line

Prinášame vám trošku obsiahlejší zoznam všetkých noviniek, ktoré boli v systéme WEXBO® sprístupňované postupne od poslednej minuloročnej aktualizácie. Veľké množstvo noviniek tejto aktualizácie boli do systému implementované práve na základe vašich podnetov, pričom tak veríme, že si tu veľa z vás nájdete užitočné a praktické vylepšenia.

Nový modul "Vybrané články"

Informace z nápovědy modulu "Vybrané články"

Vybrané články - modul zobrazí náhľady vybraných článkov s odkazom na detail článku, teda články, ktoré si zvolíte, príp. na ktoré chcete návštevníkov špeciálne upozorniť. Možno ich zobraziť rôznym štýlom (rôzne nastavenie obrázku, nadpisu, textu, stránkovanie, počet článkov, ...) Zobrazujúce sa články do modulu pridávate v sekcii Články / Články kde v úprave požadovaného článku v záložke Pokročilá nastavení vyberiete v položke "Ve vybrané články" požadovaný modul. Upozorňujeme, že zobrazenie náhľadu článku neobsahuje všetky možnosti a nastavenia, ktoré je možné pre článku nastaviť, ako napr. autor, tagy, pluginy.

Produkt

Úpravy v produktoch sa týkajú hlavne produktov, ktoré majú nastavené varianty.

Varianty v detaile produktu

V sekcii Nastavení / Eshop v záložke Detail produktů v položke "Sekce detailu produktu" bola pridaná možnosť varianty produktu.

Informace z nápovědy možnosti "varianty produktu"

varianty produktu - v detaile produktu sa zobrazí sekcia "Varianty produktu", ktorá bude obsahovať produkty, ktoré sú s daným produktom spárované ako varianty. Zobrazí sa zoznam všetkých spárovaných produktov, bez ohľadu na nastavenie položky "Spárované produkty (varianty)".

Nový plugin Varianty produktu

Zároveň bol pridaný nový plugin Varianty produktu pre nastavenie zobrazenia boxov daných variantov produktu.

Informace z nápovědy pluginu "Varianty produktu"

Konfigurácia zobrazenia položiek (produktov) v sekcii varianty produktu, ktorá sa nachádza v detailu produktu.

Jednotlivé varianty produktov a ich vzájomné prepojenie nastavujete v sekcii Produkty / Produkty v úprave jednotlivých produktoch v záložke Propojení v položkách "Varianta produktu" a "Napárovat na produkt (ID)".

Aby sa záložka zobrazila, je nutné v sekcii Nastavení / Eshop v záložke Detail produktů v položke "Sekce detailu produktu" aktivovať možnosť varianty produktu.

V rovnakej položke "Sekce detailu produktu" po kliknutí na tlačítko "Nastavení" je možné danej sekcii určiť, či sa bude v detaile produktu zobrazovať ako záložka alebo ako samostatná sekcia pod záložkami.

Nové možnosti zobrazenia ceny produktu

V úprave produktu v záložke Pravomoci bola v položke "Zobrazení ceny" pridaná možnosť normální (od).

Informace z nápovědy možnosti "normální (od)"

normální (od) - cena produktu sa zobrazí normálne. Rovnako sa v zozname produktov pred samotnou cenou zobrazí výraz "od", avšak len v prípade, že je produkt variantom kde zároveň v sekcii Nastavení / Eshop v záložke Seznam produktů nie je aktívna položka "Spárované produkty (varianty)" alebo má produkt nastavený nejaký subvariant. Využite v prípade, že pre daný produkt využívate varianty alebo subvarianty s rôznou cenou, ktoré si zákazník navolí až pri samotnom nákupe (v detaile produktu alebo v okne).

V prípade výberu tejto možnosti je dodatočne možné nastaviť výpočet ceny subvariantov, ktorý sa zobrazí v zozname produktov a to v sekcii Nastavení / Eshop v záložke Seznam produktů v položke "Výpočet ceny "od"".

Povolený násobek množství pro skupiny

V úprave produktu v záložke Pravomoci bola v položke "Povolený násobek množství" pridaná nová možnosť  .

Informace z nápovědy položky "Povolený násobek množství pro skupiny"

Povolený násobek množství pro skupiny - Sekcia je určená pre možnosť nastavenia povoleného násobku množstva pre konkrétnu užívateľskú skupinu. Bežný užívateľ tak môže mať nastavený normálny násobok množstva, pričom veľkoobchodný odberateľ, ktorému ponúkate zníženú cenu produktov, bude mať povolené nakúpiť len určitý násobku množstva produktov (balenie).

Možnosť nastavenia povoleného násobku množstva pre skupiny je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Recyklační poplatek

V úprave produktu v záložke Pokročilé bola pridaná nová položka "Recyklační poplatek".

Informace z nápovědy položky "Recyklační poplatek"

Recyklační poplatek - poplatok z ceny produktu určený na recykláciu.

Pre zobrazenie recyklačného poplatku v detaile produktu je nutné v sekcii Nastavení / Eshop v záložke Detail produktů v položke "Struktura detailu produktů" aktivovať možnosť recyklační poplatek.

Pre zobrazenie recyklačného poplatku na dokladoch je nutné v sekcii Eshop / Faktury po kliknutí n tlačítko   v záložke Pokročilá nastavení v položke "Možnosti dokladu" aktivovať možnosť Recyklační poplatek.

V prípade, že ste platcom DPH, cena sa zadáva v tvare bez DPH alebo s DPH na základe nastavení položky "DPH", pričom pri prepnutí položky sa cena automaticky prepočíta. Napriek vybranému tvaru sa do systému ukladá vždy len prepočítaná cena v tvare bez DPH s 3 desatinnými miestami, preto pri zadávaní tvaru s DPH nemusí byť po prepočítaní a zaokrúhlení na uvedené desatinné miesta zadaná cena zhodná so zobrazovanou na stránkach.

URL odkaz a audio príloha

V úprave produktu v záložke Přílohy je aktuálne možné pridať aj URL odkaz alebo zvukovú prílohu a to vo formátoch MP3 či OGG.

Informace z nápovědy záložky "Přílohy"

Přílohy - možnosť pridania k produktu prílohu, ktorá sa bude zobrazovať na stránkach priamo v detaile produktu v jednotlivých záložkách (video, audio, odkaz, súbor), prípadne v detaile produktu po vykonaní určitej akcie (energetický štítok) alebo naopak možnosť pridania prílohy, ktorá bude súčasťou daného produktu pre neskoršie použitie v objednávke (napr. ekniha, PDF manuál, licenčný kľúč, atď.).

V prípade, že chcete nastavené URL odkazy, resp. prepojenia produktu zobrazovať napravo v panely vedľa obrázku, je nutné v sekcii Nastavení / Eshop v záložke Detail produktů v položke "Struktura detailu produktů" aktivovať možnosť propojení v panelu.

Časovač rezervácie

V sekcii Nastavení / Eshop v záložke Detail produktů v položke "Struktura detailu produktů" bola pridaná nová možnosť časovač rezervace súvisiaca s položkou "Automatická rezervace na objednávku" (informácie sú uvedené nižšie v odseku Sklad).

Tlačítko košíka Zobrazit detail

Tlačítko košíka, resp. tlačítkam "vložiť do košíka", "zvoliť variant", "zobraziť detail", zobrazovaných v zozname produktov a pri produktoch v module Vybrané zboží bola čiastočne upravená funkčnosť v závislosti na viacerých parametroch produktu (dostupnosti, obsahujúci subvariant alebo variant, ...). Zároveň bola v sekcii Nastavení / Eshop v záložke Seznam produktů v položke "Struktura boxu produktů" pridaná možnosť tlačítko "zobrazit detail".

Informace z nápovědy možnosti "tlačítko "zobrazit detail""

tlačítko "zobrazit detail" - V zozname produktov sa namiesto tlačítka košíka zobrazí tlačítko s textom alebo popisom Zobrazit detail pre prechod do detailu produktu. Pre využitie danej možnosti je zároveň nutné mať aktívnu možnosť tlačítko košíku.

Zlúčenie komentárov produktu pre varianty

Zákaznícke komentáre k produktu sa aktuálne zobrazujú zlúčene pri všetkých produktoch prepojených prostredníctvom variantov. Napr. komentár zadaný v produkte "iPhone čierny" sa zobrazí aj v produkte "iPhone ružový".

Prehľadnosť variantov

V sekcii Produkty / Produkty sú jednotlivé varianty produktu zvýraznené. Zároveň je možné kliknúť na konkrétny variant produktu, pričom sa zobrazia všetky prepojené varianty (produkty).

Hromadná úprava variantov

V okne hromadnej úpravy produktov pribudla záložka Varianty pre možnosť hromadného zlúčenia produktov do variantov.

QR kód produktu pre kamennú predajňu

V sekcii Produkty / Produkty v úprave produktu po kliknutí na tlačítko   a následne vybraní možnosti   Zobrazit QR kód pro nákup sa zobrazí QR kód pre tlač, ktorý je možné v kamennej predajni priložiť k tovaru pre priamy nákup v eshope.

Parametre produktu

V sekcii Produkty / Parametry v úprave parametrov v záložke Pokročilá nastavení bola pridaná nová položka "Zařazení do vedlejší kategorie".

Informace z nápovědy položky "Zařazení do vedlejší kategorie"

Zařazení do vedlejší kategorie - možnosť dodatočného zaradenia parametra aj do ďalších kategórií. Položka slúži hlavne pre prípady, že produkt zaraďujete aj do vedľajšej kategórie odkiaľ sa majú načítať dodatočné parametre, prípadne sa má parameter ako filter zobrazovať aj v ďalších kategóriách.

Pre dodatočné nastavenie parametra do ďalších kategórií však nemusia byť funkčné všetky možnosti systému ako napr. nastavenie položky "Nezobrazovat v kategoriích", "Zobrazit v XML feedu", "Zobrazit v detailu", "Jen dostupné parametry".

Košík

Overenia oprávnenia

V procese vkladania produktu do košíka bolo pridané viacero overení (nedostupnosť skladu, predajnosti, zvoleného množstva, vybraného subvariantu a rezervácie), ktoré boli doteraz dostupné len v samotnom košíku. V prípade akejkoľvek aktuálnej nedostupnosti sa tak zobrazí upozornenie už pri vkladaní produktu do košíka.

Obrázok subvariantu

V prípade, že sa v košíku nachádza položka, ktorá obsahuje subvariant s nastavením zobrazenia špecifického obrázku produktu (napr. Farba trička: červené, zelené, ...), pri danej položke sa zobrazí práve daný obrázok (červené tričko, zelené tričko, ...). Zvolený obrázok sa zobrazí len v prípade, že produkt obsahuje len jednu skupinu subvariantov, ktoré majú obrázok nastavený. Daná možnosť zobrazenia špecifického obrázku produktu na základe nastavení subvariantu sa prejaví vo všetkých sekciách zobrazujúcich položky košíka.

Výdajné miesta

V druhom kroku košíka bol čiastočne zjednodušený a zmenený proces výberu a overenia výdajnych miest podporovaných prepravných služieb.

Vernostné karty

V sekcii Nastavení / Eshop v záložke Slevy bola pridaná položka "Povolit věrnostní karty".

Informace z nápovědy položky "Povolit věrnostní karty"

Povolit věrnostní karty - zaškrtnutím poľa povolíte zadávanie čísla vernostných kariet k objednávkam. Možnosť na zadanie vernostnej karty sa zobrazí v 1. kroku košíka, pričom samotné číslo zadanej vernostnej karty sa zobrazí v administrácii v úprave konkrétnej objednávky. Zákazník môže zadávať len číslo v tvare EAN-13 (13 miestne číslo), kde systém overuje len to, že sa jedná o formát EAN-13.

Upozorňujeme, že overenie platnosti zadanej vernostnej karty a nastavenie prípadnej zľavy objednávky, započítania vernostných bodov, či vykonanie akéhokoľvek úkonu súvisiaceho s vernostnou kartou je na samotnom správcovi, keďže čísla vernostných kariet sa v systéme nikde nezadávajú, a tak sa ani nemôže overovať ich platnosť či účel. Možnosť slúži čisto len na evidenciu zadania vernostnej karty k objednávke.

Dodacie údaje

V prípade, že v sekcii Eshop / Doprava v na niektorej doprave máte v položke "Typ dopravy" nastavenú možnosť Osobní odběr, Elektronicky alebo niektorú prepravnú službu podporujúcu výdajné miesta, v 3. kroku košíku sa nezobrazí možnosť zadania "Dodacích údajov", keďže daný typ dopravy pre doručenie produktov to nevyžaduje. Rovnako sa informácia o dodacej adrese nezobrazí v 4. kroku košíku v súhrne objednávky a v notifikačnom emaile. Odporúčame skontrolovať si či na niektorej doprave kuriérom nemáte nesprávne nastavenú práve možnosť Osobní odběr.

Zľavové kupóny

V sekcii Eshop / Slevové kupóny v úprave kupónu v položke "Platnost" bola pridaná nová možnosť vícerázový.

Informace z nápovědy možnosti "vícerázový"

vícerázový - zľavový kupón môže byť použitý viackrát na základe nastavenej hodnoty v položke "Limit použití". Pri každom využití kupónu sa nastavený počet automaticky zníži, pričom pri dosiahnutí hodnoty 0 sa kupón deaktivuje a nebude ho tak možné naďalej využiť. Zľavový kupón môžu využiť aj neregistrovaný užívatelia.

Vybraný tovar

V module Vybrané zboží v položke "Zobrazení" boli pridané možnosti související, podobné, příslušenství, varianty, pre možnosť zobrazenia zoznamu nastavených produktov kdekoľvek na stránke v detail produktu.

Subvarianty

URL odkaz

Aktuálne je možné odkazovať na takmer všetky kombinácie typov subvariantov detailu produktu. Podrobné informácie nájdete v nápovede Jak vytvořit různé varianty produktů? (velikost, barva) v odstavci "URL odkaz detailu produktu s predvolenou kombináciu subvariantov".

Predvolene nevybrané

V sekcii Produkty / Subvarianty úprave skupín subvariantov bola pri niektorých typoch (barva, obrázek, obrázek s textem, tlačítko) pridaná nová položka "Výchozí nevybráno".

Informace z nápovědy položky "Výchozí nevybráno"

Výchozí nevybráno - predvolene nebude vybraná žiadna zo zobrazovaných položiek (subvariantov), pričom zákazník si bude môcť niektorú zo zobrazovaných položiek (subvariantov) vybrať. Ak je zároveň aktívna položka "Povinné pole" zákazníkom bude vyžadovaný výber niektorej zo zobrazovaných položiek (subvariantov). Upozorňujeme, že ak nebudete mať aktívnu položku "Povinné pole", zákazník nemusí pre nákup produktu zvoliť uvedený subvariant (resp. skupinu subvariantov), pričom v tomto prípade sa daná skupina subvariantov ani nebude zobrazovať v objednávke.

V prípade, že budete mať aktivovanú položku "Povinné pole", a zároveň sa bude v produkte zobrazovať len jedna jediná položka (subvariant) z tejto skupiny subvariantov, predvolene bude položka (subvariant) vybraná. Teda z dôvodu, že zákazník pri kúpe daného produktu nebude mať možnosť výberu iného subvariantu, nastavenie položky "Výchozí nevybráno" sa bude ignorovať.

Upozorňujeme, že produkt nesmie obsahovať len subvarianty, ktoré by boli nepovinné a zároveň predvolene nevybrané. Resp. aspoň jeden zo skupiny subvariantov v produkte musí byť povinný alebo ho musí zákazník vybrať.

Kombinácia farieb

V prípade skupiny subvariantov s nastaveným typom barva je aktuálne možné vytvárať aj viaceré kombinácie farieb subvariantov.

Informace z nápovědy položky "Typ položky"

Typ položky - možnosť nastavenia niekoľkých kombinácií farieb. Pri vybraní možnosti vícebarevná sa bude zobrazovať vzor palety viacerých farieb, pričom samotné farby nie je možné nastavovať.

Zobrazovaný farebný vzor nie je možné dodatočne upraviť ani prostredníctvom CSS, pričom ak Vám daný vzor nevyhovuje, je nutné pre zobrazenie kombinácií farieb využiť skupinu subvariantov, ktorá bude mať v položke "Typ" nastavenú možnosť obrázek, pričom je zároveň nutné si vytvoriť vlastné obrázky s požadovaným farebným vzorom.

Predvolená hodnota

V prípade skupiny subvariantov s nastaveným typom číslo (samostatné) a číslo (propojené), sa zobrazí nová položka "Výchozí hodnota".

Informace z nápovědy položky "Výchozí hodnota"

Výchozí hodnota - hodnota, ktorá sa bude predvolene zobrazovať v danom subvariante. Hodnotu samozrejme môže zákazník požadovane zmeniť.

Pre správne fungovanie overovania, odporúčame mať danú hodnotu v súlade s nastavenými položkami "Minimální hodnota", "Maximální hodnota" a "Násobek hodnoty", teda hodnota by mala byť správnym násobkom, ktorý ste si nastavili a rovnako by mala byť v nastavenom rozsahu (min - max).

Skratka pre objednávku

Ďalej bola do skupiny subvariantov v záložke Pokročilá nastavení pridaná položka "Zkratka pro objednávku".

Informace z nápovědy položky "Zkratka pro objednávku"

Zkratka pro objednávku - využiť je možné v prípade, že v položke "Název" máte zadaný príliš dlhý názov (popis) skupiny subvariantov, pričom pri položkách objednávky chcete zobrazovať ľahko pochopiteľnú skratku danej skupiny subvariantov namiesto nastaveného názvu.

PříkladNázov skupinu subvariantov nastavenej v položke "Název" môže mať dlhší popis "Ovládanie žalúzií pomocou motora" a v položke "Zkratka pro objednávku" bude naopak zadaný len kód daného názvu "OŽPM" alebo nejaký skrátený názov "Ovládanie".

Sklad

Nastavenia dostupnosti skladu a skladovej evidencie boli presunuté do sekcie Nastavení / Eshop do záložky Sklad.

Automatická změna stavů objednávky

V sekcii Nastavení / Eshop v záložke Sklad bola pridaná položka "Automatická změna stavů objednávky".

Informace z nápovědy položky "Automatická změna stavů objednávky"

Automatická změna stavů objednávky - ak je aktívna položka "Skladová evidence", pri zmene stavu objednávky na potvrzena alebo kliknutí na akciu Napárovat sa na objednávku rezervuje všetko dostupné množstvo objednaných produktov, pričom ak má objednávka rezervované všetky objednané položky v požadovanom množstve, pri aktivovaní tejto položky sa objednávka automaticky prepne do stavu kompletní. Ak túto položku nebudete mať aktívnu, objednávka ostane v stave potvrzena, pričom do stavu kompletní ju bude možné prepnúť manuálne.

Možnosť je možné využiť len v prípade aktívnej položke "Skladová evidence".

Max. zobrazované množství skladem

Do položky "Max. zobrazované množství skladem" je aktuálne možné zadávať viacero skupín množstva.

Informace z nápovědy položky "Max. zobrazované množství skladem"

Max. zobrazované množství skladem - slúži pre prípad, že od určitého množstva už nechcete zobrazovať presný počet tovaru skladom, ale len textovú informáciu, že máte skladom dostatočné množstvo (napr. "viac ako 100 ks"). Nastaviť je možné viac úrovní množstva (napr. "1000,500,100") oddelených čiarkou.

PříkladV prípade, že nastavíte položku s viacerými hodnotami napr. "1000,500,100", pri produkte, ktorého máte skladom 726 ks sa zobrazí informácia "viac ako 500 ks", teda najbližšia vzostupne vyhovujúca zadaná hodnota množstva.

Rezervace produktů v objednávce

Bola pridaná položka "Rezervace produktů v objednávce", ktorá bola pôvodne pevne preddefinovaná systémom.

Informace z nápovědy položky "Rezervace produktů v objednávce"

Rezervace produktů v objednávce - v prípade, že objednávka je v jednom z vybraných stavov a zároveň obsahuje položky (produkty), ktorých objednané množstvo ešte nie je zo skladu na objednávku pevne rezervované, na stránkach, a to len v detaile produktu, v zozname položiek v košíku a v okne "Stav skladu", sa zobrazí skutočné množstvo produktu skladom, teda s odpočítaním množstva, ktoré na vytvorených objednávkach ešte nebolo rezervované. Do úvahy sa berú len objednávky vytvorené za posledných 30 dní.

V prípade, že pre niektorú objednávku v stave nepotvrzená alebo potvrzena nechcete, aby sa odpočítavali nerezervované produkty zo skladu, je nutné danú objednávku prepnúť do iného stavu (napr. zrušena).

Dané skutočné množstvo skladu sa nezobrazuje v zozname produktov a pri produktoch zobrazovaných v module Vybrané zboží.

Možnosť je možné využiť len v prípade aktívnej položke "Skladová evidence".

Rezervace produktů v košíku

Rovnako bola pridaná položka "Rezervace produktů v košíku" (aj s podružnými možnosťami "Aktivní od množství" a "Čas rezervace (min.)") pre možnosť rezervácie množstva produktov vložených do košíka.

Informace z nápovědy položky "Rezervace produktů v košíku"

Rezervace produktů v košíku - možnosť nastavenia okamžitej časovo obmedzenej rezervácie produktov po vložení do košíka, pričom zákazníkovi sa v takomto prípade zobrazí informácia s odpočtom rezervácia. Po kliknutí na danú informáciu sa zobrazí krátka nápoveda ohľadom danej rezervácie.

Rezerváciu je možné nastaviť pre všetky alebo len pre vybrané produkty, ktoré sú skladom. Rovnako je možné v položke "Aktivní od množství" nastaviť množstvo, od ktorého sa produkty budú rezervovať, a nakoniec aj samotný čas rezervácie v položke "Čas rezervace (min.)". Bližšie informácie nájdete práve v nápovedách daných položiek.

Možnosť rezervácia produktov v košíku je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Pre správne fungovanie odporúčame mať v položke "Nedostupné a vyprodané produkty" nastavenú niektorú s možností, ktorá obsahuje "objednávanie zakázané" (zobrazovat v nabídce, objednání zakázáno, zobrazovat jen detail, objednávání zakázáno, nezobrazovat v nabídce, objednání zakázáno), v opačnom prípade sa budú prednostne rezervovať aj novo vytvorené objednávky so stavom nastaveným v položke "Rezervace produktů v objednávce". Ak by ste mali nastavenú možnosť zobrazovat v nabídce, objednání povoleno, zákazník si môže objednať aj nedostupný tovar, pričom po vytvorení objednávky sa systém pokúsi na objednávku vždy rezervovať aktuálne dostupné množstvo skladom (bez ohľadu na rezerváciu produktov v košíku iným zákazníkom).
Možnosť je možné využiť len v prípade aktívnej položke "Skladová evidence".
Nastavený čas rezervácie plynie pre každý produkt zvlášť. Teda ak zákazník vloží do košíka viacero produktov, ktoré majú nastavený limit rezervácie, v košíku sa zobrazí len jeden časovač a to pre produkt, ktorého rezervácia skončí ako prvá. Po uplynutí času danej rezervácie sa zobrazí časovač nasledujúceho produktu.

Jazyk

Generování URL

V sekcii Nastavení / Web v záložke Doména a URL adresy bola pridaná položka "Generování URL".

Informace z nápovědy položky "Generování URL"

Generování URL - v prípade, že v niektorej z položiek (menu položka, článok, kategória, produkt) nemáte v záložke SEO nastavenú položku Vlastní URL adresa, systém vloží do URL adresy prefix s typom položky (m - menu položka, a - článok, e - kategória, d - produkt), názov položky (upraví sa do tvaru URL) a ID položky.

PříkladNapr. pre menu položku "Kontaktujte nás" s ID 1 sa vygeneruje URL adresa "https://www.vasedomena.cz/m/kontaktujte-nas-1/".

V prípade, že v niektorej z položiek (menu položka, článok, kategória, produkt) máte v záložke SEO nastavenú položku Vlastní URL adresa, systém vloží do URL adresy práve nastavenú hodnotu, pričom sa URL adresa nebude generovať z názvu položky.

PříkladNapr. pre menu položku "Kontaktujte nás", v ktorej máte v položke Vlastní URL adresa nastavenú hodnotu "kontakt" sa vygeneruje URL adresa "https://www.vasedomena.cz/kontakt/".

Vlastní URL adresa

Zároveň bolo vylepšené nastavovanie položky "Vlastní URL adresa" a samotná správa URL adries, pričom je aktuálne možné vlastné URL nastavovať pre konkrétnu jazykovú verziu.

Doklady

V sekcii Nastavení / Eshop v záložke Nastavení sekcí je aktuálne možné v okne položky "Doklady" nastavovať pre niektoré vybrané položky ("Dodavatel", "Hlavička", "Variabilní", "Variabilní", "Patička") preklady do viacerých jazykov.

Podmienky a informácie

V sekcii Nastavení / Eshop v záložke Nastavení sekcí je možné položkám "Všeobecné obchodní podmínky", "Zpracování osobních údajů", "Reklamační řád", "Doplňkové informace" nastaviť preklady do jazykov (text).

Uvítací okno

Plugin Uvítací okno aktuálne podporuje nastavenie prekladov do jazykov (názov a text).

Doklady

Payme

V sekcii Nastavení / Eshop v záložke Nastavení sekcí je v okne položky "Doklady" v záložke Pokročilá nastavení v položke bola pridaná možnosť payme pro platbu.

Informace z nápovědy možnosti "payme pro platbu"

payme pro platbu - zobrazenie odkazu pre vykonanie platby so štandardom PAYME. V sekcii Eshop / Banky po kliknutí vpravo hore na tlačítko   je nutné mať vytvorený bankový účet s vyplnenou položkou "Číslo účtu ve tvaru IBAN". Zároveň je nutné v úprave bankového účtu v záložke Pokročilá nastavení aktivovať položku "Payme tlačítko pro platbu".

PAYMY odkaz pre platbu sa na doklade zobrazí len v prípade, že doklad ešte nemá evidovanú žiadnu úhradu, pričom v opačnom prípade sa PAYME odkaz pre platbu na doklade nezobrazí.

Tlačítko PAYME je podporované primárne slovenskými bankami v mene EUR. Neodporúčame dané tlačítko aktivovať pre iné zahraničné banky či meny. Podrobné informácie nájdete na stránkach PAYME.

Upozorňujeme, že ak má objednávka nastavený spôsob platby s niektorým so špecifických typov (Hotovost, Dobírka) či prepojenú platobnú bránu, daná možnosť, resp. platobné informácie sa na dokladoch zobrazovať nebudú.

Nastavení fakturačních údajů

Rovnako bola do nastavenia dokladov pridaná položka "Nastavení fakturačních údajů", ktorá má aktuálne viacero možností nastavenia.

Informace z nápovědy položky "Nastavení fakturačních údajů"

Nastavení fakturačních údajů - určuje nastavenie fakturačných údajov pre nové objednávky na základe vybranej možnosti. Položku upravujte len v prípade, že máte v sekcii Nastavení / Fakturační údaje vytvorených viacero fakturačných údajov, pričom je nutné v jednotlivých fakturačných údajoch správne nastaviť požadovanú položku v záložke Pravomoci.

Platobné brány

AHOJ

Nasadenie novej platobnej brány (splátkového systému) AHOJ.

Quatro

Nasadenie novej implementácie pre platobnú bránu Quatro.

Trustpay a Trustcard

Nasadenie novej implementácie pre platobnú bránu Trustpay a Trustcard.

Iné

Aktualizácia či pridanie nových položiek a možností v niektorých platobných bránach.

Právomoci

Možnosť "Zobrazit pouze v jazycích" v záložke Pravomoci, ktorá bola dostupná pre nastavenie zobrazenia jednotlivých produktov je aktuálne dostupná aj v úprave kategórií, článkov a menu položiek.

Možnosť "Zobrazit pouze v měnách" v záložke Pravomoci, je aktuálne dostupná v úprave spôsoboch dopravy v sekcii Eshop / Doprava.

Rovnako bola v Eshop / Doprava do v úprave dopráv záložke Pravomoci pridaná možnosť "Pouze pro PSČ".

Informace z nápovědy položky "Pouze pro PSČ"

Pouze pro PSČ - určuje obmedzenie dopravy len pre zvolené PSČ (mesto, časť mesta alebo dedinu). Používa sa ak chcete niektorú z dopráv, napr. vlastný rozvoz v rámci mesta a okolia obmedziť len pre danú oblasť. Zadať je nutné všetky požadované PSČ oddelené čiarkou, pričom použiť je možné len pomlčku, alfanumerické znaky bez diakritiky a bez medzier. PSČ zadané zákazníkom sa overuje z adresy doručenia, pričom ak nie je zadané, overuje sa na základe zadaného PSČ vo fakturačných údajoch. Po nastavení obmedzenia odporúčame si overiť správnosť vytvorením testovacej objednávky alebo len prejsť do 4. kroku košíka zadaním správneho a aj nesprávneho PSČ v adrese doručenia.

Možnosť odporúčame použiť veľmi opatrne, pričom je nutné zadať všetky PSČ pre požadovanú oblasť správne (niektoré mestá majú viacero PSČ), keďže v opačnom prípade bude zákazníkovi zobrazované hlásenie o nepodporovanej doprave pre zadané PSČ.

Položkou nastavujete určité podmínky zobrazení, přičemž se tak nejedná o doplňkovou položku, kterou je nutno nutně nastavit. Nastavení položky využijte jen v případě, že chcete nějakým způsobem podmínit zobrazení, v opačném případě položku nenastavujte. V žádném případě položku nenastavujte způsobem, že vyberete všechny dostupné možnosti, jelikož v tomto případě ztrácí nastavení položky smysl. Pro správné nastavení si doporučujeme pečlivě přečíst nápovědu položky.

Pluginy

Nový plugin Zboží.cz pre odosielanie dát o novej objednávke a nasadenie novej implementácie merania konverzií pre Zboží.cz a Seznam.cz.

Nový plugin Najnákup.sk pre odosielanie dát o novej objednávke.

Nový plugin Pricemania pre odosielanie dát o novej objednávke.

Aktualizácia niektorých meracích kódov v plugine Měření konverzí.

Aktualizácia možností verifikácie v plugine Verifikace domény.

Nový plugin DataLayer.

Informace z nápovědy pluginu "DataLayer"

Plugin slúži pre možnosť zobrazenia JavaScript objektu dataLayer obsahujúceho niektoré informácie o aktuálnej stránke (produkt, menu položka, kategória, článok), obsahu košíka či informácie o prihlásenom užívateľovi, ktoré môže využiť externá služba alebo vývojár. Pre zobrazenie dataLayer objektu je nutné mať plugin aktívny. DataLayer sa zobrazí na všetkých stránkach vnorený do HTML tagu HEAD v najvyššej možnej úrovni. Obsah objektu dataLayer je možné si prezrieť preskúmaním prvku stránky, pomocou nástrojov pre vývojárov (najčastejšie klávesa F12), prípadne podrobné informácie nájdete aj v nápovede Nastavení analytických kódů přes Google Tag Manager (GTM).

Nový plugin Webová aplikace.

Informace z nápovědy pluginu "Webová aplikace"

Plugin slúži na generovanie rôznych doplnkových informácií o stránke pre rôzne aplikácie a operačné systémy (Android, iOS, Windows 10). Hlavne sa jedná o zobrazenie loga v rôznych rozmeroch, základných farieb, názvu Vašich stránok, či už v HTML tagu HEAD alebo v špecifických súboroch "webmanifest" alebo "msapplication-config".

Administrácia

Databázy

V sekcii Nastavení / Databáze bola pridaná možnosť exportu databázy "Výsledky formulára". Zároveň bola dodanej sekcie pridaná záložka Překlady pre možnosť exportu prekladov položiek niektorých databáz. V niektorých exportoch databáz (objednávky, faktúry, produkty) boli pridané nové položky.

Filtrovanie

V sekcii Soubory / Správa souborů bola pridaná možnosť filtrovania  , resp. vyhľadávania a zoraďovania v súborov.

V sekciách Eshop / Faktury a Eshop / Reklamace bola pridaná možnosť nastavovania a filtrovania vlastných štítkov.

Vylepšené zobrazenie a nové možnosti filtra dátum. Skratky pre rýchle nastavenie: predchádzajúce obdobie, nasledujúce obdobie, zvoliť rok a mesiac.

Vylepšený filter Vyhľadať v sekcii, kde je aktuálne možné použiť viacero špeciálnych znakov pre konkretizovanie vyhľadávania. Podrobné informácie sú uvedené v panely filtra po kliknutí na tlačítko   a následne na možnosť Nápověda.

Projekty a úlohy

V sekcii Administrace / Projekty v úprave úloh boli v záložke Pokročilá nastavení pridané nové položky "ikona" a "Opakovat".

V úpravách položiek niektorých sekcií (objednávky, faktúry, reklamácie, užívatelia, produkty) pribudlo nové tlačítko   pre vytvorenie pripomienky/úlohy, ktorá sa zobrazí na úvodnej strane administrácie alebo v sekcii Administrace / Projekty aj s odkazom na konkrétnu položku. Slúži napr. na pripomenutie neskoršieho doriešenia si určitej položky (objednávka, faktúra, užívateľ, ...).

Rovnako boli pridané náhľady poznámok daných úloh, po nabehnutí kurzoru myši v tabuľke na stĺpec Náhled.

Popis štítkov

V zoznamoch (tabuľke) kde sa zobrazujú vlastné štítky sa aktuálne po nabehnutí kurzoru myši na štítok zobrazí aj vlastný popis štítku pre lepšie pochopenie niektorých štítkov.

Bezpečnostné hlavičky

V sekcii Nastavení / Web v záložke Základní údaje bola pridaná položka "Bezpečnostní hlavičky" pre aktiváciu/deaktiváciu niektorých bezpečnostných hlavičiek. Dané nastavenie slúži skôr pre odborníkov, pričom v predvolenom stave je nastavená dostatočné bezpečnostné prvky.

Informace z nápovědy položky "Bezpečnostní hlavičky"

Bezpečnostní hlavičky - Aktívne hlavičky sa pri každej návšteve stránok odošlú do prehliadača návštevníka, aby prehliadač striktne dodržiaval pravidlá na základe zvolených hlavičiek a zabránil tak prípadným útokom tretích strán, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť samotného návštevníka (nie stránok). Nastavenia uvedenej položky odporúčame ponechať nezmenené, resp. zásah do úpravy jednotlivých možností ponechajte na odborníkoch. Nesprávnym zapnutím alebo naopak vypnutím hlavičiek môžete zapríčiniť nesprávnu funkčnosť stránok.

Pomocné informácie

Zmena zobrazenia pomocných informácií sekcií (nápovedy, návody) a pridanie odkazov na súvisiace sekcie. Zároveň v sekcii Nastavení / Administrace v záložke Pokročilá nastavení prostredníctvom položky "Skrýt všechny nápovědy" je možné skryť všetky pomocné informácie sekcií.

Informace z nápovědy položky "Skrýt všechny nápovědy"

Skrýt všechny nápovědy - pri aktívnom poli sa v sekciách administrácie nebudú zobrazovať pomocné informácie s odkazom na nápovedy, návody či súvisiace sekcie.

Iné

Aktualizácia obsahuje aj niekoľko ďalších drobných úprav prvkov v administrácii (štatistiky, tabuľky, atď.) či vylepšení existujúcich funkcionalít a možností fungujúcich priamo na stránkach (logovanie, firewall, vzhľad prvkov, radenie subvariantov, vyhľadávanie, filtrovanie, atď.).

Diskuze k článkuKontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00