line

Druhá časť veľkého súhrnu noviniek novej verzie systému z minulého ale už aj tohto roka. Aj v tejto časti sa nachádzajú novinky, ktoré boli postupne sprístupňované, počas celého roka, a tak niektoré ste už možno vyskúšali. Novinky prinášajú hlavne nové prvky zobrazujúce sa na stránkach (napr. benefity, okno možností, stránkovanie a záložky užívateľských sekcií, vizitka výrobcov, atď.), ale rovnako aj niekoľko nových prvkov a možností, ktoré je možné pre zobrazenie na stránkach využiť. Samozrejme aj tentokrát bolo mnoho vylepšení pridaných aj do samotnej administrácie napr. pre detailnejšie nastavenie právomocí niektorých položiek (export, doprava, platba, zľavové kupóny, zľavy, cenové hladiny, fakturačné údaje, produkty), alebo rozšírené marketingové či informačné možnosti.

Benefity

Nový modul v sekcii Doplnky / Moduly / Benefity

Informácie z nápovedy modulu "Benefity"

Benefity - modul slúži na zobrazenie krátkych informácií (najčastejšie benefitov) v krátkej textovej podobe prípadne s ikonou alebo malým obrázkom.

PríkladGarancia najnižšej ceny, Vrátenie do 90 dní, Doprava zadarmo, Doručíme do 24 hodín, Eco obaly, Bio produkty, Nonstop linka 24/7, Viac ako 3000 odberných miest, Darček k objednávke zdarma, ...

Zlučovač modulov

Nový modul v sekcii Doplnky / Moduly / Zlučovač modulov

Informácie z nápovedy modulu "Zlučovač modulov"

Zlučovač modulov - modul slúži na zlúčenie viacerých modulov do jedného. Tento jeden modul sa následne chová ako klasický modul, s možnosťou umiestniť kdekoľvek na stránke. Umiestnenie takto zlúčených modulov bude určovať už len modul Zlučovač modulov. Zlúčené moduly sa tak na stránke nezobrazujú a zobrazia sa len v module Zlučovač modulov. Zlúčené moduly sa v klasickej verzií zobrazujú vedľa seba (horizontálne), v responzívnej verzií sa zobrazujú pod sebou (vertikálne).

Okno možností

Nový plugin v sekcii Doplnky / Pluginy / Okno možností.

Informácie z nápovedy pluginu "Okno možností"

Okno možností -plugin slúži na vytvorenie dodatočných položiek, ktoré sa zobrazia v samostatnom okne. Odkazovať je možné na lokálnu URL adresu (menu položku, článok, produkt,...), na externú URL adresu, prípadne priamo na možnosť odkazu tel. čísla, e-mailovú adresu, alebo script.

Vytvorené položky v plugine je nutné priradiť ku konkrétnej funkcií napr.:

 • V akomkoľvek článku alebo editore textu vložením HTML kódu. Kód získate v sekcii Doplnky / Pluginy / Okno možností v úprave   položky okna možností po kliknutí na tlačítko Pridať položku
 • Lišta - v sekcii Doplnky / Pluginy / Lišta po kliknutí na tlačítko Pridať položku, kde v záložke Základné údaje v položke "Typ" vyberiete možnosť okno možností
 • Menu položka - v sekcii Články / Menu v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať menu v záložke Základné údaje v položke "Typ menu položky" vyberte možnosť vlastná akcia (skript). Následne v položke "Skript (JS)".
  optionsBox({ID});
  • Namiesto {ID} zadajte ID číslo, ktoré získate v úprave   položky okna možností hneď za nadpisom.

Nástroje

V administrácií nájdete novú sekciu Nastavenia / Nástroje

Informácie z nápovedy sekcie "Nástroje"

Nástroje - Súhrnný zoznam doplnkových nastavení jednotlivých sekcií systému s možnosťou okamžitej úpravy daného nastavenia. Keďže systém obsahuje desiatky sekcií, je možné, že niektoré doplnkové nastavenie nejakej sekcie môžete ľahko prehliadnuť, pričom tu by ste mali nájsť všetky doplnkové nastavenia sekcií systému mimo samotných doplnkov (modulov, pluginov a externých služieb).

Menu

Menu položka kategórie

Možnosť nastavenia menu položky s odkazom na kategóriu produktov. V sekcii Články / Menu v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať menu v otvorenom okne v záložke Základné údaje v položke "Typ menu položky" bola pridaná možnosť kategória produktov kde následne v položke "Kategória" vyberiete konkrétnu kategóriu produktov.

Informácie z nápovedy možnosti "kategória produktov"

kategória produktov - menu položka bude obsahovať URL adresu na konkrétnu kategóriu produktov vybranú v položke "Kategória".

Systémová menu položka

V sekcii Články / Menu v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať menu v záložke Základné údaje v položke "Typ menu položky" po výbere možnosti systémová sekcia zobrazí položka "Sekcia" kde je aktuálne možné nastaviť novú možnosť zakúpený tovar

Články

Ustanovenia v článku

Do článku je aktuálne možné jednoducho pridať ustanovenia, ktoré centrálne nastavujete v hlavných nastaveniach ("Všeobecné obchodné podmienky", "Spracovanie osobných údajov", "Zásady používania súborov cookies", "Reklamačný poriadok", "Doplnkové informácie").

Nastavujete v sekcii Články / Články v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať článok v otvorenom okne v záložke Pluginy položka Ustanovenie

Informácie z nápovedy

Vyberte niektorý z predvolených ustanovení (článkov), ktoré centrálne nastavujete v sekciách Nastavenia / Web alebo Nastavenia / Eshop v záložke Nastavenia sekcií.

Produkty v článku

Nastavujete v sekcii Články / Články v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať článok v otvorenom okne v záložke Pluginy položka Produkty článku

Informácie z nápovedy pluginu "Produkty článku"

Konfigurácia zobrazenia položiek (produktov), ktorá sa nachádza v úprave článku v záložke Pluginy v riadku "Produkty".

Produkty, ktoré sa majú pre konkrétny článok v záložke zobraziť, nastavujete v sekcii Produkty / Produkty v úprave jednotlivých produktoch v záložke Prepojenia v položke "Články".

Produkty

Záložky detailu produktu

V sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Detail produktov v položke "Sekcie detailu produktu" boli pridané nové možnosti: tlač, porovnávanie, sledovanie (strážny pes), pridať k obľúbeným

Varianty produktu

V sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Zoznam produktov položka "Štruktúra boxu produktov" bola pridaná možnosť náhľady variantov

Informácie z nápovedy možnosti "náhľady variantov"

náhľady variantov - v zozname produktov sa v obrázku produktu zobrazia náhľady variantov, ktoré sú pre produkt dostupné.

Náhľad variantov sa zobrazí len v zozname produktov, ktoré majú nastavené zobrazenie na obrázkové zobrazenie, pričom v ostatných zobrazeniach (tabuľkové zobrazenie, riadkové zobrazenie) sa náhľad variantov nezobrazí, a to z dôvodu obmedzenej štruktúry daného zobrazenia.

Na základe počtu zobrazovaných produktov a samotného počtu variantov jednotlivých produktov, sa pri aktívnej možnosti zobrazenia náhľadu variantov v zozname produktov môže predĺžiť čas načítavania stránky so zoznamom produktov. Po aktivácií si tak odporúčame preveriť, či je pre váš e-shop daná možnosť vhodná.

Možnosť zobrazenia dostupných variantov v zozname produktov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Štítky produktov s informačným oknom

Nastavujete v sekcii Produkty / Produkty po kliknutí na tlačítko   v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať položku v otvorenom okne v záložke Rozšírené nastavenia položka "Informačné okno"

Informácie z nápovedy položky "Informačné okno"

Informačné okno - pri názve danej položky sa zobrazí tlačítko (ikona) pre zobrazenie okna s informáciami zvolenej položky pluginu Informačné okná. Texty s informáciami vytvárate v sekcii Doplnky / Pluginy / Informačné okná.

Hromadná úprava príplatkov subvariantov

V sekcii Produkty / Produkty po výbere konkrétnych produktov v prvom stĺpci Vybrať všetko a následnom kliknutí na tlačítko   v pravom hornom rohu, po výbere možnosti Upraviť vybrané nová záložka Subvarianty

Informácie z nápovedy záložky "Subvarianty"

Subvarianty - Sekcia slúži na hromadné zadanie alebo zmenu subvarintov a ich príplatkov pre vybrané produkty. Napriek tomu, že je možné cez túto možnosť aj pridávať subvarianty, primárne slúži na úpravu príplatkov už nastavených subvariantoch v produktoch.

Subvarianty pridávate tlačítkom   v pravom hornom rohu.

Upozorňujeme, že systém v tomto prípade nezobrazí existujúce subvarianty a ich príplatky nastavené na produkte. Všetkým vybraným produktom tak tzv. "natvrdo" nastaví aplikované úpravy. Preto odporúčame byť pri natavovaní tejto možnosti nanajvýš opatrný, keďže v niektorých prípadoch môže už nastaveným subvariantom zmeniť pôvodnú hodnotu, pričom systém o tom nijak neinformuje. Ak teda chcete upravovať len príplatky subvariantov, ktoré už máte v produkte nastavené, a teda nechcete do produktov pridávať subvarianty, odporúčame si v prvom rade prostredníctvom filtra  Subvarianty zobraziť len produkty s požadovane nastavenými subvariantami, poprípade prejsť len do konkrétnej kategórie produktov.

V prípade produktov, ktoré subvariant ešte nemajú nastavený, má základný príplatok hodnotu "0", teda daná hodnota sa bude meniť, pripočítavať, percentuálne pripočítavať, atď.

Export produktov z vybranej kategórie

Pri exporte produktov v záložke Právomoci bola pridaná nová možnosť "Len z kategórií"

Informácie z nápovedy položky "Len z kategórií"

Len z kategórií - možnosť zobrazenia záznamov len z vybraných kategórií.

Nový filter administrácie prepájajúci dve sekcie

Nový filter v administrácií prepájajúci sekcie Produkty / Produkty a Eshop / Objednávky. Nový filter   zobrazíte kliknutím na ikonu   kde vyberiete možnosť  Zobraziť všetky filtre

Postup:

 1. V sekcii Produkty / Produkty po kliknutí na filter   si vyfiltrujte Vami požadované produkty
 2. Následne kliknite na filter  Objednávky ktorý Vás presmeruje do sekcie Eshop / Objednávky s Vami vyfiltrovanými produktami
Informácie z nápovedy filtra "Objednávky"

Objednávky - Daný filter, resp. tlačítko slúži na presmerovanie do sekcie Eshop / Objednávky kde sa automaticky aktivuje filter  Produkty. Filter  Produkty slúži na zobrazenie všetkých objednávok, ktoré obsahujú aspoň jeden z produktov, ktorý máte aktuálne vyfiltrovaný v sekcii Produkty / Produkty. Jedná sa o prepojenie filtra produktov s filtrom samotných objednávok.

 • prípadne si po splnení bodu 1. v sekcii Eshop / Objednávky po kliknutí na filter   vyberiete filter  Produkty
Informácie z nápovedy filtra "Produkty"

Produkty - aktivovaním filtra sa zobrazia všetky objednávky, ktoré obsahujú aspoň jeden z produktov, ktoré máte aktuálne vyfiltrované v sekcii Produkty / Produkty. Jedná sa o prepojenie filtra produktov s filtrom samotných objednávok.

Výrobcovia

Nastavujete v sekcii Produkty / Výrobcovia v úprave   konkrétneho výrobcu alebo pridaním výrobcu tlačítkom Pridať výrobcu

Rozšírené možnosti

V záložke Základné údaje je aktuálne možné pridať "Logo" a v záložke Text text k výrobcovi.

Informácie z nápovedy položky "Logo"

Logo - vložte obrázok loga značky pre jednoduchšiu identifikáciu výrobcu. V detaile produktu bude obrázok zmenšený na maximálnu šírku 150px a výšku 40px. Napriek tomu odporúčame vkladať obrázok o niečo väčší, z dôvodu jemných displejov na mobilných zariadeniach.

Odkaz na všetkých výrobcov

Aktuálne je možné zobraziť si na stránke eshopu všetkých výrobcov s odkazom na ich produkty či vizitku.

Informácie z nápovedy sekcie "Výrobcovia"

Vytvárate výrobcov produktov, ktorých následne prideľujete k produktom v sekcii Produkty / Produkty v úprave produktu v záložke Rozšírené v položke "Výrobca". Výrobcov vytvárate kliknutím na tlačítko Pridať výrobcu.

Pre zobrazenie všetkých výrobcov na stránke eshopu je možné použiť odkaz https://www.vasadomena.sk/brand/.

Nie je možné zmazať výrobcu, ktorý je pridelený nejakému produktu. Je nutné najskôr výrobcu z daného produktu oddeliť, alebo daný produkt zmazať.

Odkaz na filter s výrobcom v detaile produktu

Aktuálne je možné v detaile produktu po kliknutí na výrobcu odkazovať na filter s daným výrobcom. Nastavujete v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Detail produktov v položke "Štruktúra detailu produktov" možnosť odkaz na produkty značky

Informácie z nápovedy možnosti "odkaz na produkty značky"

odkaz na produkty značky - v detaile produktu sa na výrobcovi (ak je v produkte nastavený) zobrazí URL adresa na zoznam ostatných produktov rovnakého výrobcu. Splnené musia byť nižšie uvedené podmienky.

Sklad

V sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Sklad položka "Objednávanie nad limit skladu" bola pridaná nová možnosť čiastočne povolené.

Informácie z nápovedy možnosti "čiastočne povolené"

čiastočne povolené - V prípade ak si zákazník vloží do košíka väčšie množstvo produktu ako je zadané v produkte v položke "Skladom (množ.)") bude si môcť požadované množstvo objednať ak bude v produkte v položke "Dostupnosť po vyskladnení" nastavená dostupnosť skladom, do (dní), do (týždňov), dátum naskladnenia, na objednanie, na otázku. V opačnom prípade si nebude môcť požadované množstvo objednať.

V prípade aktívnej skladovej evidencie sa v košíku pri produkte zobrazí informácia o dostupnom množstve skladom a zároveň a o množstve, ktoré bude dostupné na základe nastavenej položky "Dostupnosť po vyskladnení" v úprave produktu. Napr. skladom (2 ks), na objednanie (1 ks).

Doprava

Príplatok dopravy

V sekcii Eshop / Doprava bola pridané nové tlačítko v pravom hornom rohu  

Informácie z nápovedy sekcie "Príplatok spôsobu dopravy"

Príplatok spôsobu dopravy - Určuje príplatok k základnej cene spôsobu dopravy pre vybrané produkty. V príplatku tak musia byť vybrané samotné produkty, pre ktoré bude príplatok platný. Ak naopak chcete nastavovať príplatok pre všetky produkty je nutné ho zahrnúť v samotnej cene produktu, prípadne v samotnej cene spôsobu dopravy.

Vytvoriť je možné viacero príplatkov a priradiť ich k jednej doprave, pričom sa tak pre rovnaký spôsob dopravy viaceré príplatky sčítajú. V prípade percentuálneho príplatku sa cena príplatku vypočítava vždy zo základnej ceny spôsobu dopravy, teda do výpočtu nie sú zahrnuté dodatočné príplatky. Základnú cenu spôsobu dopravy nastavujete v sekcii Eshop / Doprava v úprave   alebo po kliknutí na Pridať spôsob dopravy v záložke Základné údaje v položkách "Príplatok (%)" a "Cena dopravy".

Príplatky spôsobu dopravy sú dostupné len pre variant ESHOP Premium.
zobraziť viac...

Právomoci

Aktuálne je možné v úprave   dopravy alebo pri jej pridávaní Pridať spôsob dopravy v záložke Právomoci v položke "Len pre produkty" vybrať novú možnosť aj všetky vybrané

Informácie z nápovedy možnosti "aj všetky vybrané"

aj všetky vybrané - doprava sa zobrazí len ak košík obsahuje všetky vybrané produkty. Doprava sa zobrazí aj keď bude košík zároveň obsahovať aj iné (nevybrané) produkty.

Prepravné služby

Výdajné miesta

V sekcii Doplnky / Pluginy / Prepravné služby boli pridané:

 • Výdajné miesta pre "SPS ParcelShop"
 • Výdajné miesta pre "Balikové Centrum" (123 kuriér)"

Expedícia

Nastavujete v sekcii Eshop / Objednávky po výbere konkrétnych objednávok v stĺpci Vybrať všetko následne po kliknutí na tlačítko   položka "Výstup"

 • Prepravná služba "123 Kuriér" s možnosťou expredície do CSV súboru
 • Prepravná služba "Packeta Home" s možnosťou expredície do CSV súboru

Poznámka pre dopravcu

Nastavujete v sekcii Eshop / Objednávky v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať objednávku v otvorenom okne v záložke Iné... položka "Poznámka pre dopravcu"

Informácie z nápovedy položky "Poznámka pre dopravcu"

Poznámka pre dopravcu - môžete zadať dodatočnú poznámku k objednávke, ktorá sa bude exportovať do podporovaných importných súborov pre dopravcov.

Sledovacie číslo zásielky

Vlastné sledovacie číslo

Vlastná prepravná služba - sledovacie číslo. V prípade, že sa kuriérska služba nenachádza v plugine Doplnky / Pluginy / Prepravné služby je možné vybrať možnosť vlastná so zadaním vlastnej URL adresy pre sledovanie zásielky.
Nastavujete v sekcii Eshop / Objednávky v úprave   konkrétnej objednávky po kliknutí na tlačítko   následne Pridať zásielku kde v položke "Kuriérska služba" vyberiete možnosť vlastná

Informácie z nápovedy možnosti "vlastná"

vlastná - v prípade výberu vlastnej kuriérskej služby je nutné do položky "Sledovacie číslo zásielky" zadať celú URL adresu sledovania zásielky a nie len samotné číslo.

Systémové sledovacie číslo pre Chameleoon

Nastavujete v sekcii Doplnky / Pluginy / Chameleoon v položke "Vlastné sledovanie balíkov"

Informácie z nápovedy položky "Vlastné sledovanie balíkov"

Vlastné sledovanie balíkov - v prípade neaktívnej položky, sa pre sledovanie balíkov (URL adresa sledovania), ktoré boli podané prostredníctvom tejto služby, použije priamo služba Chameleoon. V tomto prípade tak URL adresa sledovania všetkých balíkov rôznych dopravcov bude jednotne zobrazená prostredníctvom informácií poskytnutých službou Chameleoon.

Ak naopak položku aktivujete, naďalej sa pre sledovanie balíkov (URL adresa sledovania) budú používať URL adresy na základe nastavenia systému, teda systémom predvolená URL adresa konkrétneho dopravcu, vlastná URL adresa nastavená v plugine Prepravné služby alebo pevne nastavená vlastná URL adresa (možnosť vlastná) priamo na pridanej zásielke.

Rozdelenie sledovacieho čísla

Nová možnosť rozšírenie premennej sledovacieho čísla. Niektorí prepravcovia vyžadujú rozdeliť sledovacie číslo zásielky a zadať ho v URL adrese do viacerých URL parametrov. Výraz ["CODE"] je v tomto prípade možné doplniť o rozširujúce parametre pre rozdelenie sledovacieho čísla zásielky. Viac informácií v nápovede v sekcii Doplnky / Pluginy / Prepravné služby v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať prepravnú službu v otvorenom okne v položke "Sledovacia URL adresa".

Platba

Právomoci

Nové právomoci v sekcii Eshop / Platba v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať spôsob platby v otvorenom okne v záložke Právomoci položky "Len v rámci štátu", "Zobraziť len v menách", "Len pre dostupnosti", "Len pre dostupnosti", "Dátum zobrazenia", "Pre objednávky sumy", viac informácií v nápovede jednotlivých položiek.

Na faktúru

V sekcii Eshop / Platba po kliknutí na tlačítko Pridať spôsob platby v otvorenom okne v záložke Základné údaje v položke "Typ platby" nová možnosť Na faktúru. Nakoľko sa tento spôsob používa najmä pri zmluvných partneroch, odporúčame zvážiť možnosť platby poskytnúť len vybranej skupine užívateľov, ktorú nastavíte v záložke Právomoci v položke "Zobraziť len skupinám".

Informácie z nápovedy možnosti "Na faktúru"

Na faktúru - odložená platba prostredníctvom neskoršej sumárnej faktúry. Možnosť zobrazenia platby "na faktúru" napr. pre verných zákazníkov či zmluvných obchodným partnerov.

Zákazníkovi sa v košíku v konečnom kroku po odoslaní objednávky zobrazí text, ktorý nájdete v prekladoch, pričom sa nezobrazia informácie o číslach bankových účtoch pre úhradu.

V prípade manuálneho priradenia úhrady v sekcii Eshop / Objednávky alebo Eshop / Faktúry v stĺpci Uhradené alebo v úprave dokladu po kliknutí na tlačítko   sa v otvorenom okne v položke "Typ prevodu" automatický nastaví možnosť bankový prevod.

Import bankových prevodov

Aktuálne je možné v plugine Import bankových prevodov načítavať platby už aj z VÚB banky a Prima banky.

Zľavové kupóny

V záložke Právomoci boli pridané položky "Len produkty z kategórie", "Len produkty so štítkom", "Len produkty výrobcu".

Boa pridaná možnosť vygenerovania si jedinečného URL odkazu na zľavový kupón. Po kliknutí na odkaz bude zákazník presmerovaný na eshop, pričom sa mu zobrazí informačné okno o aplikovaní zľavového kupónu v jeho košíku. URL odkaz na pred-vytvorený zľavový kupón získate v sekcii Eshop / Zľavové kupóny v úprave   konkrétneho zľavového kupónu v pravom hornom rohu po kliknutí na tlačítko  

PríkladURL adresu na zľavový kupón je následne možné použiť na sociálnych sieťach, cez Newsletter alebo odkaz vložiť do notifikačných emailov objednávok napríklad v stave "Odoslaná" pre ďalší nákup s už aplikovanou zľavou.

Zľavy

V sekcii Eshop / Zľavy po kliknutí na tlačítko Pridať zľavu v otvorenom okne v záložke Základné údaje v položke "Typ zľavy" bola pridaná možnosť prihlásenie sa k odberu noviniek.

Informácie z nápovedy možnosti "prihlásenie sa k odberu noviniek"

prihlásenie sa k odberu noviniek - aplikovanie percentuálnej zľavy na základe prihlásenia sa k odberu noviniek (newsletter). Zľava sa uplatňuje len užívateľom, ktorých email sa nachádza v sekcii Užívatelia / Newsletter alebo registrovaných užívateľom, ktorý majú aktívnu položku "Povolenie newsletterov".

Zľava na základe prihlásenie sa k odberu noviniek je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

V záložke Právomoci boli pridané položky "Len produkty z kategórie", "Len produkty so štítkom", "Len produkty výrobcu".

Cenové hladiny

Aktuálne je možné v úprave   cenovej hladiny alebo pri jej pridávaní Pridať cenovú hladinu v záložke Právomoci nastaviť nové možnosti v položke "Len ak sú produkty v košíku"

Informácie z nápovedy položky "Len ak sú produkty v košíku"

Len ak sú produkty v košíku - cenová hladina sa aplikuje len ak košík obsahuje vybraný produkt(y). ID produktov vložíte do poľa pomocou prehľadávania položiek, po vyhľadaní a označení požadovaných produktov s následným potvrdením.

Položkou nastavujete určité podmienky zobrazenia, pričom sa tak nejedná o doplnkovú položku, ktorú je nutné nevyhnutne nastaviť. Nastavenie položky využite len v prípade, že chcete nejakým spôsobom podmieniť zobrazenie, v opačnom prípade položku nenastavujte. V žiadnom prípade položku nenastavujte spôsobom, že vyberiete všetky dostupné možnosti, keďže v tomto prípade stráca nastavenie položky zmysel. Pre správne nastavenie si odporúčame pozorne prečítať nápovedu položky.

Globálne nastavenie základnej ceny

Aktuálne je možné zmeniť základnú cenu globálne na všetkých produktoch a to jak pre Užívateľa tak aj pre Užívateľské skupiny. Keďže ide o globálne nastavenie pre všetky produkty, je možné vo vybraných produktoch túto možnosť zakázať.

Pre užívateľa

Nastavujete v sekcii Užívatelia / Užívatelia v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať užívateľa v otvorenom okne v záložke E-shop položka "Cena pre užívateľa"

Informácie z nápovedy položky "Typ"

Typ - možnosť nastavenia špecifickej ceny pre všetky produktu pre daného registrovaného užívateľa. Pôvodnú základnú cenu produktu je možné zmeniť, navýšiť alebo znížiť. Ak nie je vybraná možnosť zmeniť na je možné zadať aj mínusovú hodnotu. Ak bude zadaná hodnota 0, príplatok užívateľa neovplyvní cenu produktu.

zobraziť viac...

Pre skupiny

Nastavujete v sekcii Užívatelia / Skupiny v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať skupinu v otvorenom okne v záložke E-shop položka "Cena pre skupinu"

Informácie z nápovedy položky "Typ"

Typ - možnosť nastavenia špecifickej ceny pre všetky produktu pre danú užívateľskú skupinu. Pôvodnú základnú cenu produktu je možné zmeniť, navýšiť alebo znížiť. Ak nie je vybraná možnosť zmeniť na je možné zadať aj mínusovú hodnotu. Ak bude zadaná hodnota 0, príplatok skupiny neovplyvní cenu produktu.

zobraziť viac...

Zakázanie globálnych zmien základnej ceny v konkrétnom produkte

Nastavujete v sekcii Produkty / Produkty v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať produkt v otvorenom okne v záložke Právomoci položka "Zakázať nadradené"

Informácie z nápovedy položky "Zakázať nadradené"

Zakázať nadradené - Možnosť zakázania aplikovania niektorých nadradených funkcionalít nastavovaných v iných sekciách.

Objednávky

"Vlastný identifikátor" objednávky

Nastavujete v sekcii Eshop / Objednávky v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať objednávku v otvorenom okne v záložke Iné... položka "Vlastný identifikátor"

Informácie z nápovedy položky "Vlastný identifikátor"

Vlastný identifikátor - možnosť zadania vlastného identifikátoru alebo interného čísla (napr. č. objednávky u zákazníka). Identifikátor sa následne zobrazí na dokladoch pre tlač (objednávka, faktúra, proforma).

Pre zobrazenie údaju na dokladoch faktúra a proforma, je nutné mať v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Nastavenia sekcií v úprave položky "Doklady" v otvorenom okne v záložke Rozšírené nastavenia v položke "Možnosti dokladu" aktívnu možnosť číslo objednávky.

Ak chcete aby daný vlastný identifikátor mohol zadávať priamo zákazník v procese objednávky priamo v košíku, je nutné v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Košík, objednávanie v položke "Štruktúra nákupného košíka" aktivovať možnosť vlastný identifikátor. Bližšie informácie nájdete v nápovede danej možnosti.

Výstup pre expedíciu

Bola upravená štruktúra XML súboru na export pre Slovenskú poštu EPH, ako je podpora Balíkoboxov, načítanie dodávateľa objednávky, IBAN, meno, ...

Pridelenie obchodníka

Nová možnosť "Pridelený obchodník" a to na užívateľa, skupine užívateľov a objednávke s následnou možnosťou zobrazenia stĺpcov a filtrovania.

Informácie z nápovedy položky "Pridelený obchodník"

Pridelený obchodník - možnosť pridelenia objednávok daného užívateľa alebo užívateľskej skupiny konkrétnemu obchodníkovi. V prípade objednávky sa jedná o možnosť pridelenia, resp. zmeny prideleného obchodníka.

 • Ak pridelíte obchodníka konkrétnemu užívateľovi, všetkým novo vytvorený objednávkam (cez eshop) sa pridelí práve daný obchodník (správca).
 • Ak pridelíte obchodníka konkrétnej užívateľskej skupine, a zároveň konkrétny užívateľ nemá prideleného žiadneho obchodníka, všetkým novo vytvorený objednávkam (cez eshop) sa pridelí práve daný obchodník (správca).
 • Ak užívateľ ani užívateľská skupina nebude mať prideleného žiadneho obchodníka, tak sa objednávkam automaticky pridelí obchodník na základe nastavení položky "Pridelený obchodník" v sekcii v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Košík, objednávanie.
 • Automaticky prideleného obchodníka k objednávke je možné priamo v konkrétnej objednávke kedykoľvek zmeniť.

Objednávky v sekcii Eshop / Objednávky je možné filtrovať aj na základe pridelených obchodníkov. Filter je nutné si v danej sekcii pridať prostredníctvom možnosti  Správa filtrov. Rovnako je možné si v sekcii Eshop / Objednávky nastaviť zobrazenie stĺpca Obchodník.

Užívateľov v sekcii Užívatelia / Užívatelia je možné filtrovať aj na základe pridelených obchodníkov. Filter je nutné si v danej sekcii pridať prostredníctvom možnosti  Správa filtrov. Rovnako je možné si v sekcii Eshop / Objednávky nastaviť zobrazenie stĺpca Obchodník.

Obchodníci sú užívatelia (Užívatelia / Užívatelia), ktorý sú v užívateľskej skupine (Užívatelia / Skupiny), ktorá má aktívnu položku "Povoliť prístup do administrácie".

Bankové účty pre viaceré fakturačné údaje

Ak využívate v eshope viac fakturačných subjektov, je možné v sekcii Nastavenia / Fakturačné údaje v úprave   každej fakturačnej adresy v záložke Právomoci nastaviť pre každú vlastné "Bankové účty"

Informácie z nápovedy položky "Bankové účty"

Bankové účty - určuje zobrazenie pred-vytvorených bankových účtov pre konkrétne fakturačné údaje (na ďakovnej stránke v košíku a v detaile úhrady, v notifikačnom emaile ohľadom vytvorenia objednávky a na dokladoch pre tlač). Ak nebudú vybrané žiadne bankové účty, pre zobrazenie sa použijú všetky pred-vytvorené bankové účtu. Zobrazenie bankových účtov podlieha aj ďalším podmienkam výberu ako mena a doprava, preto pri nastavovaní buďte nanajvýš opatrný, aby ste si nesprávnym nastavením nezablokovali zobrazenie bankových účtov. Nastavujete len v prípade, že využívate viacero fakturačných údajov.

Položkou nastavujete určité podmienky zobrazenia, pričom sa tak nejedná o doplnkovú položku, ktorú je nutné nevyhnutne nastaviť. Nastavenie položky využite len v prípade, že chcete nejakým spôsobom podmieniť zobrazenie, v opačnom prípade položku nenastavujte. V žiadnom prípade položku nenastavujte spôsobom, že vyberiete všetky dostupné možnosti, keďže v tomto prípade stráca nastavenie položky zmysel. Pre správne nastavenie si odporúčame pozorne prečítať nápovedu položky.

Balenie objednávky

Informácie z nápovedy filtra "Balenie objednávky"

Balenie objednávky - Aktivuje sa mód pre rýchlejší prístup k možnostiam "Balenie objednávky". Navyše sa v tabuľke natívne zobrazia stĺpce Balenie a Zvoz. Podrobné informácie ohľadom možností balenia objednávok nájdete v nápovede okna "Balenie objednávky".

Informácie z nápovedy sekcie "Balenie objednávky"

Balenie objednávky - Sekcia slúži pre možnosť spracovania a evidovania procesu balenia objednávok.

Sekciu je možné vyvolať priamo v úprave objednávky po kliknutí na tlačítko   a možnosť   Balenie objednávky alebo aktivovaním predvolene nezobrazujúceho filtra  Balenie objednávky v sekcii Eshop / Objednávky a následným kliknutím na bunku v novo zobrazenom stĺpci Balenie (v riadku požadovanej objednávky).

Baliť odporúčame len objednávky v stavoch "kompletná" alebo "odoslaná", keďže v ostatných stavoch je možné meniť množstvo objednaných položiek čo môže spôsobiť chybu pri balení. Rovnako ak máte aktívnu skladovú evidenciu, odporúčame pred balením najprv rezervovať všetky objednané položky zo skladu na samotnú objednávku. Ak nebudú splnené vyššie uvedené stavy objednávky, pri balení objednávky sa zobrazia upozornenia.

zobraziť viac...

Doklady

Dobropis

Možnosť pridania "dobropisu" ako prílohy v notifikačných emailoch o objednávke.

Proforma

 • Pridanie možnosť nastavenia percentuálnej zálohy pre proformu
 • Zobrazenie na doklade proformy
 • Prepojenie s dokladom faktúry
 • Zobrazenie informácie o zmene ceny v detaile proformy a v zozname proforiem
 • Zobrazenie nutnosti úhrady zálohy na doklade proformy

Cenová ponuka

V sekcii Eshop / Objednávky v úprave objednávky po kliknutí na tlačítko   bola pridaná možnosť   Vytlačiť cenovú ponuku pre možnosť vygenerovania dokladu pre tlač alebo vo formáte PDF pre stiahnutie.

Možnosť pridania "cenovej ponuky" ako prílohy v notifikačných emailoch o objednávke.

Reklamácia

Aktuálne je v sekcii Eshop / Reklamácie možné pre konkrétnu reklamáciu vygenerovať doklad pre tlač alebo vo formáte PDF pre stiahnutie.

Faktúra

V sekcii Eshop / Faktúry po kliknutí na tlačítko   je aktuálne možné exportovať vybrané faktúry priamo do pluginu Účtovné systémy (len pre variant E-SHOP Premium).

Splatnosť

Nová možnosť nastavenia špecifického dátumu/dní splatnosti uvedené na doklade pre každého z registrovaných užívateľov jednotlivo. Nastavujete v sekcii Užívatelia / Užívatelia v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať užívateľa v otvorenom okne v záložke Rozšírené položka "Dátum splatnosti".

Informácie z nápovedy položky "Dátum splatnosti"

Dátum splatnosti - možnosť nastavenia špecifického počtu dní splatnosti od vystavenia dokladu pre daného užívateľa. Ak bude mať užívateľ nastavenú možnosť predvolené, tak dátum splatnosti sa bude generovať na základe predvoleného nastavenia v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Nastavenia sekcií v položke "Doklady" v otvorenom okne v záložke Základné údaje položky "Dátum splatnosti".

Užívatelia

Údaje užívateľa

Užívateľský profil v sekcii už neobsahuje archaické položky a zároveň pridáva novú položku Email (sekundárny) a Telefón (sekundárny). Nastavujete v sekcii Užívatelia / Užívatelia po kliknutí na tlačítko  , kde v záložke Základné údaje môžete aktivovať dané možnosti, ktoré môže zákazník zadať napríklad aj v objednávke. Teda k užívateľovi je možné pridať jeden ďalší email a telefón

 • rovnako je možné na daný email odoslať notifikáciu o zmene stavu objednávky aj s prílohami (faktúra, apod.) a to len manuálne, ak máte v sekcii Eshop / Objednávky po kliknutí na tlačítko   nastavený konkrétny stav tak, že v položke "Odoslanie emailu" má nastavený na určí administrátor. V prípade, že má stav nastavenú možnosť automaticky odoslať odošle sa email na primárny email.

Užívateľská sekcia

Na stránkach v užívateľských sekciách (nastavenia, objednávky, reklamácie, obľúbené, ...) sa aktuálne zobrazujú záložky pre jednoduchšiu orientáciu užívateľa v daných sekciách. Samotné užívateľské sekcie boli sprehľadnené a bolo pridané aj stránkovanie.

PIN administrátora

Systém v niektorých dôležitých nastaveniach administrácie vyžaduje overenie administrátora heslom. Aktuálne si administrátor môže nastaviť PIN na základe ktorého bude prebiehať overenie administrátora namiesto hesla. Nastavujete v sekcii Užívatelia / Užívatelia v úprave   užívateľa "Administrátor" po kliknutí na tlačítko   možnosť   Zmeniť PIN.

Informácie z nápovedy tlačítka "Zmeniť PIN"

Zmeniť PIN - Zvoľte si číselný PIN kód využívaný hlavne na potvrdenie niektorých bezpečnostných nastavení systému. Ak budete mať PIN kód nastavený, bude primárne využívaný na potvrdenie administrátorských oprávnení, namiesto samotného hesla administrátora.

Google nákupy

V sekcii Doplnky / Pluginy / XML feed boli pridané nové XML feedy Google nákupy pre ďalšie krajiny.

Zásady používania súborov Cookies

V sekcii Nastavenia / Web v záložke Nastavenia sekcií bola pridaná nová položka "Zásady používania súborov cookies".

Informácie z nápovedy položky "Zásady používania súborov cookies"

Zásady používania súborov cookies - nastavujete obsah spracovania súborov cookies, ktorý sa pri aktívnej možnosti zobrazuje napr. v cookies lište (plugin Cookies), ...

Ak chcete daný obsah zobraziť aj v samostatnom článku umiestnenom napr. niekde v menu, stačí v sekcii Články / Články v úprave požadovaného článku v záložke Pluginy v položke Ustanovenie vybrať možnosť s uvedeným obsahom.

Súhlas/nesúhlas s prenesením osobných údajov

Boli pridané nové možnosti súhlasu a nesúhlasu s prenesením osobných údajov. Nastavujete v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Košík, objednávanie položka "Štruktúra nákupného košíka" možnosť súhlas s prenesením osobných údajov. S tým súvisiace aj nové možnosti v položke "Nastavenia štruktúry nákupného košíka" a to súhlas s prenesením osobných údajov prevalene aktívny, nesúhlas s prenesením osobných údajov (reverzný súhlas), súhlas s meraním konverzie predvolene aktívny, nesúhlas s meraním konverzie (reverzný súhlas). Viac informácií v nápovedách jednotlivých možností.

Prepínač jazykov z pluginu Google prekladač

Aktuálne je možné Jazyky prepojiť s prekladačom Google prekladač v sekcii Nastavenia / Web v záložke Jazyk a mena v položke "Prepínač jazykov z pluginu" vyberte možnosť Google prekladač.

Informácie z nápovedy položky "Prepínač jazykov z pluginu"

Prepínač jazykov z pluginu - určuje, z ktorého pluginu sa budú načítavať jednotlivé jazyky a zároveň bude fungovať aj prepínanie medzi nimi.

Jazyková mutácia na externej URL adrese

Nastavujete v sekcii Doplnky / Pluginy / Jazyky v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať jazyk v otvorenom okne v záložke Rozšírené nastavenia položka "Externá URL adresa"

Informácie z nápovedy položky "Externá URL adresa"

Externá URL adresa - možnosť zadania externej URL adresy pre zvolený jazyk. Využíva sa len v prípadoch, kedy niektorú z jazykových mutácií stránok máte na inej doméne, a teda po prepnutí jazyka návštevníkom bude presmerovaný na zvolenú doménu (URL adresu). Ak URL adresa nebude obsahovať znak otáznika (parametre v URL adrese), tak na koniec URL adresy sa pridá aj aktuálna cesta stránky, na ktorej sa zákazník práve nachádza. Do externej URL adresy odporúčame zadať aj parameter pre nastavenie konkrétneho jazyka na externej doméne.

Databázy

Aktuálne je možné v niektorých sekciách exportovať položky na základe zadaného filtra.

PríkladNapríklad export produktov: V sekcii Produkty / Produkty je možné produkty filtrovať pomocou  . Takto vyfiltrované produkty je možné exportovať pomocou tlačítka   kde v okne vyberiete možnosť "Exportovať vyfiltrované položky"

Email

Aktuálne je možné nastaviť automatickú odpoveď na prijatú správu pre emaily vedené v systéme. Nastavujete v sekcii Nastavenia / Email v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať email v otvorenom okne v záložke Rozšírené nastavenia položka "Automatická odpoveď"

Informácie z nápovedy položky "Automatická odpoveď"

Automatická odpoveď - Po aktivácií bude všetkým prijatým emailovým správam, resp. ich odosielateľom, automaticky odoslaný email s nastaveným predmetom a telom správy. Využíva sa napr. v dobe dovolenky, kedy nie ste dostupný.

Automatická odpoveď je na jednu emailovú adresu odosielaná len 1 krát za 72 hodín. Ak teda v priebehu 72 hodín prijmete viacero správ z jednej emailovej adresy, nebude sa automatická odpoveď odosielať na každú z nich.

V automatickej odpovedi sa nenachádza obsah pôvodnej prijatej správy (telo či predmet), ale čisto len Vami nastavený predmet a text automatickej odpovede.

Automatická odpoveď sa neodošle:

 • Ak emailová adresa odosielateľa pred zavináčom obsahuje špecifický výraz ako napr. "noreply, newsletter, automat, robot, bounce, atď."
 • Ak je emailová správa preposlané z inej emailovej schránky (tzv. SRS - Sender Rewriting Scheme).
 • Ak sa jedná o lokálnu emailovú správu, teda správa odosielateľa je z emailovej schránky vedenej v systéme WEXBO®.
Informácia ohľadom aktívnej automatickej odpovede pre konkrétnu emailovú schránku sa zobrazí na úvodnej stránke administrácie. Automatickú odpoveď odporúčame mať aktívnu len určitú dobu (napr. dovolenku), keďže pri dlhšom aktivovaní, resp. opakovanom odosielaní rovnakej krátkej správy sa môže znížiť reputácia Vašej emailovej schránky, čo by malo za následok označovanie všetkých vašich správ ako SPAM.

Subdomény

V sekcii Nastavenia / Domény po kliknutí na   bola pridaná nová položka "URL adresa"

Informácie z nápovedy položky "URL adresa"

URL adresa - zadajte URL adresu, ktorá sa zobrazí v IFREME stránky. URL adresou môžu byť externé stránky (napr. produkt dodávateľa) prípadne vlastný HTML súbor (stránka) uložený v sekcii Súbory / Správa súborov.

Funkcie ESHOP Premium

Prehľadný zoznam prémiových funkcií nájdete na stránke funkcie ESHOP Premium. V prípade prechodu na vyšší variant postupujte podľa nápovedy Môžem si zmeniť VARIANT (eshop, web)?

Diskusia k článkuKontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00