line

Systém ponúka vytváranie rôznych variantov a subvariantov produktov. Ak chcete vytvoriť rôzne varianty produktov, pri ktorých meníte viacero položiek (napr. cenu, obrázok, počet kusov na sklade), použite funkciu varianty. Ak sa tieto položky nemenia, použite funkciu subvariantov, kde môžete nastaviť odlišujúce sa prvky produktu, napr. farbu alebo veľkosť (oblečenia, obuvi). Produktom je tiež možné nastaviť rôzne subvarianty, pri ktorých sa zmení základná cena produktu. Priamo ich kombináciou je možné vytvoriť výpočet ceny daného produktu na základe zadaných údajov v subvariantoch (výška, šírka).


Produktvariante - názov variantu pre daný produkt (napr.: zelené alebo 32GB verzia). Varianty je možné využiť na prepojenie rovnakých produktov, ktoré sa líšia len určitou variantou (napr. farbou, veľkosťou pamäte, ...). V takto prepojených produktoch, ktoré budú mať zadanú variantu sa v detaile produktu zobrazí výberové pole s ďalšími variantami (prepojenými produktami), do ktorých bude návštevník po výbere presmerovaný.

V prvom poli vyberáte skupinu variantov, pričom všeobecná systémom predvolená skupina je Variante (názov všeobecnej skupiny je možné zmeniť v sekcii Einstellungen / Übersetzungen). Ďalšie vlastné skupiny variantov vytvárate v sekcii Produkte / Produkte po kliknutí na tlačítko  .

Pri produktoch s rôznymi variantmi, kde sa nemenia iné položky produktu (napr. sklad, popis, parametre...), odporúčame používať možnosti subvariantov v záložke Subvarianten. Ak však potrebujete pri rôznych variantoch produktu rôzne meniť položky (napr. sklad, popis, parametre...), je nutné používať parameter "Produktvariante" (v záložke Links) a následne produkt spárovať pomocou ID varianty produktov "Paaren zum Produkt (ID)" na jeden hlavný produkt.

Varianty produktu sa generujú do podporovaných XML feedov (napr. Heureka).

Pre zobrazenie produktov v detaile je nutné v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Detail der Produkte v položke "Sektionen des Produktdetails" aktivovať možnosť product variants. Pre zmenu predvolených nastavení zobrazenia boxov variantov produktu, je nutné si v sekcii Add-ons / Plugins pridať plugin Produktvarianten, v ktorom nájdete všetky dostupné možnosti nastavenia.

Možnosť tvorby variantov produktov je dostupná aj pre variant ESHOP, avšak možnosť nastavenia vlastných skupín variantov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
Die Einstellungen dieser Option finden Sie in der Administration v sekcii Produkte / Produkte v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Produkt erstellen v otvorenom okne v záložke Links položka "Produktvariante".

Vytvárate subvarianty produktov, ktoré následne prideľujete každému produktu v sekcii Produkte / Produkte v úprave konkrétneho produktu v záložke Grundangabenv položke [ITEM]3098[/ITEM]

  • Skupinu variantov vytvárate vpravo hore tlačítkom Eine Gruppe der Subvarianten hinzufügen (napr.: Farba)
  • Subvarianty vytvárate kliknutím na akciu "Posten editieren" a následne na tlačítko Subvariante hinzufügen (napr.: čierna, modrá, žltá)

V prípade, že potrebujete vytvoriť URL odkaz na detail produktu s kombináciou vybraných subvariantov (napr. pre reklamný banner) stačí do URL adresy požadovaného detailu produktu pridať parameter "variant" so zoznamom identifikátorov (ID) vybraných subvariantov oddelených pomlčkou. ID subvariantu nájdete v úprave konkrétneho subvariantu, kde vľavo hore tesne nad otvoreným oknom je možné kliknúť na štítok s ID, ktorý sa Vám skopíruje do schránky (CTRL + C), ktorý následne môžete vložiť (CTRL + V) do daného URL parametra "variant".

Beispielhttps://www.ihredomain.de/d/produkt-100001/?variant=1-20-65
Die Einstellungen dieser Option finden Sie in der Administration v sekcii Produkte / Subvarianten.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support während der Arbeitstage