line

Systém ponúka vytváranie rôznych variantov a subvariantov produktov. Ak chcete vytvoriť rôzne varianty produktov, pri ktorých meníte viacero položiek (napr. cenu, obrázok, počet kusov na sklade), použite funkciu varianty. Ak sa tieto položky nemenia, použite funkciu subvariantov, kde môžete nastaviť odlišujúce sa prvky produktu, napr. farbu alebo veľkosť (oblečenia, obuvi). Produktom je tiež možné nastaviť rôzne subvarianty, pri ktorých sa zmení základná cena produktu. Priamo ich kombináciou je možné vytvoriť výpočet ceny daného produktu na základe zadaných údajov v subvariantoch (výška, šírka).


Varianta produktu - názov variantu pre daný produkt (napr.: zelené alebo 32GB verzia). Varianty je možné využiť na prepojenie rovnakých produktov, ktoré sa líšia len určitou variantou (napr. farbou, veľkosťou pamäte, ...). V takto prepojených produktoch, ktoré budú mať zadanú variantu sa v detaile produktu zobrazí výberové pole s ďalšími variantami (prepojenými produktami), do ktorých bude návštevník po výbere presmerovaný.

V prvom poli vyberáte skupinu variantov, pričom všeobecná systémom predvolená skupina je Varianta (názov všeobecnej skupiny je možné zmeniť v sekcii Nastavení / Překlady). Ďalšie vlastné skupiny variantov vytvárate v sekcii Produkty / Produkty po kliknutí na tlačítko  .

Pri produktoch s rôznymi variantmi, kde sa nemenia iné položky produktu (napr. sklad, popis, parametre...), odporúčame používať možnosti subvariantov v záložke Subvarianty. Ak však potrebujete pri rôznych variantoch produktu rôzne meniť položky (napr. sklad, popis, parametre...), je nutné používať parameter "Varianta produktu" (v záložke Propojení) a následne produkt spárovať pomocou ID varianty produktov "Napárovat na produkt (ID)" na jeden hlavný produkt.

Varianty produktu sa generujú do podporovaných XML feedov (napr. Heureka).

Pre zobrazenie produktov v detaile je nutné v sekcii Nastavení / Eshop v záložke Detail produktů v položke "Sekce detailu produktu" aktivovať možnosť varianty produktu. Pre zmenu predvolených nastavení zobrazenia boxov variantov produktu, je nutné si v sekcii Doplňky / Pluginy pridať plugin Varianty produktu, v ktorom nájdete všetky dostupné možnosti nastavenia.

Možnosť tvorby variantov produktov je dostupná aj pre variant ESHOP, avšak možnosť nastavenia vlastných skupín variantov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
Nastavení dané možnosti naleznete v administraci v sekcii Produkty / Produkty v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Přidat produkt v otvorenom okne v záložke Propojení položka "Varianta produktu".

Vytvárate subvarianty produktov, ktoré následne prideľujete každému produktu v sekcii Produkty / Produkty v úprave konkrétneho produktu v záložke Základní údajev položke [ITEM]3098[/ITEM]

  • Skupinu variantov vytvárate vpravo hore tlačítkom Přidat skupinu subvariant (napr.: Farba)
  • Subvarianty vytvárate kliknutím na akciu "Upravit položky" a následne na tlačítko Přidat subvariantu (napr.: čierna, modrá, žltá)

V prípade, že potrebujete vytvoriť URL odkaz na detail produktu s kombináciou vybraných subvariantov (napr. pre reklamný banner) stačí do URL adresy požadovaného detailu produktu pridať parameter "variant" so zoznamom identifikátorov (ID) vybraných subvariantov oddelených pomlčkou. ID subvariantu nájdete v úprave konkrétneho subvariantu, kde vľavo hore tesne nad otvoreným oknom je možné kliknúť na štítok s ID, ktorý sa Vám skopíruje do schránky (CTRL + C), ktorý následne môžete vložiť (CTRL + V) do daného URL parametra "variant".

Příkladhttps://www.vasedomena.cz/d/produkt-100001/?variant=1-20-65
Nastavení dané možnosti naleznete v administraci v sekcii Produkty / Subvarianty.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00