line

Nová sekcia "Cenové hladiny"

Novú sekcia administrácie v Produkty / Cenové hladiny pomôže pri rôznom špecifickom nastavení cenových hladín jednotlivých produktov. Upozorňujeme, že možnosti sekcie budú doladené na základe odozvy užívateľov, pričom by do budúcna mali pribudnúť aj nové možnosti nastavenia podmienok.

Informácie z nápovedy sekcie "Cenové hladiny"

Možnosť nastavenia rôznych cenových hladín produktu na základe podmienok. Pred-vytvorené cenové hladiny nastavujete v sekcii Produkty / Produkty v úprave požadovaných produktov v záložke Prepojenia v položke "Cenové hladiny" alebo prostredníctvom hromadných úprav produktov. Na produkte je možné nastaviť viacero cenových hladín, pričom ak cenová hladina nemá aktívnu položku "Kumulovať", aplikuje sa len prvá cenová hladina, ktorá vyhovuje nastaveným podmienkam. Pozíciu cenových hladín môžete ľubovolne meniť po nabehnutí myšou na ľavý stĺpec a následne danú položku chytiť a presunúť na požadovanú pozíciu.

Zľavy nastavené pomocou cenových hladín nie sú na eshope propagované, teda pri produkte sa nezobrazí percentuálna ani čiastková informácia o zľavnení produktu. Rovnako sa pri produkte nezobrazia informácie ako danú cenovú hladinu dosiahnuť. Je to z dôvodu, že cenové hladiny obsahujú veľké množstvo právomocí, pre ktorých kombinácie nie je možné vytvoriť propagačné informácie, rovnako je možné zľavu uplatniť v rôznych stupňoch výpočtu ceny produktu.
Možnosť tvorby cenových hladín pre produkt je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Subvarianty

V úprave skupinách subvariantov je aktuálne možné v položke "Typ príplatku" nastaviť percentuálne hodnoty príplatkov subvariantov.

Pridaná možnosť nastavenia predvolenej hodnoty príplatkov subvariantov a ďalšie drobné vylepšenia nastavenia subvariantov.

V úprave produktu bolo zjednodušené nastavenie obrázkov subvariantov zobrazením a výberom konkrétnych obrázkov produktu.

Parametre produktu

Možnosť zobrazenia len dostupných parametrov vo filtri. Nastavujete v sekcii Produkty / Parametre v úprave parametrov v záložke Filter položka "Len dostupné parametre", pričom daná možnosť je dostupná len pre variant ESHOP Premium. Rovnako v úprave parametrov v záložke Právomoci pribudla položka "Nezobrazovať v kategóriách", pre obmedzenie zobrazenia parametrov v požadovaných pod-kategóriách.

Doprava

V úprave dopráv v záložke Právomoci bola pridaná položka "Pre objednávky s indexom" ako ďalšia možnosť nastavenia podmienok dopráv.

Informácie z nápovedy položky "Pre objednávky s indexom"

Pre objednávky s indexom - určuje rozpätie indexu dopravy objednávky, pre ktorú bude možné daný spôsob dopravy uplatniť. Index funguje na rovnakom princípe ako obmedzenia pre hmotnosť objednávky, teda pre porovnanie nastavených limitov sa berie do úvahy celkový súčet nastavených hodnôt indexu v objednaných produktoch. Ak bude políčko od prázdne, spôsob dopravy bude možné uplatniť pre objednávky od indexu 0. Ak bude prázdne políčko do, spôsob dopravy bude možné uplatniť pre objednávky do neobmedzeného indexu. Limity je možné kombinovať s inými limitmi.

PríkladNapríklad pri nastavenom limite na položke od 5 do 10, je vyhovujúca položka ak obsah košíka má limit (index dopravy) ROVNÝ alebo VÄČŠÍ ako 5 a zároveň MENŠÍ ako 10.

V prípade, že budete mať aktívne (zaškrtnuté) pole "Reverzné nastavenie", spôsob dopravy sa zobrazí ak bude vyhovovať podmienkam mimo zadaného rozsahu. Danú možnosť odporúčame využiť len v nevyhnutných prípadoch.

Tzv. index dopravy nastavujete v sekcii Produkty / Produkty v úprave produktu v záložke Rozšírené v položke "Index dopravy" kde sú v nápovede položky uvedené bližšie informácie.

V prípade využitia obmedzenia odporúčame vytvoriť všetky možné kombinácie, pretože ak objednávka nebude vyhovovať žiadnej zo zadaných dopráv (kombinácií), doprava sa v objednávke nezobrazí.

Položkou nastavujete určité podmienky zobrazenia, pričom sa tak nejedná o doplnkovú položku, ktorú je nutné nevyhnutne nastaviť. Nastavenie položky využite len v prípade, že chcete nejakým spôsobom podmieniť zobrazenie, v opačnom prípade položku nenastavujte. V žiadnom prípade položku nenastavujte spôsobom, že vyberiete všetky dostupné možnosti, keďže v tomto prípade stráca nastavenie položky zmysel. Pre správne nastavenie si odporúčame pozorne prečítať nápovedu položky.

Zároveň je aktuálne možné vybraným podmienkam (položkám) aktivovať tzv. "Reverzné nastavenie", kedy sa spôsoby dopráv v nastavených rozsahoch naopak nezobrazia, resp. sa spôsoby dopráv zobrazia v prípade vyhovujúcich hodnôt obsahu košíka, ktoré sú mimo nastavených rozsahov.

Po prihlásení sa na stránky ako užívateľ, ktorý je zaradený v skupine Administrátor alebo Supervisor sa v 2. kroku košíka zobrazia okrem povolených spôsobov dopráv aj nepovolené spôsoby dopráv, ktoré z dôvodu nastavenia právomocí nespĺňajú niektoré požiadavky pre zobrazenie. Zároveň sa zobrazia aj podrobné informácie, ktoré nastavené požiadavky neboli splnené. Veríme, že Vám dané informácie pomôžu lepšie nastaviť podmienky, za ktorých chcete dopravy zobrazovať.

Prepravné služby

Možnosť vytvorenia a zobrazenia vlastných výdajných miest pre osobný odber priamo v plugine Prepravné služby. Dostupné len pre variant ESHOP Premium.

Platobné brány

V sekcii Doplnky / Pluginy / Platobné brány bola pridaná nová platobná brána "Pays", ktorá poskytuje rýchle spustenie.

Objednávky

Drobné vylepšenia vo fungovania správy objednávok v administrácii (obmedzenia pri rezervácii položiek, opakovaná úprava dopravy a platby, viac okien objednávok, ...).

Natívne zobrazenie malého náhľadového obrázku produktu pri položkách objednávky.

Pridaná podpora načítania všetkých položiek (produkty, doprava, platba) v cudzej mene. Ďalej bola pridaná podpora automatického prepočtu cien položiek objednávky pri zmene meny. Všetky ceny budú konvertované kurzom a nastaveným zaokrúhlením zvolenej meny. Rovnako bol vylepšený spôsob úprav cien položiek pri zmene zaokrúhlenia, typu zaokrúhlenia, či nastavenia DPH objednávky.

Pridaná podpora načítania cudzojazyčných názvov (produkty, doprava, platba) pri objednávkach s nastaveným iným jazykom ako hlavným.

Položky objednávky, rovnako ako aj náhľad objednávky aktuálne podporuje okamžité zobrazenie vlastného kódu produktu, ak je daná možnosť aktívna v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Zobrazovanie kódov".

V úprave objednávky pri každej položke je možné zobraziť dostupnosť položky, ktorá bola aktuálna pri objednaní. Rovnako je daný údaj možné zobraziť aj na samostatnom doklade objednávky.

V úprave objednávky na záložke Objednávky sa zobrazí upozornenie na Nedokončené objednávky daného užívateľa.

Moduly

V rozšírených nastaveniach modulov v záložke Právomoci bola položka "Zobraziť len v menu" prepojená s možnosťou zobrazovania v sekcii detail článku a rovnako bola položka "Zobraziť len v kategóriách" prepojená s možnosťou zobrazovania v sekcii detail produktu. Pre prípad, že niektorý z modulov zobrazovaný v detaile produktu alebo článku chcete zobrazovať len ak sa daný článok alebo produkt nachádza v požadovanej menu položke alebo kategórií.

Administrácia

 • Vylepšenie vzhľadu a možností editora textu. Podpora rozšírených možností nastavenia prvkov (class, style, id, title...).
 • Uchytenie hlavičky tabuliek pri skrolovaní stránky.
 • V zoznamoch položiek, ktoré podporujú rýchle náhľady (objednávky, faktúry, produkty, ...) bol pre náhľad pridaný špeciálny stĺpec "Náhľad" kde bola pridaná aj nová možnosť skryť/zobraziť náhľad.
 • Niekoľko nových možností nastavenia v sekcii Nastavenia / Administrácia. Napr. aj možnosť nastavenia pozície hlavného panelu (v položke "Panel").
  Informácie z nápovedy položky "Panel"

  Panel - možnosť nastavenia pozície hlavného panelu administrácie. V prípade, že aktivujete položku Reverzné nastavenie pre mobilnú verziu bude dané nastavenie pozície hlavného panelu platné len pre klasickú verziu administrácie, pričom v mobilnej verzii bude pozícia hlavného panelu na opačnej strane.

 • Zjednodušenie zobrazovania sekcií, v ktorých sa nachádza strom nadradených položiek (kategórie, menu, galérie,...).
 • Pridanie nových filtrov do niektorých sekcií (objednávky, faktúry, produkty, zľavové kupóny, platba, doprava, subvarianty, podpora). V niektorých filtroch boli pridané všeobecné možnosti "nastavené" a "nenastavené" určujúce filtrovanie položiek podľa toho či je daná možnosť v položkách nastavená alebo nie.
 • Zobrazenie dodatočnej informácie v nápovedách číselných položiek o možnostiach zadania maximálneho počtu desatinných miest či použitia len celých čísel.
 • Možnosť vkladania viacerých súborov v autorizovaných požiadavkách pre technickú podporu.
 • Ďalšie drobné úpravy v administrácii.

WEXBO®

Úprava vzhľadu systémových stránok https://wexbo.com s novou sekciou Funkcie, kde sa bude nachádzať zoznam všetkých základných funkcií, možnosti a doplnkov, ktoré systém WEXBO® obsahuje aj s ich krátkym popisom.

Diskusia k článkuKontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00