line

Zobrazovaný produkt možno jednoducho vytlačiť alebo ho uložiť vo formáte PDF. Vytlačia sa tak informácie o produkte, s obrázkom a obsahom aktuálnej záložky, bez zbytočných ostatných častí stránky.


určuje zobrazenie tlačítka na tlač aktuálneho produktu spolu so všetkými dostupnými informáciami.

text k tlačítku nastavíte v sekcii Nastavenia / Preklady pod kódom: button_print. Tlačítko bez textu nastavíte zadaním: "_" (podtržníkom bez úvodzoviek).

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00