line

Produkt môže Váš zákazník pridať k obľúbeným. Má tak k dispozícii zoznam produktov, ku ktorým sa môže neskôr vrátiť a z ktorých si môže vybrať, v prípade ukončenia predaja mu môžu byť navrhnuté iné, podobné produkty.


Zobrazí sa tlačítko "Pridať k obľúbeným". Ak je užívateľ prihlásený obľúbený, produkt mu vloží do profilu v sekcii OBĽÚBENÉ. Ak užívateľ nie je prihlásený produkt mu po potvrdení vloží do prehliadača obľúbených stránok.

text k tlačítku nastavíte v sekcii Nastavení / Překlady pod kódom: button_add_favorite. Tlačítko bez textu nastavíte zadaním: "_" (podtržníkom bez úvodzoviek).

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Nastavení / Eshop v záložke Detail produktů v položke "Struktura detailu produktů" vyberte možnosť přidat k oblíbeným.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00