line

Zobrazovaný produkt možno jednoducho vytlačiť alebo ho uložiť vo formáte PDF. Vytlačia sa tak informácie o produkte, s obrázkom a obsahom aktuálnej záložky, bez zbytočných ostatných častí stránky.


Určuje zobrazenie tlačítka na tlač aktuálneho produktu spolu so všetkými dostupnými informáciami.

text k tlačítku nastavíte v sekcii Einstellungen / Übersetzungen pod kódom: button_print. Tlačítko bez textu nastavíte zadaním: "_" (podtržníkom bez úvodzoviek).

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Detail der Produkte v položke "Struktur des Produktsdetails" vyberte možnosť Druck.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support während der Arbeitstage