line

Upozornení je informačná tabuľa, ktorú je možné umiestniť kdekoľvek na stránke a na základe vybraného typu (upozornenie, chyba, info, ...) sa bude dané upozornenie zobrazovať v preddefinovanej farbe.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Doplňky / Moduly / Upozornení.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00