line

Drobné úpravy v niektorých sekciách administrácie

  • zjednotenie filtra pre zobrazenie "From which pages visitors came" v sekcii Statistics / Visit
  • pridanie nových filtrov v niektorých sekciách (štatistiky, história, faktúry, objednávky, reklamácie, komentáre, produkty)
  • v sekcii Products / Products sa stĺpci ID zobrazuje "Product ID" alebo "Own code" na základe nastavení
  • zobrazenie "Own code" vo vyhľadávaní produktov

Aktualizácia všetkých návodov a nápoved

  • zrušenie starých nápoved a vylepšenie ostávajúcich
  • pridanie interaktívnych odkazov na niektoré výrazy

Nový plugin Electronic records of sales (EET)

Úprava sekcie SADZBY DPH

Nové možnosti v sekcii Documents settings

  • možnosť zobrazenia/skrytia nových položiek na dokladoch v sekcii Eshop / Invoices po kliknutí vpravo hore na tlačítko   v záložke Advanced settings v položke "Document options"

Nové možnosti v sekcii Users / Users

  • možnosť priameho nastavenia hesla užívateľovi (len pre administrátora) v sekcii Users / Users v úprave konkrétneho užívateľa v záložke Advanced v položke [ITEM]4505[/ITEM]

Comments to articleContact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm