line

Upozornenie je informačná tabuľa, ktorú je možné umiestniť kdekoľvek na stránke a na základe vybraného typu (upozornenie, chyba, info, ...) sa bude dané upozornenie zobrazovať v preddefinovanej farbe.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Doplnky / Moduly / Upozornenie.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme cez pracovné dni