění".

Možnosť je možné využiť len v prípade aktívnej položke "Skladová evidence".

Parametre produktu

Zobrazenie nastavených hodnôt parametrov

V sekcii bolo pridané tlačítko   pre zobrazenie všetkých nastavených hodnôt parametrov, prípadne aj zobrazenie hodnôt konkrétneho parametra. Sekcia pre hromadnú úpravu hodnôt parametrov aktuálne obsahuje aj možnosť nastavenia jazykových verzií (prekladov). Možnosť nastavenia prekladov je dostupná len cez uvedenú sekciu, teda nie priamo v úprave produktu.

Pred-vytvorené hodnoty parametrov

Zároveň bola v úprave parametrov v položke "Typ parametru"pridaná nová možnosť položky pre vytvorenie parametrov s pred-vytvorenými hodnotami, ktoré stačí v úprave produktu len vybrať. Daný pred-vytvorené hodnoty poskytujú plnohodnotný preklad do jazykových verzií, a zároveň umožňujú do budúcna implementáciu doplnkových možností priamo pre hodnoty parametrov.

Nová sekcia

Externé služby

V administrácii bola pridaná nová sekcia Doplňky / Služby so zoznamom externých služieb.

Informace z nápovědy sekce "Služby"

Služby - zoznam externých doplnkov, služieb a nástrojov na zveľadenie webu, prepojenie rôznych známych služieb, analyzovanie, podporu marketingu, zefektívnenie procesov a mnoho ďalšieho. Zoznam je priebežne aktualizovaný.

Tieto služby nie sú nijako prepojené so systémom WEXBO®. Napriek tomu, podľa ich typu a účelu použitia je možné služby manuálne vložiť na stránky prípadne tieto služby využívať separátne.

V prípade služby, ktorá vyžaduje vloženie kódu na stránky je možné využiť Externí modul a plugine Externí pluginy, viac informácií v nápovede Jak vložit vlastní kód na stránku? (iframe, html, javascript) alebo v nápovede Jak přidat doplněk (modul, plugin)? prípadne kód vložiť cez editor textu za pomoci „Zdroj“ Jak pracovat s editorem textu?

Nakoľko sa jedná o služby mimo nášho systému, pre vlastné kódy zadané napríklad v externých doplnkoch technickú podporu neposkytujeme.

Nové pluginy

Mail Komplet

Informace z nápovědy pluginu "Mail Komplet"

Plugin slúži na prepojenie niektorých možností so službou Mail Komplet. Služba Mail Komplet je emailový marketingový nástroj, hlavne na posielanie personalizovaných hromadných emailov. Na pár klikov si tak vytvoríte kampaň na opustený košík, welcome kampaň, reaktivačné oznámenie pre prípad nečinnosti zákazníkov, kategorizovanú či VIP kampaň podľa počtu objednávok alebo jednoducho podľa objednaného tovaru. Možností je nespočetné množstvo. Podrobné informácie a návod na prepojenie pluginu nájdete priamo na stránkach služby Mail Komplet prepojenie s WEXBO.

zobrazit více...

Automatické štítky objednávek

Informace z nápovědy pluginu "Automatické štítky objednávek"

Automatické štítky objednávek - - vytvorením automatických štítkov sa k objednávkam, ktoré vyhovujú nastaveným položkám automaticky priradí daný štítok (alebo viacero štítkov) v sekcií Eshop / Objednávky v stĺpci Štítky. Štítky vytvárate tlačítkom  . Automaticky priradené štítky Vám urýchlia správu Vašich objednávok. Štítok sa k objednávke priradí len ak bude objednávka vyhovovať všetkým nastaveným položkám. Položky, ktoré nenastavíte sa nebudú brať do úvahy.

LiveChat

Chatgo

V sekcii Doplňky / Pluginy / LiveChat bola do pluginu implementovaná nová platforma Chatgo.

Informace z nápovědy možnosti "Chatgo"

Chatgo - ChatGo doplnok vám uľahčí integráciu Messenger zákazníckeho chatu do vášho e-shopu a umožní vám používať jeho pokročilé funkcie. V jednoduchom grafickom editore môžete nastaviť automatické odpovede s tlačidlami a obrázkami, nastaviť oslovenie zákazníka jeho menom v piatom páde, alebo spraviť iné nastavenia chatu a automatických odpovedí pre rôzne sekcie e-shopu.

https://www.chatgo.cz/

Externí pluginy

Premenné systému pre externé pluginy

V sekcii Doplňky / Pluginy / Externí pluginy v úprave pluginov bola pridaná položka "Proměnné systému".

Informace z nápovědy položky "Proměnné systému"

Proměnné systému - možnosť vloženia do skriptu určitú premennú systému, ktorá bude nahradená konkrétnym reťazcom. Zoznam premenných nájdete v nápovede Premenné systému.

PříkladAk napríklad do skriptu chcete vložiť identifikátor typu stránky, na ktorej sa práve návštevník nachádza (menu, článok, detail produktu, ...) použijete premennú [PAGE.TYPE]. V kóde je nutné ju uviesť do úvodzoviek, keďže sa jedná o textovú hodnotu.
var type = '[PAGE.TYPE]'; if (type == 'product'){ alert('Práve sa nachádzate v produkte'); }

Prihlásenie

Registrácia/prihlásenie užívateľa cez Seznam účet

V module Přihlášení bola v položke "Zobrazovat možnosti přihlášení" pridaná nová možnosť Seznam.

Súbory

Stiahnutie adresáru vo formáte ZIP

V sekcii Soubory / Správa souborů bola pridaná možnosť na stiahnutie celých adresárov v archívnom formáte ZIP.

Obrázky

CDN pre obrázky

V sekcii Nastavení / Web v záložke Doména a URL adresy bola pridaná položka "CDN pro obrázky".

Informace z nápovědy položky "CDN pro obrázky"

CDN pro obrázky - do položky môžete zadať URL adresu pre externého poskytovateľa CDN, ktorá bude slúžiť ako prefix lokálnych URL adries obrázkov. Daná URL adresa sa nastaví pred URL adresu obrázkov zobrazujúcich sa na stránkach. Pri prvotnom načítaní obrázku si externý poskytovateľ CDN dané obrázky stiahne na svoje servery, a následne ich bude návštevníkom poskytovať formou CDN, formou servera, ktorý je najbližšie návštevníkovi, prípadne aj v optimalizovanom formáte na základe prehliadača návštevníka. Dostupné možnosti CDN poskytovateľov sa samozrejme líšia, pričom podrobné informácie nájdete práve na stránkach vybraného poskytovateľa.

Do položky zadávajte URL adresu CDN poskytovateľa v tvare začínajúcom s "https://" a bez končiaceho lomítka. Napr. "https://cdn.vasedomena.cz".

PříkladVo vybraných HTML tagoch IMG zobrazujúcich sa na stránkach, sa v atribúte "src" namiesto lokálnej URL adresy na obrázok "/files/images/image_01.jpg" podstrčí prefix zadanej CDN URL adresy "https://cdn.vasedomena.cz/files/images/image_01.jpg".

Možnosť nastavenia prefixu externého CDN poskytovateľa nie je dostupná vo všetkých sekciách, pluginoch a moduloch, či v článkoch. Rovnako sa daný prefix nastavuje len pre URL adresy, ktoré sú zadané v lokálnom, resp. relatívnom tvare (nie v absolútnom tvare) a smerujú do súborového systému profilu "/files/".

Príklady CDN poskytovateľov:

XML feed

Zobrazenie len vybraných produktov alebo produktov z kategórie

V sekcii Doplňky / Pluginy / XML feed v úprave jednotlivých XML feedov v záložke Pravomoci boli pridané položky "Zobrazit produkty pouze z kategorie" a "Zobrazit pouze výrobky".

Informace z nápovědy položky "Zobrazit produkty pouze z kategorie"

Zobrazit produkty pouze z kategorie - v prípade zadania položky sa v XML feede zobrazia len produkty, ktoré majú vybrané kategórie nastavené ako primárne/hlavné. Naďalej sa samozrejme nezobrazia neaktívne, nedostupné produkty či produkty, ktoré majú nastavené nezobrazovanie v danom XML feede.

Informace z nápovědy položky "Zobrazit pouze výrobky"

Zobrazit pouze výrobky - v prípade zadania položky sa v XML feede zobrazia len vybrané produkty. Naďalej sa samozrejme nezobrazia neaktívne, nedostupné produkty či produkty, ktoré majú nastavené nezobrazovanie v danom XML feede.

Rozšírené možnosti v XML feede

Zároveň boli v úprave jednotlivých XML feedov v záložke Pokročilá nastavení pridané položky "Přesný název produktu", "Popis produktu", "Maximální platba za klik".

Banky

QR kód a Payme tlačítko v poslednom kroku košíka

V sekcii Eshop / Banky po kliknutí na tlačítko   v úprave bankového účtu v záložke Pokročilá nastavení boli pridané položky "QR kód pro platbu" a "Payme tlačítko pro platbu".

Informace z nápovědy položky "QR kód pro platbu"

QR kód pro platbu - možnosť zobrazenia QR kódu priamo v košíku v kroku kde sa zobrazí zoznam bánk, resp. číslo účtu pre úhradu. QR kód sa tak zobrazí len v prípade, že zákazník vybral spôsob platby typu Bankovní převod. Pre zobrazenie QR kódu je nutné mať vyplnené položky "Číslo účtu ve tvaru IBAN" a "SWIFT / BIC".

Systém poskytuje tri možnosti generovania QR kódu (PAY by square, QR Platba SPAYD a European Payments Council (EPC)), pričom každá možnosť v QR kóde obsahuje inú štruktúru dát. Mobilná aplikácia bánk, ktorú má zákazník v smartfóne dokáže žiaľ častokrát spracovať len jednu zo štruktúr.

  • Pre slovenských zákazníkov platiacich v mene EUR (odosielateľ - ak použije aplikáciu slovenskej banky) v prípade slovenského čísla účtu (príjemca - teda Váš účet v EUR) je odporúčane nastaviť možnosť PAY by square.
  • Pre českých zákazníkov platiacich v mene CZK (odosielateľ - ak použije aplikáciu českej banky) v prípade českého čísla účtu (príjemca - teda Váš účet v CZK) je odporúčane nastaviť možnosť QR Platba SPAYD.
  • Pre zahraničných európskych zákazníkov platiacich v mene EUR (odosielateľ - ak použije aplikáciu zahraničnej banky v rámci EU) v prípade eurového čísla účtu (príjemca - teda Váš účet v EUR) je odporúčane nastaviť možnosť European Payments Council (EPC).

V prípade variantu ESHOP Premium sa QR kód vygeneruje a zobrazí aj v notifikačnom emaile o vytvorení objednávky, ktorý je odoslaný zákazníkovi.

Formát QR kódu pre platbu nie je kompatibilný so všetkými bankami sveta či Európy. Systém aktuálne podporuje 3 rôzne formáty generovania QR kódov pre platbu, pričom každý z nich je podporovaný v bankách iných krajín. Preto je dôležité pre každý bankový účet vybrať požadovaný formát QR kódu.

Informace z nápovědy položky "Payme tlačítko pro platbu"

Payme tlačítko pro platbu - možnosť zobrazenia tlačítka PAYME priamo v košíku v kroku kde sa zobrazí zoznam bánk, resp. číslo účtu pre úhradu. PAYME sa tak zobrazí len v prípade, že zákazník vybral spôsob platby typu Bankovní převod. Pre zobrazenie tlačítka je nutné mať vyplnené položky "Číslo účtu ve tvaru IBAN" a "SWIFT / BIC".

Tlačítko PAYME je podporované primárne slovenskými bankami v mene EUR. Neodporúčame dané tlačítko aktivovať pre iné zahraničné banky či meny.

V prípade variantu ESHOP Premium sa tlačítko PAYME vygeneruje a zobrazí aj v notifikačnom emaile o vytvorení objednávky, ktorý je odoslaný zákazníkovi.

Newsletter

Notifikačná správa o prihlásení sa do newsletteru

Po novom sa po prihlásení emailu k odberu noviniek (newslettera) automaticky na zvolený email odošle notifikačná správa. Predvolený text je možné zmeniť podľa nápovedy Mohu změnit výchozí texty a výrazy na stránce?

Užívatelia

Kontrola telefónneho čísla užívateľa

Aktuálne sa pri aktívnej položke "Ověřování tel. čísel" namiesto overenia zadania medzinárodnej predvoľby, overuje aj základná štruktúra resp. počet číslic telefónneho čísla.

Informace z nápovědy položky "Ověřování tel. čísel"

Ověřování tel. čísel - pri aktívnej položke sa v poliach pre zadanie telefónneho čísla budú kontrolovať či obsahujú medzinárodnú predvoľbu, existujúcu medzinárodnú predvoľbu v správnom tvare a počet číslic telefónneho čísla (pre konkrétnu krajinu, resp. zadanú predvoľbu), prípadne je užívateľovi zobrazené oznámenie s odporúčaním zadať do čísla aj správnu medzinárodnú predvoľbu prípadne si zadané telefónne číslo skontrolovať. Jedná sa len o zobrazenie odporúčania, pričom tak zadať je možné aj nesprávny tvar telefónneho čísla.

Overenie sa vykonáva okamžite po zmene poľa, resp. okamžite po tom čo sa už nebude nachádzať kurzor v danom poli.

Administrácia

Nové možnosti vo filtroch

Úprava väčšiny filtrov v sekciách (pridanie ikoniek), pridanie nových filtrov v niektorých sekciách, pridanie nových predvolených rozsahov do filtrov dátumu.

Reverzné nastavenia vo filtroch

Niektoré možnosti filtrov môžu aktuálne obsahovať dodatočné tlačítko   (zobrazí sa po nabehnutí kurzoru myši na možnosť filtra), pričom ak možnosť filtra aktivujete prostredníctvom daného tlačítka, možnosť bude filtrovať reverzne. Napr. ak je vo filtri možnosť aktivní a použijete reverzné nastavenie, zobrazia sa naopak neaktivní položky. Upozorňujeme, že nie všetky, resp. len niektoré možnosti filtrov obsahujú danú možnosť.

Tlačítko prepojenia viacerých administrácií profilu

V prípade, že máte prepojené viaceré profily, aktuálne sa zobrazuje tlačítko na prepínanie profilov v každej sekcii dole vpravo. Po prepnutí profilu sa aj naďalej budete nachádzať v sekcii, v ktorej ste boli aj v pôvodnom profile (napr. prepínanie zobrazenia objednávok jednotlivých profilov).

Rôzne zvuky notifikácií na rôzne udalosti

Pridanie možnosti nastavenia rôzneho zvuku notifikácie pre rôzne udalosti a to v sekcii Nastavení / Administrace v položke "Zvuk na notifikaci". Rovnako bola pridaná funkcionalita "obnovenie zobrazenej sekcie" ak bola v sekcii zaznamenaná nová položka (resp. notifikácia), napr. ak ste v sekcii Eshop / Objednávky a systém zaznamená novú objednávku.

Nová sekcia s odkazmi na vlastné externé služby

V sekcii Nastavení / Administrace bola pridaná položka "Zobrazit sekci služby v menu".

Informace z nápovědy položky "Zobrazit sekci služby v menu"

Zobrazit sekci služby v menu - vytvorte si odkazy na externé služby, ktoré najčastejšie využívate len vy. Odkazy sa primárne zobrazia v sekcii "SLUŽBY". Odkazy na vytvorené služby je možné následne pridať aj na úvodnú plochu administrácie v sekcií Administrace / Plocha tlačítkom  .

PříkladOdkazy na dodávateľa, sociálne siete Vašej firmy, internet banking, Google nástroje (Ads, Analytics, Drive, Search Console,...), a ďalšie...


Deaktivácia upozornenia na mazanie položiek

V sekcii Nastavení / Administrace v záložke Pokročilá nastavení bola pridaná položka "Nevyžadovat potvrzení při smazání nebo deaktivaci".

Informace z nápovědy položky "Nevyžadovat potvrzení při smazání nebo deaktivaci"

Nevyžadovat potvrzení při smazání nebo deaktivaci - v prípade zaškrtnutia danej položky sa pri vykonávaní akcií Vymazat, Deaktivovat, Vyprázdnit na ktorejkoľvek položke, nezobrazí okno s potvrdením danej akcie. Danú možnosť môžete využiť napríklad pri vykonávaní hromadných úprav položiek (hromadnom mazaní), pričom po dokončení odporúčame danú možnosť opätovne deaktivovať.

Nepretržité využívanie danej možnosti neodporúčame, keďže pri nechcenom zmazaní položiek, nie je možné zmazanú položku vrátiť späť.

Nápoveda pre vybrané stĺpce

V tabuľkách zobrazujúcich sa v administrácii sa aktuálne v mnohých názvoch stĺpcov nachádza tlačítko (zobrazí sa po nabehnutí kurzoru myši na názov stĺpca) pre zobrazenie nápovedy o obsahu stĺpca, prípadne nápovedy položky súvisiacej s obsahom daného stĺpca.

QR kód v neuhradených dokladoch

V sekcii Nastavení / Doklady bol k jednotlivým neuhradeným dokladom pridaný nový stĺpec s tlačítkom pre vykonanie úhrady prostredníctvom QR kódu.

Ďalšie možnosti

Mnoho ďalších drobných vylepšení prvkov administrácie.

Diskuze k článku  • Pavol   |     |   https://montmarket.sk   |   reagovat
    Dobrý deň, super práca. Ďakujeme aj za zapracovanie našich pripomienok.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme přes pracovní dny