line

Produkt môže Váš zákazník pridať k obľúbeným. Má tak k dispozícii zoznam produktov, ku ktorým sa môže neskôr vrátiť a z ktorých si môže vybrať, v prípade ukončenia predaja mu môžu byť navrhnuté iné, podobné produkty.


Zobrazí sa tlačítko "Pridať k obľúbeným". Ak je užívateľ prihlásený obľúbený, produkt mu vloží do profilu v sekcii OBĽÚBENÉ. Ak užívateľ nie je prihlásený produkt mu po potvrdení vloží do prehliadača obľúbených stránok.

text k tlačítku nastavíte v sekcii Nastavenia / Preklady pod kódom: button_add_favorite. Tlačítko bez textu nastavíte zadaním: "_" (podtržníkom bez úvodzoviek).

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Detail produktov v položke "Štruktúra detailu produktov" vyberte možnosť pridať k obľúbeným.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00