line

Nová sekcia "Cenové hladiny"

Novú sekcia administrácie v Products / Price levels pomôže pri rôznom špecifickom nastavení cenových hladín jednotlivých produktov. Upozorňujeme, že možnosti sekcie budú doladené na základe odozvy užívateľov, pričom by do budúcna mali pribudnúť aj nové možnosti nastavenia podmienok.

Information from the help section "Price levels"

Možnosť nastavenia rôznych cenových hladín produktu na základe podmienok. Pred-vytvorené cenové hladiny nastavujete v sekcii Products / Products v úprave požadovaných produktov v záložke Links v položke "Price levels" alebo prostredníctvom hromadných úprav produktov. Na produkte je možné nastaviť viacero cenových hladín, pričom ak cenová hladina nemá aktívnu položku "Cumulated", aplikuje sa len prvá cenová hladina, ktorá vyhovuje nastaveným podmienkam. Pozíciu cenových hladín môžete ľubovolne meniť po nabehnutí myšou na ľavý stĺpec a následne danú položku chytiť a presunúť na požadovanú pozíciu.

Zľavy nastavené pomocou cenových hladín nie sú na eshope propagované, teda pri produkte sa nezobrazí percentuálna ani čiastková informácia o zľavnení produktu. Rovnako sa pri produkte nezobrazia informácie ako danú cenovú hladinu dosiahnuť. Je to z dôvodu, že cenové hladiny obsahujú veľké množstvo právomocí, pre ktorých kombinácie nie je možné vytvoriť propagačné informácie, rovnako je možné zľavu uplatniť v rôznych stupňoch výpočtu ceny produktu.
Možnosť tvorby cenových hladín pre produkt je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Subvarianty

V úprave skupinách subvariantov je aktuálne možné v položke "Type of surcharge" nastaviť percentuálne hodnoty príplatkov subvariantov.

Pridaná možnosť nastavenia predvolenej hodnoty príplatkov subvariantov a ďalšie drobné vylepšenia nastavenia subvariantov.

V úprave produktu bolo zjednodušené nastavenie obrázkov subvariantov zobrazením a výberom konkrétnych obrázkov produktu.

Parametre produktu

Možnosť zobrazenia len dostupných parametrov vo filtri. Nastavujete v sekcii Products / Parameters v úprave parametrov v záložke Filter položka "Only available parameters", pričom daná možnosť je dostupná len pre variant ESHOP Premium. Rovnako v úprave parametrov v záložke Powers pribudla položka "Don't show in categories", pre obmedzenie zobrazenia parametrov v požadovaných pod-kategóriách.

Doprava

V úprave dopráv v záložke Powers bola pridaná položka "For orders with index" ako ďalšia možnosť nastavenia podmienok dopráv.

Information from the help item "For orders with index"

For orders with index - určuje rozpätie indexu dopravy objednávky, pre ktorú bude možné daný spôsob dopravy uplatniť. Index funguje na rovnakom princípe ako obmedzenia pre hmotnosť objednávky, teda pre porovnanie nastavených limitov sa berie do úvahy celkový súčet nastavených hodnôt indexu v objednaných produktoch. Ak bude políčko from prázdne, spôsob dopravy bude možné uplatniť pre objednávky od indexu 0. Ak bude prázdne políčko to, spôsob dopravy bude možné uplatniť pre objednávky do neobmedzeného indexu. Limity je možné kombinovať s inými limitmi.

ExampleNapríklad pri nastavenom limite na položke od 5 do 10, je vyhovujúca položka ak obsah košíka má limit (index dopravy) ROVNÝ alebo VÄČŠÍ ako 5 a zároveň MENŠÍ ako 10.

V prípade, že budete mať aktívne (zaškrtnuté) pole "Reverzné nastavenie", spôsob dopravy sa zobrazí ak bude vyhovovať podmienkam mimo zadaného rozsahu. Danú možnosť odporúčame využiť len v nevyhnutných prípadoch.

Tzv. index dopravy nastavujete v sekcii Products / Products v úprave produktu v záložke Advanced v položke "Transport index" kde sú v nápovede položky uvedené bližšie informácie.

V prípade využitia obmedzenia odporúčame vytvoriť všetky možné kombinácie, pretože ak objednávka nebude vyhovovať žiadnej zo zadaných dopráv (kombinácií), doprava sa v objednávke nezobrazí.

With the item, you set certain display conditions, while it is not an additional item that must be set. Use the item setting only if you want to condition the display in some way, otherwise do not set the item. In no case do not set the item in such a way that you select all available options, as in this case setting the item loses its meaning. For the correct setting, we recommend carefully reading the help of the item.

Zároveň je aktuálne možné vybraným podmienkam (položkám) aktivovať tzv. "Reverzné nastavenie", kedy sa spôsoby dopráv v nastavených rozsahoch naopak nezobrazia, resp. sa spôsoby dopráv zobrazia v prípade vyhovujúcich hodnôt obsahu košíka, ktoré sú mimo nastavených rozsahov.

Po prihlásení sa na stránky ako užívateľ, ktorý je zaradený v skupine Administrátor alebo Supervisor sa v 2. kroku košíka zobrazia okrem povolených spôsobov dopráv aj nepovolené spôsoby dopráv, ktoré z dôvodu nastavenia právomocí nespĺňajú niektoré požiadavky pre zobrazenie. Zároveň sa zobrazia aj podrobné informácie, ktoré nastavené požiadavky neboli splnené. Veríme, že Vám dané informácie pomôžu lepšie nastaviť podmienky, za ktorých chcete dopravy zobrazovať.

Prepravné služby

Možnosť vytvorenia a zobrazenia vlastných výdajných miest pre osobný odber priamo v plugine Shipping services. Dostupné len pre variant ESHOP Premium.

Platobné brány

V sekcii Add-ons / Plugins / Payment gateways bola pridaná nová platobná brána "Pays", ktorá poskytuje rýchle spustenie.

Objednávky

Drobné vylepšenia vo fungovania správy objednávok v administrácii (obmedzenia pri rezervácii položiek, opakovaná úprava dopravy a platby, viac okien objednávok, ...).

Natívne zobrazenie malého náhľadového obrázku produktu pri položkách objednávky.

Pridaná podpora načítania všetkých položiek (produkty, doprava, platba) v cudzej mene. Ďalej bola pridaná podpora automatického prepočtu cien položiek objednávky pri zmene meny. Všetky ceny budú konvertované kurzom a nastaveným zaokrúhlením zvolenej meny. Rovnako bol vylepšený spôsob úprav cien položiek pri zmene zaokrúhlenia, typu zaokrúhlenia, či nastavenia DPH objednávky.

Pridaná podpora načítania cudzojazyčných názvov (produkty, doprava, platba) pri objednávkach s nastaveným iným jazykom ako hlavným.

Položky objednávky, rovnako ako aj náhľad objednávky aktuálne podporuje okamžité zobrazenie vlastného kódu produktu, ak je daná možnosť aktívna v sekcii Settings / Eshop v položke "Show the codes".

V úprave objednávky pri každej položke je možné zobraziť dostupnosť položky, ktorá bola aktuálna pri objednaní. Rovnako je daný údaj možné zobraziť aj na samostatnom doklade objednávky.

V úprave objednávky na záložke Orders sa zobrazí upozornenie na Unfinished orders daného užívateľa.

Moduly

V rozšírených nastaveniach modulov v záložke Powers bola položka "Display in menu only" prepojená s možnosťou zobrazovania v sekcii article detail a rovnako bola položka "Display in categories only" prepojená s možnosťou zobrazovania v sekcii product detail. Pre prípad, že niektorý z modulov zobrazovaný v detaile produktu alebo článku chcete zobrazovať len ak sa daný článok alebo produkt nachádza v požadovanej menu položke alebo kategórií.

Administrácia

 • Vylepšenie vzhľadu a možností editora textu. Podpora rozšírených možností nastavenia prvkov (class, style, id, title...).
 • Uchytenie hlavičky tabuliek pri skrolovaní stránky.
 • V zoznamoch položiek, ktoré podporujú rýchle náhľady (objednávky, faktúry, produkty, ...) bol pre náhľad pridaný špeciálny stĺpec "Náhľad" kde bola pridaná aj nová možnosť skryť/zobraziť náhľad.
 • Niekoľko nových možností nastavenia v sekcii Settings / Administration. Napr. aj možnosť nastavenia pozície hlavného panelu (v položke "Panel").
  Information from the help item "Panel"

  Panel - možnosť nastavenia pozície hlavného panelu administrácie. V prípade, že aktivujete položku Reverse settings for the mobile version bude dané nastavenie pozície hlavného panelu platné len pre klasickú verziu administrácie, pričom v mobilnej verzii bude pozícia hlavného panelu na opačnej strane.

 • Zjednodušenie zobrazovania sekcií, v ktorých sa nachádza strom nadradených položiek (kategórie, menu, galérie,...).
 • Pridanie nových filtrov do niektorých sekcií (objednávky, faktúry, produkty, zľavové kupóny, platba, doprava, subvarianty, podpora). V niektorých filtroch boli pridané všeobecné možnosti "nastavené" a "nenastavené" určujúce filtrovanie položiek podľa toho či je daná možnosť v položkách nastavená alebo nie.
 • Zobrazenie dodatočnej informácie v nápovedách číselných položiek o možnostiach zadania maximálneho počtu desatinných miest či použitia len celých čísel.
 • Možnosť vkladania viacerých súborov v autorizovaných požiadavkách pre technickú podporu.
 • Ďalšie drobné úpravy v administrácii.

WEXBO®

Úprava vzhľadu systémových stránok https://wexbo.com s novou sekciou Funkcie, kde sa bude nachádzať zoznam všetkých základných funkcií, možnosti a doplnkov, ktoré systém WEXBO® obsahuje aj s ich krátkym popisom.

Comments to articleContact uswe are providing the support during the work days