line

Hinweis je informačná tabuľa, ktorú je možné umiestniť kdekoľvek na stránke a na základe vybraného typu (upozornenie, chyba, info, ...) sa bude dané upozornenie zobrazovať v preddefinovanej farbe.

Die Einstellungen dieser Option finden Sie in der Administration v sekcii Add-ons / Module / Hinweis.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00