line

Drobné úpravy administrácie

 • systém si pamätá naposledy otvorenú kategóriu produktov alebo menu položku, a v prípade následnej návštevy sekcie obsahujúcej strom kategórií produktov alebo menu položiek, otvorí už zapamätanú kategóriu alebo menu položku
 • vylepšené zobrazovanie vybraných kategórií alebo menu položiek v niektorých sekciách (zaradenie produktu do kategórie, zaradenie článku do menu položky, zobrazenie modulu len v určitých menu položkách alebo kategóriách)
 • upravené zobrazenie štruktúry niektorých sekcií (web, eshop, návštevnosť, prehľady)

Nové možnosti v plugine External plugins

 • úprava sekcie pre vkladanie viacerých kódov s jednoduchým rozlíšením

Nové možnosti v sekcii Articles / Articles

 • v záložke Plugins pridanie pluginu "Záložky" pre nastavenie vlastnej záložky
 • v záložke Advanced settings pridaná položka "Tags"

Nové možnosti v sekcii Products / Products

 • pridanie položky v úprave produktu v záložke Advanced položke "Tabs" pre nastavenie vlastnej záložky z pluginu "Tabs".
 • aktualizácia akcie "Hromadné úpravy produktov" (pridanie nových položiek)

Nová sekcia Statistics / Výkaz práce

 • pre možnosť jednoduchej evidencie vykonanej práce sa v administrácii v ľavom menu zobrazuje tlačítko pre aktiváciu práce, resp. pre zobrazenie času práce. Po ukončení práce (opätovnom kliknutí na čas) je možné daný čas zaevidovať do štatistík "Výkaz práce".

Nové možnosti v plugine Payment gateways

 • pridané platobné metódy (Besteron, PayU)

Nové možnosti v plugine Conversions measuring

 • pridanie konverzných kódov (AffilBox)

Nový plugin Intercom

Nový plugin Tabs

 • možnosť vytvárania vlastných textových záložiek pre produkty a články

Administration settings

Nové možnosti v sekcii Eshop / Orders

 • pridanie filtra objednávok podľa meny
 • v úprave objednávky bolo zvýraznené tlačítko úhrady v prípade, že objednávka nie je uhradená

Nové možnosti v sekcii Add-ons / Plugins

 • v niektorých pluginoch je možné nastaviť právomoci (zobrazenie skupinám, v jazykoch, menách, zariadeniach)

Nové možnosti v sekcii Products / Products

 • možnosť použitia desatinných miest pre položky "In stock (quan.)", "Allowed quantity for ordering", "Allowed times the quantity". Rovnako je tak možné na základe nastavení produktu vkladať do košíka desatinné množstvá položiek.

Comments to articleContact uswe are providing the support during the work days