line

Systém ponúka vytváranie rôznych variantov a subvariantov produktov. Ak chcete vytvoriť rôzne varianty produktov, pri ktorých meníte viacero položiek (napr. cenu, obrázok, počet kusov na sklade), použite funkciu varianty. Ak sa tieto položky nemenia, použite funkciu subvariantov, kde môžete nastaviť odlišujúce sa prvky produktu, napr. farbu alebo veľkosť (oblečenia, obuvi). Produktom je tiež možné nastaviť rôzne subvarianty, pri ktorých sa zmení základná cena produktu. Priamo ich kombináciou je možné vytvoriť výpočet ceny daného produktu na základe zadaných údajov v subvariantoch (výška, šírka).


Variant produktu - názov variantu pre daný produkt (napr.: zelené alebo 32GB verzia). Varianty je možné využiť na prepojenie rovnakých produktov, ktoré sa líšia len určitou variantou (napr. farbou, veľkosťou pamäte, ...). V takto prepojených produktoch, ktoré budú mať zadanú variantu sa v detaile produktu zobrazí výberové pole s ďalšími variantami (prepojenými produktami), do ktorých bude návštevník po výbere presmerovaný.

V prvom poli vyberáte skupinu variantov, pričom všeobecná systémom predvolená skupina je Variant (názov všeobecnej skupiny je možné zmeniť v sekcii Nastavenia / Preklady). Ďalšie vlastné skupiny variantov vytvárate v sekcii Produkty / Produkty po kliknutí na tlačítko  .

Pri produktoch s rôznymi variantmi, kde sa nemenia iné položky produktu (napr. sklad, popis, parametre...), odporúčame používať možnosti subvariantov v záložke Subvarianty. Ak však potrebujete pri rôznych variantoch produktu rôzne meniť položky (napr. sklad, popis, parametre...), je nutné používať parameter "Variant produktu" (v záložke Prepojenia) a následne produkt spárovať pomocou ID varianty produktov "Napárovať na produkt (ID)" na jeden hlavný produkt.

Varianty produktu sa generujú do podporovaných XML feedov (napr. Heureka).

Pre zobrazenie produktov v detaile je nutné v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Detail produktov v položke "Sekcie detailu produktu" aktivovať možnosť varianty produktu. Pre zmenu predvolených nastavení zobrazenia boxov variantov produktu, je nutné si v sekcii Doplnky / Pluginy pridať plugin Varianty produktu, v ktorom nájdete všetky dostupné možnosti nastavenia.

Možnosť tvorby variantov produktov je dostupná aj pre variant ESHOP, avšak možnosť nastavenia vlastných skupín variantov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Produkty / Produkty v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať produkt v otvorenom okne v záložke Prepojenia položka "Variant produktu".

Vytvárate subvarianty produktov, ktoré následne prideľujete každému produktu v sekcii Produkty / Produkty v úprave konkrétneho produktu v záložke Základné údajev položke [ITEM]3098[/ITEM]

  • Skupinu variantov vytvárate vpravo hore tlačítkom Pridať skupinu subvariantov (napr.: Farba)
  • Subvarianty vytvárate kliknutím na akciu "Upraviť položky" a následne na tlačítko Pridať subvariant (napr.: čierna, modrá, žltá)

V prípade, že potrebujete vytvoriť URL odkaz na detail produktu s kombináciou vybraných subvariantov (napr. pre reklamný banner) stačí do URL adresy požadovaného detailu produktu pridať parameter "variant" so zoznamom identifikátorov (ID) vybraných subvariantov oddelených pomlčkou. ID subvariantu nájdete v úprave konkrétneho subvariantu, kde vľavo hore tesne nad otvoreným oknom je možné kliknúť na štítok s ID, ktorý sa Vám skopíruje do schránky (CTRL + C), ktorý následne môžete vložiť (CTRL + V) do daného URL parametra "variant".

Príkladhttps://www.vasadomena.sk/d/produkt-100001/?variant=1-20-65
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Produkty / Subvarianty.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00