line

Zobrazovaný produkt možno jednoducho vytlačiť alebo ho uložiť vo formáte PDF. Vytlačia sa tak informácie o produkte, s obrázkom a obsahom aktuálnej záložky, bez zbytočných ostatných častí stránky.


Určuje zobrazenie tlačítka na tlač aktuálneho produktu spolu so všetkými dostupnými informáciami.

text k tlačítku nastavíte v sekcii Nastavení / Překlady pod kódom: button_print. Tlačítko bez textu nastavíte zadaním: "_" (podtržníkom bez úvodzoviek).

Nastavení dané možnosti naleznete v administraci v sekcii Nastavení / Eshop v záložke Detail produktů v položke "Struktura detailu produktů" vyberte možnosť tisk.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00