line

Drobné úpravy administrácie

 • systém si pamätá naposledy otvorenú kategóriu produktov alebo menu položku, a v prípade následnej návštevy sekcie obsahujúcej strom kategórií produktov alebo menu položiek, otvorí už zapamätanú kategóriu alebo menu položku
 • vylepšené zobrazovanie vybraných kategórií alebo menu položiek v niektorých sekciách (zaradenie produktu do kategórie, zaradenie článku do menu položky, zobrazenie modulu len v určitých menu položkách alebo kategóriách)
 • upravené zobrazenie štruktúry niektorých sekcií (web, eshop, návštevnosť, prehľady)

Nové možnosti v plugine Externe Plugins

 • úprava sekcie pre vkladanie viacerých kódov s jednoduchým rozlíšením

Nové možnosti v sekcii Artikel / Artikel

 • v záložke Plugins pridanie pluginu "Záložky" pre nastavenie vlastnej záložky
 • v záložke Erweiterte Einstellungen pridaná položka "Tags"

Nové možnosti v sekcii Produkte / Produkte

 • pridanie položky v úprave produktu v záložke Erweiterte položke "Tabs" pre nastavenie vlastnej záložky z pluginu "Tabs".
 • aktualizácia akcie "Hromadné úpravy produktov" (pridanie nových položiek)

Nová sekcia Statistik / Výkaz práce

 • pre možnosť jednoduchej evidencie vykonanej práce sa v administrácii v ľavom menu zobrazuje tlačítko pre aktiváciu práce, resp. pre zobrazenie času práce. Po ukončení práce (opätovnom kliknutí na čas) je možné daný čas zaevidovať do štatistík "Výkaz práce".

Nové možnosti v plugine Zahlungsgateways

 • pridané platobné metódy (Besteron, PayU)

Nové možnosti v plugine Messen von Konversionen

 • pridanie konverzných kódov (AffilBox)

Nový plugin Intercom

Nový plugin Tabs

 • možnosť vytvárania vlastných textových záložiek pre produkty a články

Einstellungen der Administration

Nové možnosti v sekcii Eshop / Bestellungen

 • pridanie filtra objednávok podľa meny
 • v úprave objednávky bolo zvýraznené tlačítko úhrady v prípade, že objednávka nie je uhradená

Nové možnosti v sekcii Add-ons / Plugins

 • v niektorých pluginoch je možné nastaviť právomoci (zobrazenie skupinám, v jazykoch, menách, zariadeniach)

Nové možnosti v sekcii Produkte / Produkte

 • možnosť použitia desatinných miest pre položky "Auf Lager (Quan.)", "Erlaubte Menge für Bestellung", "Allowed times the quantity". Rovnako je tak možné na základe nastavení produktu vkladať do košíka desatinné množstvá položiek.

Kommentare zum Artikelkontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00