line

Produkt môže Váš zákazník pridať k obľúbeným. Má tak k dispozícii zoznam produktov, ku ktorým sa môže neskôr vrátiť a z ktorých si môže vybrať, v prípade ukončenia predaja mu môžu byť navrhnuté iné, podobné produkty.


Zobrazí sa tlačítko "Pridať k obľúbeným". Ak je užívateľ prihlásený obľúbený, produkt mu vloží do profilu v sekcii OBĽÚBENÉ. Ak užívateľ nie je prihlásený produkt mu po potvrdení vloží do prehliadača obľúbených stránok.

text k tlačítku nastavíte v sekcii Einstellungen / Übersetzungen pod kódom: button_add_favorite. Tlačítko bez textu nastavíte zadaním: "_" (podtržníkom bez úvodzoviek).

Die Einstellungen dieser Option finden Sie in der Administration v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Detail der Produkte v položke "Struktur des Produktsdetails" vyberte možnosť Zu Favoriten hinzufügen.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00