line

Drobné úpravy v niektorých sekciách administrácie

  • zjednotenie filtra pre zobrazenie "Von welchen Seiten die Besucher kamen" v sekcii Statistik / Ansichten
  • pridanie nových filtrov v niektorých sekciách (štatistiky, história, faktúry, objednávky, reklamácie, komentáre, produkty)
  • v sekcii Produkte / Produkte sa stĺpci ID zobrazuje "Produkt-ID" alebo "Eigener Code" na základe nastavení
  • zobrazenie "Eigener Code" vo vyhľadávaní produktov

Aktualizácia všetkých návodov a nápoved

  • zrušenie starých nápoved a vylepšenie ostávajúcich
  • pridanie interaktívnych odkazov na niektoré výrazy

Nový plugin Electronic records of sales (EET)

Úprava sekcie SADZBY DPH

Nové možnosti v sekcii Einstellung der Dokumenten

  • možnosť zobrazenia/skrytia nových položiek na dokladoch v sekcii Eshop / Rechnungen po kliknutí vpravo hore na tlačítko   v záložke Erweiterte Einstellungen v položke "Dokument optionen"

Nové možnosti v sekcii Benutzer / Benutzer

  • možnosť priameho nastavenia hesla užívateľovi (len pre administrátora) v sekcii Benutzer / Benutzer v úprave konkrétneho užívateľa v záložke Erweiterte v položke [ITEM]4505[/ITEM]

Kommentare zum Artikelkontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00