line

Prinášame vám trošku obsiahlejší zoznam všetkých noviniek, ktoré boli v systéme WEXBO® sprístupňované postupne od poslednej minuloročnej aktualizácie. Veľké množstvo noviniek tejto aktualizácie boli do systému implementované práve na základe vašich podnetov, pričom tak veríme, že si tu veľa z vás nájdete užitočné a praktické vylepšenia.

Nový modul "Vybrané články"

Information from the help widget "Selected articles"

Selected articles - modul zobrazí náhľady vybraných článkov s odkazom na detail článku, teda články, ktoré si zvolíte, príp. na ktoré chcete návštevníkov špeciálne upozorniť. Možno ich zobraziť rôznym štýlom (rôzne nastavenie obrázku, nadpisu, textu, stránkovanie, počet článkov, ...) Zobrazujúce sa články do modulu pridávate v sekcii Articles / Articles kde v úprave požadovaného článku v záložke Advanced settings vyberiete v položke "In selected articles" požadovaný modul. Upozorňujeme, že zobrazenie náhľadu článku neobsahuje všetky možnosti a nastavenia, ktoré je možné pre článku nastaviť, ako napr. autor, tagy, pluginy.

Produkt

Úpravy v produktoch sa týkajú hlavne produktov, ktoré majú nastavené varianty.

Varianty v detaile produktu

V sekcii Settings / Eshop v záložke Detail of products v položke "Sections of the product detail" bola pridaná možnosť product variants.

Information from the help option "product variants"

product variants - v detaile produktu sa zobrazí sekcia "Varianty produktu", ktorá bude obsahovať produkty, ktoré sú s daným produktom spárované ako varianty. Zobrazí sa zoznam všetkých spárovaných produktov, bez ohľadu na nastavenie položky "Paired products (variants)".

Nový plugin Product variants

Zároveň bol pridaný nový plugin Product variants pre nastavenie zobrazenia boxov daných variantov produktu.

Information from the help plugin "Product variants"

Konfigurácia zobrazenia položiek (produktov) v sekcii varianty produktu, ktorá sa nachádza v detailu produktu.

Jednotlivé varianty produktov a ich vzájomné prepojenie nastavujete v sekcii Products / Products v úprave jednotlivých produktoch v záložke Links v položkách "Product variant" a "Pair to product (ID)".

Aby sa záložka zobrazila, je nutné v sekcii Settings / Eshop v záložke Detail of products v položke "Sections of the product detail" aktivovať možnosť product variants.

V rovnakej položke "Sections of the product detail" po kliknutí na tlačítko "Settings" je možné danej sekcii určiť, či sa bude v detaile produktu zobrazovať ako záložka alebo ako samostatná sekcia pod záložkami.

Nové možnosti zobrazenia ceny produktu

V úprave produktu v záložke Powers bola v položke "Show the price" pridaná možnosť normal (from).

Information from the help option "normal (from)"

normal (from) - cena produktu sa zobrazí normálne. Rovnako sa v zozname produktov pred samotnou cenou zobrazí výraz "od", avšak len v prípade, že je produkt variantom kde zároveň v sekcii Settings / Eshop v záložke List of products nie je aktívna položka "Paired products (variants)" alebo má produkt nastavený nejaký subvariant. Využite v prípade, že pre daný produkt využívate varianty alebo subvarianty s rôznou cenou, ktoré si zákazník navolí až pri samotnom nákupe (v detaile produktu alebo v okne).

V prípade výberu tejto možnosti je dodatočne možné nastaviť výpočet ceny subvariantov, ktorý sa zobrazí v zozname produktov a to v sekcii Settings / Eshop v záložke List of products v položke "Price calculation "from"".

Allowed times the quantity for groups

V úprave produktu v záložke Powers bola v položke "Allowed times the quantity" pridaná nová možnosť  .

Information from the help item "Allowed times the quantity for groups"

Allowed times the quantity for groups - Sekcia je určená pre možnosť nastavenia povoleného násobku množstva pre konkrétnu užívateľskú skupinu. Bežný užívateľ tak môže mať nastavený normálny násobok množstva, pričom veľkoobchodný odberateľ, ktorému ponúkate zníženú cenu produktov, bude mať povolené nakúpiť len určitý násobku množstva produktov (balenie).

Možnosť nastavenia povoleného násobku množstva pre skupiny je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Recycling fee

V úprave produktu v záložke Advanced bola pridaná nová položka "Recycling fee".

Information from the help item "Recycling fee"

Recycling fee - poplatok z ceny produktu určený na recykláciu.

Pre zobrazenie recyklačného poplatku v detaile produktu je nutné v sekcii Settings / Eshop v záložke Detail of products v položke "Structure of the product detail" aktivovať možnosť recycling fee.

Pre zobrazenie recyklačného poplatku na dokladoch je nutné v sekcii Eshop / Invoices po kliknutí n tlačítko   v záložke Advanced settings v položke "Document options" aktivovať možnosť Recycling fee.

V prípade, že ste platcom DPH, cena sa zadáva v tvare excl. VAT alebo incl. VAT na základe nastavení položky "VAT", pričom pri prepnutí položky sa cena automaticky prepočíta. Napriek vybranému tvaru sa do systému ukladá vždy len prepočítaná cena v tvare excl. VAT s 3 desatinnými miestami, preto pri zadávaní tvaru incl. VAT nemusí byť po prepočítaní a zaokrúhlení na uvedené desatinné miesta zadaná cena zhodná so zobrazovanou na stránkach.

URL odkaz a audio príloha

V úprave produktu v záložke Attachments je aktuálne možné pridať aj URL odkaz alebo zvukovú prílohu a to vo formátoch MP3 či OGG.

Information from the help tab "Attachments"

Attachments - možnosť pridania k produktu prílohu, ktorá sa bude zobrazovať na stránkach priamo v detaile produktu v jednotlivých záložkách (video, audio, odkaz, súbor), prípadne v detaile produktu po vykonaní určitej akcie (energetický štítok) alebo naopak možnosť pridania prílohy, ktorá bude súčasťou daného produktu pre neskoršie použitie v objednávke (napr. ekniha, PDF manuál, licenčný kľúč, atď.).

V prípade, že chcete nastavené URL odkazy, resp. prepojenia produktu zobrazovať napravo v panely vedľa obrázku, je nutné v sekcii Settings / Eshop v záložke Detail of products v položke "Structure of the product detail" aktivovať možnosť links in panel.

Časovač rezervácie

V sekcii Settings / Eshop v záložke Detail of products v položke "Structure of the product detail" bola pridaná nová možnosť reservation timer súvisiaca s položkou "Automatic reservation on order" (informácie sú uvedené nižšie v odseku Sklad).

Tlačítko košíka View detail

Tlačítko košíka, resp. tlačítkam "vložiť do košíka", "zvoliť variant", "zobraziť detail", zobrazovaných v zozname produktov a pri produktoch v module Selected goods bola čiastočne upravená funkčnosť v závislosti na viacerých parametroch produktu (dostupnosti, obsahujúci subvariant alebo variant, ...). Zároveň bola v sekcii Settings / Eshop v záložke List of products v položke "Structure of the product box" pridaná možnosť "show detail" button.

Information from the help option ""show detail" button"

"show detail" button - V zozname produktov sa namiesto tlačítka košíka zobrazí tlačítko s textom alebo popisom View detail pre prechod do detailu produktu. Pre využitie danej možnosti je zároveň nutné mať aktívnu možnosť cart button.

Zlúčenie komentárov produktu pre varianty

Zákaznícke komentáre k produktu sa aktuálne zobrazujú zlúčene pri všetkých produktoch prepojených prostredníctvom variantov. Napr. komentár zadaný v produkte "iPhone čierny" sa zobrazí aj v produkte "iPhone ružový".

Prehľadnosť variantov

V sekcii Products / Products sú jednotlivé varianty produktu zvýraznené. Zároveň je možné kliknúť na konkrétny variant produktu, pričom sa zobrazia všetky prepojené varianty (produkty).

Hromadná úprava variantov

V okne hromadnej úpravy produktov pribudla záložka Variants pre možnosť hromadného zlúčenia produktov do variantov.

QR kód produktu pre kamennú predajňu

V sekcii Products / Products v úprave produktu po kliknutí na tlačítko   a následne vybraní možnosti   Show QR code for purchase sa zobrazí QR kód pre tlač, ktorý je možné v kamennej predajni priložiť k tovaru pre priamy nákup v eshope.

Parametre produktu

V sekcii Products / Parameters v úprave parametrov v záložke Advanced settings bola pridaná nová položka "Classification in secondary category".

Information from the help item "Classification in secondary category"

Classification in secondary category - možnosť dodatočného zaradenia parametra aj do ďalších kategórií. Položka slúži hlavne pre prípady, že produkt zaraďujete aj do vedľajšej kategórie odkiaľ sa majú načítať dodatočné parametre, prípadne sa má parameter ako filter zobrazovať aj v ďalších kategóriách.

Pre dodatočné nastavenie parametra do ďalších kategórií však nemusia byť funkčné všetky možnosti systému ako napr. nastavenie položky "Don't show in categories", "Show in XML feed", "Show in detail", "Only available parameters".

Košík

Overenia oprávnenia

V procese vkladania produktu do košíka bolo pridané viacero overení (nedostupnosť skladu, predajnosti, zvoleného množstva, vybraného subvariantu a rezervácie), ktoré boli doteraz dostupné len v samotnom košíku. V prípade akejkoľvek aktuálnej nedostupnosti sa tak zobrazí upozornenie už pri vkladaní produktu do košíka.

Obrázok subvariantu

V prípade, že sa v košíku nachádza položka, ktorá obsahuje subvariant s nastavením zobrazenia špecifického obrázku produktu (napr. Farba trička: červené, zelené, ...), pri danej položke sa zobrazí práve daný obrázok (červené tričko, zelené tričko, ...). Zvolený obrázok sa zobrazí len v prípade, že produkt obsahuje len jednu skupinu subvariantov, ktoré majú obrázok nastavený. Daná možnosť zobrazenia špecifického obrázku produktu na základe nastavení subvariantu sa prejaví vo všetkých sekciách zobrazujúcich položky košíka.

Výdajné miesta

V druhom kroku košíka bol čiastočne zjednodušený a zmenený proces výberu a overenia výdajnych miest podporovaných prepravných služieb.

Vernostné karty

V sekcii Settings / Eshop v záložke Discounts bola pridaná položka "Enable loyalty cards".

Information from the help item "Enable loyalty cards"

Enable loyalty cards - zaškrtnutím poľa povolíte zadávanie čísla vernostných kariet k objednávkam. Možnosť na zadanie vernostnej karty sa zobrazí v 1. kroku košíka, pričom samotné číslo zadanej vernostnej karty sa zobrazí v administrácii v úprave konkrétnej objednávky. Zákazník môže zadávať len číslo v tvare EAN-13 (13 miestne číslo), kde systém overuje len to, že sa jedná o formát EAN-13.

Upozorňujeme, že overenie platnosti zadanej vernostnej karty a nastavenie prípadnej zľavy objednávky, započítania vernostných bodov, či vykonanie akéhokoľvek úkonu súvisiaceho s vernostnou kartou je na samotnom správcovi, keďže čísla vernostných kariet sa v systéme nikde nezadávajú, a tak sa ani nemôže overovať ich platnosť či účel. Možnosť slúži čisto len na evidenciu zadania vernostnej karty k objednávke.

Dodacie údaje

V prípade, že v sekcii Eshop / Delivery v na niektorej doprave máte v položke "Delivery method" nastavenú možnosť Personal collection, Electronically alebo niektorú prepravnú službu podporujúcu výdajné miesta, v 3. kroku košíku sa nezobrazí možnosť zadania "Dodacích údajov", keďže daný typ dopravy pre doručenie produktov to nevyžaduje. Rovnako sa informácia o dodacej adrese nezobrazí v 4. kroku košíku v súhrne objednávky a v notifikačnom emaile. Odporúčame skontrolovať si či na niektorej doprave kuriérom nemáte nesprávne nastavenú práve možnosť Personal collection.

Zľavové kupóny

V sekcii Eshop / Discount coupons v úprave kupónu v položke "Validity" bola pridaná nová možnosť multi-use.

Information from the help option "multi-use"

multi-use - zľavový kupón môže byť použitý viackrát na základe nastavenej hodnoty v položke "Usage limit". Pri každom využití kupónu sa nastavený počet automaticky zníži, pričom pri dosiahnutí hodnoty 0 sa kupón deaktivuje a nebude ho tak možné naďalej využiť. Zľavový kupón môžu využiť aj neregistrovaný užívatelia.

Vybraný tovar

V module Selected goods v položke "Display" boli pridané možnosti related, similarly, accessories, variants, pre možnosť zobrazenia zoznamu nastavených produktov kdekoľvek na stránke v detail produktu.

Subvarianty

URL odkaz

Aktuálne je možné odkazovať na takmer všetky kombinácie typov subvariantov detailu produktu. Podrobné informácie nájdete v nápovede How to create different variants of products? (size, color) v odstavci "URL odkaz detailu produktu s predvolenou kombináciu subvariantov".

Predvolene nevybrané

V sekcii Products / Subvariants úprave skupín subvariantov bola pri niektorých typoch (color, picture, image with text, button) pridaná nová položka "Not selected by default".

Information from the help item "Not selected by default"

Not selected by default - predvolene nebude vybraná žiadna zo zobrazovaných položiek (subvariantov), pričom zákazník si bude môcť niektorú zo zobrazovaných položiek (subvariantov) vybrať. Ak je zároveň aktívna položka "Required field" zákazníkom bude vyžadovaný výber niektorej zo zobrazovaných položiek (subvariantov). Upozorňujeme, že ak nebudete mať aktívnu položku "Required field", zákazník nemusí pre nákup produktu zvoliť uvedený subvariant (resp. skupinu subvariantov), pričom v tomto prípade sa daná skupina subvariantov ani nebude zobrazovať v objednávke.

V prípade, že budete mať aktivovanú položku "Required field", a zároveň sa bude v produkte zobrazovať len jedna jediná položka (subvariant) z tejto skupiny subvariantov, predvolene bude položka (subvariant) vybraná. Teda z dôvodu, že zákazník pri kúpe daného produktu nebude mať možnosť výberu iného subvariantu, nastavenie položky "Not selected by default" sa bude ignorovať.

Upozorňujeme, že produkt nesmie obsahovať len subvarianty, ktoré by boli nepovinné a zároveň predvolene nevybrané. Resp. aspoň jeden zo skupiny subvariantov v produkte musí byť povinný alebo ho musí zákazník vybrať.

Kombinácia farieb

V prípade skupiny subvariantov s nastaveným typom color je aktuálne možné vytvárať aj viaceré kombinácie farieb subvariantov.

Information from the help item "Item type"

Item type - možnosť nastavenia niekoľkých kombinácií farieb. Pri vybraní možnosti multicolour sa bude zobrazovať vzor palety viacerých farieb, pričom samotné farby nie je možné nastavovať.

Zobrazovaný farebný vzor nie je možné dodatočne upraviť ani prostredníctvom CSS, pričom ak Vám daný vzor nevyhovuje, je nutné pre zobrazenie kombinácií farieb využiť skupinu subvariantov, ktorá bude mať v položke "Type" nastavenú možnosť picture, pričom je zároveň nutné si vytvoriť vlastné obrázky s požadovaným farebným vzorom.

Predvolená hodnota

V prípade skupiny subvariantov s nastaveným typom number (separate) a number (linked), sa zobrazí nová položka "Default value".

Information from the help item "Default value"

Default value - hodnota, ktorá sa bude predvolene zobrazovať v danom subvariante. Hodnotu samozrejme môže zákazník požadovane zmeniť.

Pre správne fungovanie overovania, odporúčame mať danú hodnotu v súlade s nastavenými položkami "Minimal value", "Maximum value" a "Multiple values", teda hodnota by mala byť správnym násobkom, ktorý ste si nastavili a rovnako by mala byť v nastavenom rozsahu (min - max).

Skratka pre objednávku

Ďalej bola do skupiny subvariantov v záložke Advanced settings pridaná položka "Short for order".

Information from the help item "Short for order"

Short for order - využiť je možné v prípade, že v položke "Name" máte zadaný príliš dlhý názov (popis) skupiny subvariantov, pričom pri položkách objednávky chcete zobrazovať ľahko pochopiteľnú skratku danej skupiny subvariantov namiesto nastaveného názvu.

ExampleNázov skupinu subvariantov nastavenej v položke "Name" môže mať dlhší popis "Ovládanie žalúzií pomocou motora" a v položke "Short for order" bude naopak zadaný len kód daného názvu "OŽPM" alebo nejaký skrátený názov "Ovládanie".

Sklad

Nastavenia dostupnosti skladu a skladovej evidencie boli presunuté do sekcie Settings / Eshop do záložky Stock.

Automatic order status change

V sekcii Settings / Eshop v záložke Stock bola pridaná položka "Automatic order status change".

Information from the help item "Automatic order status change"

Automatic order status change - ak je aktívna položka "Stock records", pri zmene stavu objednávky na confirmed alebo kliknutí na akciu Pair sa na objednávku rezervuje všetko dostupné množstvo objednaných produktov, pričom ak má objednávka rezervované všetky objednané položky v požadovanom množstve, pri aktivovaní tejto položky sa objednávka automaticky prepne do stavu complete. Ak túto položku nebudete mať aktívnu, objednávka ostane v stave confirmed, pričom do stavu complete ju bude možné prepnúť manuálne.

Možnosť je možné využiť len v prípade aktívnej položke "Stock records".

Max. displayed quantity on stock

Do položky "Max. displayed quantity on stock" je aktuálne možné zadávať viacero skupín množstva.

Information from the help item "Max. displayed quantity on stock"

Max. displayed quantity on stock - slúži pre prípad, že od určitého množstva už nechcete zobrazovať presný počet tovaru skladom, ale len textovú informáciu, že máte skladom dostatočné množstvo (napr. "viac ako 100 ks"). Nastaviť je možné viac úrovní množstva (napr. "1000,500,100") oddelených čiarkou.

ExampleV prípade, že nastavíte položku s viacerými hodnotami napr. "1000,500,100", pri produkte, ktorého máte skladom 726 ks sa zobrazí informácia "viac ako 500 ks", teda najbližšia vzostupne vyhovujúca zadaná hodnota množstva.

Reservation of products in order

Bola pridaná položka "Reservation of products in order", ktorá bola pôvodne pevne preddefinovaná systémom.

Information from the help item "Reservation of products in order"

Reservation of products in order - v prípade, že objednávka je v jednom z vybraných stavov a zároveň obsahuje položky (produkty), ktorých objednané množstvo ešte nie je zo skladu na objednávku pevne rezervované, na stránkach, a to len v detaile produktu, v zozname položiek v košíku a v okne "Stav skladu", sa zobrazí skutočné množstvo produktu skladom, teda s odpočítaním množstva, ktoré na vytvorených objednávkach ešte nebolo rezervované. Do úvahy sa berú len objednávky vytvorené za posledných 30 dní.

V prípade, že pre niektorú objednávku v stave not confirmed alebo confirmed nechcete, aby sa odpočítavali nerezervované produkty zo skladu, je nutné danú objednávku prepnúť do iného stavu (napr. canceled).

Dané skutočné množstvo skladu sa nezobrazuje v zozname produktov a pri produktoch zobrazovaných v module Selected goods.

Možnosť je možné využiť len v prípade aktívnej položke "Stock records".

Reservation products in cart

Rovnako bola pridaná položka "Reservation products in cart" (aj s podružnými možnosťami "Active from quantity" a "Reservation time (min.)") pre možnosť rezervácie množstva produktov vložených do košíka.

Information from the help item "Reservation products in cart"

Reservation products in cart - možnosť nastavenia okamžitej časovo obmedzenej rezervácie produktov po vložení do košíka, pričom zákazníkovi sa v takomto prípade zobrazí informácia s odpočtom rezervácia. Po kliknutí na danú informáciu sa zobrazí krátka nápoveda ohľadom danej rezervácie.

Rezerváciu je možné nastaviť pre všetky alebo len pre vybrané produkty, ktoré sú skladom. Rovnako je možné v položke "Active from quantity" nastaviť množstvo, od ktorého sa produkty budú rezervovať, a nakoniec aj samotný čas rezervácie v položke "Reservation time (min.)". Bližšie informácie nájdete práve v nápovedách daných položiek.

Možnosť rezervácia produktov v košíku je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Pre správne fungovanie odporúčame mať v položke "Unavailable and out of stock products" nastavenú niektorú s možností, ktorá obsahuje "objednávanie zakázané" (show in the menu, ordering forbidden, show only details, ordering forbidden, do not show in menu, ordering forbidden), v opačnom prípade sa budú prednostne rezervovať aj novo vytvorené objednávky so stavom nastaveným v položke "Reservation of products in order". Ak by ste mali nastavenú možnosť show in the menu, ordering allowed, zákazník si môže objednať aj nedostupný tovar, pričom po vytvorení objednávky sa systém pokúsi na objednávku vždy rezervovať aktuálne dostupné množstvo skladom (bez ohľadu na rezerváciu produktov v košíku iným zákazníkom).
Možnosť je možné využiť len v prípade aktívnej položke "Stock records".
Nastavený čas rezervácie plynie pre každý produkt zvlášť. Teda ak zákazník vloží do košíka viacero produktov, ktoré majú nastavený limit rezervácie, v košíku sa zobrazí len jeden časovač a to pre produkt, ktorého rezervácia skončí ako prvá. Po uplynutí času danej rezervácie sa zobrazí časovač nasledujúceho produktu.

Jazyk

Generate URL

V sekcii Settings / Web v záložke Domain and URL addresses bola pridaná položka "Generate URL".

Information from the help item "Generate URL"

Generate URL - v prípade, že v niektorej z položiek (menu položka, článok, kategória, produkt) nemáte v záložke SEO nastavenú položku Custom URL, systém vloží do URL adresy prefix s typom položky (m - menu položka, a - článok, e - kategória, d - produkt), názov položky (upraví sa do tvaru URL) a ID položky.

ExampleNapr. pre menu položku "Kontaktujte nás" s ID 1 sa vygeneruje URL adresa "https://www.yourdomain.com/m/kontaktujte-nas-1/".

V prípade, že v niektorej z položiek (menu položka, článok, kategória, produkt) máte v záložke SEO nastavenú položku Custom URL, systém vloží do URL adresy práve nastavenú hodnotu, pričom sa URL adresa nebude generovať z názvu položky.

ExampleNapr. pre menu položku "Kontaktujte nás", v ktorej máte v položke Custom URL nastavenú hodnotu "kontakt" sa vygeneruje URL adresa "https://www.yourdomain.com/kontakt/".

Custom URL

Zároveň bolo vylepšené nastavovanie položky "Custom URL" a samotná správa URL adries, pričom je aktuálne možné vlastné URL nastavovať pre konkrétnu jazykovú verziu.

Documents

V sekcii Settings / Eshop v záložke Sections settings je aktuálne možné v okne položky "Documents" nastavovať pre niektoré vybrané položky ("Supplier", "Header", "Variable", "Variable", "Footer") preklady do viacerých jazykov.

Podmienky a informácie

V sekcii Settings / Eshop v záložke Sections settings je možné položkám "Terms and conditions", "Processing of personal data", "Return policy", "Additional information" nastaviť preklady do jazykov (text).

Welcome window

Plugin Welcome window aktuálne podporuje nastavenie prekladov do jazykov (názov a text).

Doklady

Payme

V sekcii Settings / Eshop v záložke Sections settings je v okne položky "Documents" v záložke Advanced settings v položke bola pridaná možnosť payme for payment.

Information from the help option "payme for payment"

payme for payment - zobrazenie odkazu pre vykonanie platby so štandardom PAYME. V sekcii Eshop / Banks po kliknutí vpravo hore na tlačítko   je nutné mať vytvorený bankový účet s vyplnenou položkou "Account number in IBAN". Zároveň je nutné v úprave bankového účtu v záložke Advanced settings aktivovať položku "Payme button for payment".

PAYMY odkaz pre platbu sa na doklade zobrazí len v prípade, že doklad ešte nemá evidovanú žiadnu úhradu, pričom v opačnom prípade sa PAYME odkaz pre platbu na doklade nezobrazí.

Tlačítko PAYME je podporované primárne slovenskými bankami v mene EUR. Neodporúčame dané tlačítko aktivovať pre iné zahraničné banky či meny. Podrobné informácie nájdete na stránkach PAYME.

Upozorňujeme, že ak má objednávka nastavený spôsob platby s niektorým so špecifických typov (Cash, Cash on delivery) či prepojenú platobnú bránu, daná možnosť, resp. platobné informácie sa na dokladoch zobrazovať nebudú.

Setting up billing

Rovnako bola do nastavenia dokladov pridaná položka "Setting up billing", ktorá má aktuálne viacero možností nastavenia.

Information from the help item "Setting up billing"

Setting up billing - určuje nastavenie fakturačných údajov pre nové objednávky na základe vybranej možnosti. Položku upravujte len v prípade, že máte v sekcii Settings / Invoice data vytvorených viacero fakturačných údajov, pričom je nutné v jednotlivých fakturačných údajoch správne nastaviť požadovanú položku v záložke Powers.

Platobné brány

AHOJ

Nasadenie novej platobnej brány (splátkového systému) AHOJ.

Quatro

Nasadenie novej implementácie pre platobnú bránu Quatro.

Trustpay a Trustcard

Nasadenie novej implementácie pre platobnú bránu Trustpay a Trustcard.

Iné

Aktualizácia či pridanie nových položiek a možností v niektorých platobných bránach.

Právomoci

Možnosť "Display in languages only" v záložke Powers, ktorá bola dostupná pre nastavenie zobrazenia jednotlivých produktov je aktuálne dostupná aj v úprave kategórií, článkov a menu položiek.

Možnosť "Display in currencies only" v záložke Powers, je aktuálne dostupná v úprave spôsoboch dopravy v sekcii Eshop / Delivery.

Rovnako bola v Eshop / Delivery do v úprave dopráv záložke Powers pridaná možnosť "Only for Zip".

Information from the help item "Only for Zip"

Only for Zip - určuje obmedzenie dopravy len pre zvolené PSČ (mesto, časť mesta alebo dedinu). Používa sa ak chcete niektorú z dopráv, napr. vlastný rozvoz v rámci mesta a okolia obmedziť len pre danú oblasť. Zadať je nutné všetky požadované PSČ oddelené čiarkou, pričom použiť je možné len pomlčku, alfanumerické znaky bez diakritiky a bez medzier. PSČ zadané zákazníkom sa overuje z adresy doručenia, pričom ak nie je zadané, overuje sa na základe zadaného PSČ vo fakturačných údajoch. Po nastavení obmedzenia odporúčame si overiť správnosť vytvorením testovacej objednávky alebo len prejsť do 4. kroku košíka zadaním správneho a aj nesprávneho PSČ v adrese doručenia.

Možnosť odporúčame použiť veľmi opatrne, pričom je nutné zadať všetky PSČ pre požadovanú oblasť správne (niektoré mestá majú viacero PSČ), keďže v opačnom prípade bude zákazníkovi zobrazované hlásenie o nepodporovanej doprave pre zadané PSČ.

With the item, you set certain display conditions, while it is not an additional item that must be set. Use the item setting only if you want to condition the display in some way, otherwise do not set the item. In no case do not set the item in such a way that you select all available options, as in this case setting the item loses its meaning. For the correct setting, we recommend carefully reading the help of the item.

Pluginy

Nový plugin Zboží.cz pre odosielanie dát o novej objednávke a nasadenie novej implementácie merania konverzií pre Zboží.cz a Seznam.cz.

Nový plugin Najnákup.sk pre odosielanie dát o novej objednávke.

Nový plugin Pricemania pre odosielanie dát o novej objednávke.

Aktualizácia niektorých meracích kódov v plugine Conversions measuring.

Aktualizácia možností verifikácie v plugine Domain verification.

Nový plugin DataLayer.

Information from the help plugin "DataLayer"

Plugin slúži pre možnosť zobrazenia JavaScript objektu dataLayer obsahujúceho niektoré informácie o aktuálnej stránke (produkt, menu položka, kategória, článok), obsahu košíka či informácie o prihlásenom užívateľovi, ktoré môže využiť externá služba alebo vývojár. Pre zobrazenie dataLayer objektu je nutné mať plugin aktívny. DataLayer sa zobrazí na všetkých stránkach vnorený do HTML tagu HEAD v najvyššej možnej úrovni. Obsah objektu dataLayer je možné si prezrieť preskúmaním prvku stránky, pomocou nástrojov pre vývojárov (najčastejšie klávesa F12), prípadne podrobné informácie nájdete aj v nápovede Google Tag Manager (GTM) analytics code setup.

Nový plugin Web App.

Information from the help plugin "Web App"

Plugin slúži na generovanie rôznych doplnkových informácií o stránke pre rôzne aplikácie a operačné systémy (Android, iOS, Windows 10). Hlavne sa jedná o zobrazenie loga v rôznych rozmeroch, základných farieb, názvu Vašich stránok, či už v HTML tagu HEAD alebo v špecifických súboroch "webmanifest" alebo "msapplication-config".

Administrácia

Databázy

V sekcii Settings / Databases bola pridaná možnosť exportu databázy "Výsledky formulára". Zároveň bola dodanej sekcie pridaná záložka Translations pre možnosť exportu prekladov položiek niektorých databáz. V niektorých exportoch databáz (objednávky, faktúry, produkty) boli pridané nové položky.

Filtrovanie

V sekcii Files / File management bola pridaná možnosť filtrovania  , resp. vyhľadávania a zoraďovania v súborov.

V sekciách Eshop / Invoices a Eshop / Claims bola pridaná možnosť nastavovania a filtrovania vlastných štítkov.

Vylepšené zobrazenie a nové možnosti filtra dátum. Skratky pre rýchle nastavenie: predchádzajúce obdobie, nasledujúce obdobie, zvoliť rok a mesiac.

Vylepšený filter Vyhľadať v sekcii, kde je aktuálne možné použiť viacero špeciálnych znakov pre konkretizovanie vyhľadávania. Podrobné informácie sú uvedené v panely filtra po kliknutí na tlačítko   a následne na možnosť Help.

Projekty a úlohy

V sekcii Administration / Projects v úprave úloh boli v záložke Advanced settings pridané nové položky "icon" a "Repeat".

V úpravách položiek niektorých sekcií (objednávky, faktúry, reklamácie, užívatelia, produkty) pribudlo nové tlačítko   pre vytvorenie pripomienky/úlohy, ktorá sa zobrazí na úvodnej strane administrácie alebo v sekcii Administration / Projects aj s odkazom na konkrétnu položku. Slúži napr. na pripomenutie neskoršieho doriešenia si určitej položky (objednávka, faktúra, užívateľ, ...).

Rovnako boli pridané náhľady poznámok daných úloh, po nabehnutí kurzoru myši v tabuľke na stĺpec Preview.

Popis štítkov

V zoznamoch (tabuľke) kde sa zobrazujú vlastné štítky sa aktuálne po nabehnutí kurzoru myši na štítok zobrazí aj vlastný popis štítku pre lepšie pochopenie niektorých štítkov.

Bezpečnostné hlavičky

V sekcii Settings / Web v záložke Basic data bola pridaná položka "Security headers" pre aktiváciu/deaktiváciu niektorých bezpečnostných hlavičiek. Dané nastavenie slúži skôr pre odborníkov, pričom v predvolenom stave je nastavená dostatočné bezpečnostné prvky.

Information from the help item "Security headers"

Security headers - Aktívne hlavičky sa pri každej návšteve stránok odošlú do prehliadača návštevníka, aby prehliadač striktne dodržiaval pravidlá na základe zvolených hlavičiek a zabránil tak prípadným útokom tretích strán, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť samotného návštevníka (nie stránok). Nastavenia uvedenej položky odporúčame ponechať nezmenené, resp. zásah do úpravy jednotlivých možností ponechajte na odborníkoch. Nesprávnym zapnutím alebo naopak vypnutím hlavičiek môžete zapríčiniť nesprávnu funkčnosť stránok.

Pomocné informácie

Zmena zobrazenia pomocných informácií sekcií (nápovedy, návody) a pridanie odkazov na súvisiace sekcie. Zároveň v sekcii Settings / Administration v záložke Advanced settings prostredníctvom položky "Hide all helps" je možné skryť všetky pomocné informácie sekcií.

Information from the help item "Hide all helps"

Hide all helps - pri aktívnom poli sa v sekciách administrácie nebudú zobrazovať pomocné informácie s odkazom na nápovedy, návody či súvisiace sekcie.

Iné

Aktualizácia obsahuje aj niekoľko ďalších drobných úprav prvkov v administrácii (štatistiky, tabuľky, atď.) či vylepšení existujúcich funkcionalít a možností fungujúcich priamo na stránkach (logovanie, firewall, vzhľad prvkov, radenie subvariantov, vyhľadávanie, filtrovanie, atď.).

Comments to articleContact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm